Nordlandens återfödelse

Monster
L2
Vattenorm
(image)
Cost:23
HP:65
XP:100
MP:7
(attack range närstrid) (attack type stick) 12 × 2
närstrid-stick (gift)
Last updated on Thu Feb 22 00:58:55 2024.