Oracle sauri

(image)

A voltes es pot vore uns determinats sauris ab uns vestits que denoten un cert estatus, i coberts de cap a peus ab unes formes i marques horribles, esotèriques, tant ab pintura com ab tatuages. Alguns sospiten que són uns visionaris, o oràculs entre la seua gent. Siga quina siga la seua funció social, són innegablement poderosos ab les màgies que la seua raça posseïx, i cal preocupar-se si alguna vegada apareixen.

(portrait)

Information

Alvança de:Augur sauri
Alvança a:
Cost: 27
HP: 29
Moves: 6
XP: 100
Level: 2
Alineació: caòtic
Id: Saurian Oracle
Habilitats: sana +4

Atacs (damage × count)

(image)bastó(impact attack) impactar4 × 3(melee attack) melé
(image)maledicció(cold attack) fret8 × 3(ranged attack) distància(màgic)

Resistències

(icon) talla-10% (icon) perfora20%
(icon) impactar-10% (icon) foc-20%
(icon) fret-20% (icon) arcà20%

Terreny

TerrenyMovement CostDefensa
(icon) Aigües someres340%
(icon) Aldea150%
(icon) Arena160%
(icon) Bosc260%
(icon) Castell160%
(icon) Coastal Reef240%
(icon) Cova160%
(icon) Deep Water0%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Flat140%
(icon) Frozen430%
(icon) Fungus160%
(icon) Montanyes260%
(icon) Pantà160%
(icon) Tossals160%
(icon) Unwalkable0%
Last updated on Thu Sep 12 23:57:15 2019.