Defenedor nano

(image)

Les ensenyances de l'experiència i l'entrenament convertixen als guardes nanos en uns valiosos soldats. Estes resistents tropes porten un equipament acort ab les seues habilitats, i poden mantindre la seua posició excepte contra els atacs més extraordinàriament decidits. És perillós deixar un buit en la llínea que puga ser aprofitat per estes tropes, ya que, una vegada arriben, serà molt difícil fer-los retirar-se.

(portrait)

Information

Alvança de:Guarda nano
Alvança a: Sentinela nano
Cost: 32
HP: 54
Moves: 4
XP: 85
Level: 2
Alineació: neutral
Id: Dwarvish Stalwart
Habilitats: ferm

Atacs (damage × count)

(image)llança(pierce attack) perfora7 × 3(melee attack) melé
(image)javalina(pierce attack) perfora8 × 1(ranged attack) distància

Resistències

(icon) talla20% (icon) perfora20%
(icon) impactar20% (icon) foc10%
(icon) fret10% (icon) arcà10%

Terreny

TerrenyMovement CostDefensa
(icon) Aigües someres320%
(icon) Aldea150%
(icon) Arena140%
(icon) Bosc140%
(icon) Castell160%
(icon) Coastal Reef230%
(icon) Cova150%
(icon) Deep Water0%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Flat140%
(icon) Frozen230%
(icon) Fungus140%
(icon) Montanyes160%
(icon) Pantà320%
(icon) Tossals150%
(icon) Unwalkable0%
Last updated on Thu Sep 12 23:57:14 2019.