Делфадорова сјећања

људи
L5
краљ Веснота
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
вођство
(attack range блиски) (attack type удар) 13 × 3
блиски-удар
L1
маг калфа
(image)
Cost:25
HP:24
XP:48
MP:6
(attack range блиски) (attack type удар) 5 × 1
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 7 × 3
одступни-ватра (магичност)
L2
маг вођа
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
вођство
(attack range блиски) (attack type удар) 5 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 8 × 4
одступни-ватра (магичност)
L3
маг заповједник
(image)
Cost:100
HP:57
XP:150
MP:6
лијечење +4, вођство
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 12 × 4
одступни-ватра (магичност)
L4
маг старјешина
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
лијечење +4, вођство
(attack range блиски) (attack type удар) 10 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 17 × 4
одступни-ватра (магичност)
Last updated on Fri Jul 19 00:46:55 2024.