Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Con trai của Mắt Đen

Máy móc
L1
Tháp canh
(image)
Chi phí: 21
Máu: 60
MP: 1
KN: 150
20 - 1 từ xa (đâm)
Người thú
L1
Pháp sư người thú
(image)
Chi phí: 21
Máu: 23
MP: 5
KN: 150
5 - 1 cận chiến (va đập)
8 - 2 từ xa (đâm) (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú già
(image)
Chi phí: 21
Máu: 22
MP: 5
KN: 150
4 - 1 cận chiến (va đập)
9 - 2 từ xa (đâm) (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú học việc
(image)
Chi phí: 21
Máu: 24
MP: 5
KN: 150
6 - 1 cận chiến (va đập)
7 - 2 từ xa (đâm) (bòn rút)