Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Vương trượng Lửa

Máy móc
L1
Xe chở
(image)
Chi phí: 20
Máu: 45
MP: 3
KN: 150
Người lùn
L2
Người lùn khắc dấu
(image)
Chi phí: 30
Máu: 40
MP: 4
KN: 64
12 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
L3
Người lùn khắc dấu thần
(image)
Chi phí: 50
Máu: 48
MP: 4
KN: 150
18 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
L4
Người lùn pháp sư
(image)
Chi phí: 50
Máu: 54
MP: 4
KN: 150
26 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
L1
Người lùn thợ m
(image)
Chi phí: 19
Máu: 25
MP: 5
KN: 150
4 - 2 cận chiến (đâm)