Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Cây búa của Thursagan

Người lùn
L3
Bậc thầy khắc dấu thần
(image)
Chi phí: 50
Máu: 48
MP: 4
KN: 150
18 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
12 - 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 - 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L1
Người lùn nhân chứng
(image)
Chi phí: 20
Máu: 30
MP: 5
KN: 32
truyền cảm, inspire_1
5 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 - 1 từ xa (va đập) (chậm, phép thuật)
L2
Người lùn chép sử
(image)
Chi phí: 40
Máu: 40
MP: 5
KN: 80
truyền cảm, inspire_1, inspire_2, giải độc
7 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 - 2 từ xa (va đập) (phép thuật, chậm)
L3
Người lùn bậc thầy tri thức
(image)
Chi phí: 50
Máu: 50
MP: 5
KN: 150
truyền cảm, inspire_1, inspire_2, inspire_3, giải độc, hồi máu +4
9 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 - 3 từ xa (va đập) (phép thuật, chậm)
L1
Người lùn thần sấm đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 17
Máu: 34
MP: 4
KN: 40
6 - 2 cận chiến (chém)
18 - 1 từ xa (đâm)
L2
Người lùn vệ sĩ sấm sét đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 30
Máu: 44
MP: 4
KN: 95
6 - 3 cận chiến (chém)
28 - 1 từ xa (đâm)
L3
Người lùn vệ sĩ rồng đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 46
Máu: 59
MP: 4
KN: 150
9 - 3 cận chiến (chém)
40 - 1 từ xa (đâm)
L1
Vệ binh người lùn đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 19
Máu: 42
MP: 4
KN: 47
chịu đòn
5 - 3 cận chiến (đâm)
5 - 1 từ xa (đâm)
L2
Người lùn lực lưỡng đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 32
Máu: 54
MP: 4
KN: 85
chịu đòn
7 - 3 cận chiến (đâm)
8 - 1 từ xa (đâm)
L3
Người lùn canh gác đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 41
Máu: 68
MP: 4
KN: 150
chịu đòn
9 - 3 cận chiến (đâm)
11 - 2 từ xa (đâm)
L1
Đấu sĩ người lùn đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 16
Máu: 38
MP: 4
KN: 41
7 - 3 cận chiến (chém)
8 - 2 cận chiến (va đập)
L2
Người lùn giáp sắt đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 32
Máu: 59
MP: 4
KN: 74
11 - 3 cận chiến (chém)
14 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Chủ tướng người lùn đeo mặt nạ
(image)
Chi phí: 54
Máu: 79
MP: 4
KN: 150
15 - 3 cận chiến (chém)
19 - 2 cận chiến (va đập)
10 - 2 từ xa (chém)