Oideachadh còmhraige

An cinne-daonna
L1
Ban-cathach
(image)
Cost:18
HP:32
XP:33
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
L2
Ban-ghaisgeach
(image)
Cost:32
HP:50
XP:100
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 4
dlùth-lann
L1
Cathach
(image)
Cost:18
HP:32
XP:33
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
L2
Gaisgeach
(image)
Cost:32
HP:50
XP:100
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 4
dlùth-lann
Innealaichean
L0
Dumaidh
(image)
Cost:10
HP:58
XP:None
MP:1
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 3 × 5
dlùth-bualadh (draoidheach)
Last updated on Thu Jul 25 00:51:37 2024.