По подразбиране

Dunefolk
L1 ♟
Пустинен билкар
(image)
Cost:13
HP:32
XP:36
MP:5
възстановява +4, лекува +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 3
близък бой-сблъсък
L2
Пустинен алхимик
(image)
Cost:27
HP:41
XP:100
MP:5
регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 2
стрелба-пробождане (отрова)
L2 ♚
Пустинен аптекар
(image)
Cost:23
HP:45
XP:50
MP:5
лекува +8, възстановява +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 4
близък бой-сблъсък
L3
Пустинно светило
(image)
Cost:38
HP:52
XP:150
MP:5
изцеряване, лекува +8, възстановява +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 4
близък бой-сблъсък
L1 ♟
Пустинен войник
(image)
Cost:17
HP:41
XP:39
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 11 × 2
близък бой-острие
L2
Пустинен капитан
(image)
Cost:29
HP:48
XP:74
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 3
близък бой-острие
L3
Майстор на войната
(image)
Cost:57
HP:59
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
L2 ♚
Пустинен копиеносец
(image)
Cost:29
HP:53
XP:74
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 16 × 2
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 3
близък бой-сблъсък
L3
Пустинен спарабара
(image)
Cost:57
HP:68
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 23 × 2
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 13 × 3
близък бой-сблъсък
L2 ♚
Пустинен мечоносец
(image)
Cost:28
HP:56
XP:68
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 15 × 2
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type острие) 12 × 2
близък бой-острие (смъртнострелец)
L3
Майстор на меча
(image)
Cost:57
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 15 × 3
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type острие) 18 × 2
близък бой-острие (смъртнострелец)
L1 ♟
Пустинен ездач
(image)
Cost:18
HP:33
XP:49
MP:8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 5 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 3
стрелба-пробождане
L2
Пустинен конен стрелец
(image)
Cost:38
HP:44
XP:62
MP:8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Пустинен ветрострел
(image)
Cost:49
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 5
стрелба-пробождане
L2
Пустинен плячкосник
(image)
Cost:35
HP:45
XP:77
MP:9
(attack range близък бой) (attack type огън) 8 × 3
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L3
Пустинен мародер
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range близък бой) (attack type огън) 11 × 3
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 10 × 3
стрелба-пробождане
L2
Согдийски войн
(image)
Cost:38
HP:55
XP:85
MP:7
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 3
стрелба-пробождане
L3
Пустинен катафракт
(image)
Cost:69
HP:71
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 15 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (щурм)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L1 ♟
Пустинен пайган
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 3
стрелба-пробождане
L2 ♚
Пустинен бродник
(image)
Cost:29
HP:46
XP:73
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L3
Пустинен пътешественик
(image)
Cost:55
HP:62
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 4
стрелба-пробождане
L1 ♟
Пустинна бързоходка
(image)
Cost:16
HP:29
XP:36
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 4 × 4
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 1
стрелба-сблъсък
L2
Пустинна бързоездачка
(image)
Cost:29
HP:42
XP:64
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 4
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 7 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Пустинна покосителка
(image)
Cost:50
HP:53
XP:150
MP:7
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 4
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L2
Пустинна соколарка
(image)
Cost:29
HP:38
XP:70
MP:6
бързоходство, разсейване
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 5 × 3
стрелба-острие
L3
Пустинна небесна ловджийка
(image)
Cost:54
HP:48
XP:150
MP:7
бързоходство, разсейване
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 6 × 4
стрелба-острие (смъртнострелец)
L1 ♟
Пустинна горелка
(image)
Cost:17
HP:35
XP:37
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 7 × 3
стрелба-огън
L2 ♚
Пустинен опустошител
(image)
Cost:23
HP:47
XP:60
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 10 × 3
стрелба-огън
L3
Подпалвач
(image)
Cost:41
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 9 × 4
стрелба-огън
L1 ♟
Саблезъба нага
(image)
Cost:15
HP:31
XP:38
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 7 × 2
стрелба-острие
L2
Змиевидна нага
(image)
Cost:24
HP:44
XP:62
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 12 × 2
стрелба-пробождане
L3
Нага-сикарий
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие (отклоняване)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 13 × 3
стрелба-пробождане
L2
Нага-метател
(image)
Cost:24
HP:41
XP:62
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 8 × 3
стрелба-острие
L3
Нага-зефир
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 9 × 4
стрелба-острие
Бунтовници
L1 ♟
Елф съгледвач
(image)
Cost:18
HP:32
XP:42
MP:9
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 2
стрелба-пробождане
L2
Елфически ездач
(image)
Cost:28
HP:49
XP:75
MP:10
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 2
стрелба-пробождане
L3
Елф вестоносец
(image)
Cost:58
HP:60
XP:150
MP:11
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 3
стрелба-пробождане
L1 ♟
Елфически боец
(image)
Cost:14
HP:33
XP:37
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 3
стрелба-пробождане
L2 ♚
Елфически герой
(image)
Cost:26
HP:51
XP:80
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L3
Шампион
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 5
близък бой-острие (accuracy 10%)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 3
стрелба-пробождане
L2 ♚
Елфически капитан
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 3
стрелба-пробождане
L3
Елф маршал
(image)
Cost:67
HP:68
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1 ♟
Елфически стрелец
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 4
стрелба-пробождане
L2 ♚
Горски елф
(image)
Cost:31
HP:42
XP:85
MP:6
засада
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Отмъстител
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:6
засада
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 10 × 4
стрелба-пробождане
L2 ♚
Далекобоен стрелец
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (смъртнострелец)
L3
Смъртнострелец
(image)
Cost:55
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 10 × 5
стрелба-пробождане (смъртнострелец)
L1 ♟
Елфически шаман
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
лекува +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 3 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 4 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L2 ♚
Друидеса
(image)
Cost:25
HP:36
XP:85
MP:5
изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L3
Елфическа фея
(image)
Cost:58
HP:51
XP:150
MP:6
изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък (магическа)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 7 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 10 × 3
стрелба-пробождане (магическа)
L2 ♚
Елфическа магьосница
(image)
Cost:34
HP:41
XP:90
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 4 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
(attack range стрелба) (attack type магия) 7 × 4
стрелба-магия (магическа)
L3
Чародейка
(image)
Cost:62
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 4
стрелба-сблъсък (забавяне)
(attack range стрелба) (attack type магия) 11 × 4
стрелба-магия (магическа)
L4
Нимфа
(image)
Cost:135
HP:68
XP:200
MP:6
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 3
близък бой-сблъсък (магическа)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 7 × 5
стрелба-сблъсък (забавяне)
(attack range стрелба) (attack type магия) 13 × 5
стрелба-магия (магическа)
L1 ♟
Магьосник
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 5 × 1
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 7 × 3
стрелба-огън (магическа)
L2 ♚
Бял магьосник
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Маг на Светлината
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
озарява, изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type магия) 12 × 3
стрелба-магия (магическа)
L2 ♚
Червен магьосник
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 8 × 4
стрелба-огън (магическа)
L3
Архи-маг
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 12 × 4
стрелба-огън (магическа)
L4
Върховен магьосник
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 17 × 4
стрелба-огън (магическа)
L3
Сребърен магьосник
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
телепортация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 9 × 4
стрелба-огън (магическа)
L1 ♟
Океанид ловец
(image)
Cost:15
HP:33
XP:33
MP:6
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 4 × 2
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 3
стрелба-пробождане
L2
Океанид копиеносец
(image)
Cost:22
HP:43
XP:54
MP:7
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 2
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 4
стрелба-пробождане
L3
Океанид-дротчик
(image)
Cost:55
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 2
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 10 × 4
стрелба-пробождане
L2
Океанид-ретиарий
(image)
Cost:26
HP:40
XP:54
MP:7
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 9 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L3
Впримчващ океанид
(image)
Cost:42
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 8 × 3
стрелба-сблъсък (забавяне)
L1 ♟
Уз
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
засада, регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 13 × 2
близък бой-сблъсък
L2 ♚
Възрастен уз
(image)
Cost:28
HP:64
XP:80
MP:4
засада, регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 19 × 2
близък бой-сблъсък
L3
Древен уз
(image)
Cost:50
HP:80
XP:150
MP:4
засада, регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 25 × 2
близък бой-сблъсък
Змейове
L1 ♟
Змей боец
(image)
Cost:17
HP:39
XP:41
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 3 × 3
стрелба-огън
L2 ♚
Змей войн
(image)
Cost:31
HP:60
XP:81
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 11 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 5 × 3
стрелба-огън
L3
Майстор на остриетата
(image)
Cost:62
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 16 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 8 × 3
стрелба-огън
L1 ♟
Змей летец
(image)
Cost:16
HP:32
XP:39
MP:8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 3 × 3
стрелба-огън (смъртнострелец)
L2
Небесен змей
(image)
Cost:32
HP:45
XP:76
MP:9
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 5 × 3
стрелба-огън (смъртнострелец)
L3
Ураганен змей
(image)
Cost:59
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 8 × 3
стрелба-огън (смъртнострелец)
L1 ♟
Змей разбивач
(image)
Cost:19
HP:43
XP:41
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 4
близък бой-пробождане (първи удар)
L2 ♚
Змей арбитър
(image)
Cost:32
HP:63
XP:81
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 11 × 3
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 17 × 2
близък бой-пробождане (първи удар)
L3
Змей надзирател
(image)
Cost:62
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 16 × 3
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 23 × 2
близък бой-пробождане (първи удар)
L2 ♚
Змей унищожител
(image)
Cost:32
HP:66
XP:77
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 5
близък бой-пробождане
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 3
близък бой-сблъсък
L3
Титаничен змей
(image)
Cost:58
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 11 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 5
близък бой-пробождане
L1 ♟
Огнедишащ змей
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 6 × 4
стрелба-огън
L2 ♚
Огнен змей
(image)
Cost:35
HP:63
XP:84
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 7 × 5
стрелба-огън
L3
Адски змей
(image)
Cost:64
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 12 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 8 × 6
стрелба-огън
L2 ♚
Сияен змей
(image)
Cost:33
HP:55
XP:86
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 6 × 4
стрелба-огън
L3
Огнено сърце
(image)
Cost:66
HP:72
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 11 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 8 × 4
стрелба-огън
L1 ♟
Саурианка-нападател
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 4 × 4
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 4 × 2
стрелба-пробождане
L2
Дебнеща саурианка
(image)
Cost:22
HP:38
XP:55
MP:7
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 4
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 2
стрелба-пробождане
L3
Саурианска бързоходка
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:7
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 4
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 2
стрелба-пробождане
L1 ♟
Сауриански предсказател
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
лекува +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type студ) 5 × 3
стрелба-студ (магическа)
L2 ♚
Сауриански оракул
(image)
Cost:28
HP:29
XP:74
MP:6
лекува +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type студ) 8 × 3
стрелба-студ (магическа)
L3
Saurian Prophet
(image)
Cost:51
HP:43
XP:150
MP:6
лекува +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type студ) 12 × 3
стрелба-студ (магическа)
L2
Сауриански ясновидец
(image)
Cost:29
HP:29
XP:66
MP:7
изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 5 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type студ) 6 × 3
стрелба-студ (магическа)
L3
Saurian Seer
(image)
Cost:43
HP:39
XP:150
MP:7
изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type студ) 9 × 3
стрелба-студ (магическа)
Лоялни
L1 ♟
Кавалерист
(image)
Cost:17
HP:34
XP:44
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
L2
Драгун
(image)
Cost:29
HP:49
XP:80
MP:9
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 12 × 1
стрелба-пробождане
L3
Катафракт
(image)
Cost:62
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 20 × 1
стрелба-пробождане
L1 ♟
Конник
(image)
Cost:24
HP:38
XP:54
MP:8
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 9 × 2
близък бой-пробождане (щурм)
L2
Рицар
(image)
Cost:50
HP:58
XP:100
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 2
близък бой-пробождане (щурм)
L3
Велик рицар
(image)
Cost:86
HP:84
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 12 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 19 × 2
близък бой-пробождане (щурм)
L3
Паладин
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
лекува +4
(attack range близък бой) (attack type магия) 9 × 5
близък бой-магия
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 16 × 2
близък бой-пробождане (щурм)
L2
Улан
(image)
Cost:47
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 12 × 3
близък бой-пробождане (щурм)
L1 ♟
Копиеносец
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 7 × 3
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 1
стрелба-пробождане
L2 ♚
Дротчик
(image)
Cost:24
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 3
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 13 × 2
стрелба-пробождане
L2 ♚
Мечоносец
(image)
Cost:29
HP:55
XP:80
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
L3
Хералдически страж
(image)
Cost:61
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 11 × 4
близък бой-острие
L2 ♚
Пиконосец
(image)
Cost:24
HP:55
XP:69
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 10 × 3
близък бой-пробождане (първи удар)
L3
Алебардист
(image)
Cost:52
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 15 × 3
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range близък бой) (attack type острие) 19 × 2
близък бой-острие
L2 ♚
Лейтенант
(image)
Cost:31
HP:40
XP:85
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 3
стрелба-пробождане
L3
Генерал
(image)
Cost:66
HP:55
XP:105
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 3
стрелба-пробождане
L4
Велик маршал
(image)
Cost:101
HP:68
XP:200
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 3
стрелба-пробождане
L1 ♟
Магьосник
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 5 × 1
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 7 × 3
стрелба-огън (магическа)
L2 ♚
Бял магьосник
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Маг на Светлината
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
озарява, изцеряване, лекува +8
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type магия) 12 × 3
стрелба-магия (магическа)
L2 ♚
Червен магьосник
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 8 × 4
стрелба-огън (магическа)
L3
Архи-маг
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 12 × 4
стрелба-огън (магическа)
L4
Върховен магьосник
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 9 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 17 × 4
стрелба-огън (магическа)
L3
Сребърен магьосник
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
телепортация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 9 × 4
стрелба-огън (магическа)
L1 ♟
Океанид боец
(image)
Cost:14
HP:36
XP:34
MP:6
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 3
близък бой-пробождане
L2
Океанидски войн
(image)
Cost:24
HP:50
XP:60
MP:6
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 10 × 3
близък бой-пробождане
L3
Тритон
(image)
Cost:46
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 14 × 3
близък бой-пробождане
(attack range близък бой) (attack type острие) 19 × 2
близък бой-острие
L3
Хоплит
(image)
Cost:45
HP:52
XP:150
MP:5
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 15 × 2
близък бой-пробождане
L1 ♟
Стрелец с лък
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2 ♚
Стрелец с дълъг лък
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 10 × 3
стрелба-пробождане
L3
Майстор стрелец
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 4
стрелба-пробождане
L1 ♟
Тежка пехота
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
L2 ♚
Шоков войник
(image)
Cost:28
HP:52
XP:65
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 18 × 2
близък бой-сблъсък
L3
Титаничен войн
(image)
Cost:49
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 25 × 2
близък бой-сблъсък
L1 ♟
Фехтовчик
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 4
близък бой-острие
L2
Дуелист
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:7
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 5
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 12 × 1
стрелба-пробождане
L3
Оръжеен майстор
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 5
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 20 × 1
стрелба-пробождане
Немъртви
L1 ♟
Гул
(image)
Cost:16
HP:33
XP:30
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 3
близък бой-острие (отрова)
L2 ♚
Некрофаг
(image)
Cost:23
HP:47
XP:61
MP:5
прехрана
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 3
близък бой-острие (отрова)
L3
Извращение
(image)
Cost:50
HP:65
XP:150
MP:5
прехрана
(attack range близък бой) (attack type острие) 12 × 3
близък бой-острие (отрова)
L1 ♟
Призрак
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 4 × 3
близък бой-магия (изпива)
(attack range стрелба) (attack type студ) 3 × 3
стрелба-студ
L2
Привидение
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 6 × 4
близък бой-магия (изпива)
(attack range стрелба) (attack type студ) 4 × 3
стрелба-студ
L3
Фантом
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type магия) 9 × 4
близък бой-магия (изпива)
(attack range стрелба) (attack type студ) 6 × 3
стрелба-студ
L2
Сянка
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
присъствие, бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие (удар в гръб)
L3
Изтерзан нощец
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
присъствие, бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 3
близък бой-острие (удар в гръб)
L0 ♟
Прилеп-вампир
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 2
близък бой-острие (изпива)
L1
Кърваво-червен прилеп
(image)
Cost:23
HP:27
XP:37
MP:9
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 3
близък бой-острие (изпива)
L2
Ужасяващ прилеп
(image)
Cost:32
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 4
близък бой-острие (изпива)
L1 ♟
Скелет
(image)
Cost:15
HP:34
XP:39
MP:5
потапяне
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие
L2 ♚
Острие на Смъртта
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
потапяне
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 5
близък бой-острие
L2 ♚
Призован
(image)
Cost:28
HP:47
XP:78
MP:5
потапяне
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 4
близък бой-острие
L3
Спящ
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:5
потапяне
(attack range близък бой) (attack type острие) 12 × 4
близък бой-острие
L1 ♟
Скелет стрелец
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
потапяне
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 3 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
L2 ♚
Костен стрелец
(image)
Cost:24
HP:42
XP:60
MP:5
потапяне
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 10 × 3
стрелба-пробождане
L3
Гибелен лък
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
потапяне
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 14 × 3
стрелба-пробождане
L1 ♟
Тъмен послушник
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range стрелба) (attack type студ) 10 × 2
стрелба-студ (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 7 × 2
стрелба-магия (магическа)
L2 ♚
Тъмен магьосник
(image)
Cost:34
HP:48
XP:110
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type студ) 13 × 2
стрелба-студ (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 2
стрелба-магия (магическа)
L3
Лич
(image)
Cost:90
HP:60
XP:150
MP:6
потапяне
(attack range близък бой) (attack type магия) 8 × 3
близък бой-магия (изпива)
(attack range стрелба) (attack type студ) 12 × 3
стрелба-студ (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Некромант
(image)
Cost:90
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
(attack range стрелба) (attack type студ) 19 × 2
стрелба-студ (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 16 × 2
стрелба-магия (магическа)
L0 ♟
Ходещ труп
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
Северняци
L0 ♟
Гоблин копиеносец
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 3
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 3 × 1
стрелба-пробождане
L1
Гоблин-фронтовак
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 3
близък бой-пробождане (първи удар)
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 5 × 1
стрелба-пробождане
L1
Подбудител
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 7 × 3
близък бой-пробождане
L1 ♟
Ездач на вълк
(image)
Cost:17
HP:32
XP:34
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 3
близък бой-острие
L2
Гоблински грабител
(image)
Cost:31
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 3
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type огън) 7 × 3
близък бой-огън
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 2
стрелба-сблъсък (забавяне)
L2
Гоблински рицар
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
L3
Ездач на чудовищен вълк
(image)
Cost:52
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 4
близък бой-острие (отрова)
L1 ♟
Нага-боец
(image)
Cost:14
HP:33
XP:33
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 4
близък бой-острие
L2
Нага-войн
(image)
Cost:22
HP:43
XP:56
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
L3
Нага-мирмидон
(image)
Cost:47
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 5
близък бой-острие
L1 ♟
Оркски редник
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 2
близък бой-острие
L2 ♚
Оркски войн
(image)
Cost:23
HP:58
XP:67
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 3
близък бой-острие
L3
Оркски военачалник
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 15 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 2
стрелба-пробождане
L1 ♟
Оркски стрелец
(image)
Cost:14
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 3 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 3
стрелба-пробождане
(attack range стрелба) (attack type огън) 7 × 2
стрелба-огън
L2 ♚
Оркски арбалетчик
(image)
Cost:22
HP:46
XP:43
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 3
стрелба-пробождане
(attack range стрелба) (attack type огън) 10 × 2
стрелба-огън
L3
Орк-самострелец
(image)
Cost:37
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 12 × 3
стрелба-пробождане
(attack range стрелба) (attack type огън) 15 × 2
стрелба-огън
L1 ♟
Оркски убиец
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 1
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 3 × 3
стрелба-острие (смъртнострелец, отрова)
L2 ♚
Оркски изкормвач
(image)
Cost:21
HP:36
XP:62
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type острие) 6 × 3
стрелба-острие (смъртнострелец, отрова)
L3
Тих нож
(image)
Cost:53
HP:48
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 12 × 2
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type острие) 6 × 4
стрелба-острие (смъртнострелец, отрова)
L1 ♟
Трол дребосък
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 2
близък бой-сблъсък
L2 ♚
Трол
(image)
Cost:25
HP:55
XP:58
MP:5
регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
L3
Трол войн
(image)
Cost:49
HP:70
XP:150
MP:5
регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 20 × 2
близък бой-сблъсък
L2 ♚
Трол-скалохвърляч
(image)
Cost:25
HP:53
XP:100
MP:5
регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 19 × 1
стрелба-сблъсък
Съюзът на Налга
L1 ♟
Бракониер
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 3 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 4 × 4
стрелба-пробождане
L2 ♚
Единак
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 4
стрелба-пробождане
L3
Земляк
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 7 × 4
стрелба-пробождане
L3
Ловец
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 4
стрелба-пробождане (смъртнострелец)
L1 ♟
Вагабонд
(image)
Cost:14
HP:30
XP:35
MP:7
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 4 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 5 × 2
стрелба-сблъсък
L2
Престъпник
(image)
Cost:24
HP:47
XP:71
MP:7
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 6 × 3
стрелба-сблъсък
L3
Беглец
(image)
Cost:55
HP:68
XP:150
MP:7
прикритие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 11 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 7 × 4
стрелба-сблъсък
L1 ♟
Вълкодав
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 4
близък бой-острие (бурна ярост)
L2
Берсерк
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие (бурна ярост)
L1 ♟
Джудже боец
(image)
Cost:16
HP:38
XP:45
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 2
близък бой-сблъсък
L2 ♚
Джудже броненосец
(image)
Cost:36
HP:57
XP:88
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 11 × 3
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък
L3
Джудже благородник
(image)
Cost:69
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 15 × 3
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 19 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type острие) 10 × 1
стрелба-острие
L1 ♟
Джудже гръмовержец
(image)
Cost:17
HP:34
XP:35
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 18 × 1
стрелба-пробождане
L2 ♚
Гръмотевично джудже
(image)
Cost:24
HP:47
XP:65
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 28 × 1
стрелба-пробождане
L3
Драконово джудже
(image)
Cost:61
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 40 × 1
стрелба-пробождане
L1 ♟
Джудже страж
(image)
Cost:19
HP:42
XP:40
MP:4
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 5 × 3
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 6 × 1
стрелба-пробождане
L2 ♚
Джудже здравеняк
(image)
Cost:30
HP:59
XP:78
MP:4
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 3
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 9 × 1
стрелба-пробождане
L3
Джудже пазител
(image)
Cost:63
HP:68
XP:150
MP:4
непоклатимост
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 10 × 3
близък бой-пробождане
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 11 × 2
стрелба-пробождане
L1 ♟
Ездач на грифони
(image)
Cost:23
HP:34
XP:46
MP:8
(attack range близък бой) (attack type острие) 12 × 2
близък бой-острие
L2
Повелител на грифони
(image)
Cost:40
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range близък бой) (attack type острие) 15 × 2
близък бой-острие
L1 ♟
Крадец
(image)
Cost:13
HP:24
XP:29
MP:6
(attack range близък бой) (attack type острие) 4 × 3
близък бой-острие (удар в гръб)
L2 ♚
Мошеник
(image)
Cost:25
HP:40
XP:80
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 3
близък бой-острие (удар в гръб)
(attack range стрелба) (attack type острие) 4 × 3
стрелба-острие
L3
Убиец
(image)
Cost:46
HP:51
XP:150
MP:6
бързоходство
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие (удар в гръб)
(attack range стрелба) (attack type острие) 5 × 3
стрелба-острие (отрова)
Last updated on Mon Jun 17 00:41:06 2024.