Източно нахлуване

Змиеподобни
L3
Naga Centurion
(image)
Cost:68
HP:51
XP:220
MP:7
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 5
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type острие) 29 × 1
близък бой-острие (swift)
Механични
L0
Gate
(image)
Cost:9
HP:90
XP:25
MP:0
Немъртви
L3
Barrow Wight
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:6
shroud
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 14 × 2
близък бой-сблъсък (щурм)
L5
Dread Lich
(image)
Cost:616
HP:110
XP:300
MP:4
reanimation, terror
(attack range близък бой) (attack type магия) 8 × 3
близък бой-магия (greater drains)
(attack range стрелба) (attack type студ) 13 × 4
стрелба-студ (магическа, изпива)
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 4
стрелба-магия (магическа, изпива)
L3
Pyre Wight
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:6
(attack range близък бой) (attack type огън) 9 × 5
близък бой-огън (бурна ярост)
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 3
близък бой-острие
L0
Skeletal Corpse
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Skeletal Soulless
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
Огрета
L4
Ancient Ogre
(image)
Cost:67
HP:94
XP:210
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 19 × 3
близък бой-острие
L3
Great Ogre
(image)
Cost:43
HP:80
XP:164
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 15 × 3
близък бой-острие
Човеци
L2
Бял магьосник
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Маг на Светлината
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type магия) 12 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Banneret
(image)
Cost:58
HP:62
XP:150
MP:11
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 15 × 3
близък бой-пробождане (щурм)
L5
Fallen Mage
(image)
Cost:80
HP:47
XP:250
MP:5
darkens, rotting
(attack range близък бой) (attack type магия) 8 × 5
близък бой-магия (изпива)
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 5
стрелба-магия (магическа)
L1
Frontier Sergeant
(image)
Cost:19
HP:32
XP:32
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 6 × 2
стрелба-огън
L2
Frontier Lieutenant
(image)
Cost:34
HP:40
XP:80
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 8 × 3
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 8 × 2
стрелба-огън
L3
Veteran Lieutenant
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 10 × 2
стрелба-огън
L4
Veteran Commander
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range стрелба) (attack type огън) 12 × 2
стрелба-огън
L5
King of Wesnoth
(image)
Cost:200
HP:64
XP:250
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 13 × 3
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type огън) 15 × 4
стрелба-огън (магическа)
L2
Princeling
(image)
Cost:30
HP:55
XP:140
MP:7
vanguard, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
(attack range близък бой) (attack type острие) 5 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 20 × 1
близък бой-сблъсък (шок)
L3
Clan Captain
(image)
Cost:50
HP:70
XP:200
MP:7
vanguard, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 28 × 1
близък бой-сблъсък (шок)
L4
Повелител на конете
(image)
Cost:70
HP:85
XP:200
MP:7
vanguard, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
(attack range близък бой) (attack type острие) 9 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 36 × 1
близък бой-сблъсък (шок)
L2
Shadow Mage
(image)
Cost:39
HP:35
XP:120
MP:6
присъствие, бързоходство
(attack range близък бой) (attack type магия) 6 × 3
близък бой-магия (магическа)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 11 × 2
стрелба-сблъсък (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 6 × 3
стрелба-магия (магическа)
L3
Shadow Lord
(image)
Cost:56
HP:42
XP:150
MP:6
присъствие, бързоходство
(attack range близък бой) (attack type магия) 9 × 3
близък бой-магия (магическа)
(attack range стрелба) (attack type сблъсък) 14 × 2
стрелба-сблъсък (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 8 × 3
стрелба-магия (магическа)
L0
Townsfolk
(image)
Cost:6
HP:16
XP:25
MP:4
L4
Twilight Mage
(image)
Cost:70
HP:47
XP:200
MP:5
лекува +4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (изпива)
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 5
стрелба-магия (магическа)
L3
Паладин
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
лекува +4
(attack range близък бой) (attack type магия) 9 × 5
близък бой-магия
(attack range близък бой) (attack type огън) 16 × 2
близък бой-огън (щурм)
Чудовища
L3
Ant Queen
(image)
Cost:31
HP:94
XP:100
MP:1
водачество, royalty
(attack range близък бой) (attack type острие) 13 × 2
близък бой-острие
L0
Egg Sac
(image)
Cost:31
HP:28
XP:25
MP:0
hatch
Last updated on Sat May 18 00:47:25 2024.