Pietų sargyba

Pabaisos
L3
Akikotis
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
regeneruoja
(attack range peštynės) (attack type smūgis) 8 × 1
peštynės-smūgis
(attack range šaudymas) (attack type paslaptinga) 13 × 3
šaudymas-paslaptinga (išsiurbia)
Žmonės
L1
Jaunasis vadas
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
vadovavimas
(attack range peštynės) (attack type dūris) 6 × 3
peštynės-dūris
L2
Ratelių vadas
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
vadovavimas
(attack range peštynės) (attack type dūris) 8 × 3
peštynės-dūris (charge)
(attack range peštynės) (attack type smūgis) 13 × 2
peštynės-smūgis
L3
Raitasis generolas
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
vadovavimas
(attack range peštynės) (attack type dūris) 11 × 3
peštynės-dūris (charge)
(attack range peštynės) (attack type smūgis) 19 × 2
peštynės-smūgis
L2
Pėstininkų leitenantas
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
vadovavimas
(attack range peštynės) (attack type kirtimas) 10 × 3
peštynės-kirtimas
L3
Pėstininkų vadas
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
vadovavimas
(attack range peštynės) (attack type kirtimas) 10 × 4
peštynės-kirtimas
(attack range peštynės) (attack type smūgis) 10 × 2
peštynės-smūgis (sulėtina)
Last updated on Sat May 25 00:50:29 2024.