Τα Απομνημονεύματα του Ντέλφαντορ

Άνθρωποι
L5
Βασιλιάς του Γουέσνοθ
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Ειδικευμένος Μάγος
(image)
Cost:25
HP:24
XP:48
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2
Μάγος Ηγέτης
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3
Διοικητής Μάγος
(image)
Cost:100
HP:57
XP:150
MP:6
γιατρεύει +4, ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 12 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L4
Μάγιστρος Μάγος
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
γιατρεύει +4, ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 17 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
Last updated on Thu Jun 20 00:46:40 2024.