Под палещите слънца

Humans
L3
Човешки командир
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
Quenoth Elves
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:16
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:17
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:18
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:19
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:20
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:21
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:22
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:23
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:24
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:25
HP:30
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:19
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:20
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:21
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:22
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:23
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:24
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:25
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:26
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:27
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:28
HP:25
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:18
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:19
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:20
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:21
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:22
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:23
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:24
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:25
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:26
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:27
HP:26
XP:40
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:21
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:22
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:23
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:24
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:25
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:26
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:27
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:28
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:29
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:30
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:15
HP:30
XP:40
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:28
HP:43
XP:90
MP:5
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 2 × 4
стрелба-пробождане (отрова)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:42
HP:53
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 5
стрелба-пробождане (отрова)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане (first strike)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:16
HP:25
XP:28
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:33
HP:35
XP:65
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:48
HP:45
XP:180
MP:5
изцеление, Лекуване +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:60
HP:55
XP:200
MP:6
изцеление, heals +12
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (daze)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (магическа)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:36
HP:36
XP:105
MP:5
лекуване +4
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:53
HP:46
XP:150
MP:6
лекуване +4, озаряване
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 2
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type магия) 10 × 4
стрелба-магия (магическа)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:17
HP:26
XP:40
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:90
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:44
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 5
стрелба-пробождане (майстор стрелец)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:31
HP:40
XP:80
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:8
disengage
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 4 × 3
стрелба-пробождане
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:20
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:33
HP:56
XP:80
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:48
HP:71
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:35
HP:51
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (shock)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L2
Мрачен наемен убиец
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 6 × 4
стрелба-острие (отрова)
Undead
L2
Витаещ призрак
(image)
Cost:38
HP:25
XP:30
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 6 × 4
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 4 × 3
стрелба-студ
L3
Фантом
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 9 × 4
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 6 × 3
стрелба-студ
L1
Ефирен призрак
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 4 × 3
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 3 × 3
стрелба-студ
L2
Ефирна сянка
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие (удар в гръб)
L3
Ефирен маскиран полунощник
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 3
близък бой-острие (удар в гръб)
L2
Ефирно привидение
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 6 × 4
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 4 × 3
стрелба-студ
L3
Ефирен фантом
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 9 × 4
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 6 × 3
стрелба-студ
L2
Паяк Лич
(image)
Cost:62
HP:52
XP:100
MP:6
(attack range близък бой) (attack type студ) 5 × 3
близък бой-студ (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 9 × 3
стрелба-студ (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 6 × 3
стрелба-магия (магическа)
L1
Призрак
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 4 × 3
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 3 × 3
стрелба-студ
L2
Привидение
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 6 × 4
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 4 × 3
стрелба-студ
L3
Фантом
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 9 × 4
близък бой-магия (Източване)
(attack range стрелба) (attack type студ) 6 × 3
стрелба-студ
L1
Скелет ездач
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
Змиеподобни
L1
Змиеподобен Страж
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък
L2
Змиеподобен пазач
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 12 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 1
близък бой-сблъсък (absorb)
L3
Змиеподобен пазител
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 12 × 4
близък бой-сблъсък
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 1
близък бой-сблъсък (absorb)
L1
Змиеподобен ловец
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 2
стрелба-пробождане (отрова)
Чудовища
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 3
близък бой-сблъсък
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 2
близък бой-острие
L1
Tauroch
(image)
Cost:12
HP:36
XP:100
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
L3
Демон Икстала
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type огън) 12 × 4
близък бой-огън
L0
Кален демон
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 4 × 3
стрелба-сблъсък
L1
Огромен кален демон
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 5 × 3
стрелба-сблъсък
L0
Малък кален демон
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 4 × 3
стрелба-сблъсък
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 1
близък бой-сблъсък
L1
Огромен кален демон
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 5 × 3
стрелба-сблъсък
L3
Пещерен паяк
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 14 × 2
близък бой-острие (отрова)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1
Прашен демон
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
dust recuperation
(attack range близък бой) (attack type магия) 5 × 2
близък бой-магия (магическа)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 3 × 7
стрелба-сблъсък (масирана атака)
L2
Телесен Голем
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък (бурна ярост)
L1
джудже
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
Last updated on Thu Jul 22 02:02:51 2021.