Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Vương trượng lửa

Máy móc
L1
Xe hàng
(image)
Chi phí: 20
Máu: 45
MP: 3
KN: 50
Người lùn
L1
Người lùn thợ mỏ
(image)
Chi phí: 19
Máu: 25
MP: 5
KN: 50
4 - 2 cận chiến (đâm)