Nordlandens återfödelse

Monster
L2
Vattenorm
(image)
Cost:26
HP:65
XP:100
MP:7
(attack range närstrid) (attack type stick) 12 × 2
närstrid-stick (gift)
Last updated on Sat Sep 19 00:00:23 2020.