Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default

Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Dracs
L1 ♟
Augur sauri
(image)
Cost: 16
PV:22
MP: 6
PE:28
sana +4
4 - 2 melé (impactar)
5 - 3 distància (fret) (màgic)
L2 ♚
Oracle sauri
(image)
Cost: 27
PV:29
MP: 6
PE:150
sana +4
4 - 3 melé (impactar)
8 - 3 distància (fret) (màgic)
L2 ♚
Vident sauri
(image)
Cost: 27
PV:29
MP: 6
PE:150
cura, sana +8
5 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (fret) (màgic)
L1 ♟
Cremador drac
(image)
Cost: 21
PV:42
MP: 5
PE:43
7 - 2 melé (talla)
6 - 4 distància (foc)
L2 ♚
Drac de fòc
(image)
Cost: 35
PV:63
MP: 5
PE:80
9 - 2 melé (talla)
7 - 5 distància (foc)
L3
Drac infernal
(image)
Cost: 51
PV:82
MP: 5
PE:150
12 - 2 melé (talla)
8 - 6 distància (foc)
L2 ♚
Llamp Drac
(image)
Cost: 35
PV:55
MP: 5
PE:80
liderage
8 - 3 melé (talla)
6 - 4 distància (foc)
L3
Cor Ardent Drac
(image)
Cost: 51
PV:72
MP: 5
PE:150
liderage
11 - 3 melé (talla)
8 - 4 distància (foc)
L1 ♟
Escaramussador Drac
(image)
Cost: 19
PV:43
MP: 5
PE:45
5 - 4 melé (talla)
6 - 4 melé (perfora) (primer atac)
L2 ♚
Gladiador Drac
(image)
Cost: 31
PV:66
MP: 5
PE:95
8 - 4 melé (talla)
6 - 5 melé (perfora)
10 - 3 melé (impactar)
L3
Eixecutor Drac
(image)
Cost: 40
PV:85
MP: 5
PE:150
11 - 4 melé (talla)
14 - 3 melé (impactar)
8 - 5 melé (perfora)
L2 ♚
Tallador drac
(image)
Cost: 31
PV:62
MP: 5
PE:105
11 - 3 melé (talla)
17 - 2 melé (perfora) (primer atac)
L3
Guarda drac
(image)
Cost: 46
PV:82
MP: 5
PE:150
16 - 3 melé (talla)
23 - 2 melé (perfora) (primer atac)
L1 ♟
Fustigador sauri
(image)
Cost: 15
PV:26
MP: 6
PE:32
fustigador
4 - 4 melé (perfora)
4 - 2 distància (perfora)
L2
Emboscador sauri
(image)
Cost: 30
PV:36
MP: 7
PE:55
fustigador
6 - 4 melé (perfora)
5 - 2 distància (perfora)
L3
Sitiador sauri
(image)
Cost: 46
PV:47
MP: 7
PE:150
fustigador
8 - 4 melé (perfora)
7 - 2 distància (perfora)
L1 ♟
Lluitador drac
(image)
Cost: 17
PV:39
MP: 6
PE:42
7 - 3 melé (talla)
3 - 3 distància (foc)
L2 ♚
Guerrer drac
(image)
Cost: 30
PV:60
MP: 6
PE:70
11 - 3 melé (talla)
5 - 3 distància (foc)
L3
Mestre espadachí drac
(image)
Cost: 47
PV:80
MP: 6
PE:150
16 - 3 melé (talla)
8 - 3 distància (foc)
L1 ♟
Planejador drac
(image)
Cost: 16
PV:32
MP: 8
PE:35
6 - 2 melé (impactar)
3 - 3 distància (foc) (tirador)
L2
Drac del cel
(image)
Cost: 30
PV:45
MP: 9
PE:80
6 - 3 melé (impactar)
5 - 3 distància (foc) (tirador)
L3
Huracà drac
(image)
Cost: 40
PV:58
MP: 9
PE:150
8 - 3 melé (impactar)
8 - 3 distància (foc) (tirador)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Celestials
L1 ♟
Crusader
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
PE:37
heal+3
4 - 4 melé (arcà)
8 - 2 melé (talla)
L2 ♚
Divine Knight
(image)
Cost: 32
PV:45
MP: 5
PE:95
sana +4
7 - 4 melé (arcà)
13 - 2 melé (talla)
9 - 3 melé (impactar)
L3
Divine Champion
(image)
Cost: 50
PV:62
MP: 5
PE:150
sana +4
10 - 4 melé (arcà)
19 - 2 melé (talla)
13 - 3 melé (impactar)
L2 ♚
Protector
(image)
Cost: 29
PV:50
MP: 5
PE:88
sana +4
6 - 4 melé (foc)
11 - 2 melé (impactar) (retardar)
L3
Holy Sentinel
(image)
Cost: 50
PV:72
MP: 5
PE:150
sana +4
7 - 5 melé (foc)
15 - 2 melé (impactar) (retardar)
L2
Quester
(image)
Cost: 32
PV:50
MP: 8
PE:150
sana +4
6 - 4 melé (arcà)
8 - 3 melé (talla)
10 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L1 ♟
Legionnaire
(image)
Cost: 15
PV:37
MP: 5
PE:42
6 - 3 melé (perfora) (primer atac)
L2 ♚
Keeper
(image)
Cost: 28
PV:49
MP: 5
PE:85
9 - 3 melé (perfora) (primer atac)
L3
Sentinel
(image)
Cost: 42
PV:60
MP: 5
PE:150
12 - 3 melé (perfora) (primer atac)
8 - 2 distància (perfora)
L1 ♟
Light Spirit
(image)
Cost: 18
PV:24
MP: 8
PE:42
allumena
4 - 4 distància (arcà)
L2
Lantern Archon
(image)
Cost: 26
PV:32
MP: 8
PE:80
allumena
7 - 4 distància (arcà)
L3
Master of Light
(image)
Cost: 32
PV:38
MP: 8
PE:150
allumena
8 - 5 distància (arcà)
L1 ♟
Messenger
(image)
Cost: 18
PV:36
MP: 6
PE:40
inspire
7 - 3 melé (talla)
L2 ♚
Claimant
(image)
Cost: 40
PV:50
MP: 6
PE:90
liderage
10 - 3 melé (talla)
L3
Herald
(image)
Cost: 60
PV:68
MP: 6
PE:100
liderage
14 - 3 melé (talla)
L4
Seraph
(image)
Cost: 80
PV:82
MP: 6
PE:150
liderage
18 - 3 melé (talla)
L1 ♟
Wizard
(image)
Cost: 20
PV:31
MP: 5
PE:58
3 - 2 melé (impactar)
5 - 4 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Great Wizard
(image)
Cost: 35
PV:41
MP: 5
PE:115
5 - 2 melé (impactar)
6 - 5 distància (foc) (màgic)
L3
Sage
(image)
Cost: 53
PV:48
MP: 5
PE:150
6 - 2 melé (impactar)
9 - 5 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Mystic
(image)
Cost: 35
PV:38
MP: 5
PE:105
6 - 2 melé (impactar)
7 - 4 distància (foc) (màgic)
10 - 3 distància (arcà)
L3
Prophet
(image)
Cost: 52
PV:46
MP: 5
PE:150
7 - 2 melé (impactar)
10 - 4 distància (foc) (màgic)
14 - 3 distància (arcà)
L1 ♟
Zealot
(image)
Cost: 14
PV:32
MP: 6
PE:38
5 - 1 melé (talla)
6 - 3 distància (talla)
L2 ♚
Militant
(image)
Cost: 25
PV:45
MP: 6
PE:65
5 - 2 melé (talla)
8 - 3 distància (talla)
L3
Sicarius
(image)
Cost: 35
PV:58
MP: 6
PE:150
8 - 2 melé (talla)
9 - 4 distància (talla)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Devlings
L1 ♟
Cursers
(image)
Cost: 15
PV:26
MP: 6
PE:44
2 - 2 melé (impactar)
7 - 2 distància (fret) (màgic)
L2 ♚
Blasphemists
(image)
Cost: 30
PV:36
MP: 6
PE:75
2 - 4 melé (impactar)
7 - 3 distància (fret) (màgic)
L3
Offenders
(image)
Cost: 48
PV:47
MP: 6
PE:130
2 - 5 melé (impactar)
8 - 4 distància (fret) (màgic)
L4
Abusers
(image)
Cost: 65
PV:56
MP: 6
PE:150
3 - 5 melé (impactar)
10 - 4 distància (fret) (màgic)
L1 ♟
Flappers
(image)
Cost: 15
PV:24
MP: 8
PE:34
4 - 2 melé (talla)
3 - 3 distància (foc)
L2
Flyers
(image)
Cost: 27
PV:37
MP: 9
PE:78
6 - 3 melé (talla)
5 - 4 distància (foc)
L3
Attackers
(image)
Cost: 39
PV:45
MP: 10
PE:150
8 - 3 melé (talla)
7 - 4 distància (foc)
L1 ♟
Nailers
(image)
Cost: 10
PV:25
MP: 5
PE:32
15 - 1 melé (perfora)
6 - 2 melé (impactar)
L2 ♚
Spikers
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 5
PE:85
30 - 1 melé (perfora)
22 - 1 melé (impactar)
L3
Staplers
(image)
Cost: 40
PV:50
MP: 5
PE:150
44 - 1 melé (perfora)
34 - 1 melé (impactar)
L1 ♟
Overgrown Devling
(image)
Cost: 14
PV:37
MP: 5
PE:36
7 - 3 melé (impactar)
L2 ♚
Soldier
(image)
Cost: 28
PV:45
MP: 6
PE:50
9 - 3 melé (talla)
5 - 2 distància (perfora)
L3
Chief
(image)
Cost: 38
PV:55
MP: 6
PE:150
10 - 4 melé (talla)
7 - 2 distància (perfora)
L2 ♚
Warrior
(image)
Cost: 28
PV:50
MP: 6
PE:46
10 - 3 melé (impactar)
L3
Hero
(image)
Cost: 38
PV:62
MP: 7
PE:150
11 - 4 melé (impactar)
L0 ♟
Sneak
(image)
Cost: 8
PV:14
MP: 6
PE:23
fustigador
4 - 2 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
2 - 2 distància (talla)
L1
Lurker
(image)
Cost: 18
PV:23
MP: 6
PE:75
fustigador
4 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
3 - 3 distància (talla)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Elementals
L0 ♟
Air Elemental
(image)
Cost: 12
PV:18
MP: 8
PE:26
5 - 3 distància (impactar)
L1
Razorbird
(image)
Cost: 18
PV:32
MP: 9
PE:35
11 - 1 melé (perfora) (càrrega)
8 - 2 distància (foc) (màgic)
L2
Thunderbird
(image)
Cost: 32
PV:44
MP: 9
PE:150
14 - 1 melé (perfora) (càrrega)
9 - 3 distància (foc) (màgic)
L1
Wind Spirit
(image)
Cost: 19
PV:28
MP: 8
PE:35
6 - 2 melé (talla)
9 - 2 distància (impactar)
L2 ♚
Zephyr
(image)
Cost: 36
PV:40
MP: 6
PE:100
6 - 3 melé (talla)
14 - 2 distància (impactar)
L3
Djinn
(image)
Cost: 54
PV:52
MP: 6
PE:150
9 - 3 melé (talla)
19 - 2 distància (impactar)
L1 ♟
Earth Elemental
(image)
Cost: 17
PV:36
MP: 4
PE:37
mountainhome
6 - 3 melé (impactar)
L2 ♚
Rock Golem
(image)
Cost: 30
PV:46
MP: 4
PE:100
mountainhome
9 - 3 melé (impactar)
L3
Stone Titan
(image)
Cost: 50
PV:60
MP: 4
PE:150
mountainhome
12 - 3 melé (impactar)
L1 ♟
Fire Elemental
(image)
Cost: 16
PV:37
MP: 5
PE:34
deserthome
6 - 3 melé (foc)
L2 ♚
Fire Wisp
(image)
Cost: 34
PV:53
MP: 6
PE:75
deserthome
9 - 2 melé (foc)
7 - 4 distància (foc)
L3
Fire Ghost
(image)
Cost: 45
PV:66
MP: 6
PE:150
deserthome
10 - 2 melé (foc)
8 - 5 distància (foc)
L2 ♚
Living Furnace
(image)
Cost: 28
PV:52
MP: 5
PE:100
deserthome
9 - 3 melé (foc)
L3
Lava Beast
(image)
Cost: 38
PV:72
MP: 5
PE:150
deserthome
13 - 3 melé (foc)
L1 ♟
Unicorn
(image)
Cost: 19
PV:37
MP: 7
PE:38
sana +4
7 - 2 melé (perfora) (càrrega)
6 - 1 distància (arcà) (màgic)
L2
Silver Unicorn
(image)
Cost: 38
PV:46
MP: 7
PE:150
cura, sana +8
8 - 2 melé (perfora) (càrrega)
6 - 3 distància (arcà) (màgic)
L1 ♟
Vine Beast
(image)
Cost: 16
PV:33
MP: 6
PE:36
foresthome
5 - 4 melé (talla)
3 - 3 distància (perfora)
L2 ♚
Vine Tiger
(image)
Cost: 32
PV:46
MP: 6
PE:150
emboscada, foresthome
7 - 4 melé (talla)
5 - 3 distància (perfora)
L1 ♟
Water Elemental
(image)
Cost: 16
PV:25
MP: 6
PE:35
waterhome
5 - 3 melé (impactar)
4 - 3 distància (impactar)
L2 ♚
Ice Crab
(image)
Cost: 24
PV:43
MP: 6
PE:78
8 - 3 melé (perfora)
3 - 3 distància (fret) (retardar)
L3
Ice Shell
(image)
Cost: 35
PV:55
MP: 6
PE:150
10 - 3 melé (perfora)
5 - 3 distància (fret) (retardar)
L2 ♚
Undine
(image)
Cost: 27
PV:37
MP: 6
PE:84
waterhome
8 - 3 melé (impactar)
7 - 3 distància (impactar)
L3
Tempest Spirit
(image)
Cost: 45
PV:46
MP: 6
PE:150
waterhome
12 - 3 melé (impactar)
11 - 3 distància (impactar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Therian
L1 ♟
Apprentice
(image)
Cost: 19
PV:26
MP: 5
PE:46
4 - 2 melé (impactar)
9 - 2 distància (foc) (màgic)
6 - 3 distància (fret) (màgic)
L2 ♚
Mage
(image)
Cost: 38
PV:40
MP: 5
PE:90
6 - 2 melé (impactar)
9 - 3 distància (foc) (màgic)
9 - 3 distància (fret) (màgic)
L3
Master
(image)
Cost: 54
PV:52
MP: 5
PE:150
9 - 2 melé (impactar)
10 - 4 distància (foc) (màgic)
10 - 4 distància (fret) (màgic)
L2 ♚
Shaman
(image)
Cost: 34
PV:36
MP: 5
PE:90
sana +4
7 - 2 melé (impactar)
12 - 2 distància (foc) (màgic)
4 - 6 distància (fret) (màgic)
L3
Priest
(image)
Cost: 52
PV:43
MP: 5
PE:150
cura, sana +8
9 - 2 melé (impactar)
14 - 2 distància (foc) (màgic)
4 - 7 distància (fret) (màgic)
L1 ♟
Cat Therian
(image)
Cost: 18
PV:40
MP: 6
PE:45
7 - 3 melé (talla)
3 - 2 distància (impactar)
L2 ♚
Wildcat Therian
(image)
Cost: 36
PV:58
MP: 6
PE:100
7 - 4 melé (talla)
14 - 2 melé (perfora)
4 - 3 distància (impactar)
L3
Leopard Therian
(image)
Cost: 48
PV:75
MP: 6
PE:150
12 - 4 melé (talla)
22 - 2 melé (perfora)
6 - 3 distància (impactar)
L3
Therian Black Cat
(image)
Cost: 46
PV:67
MP: 7
PE:150
aguait nocturn
8 - 5 melé (talla)
19 - 2 melé (perfora)
6 - 3 distància (impactar)
L1 ♟
Falcon Therian
(image)
Cost: 16
PV:26
MP: 8
PE:35
4 - 3 melé (talla)
3 - 2 distància (impactar)
L2
Falcon
(image)
Cost: 30
PV:36
MP: 10
PE:70
5 - 4 melé (talla)
4 - 3 distància (impactar)
L3
Gyrfalcon
(image)
Cost: 40
PV:51
MP: 10
PE:150
12 - 3 melé (talla)
6 - 3 distància (impactar)
L3
Peregrine Falcon
(image)
Cost: 40
PV:46
MP: 12
PE:150
6 - 5 melé (talla)
6 - 3 distància (impactar)
L1 ♟
Hunter
(image)
Cost: 14
PV:31
MP: 5
PE:39
4 - 2 melé (talla)
4 - 4 distància (perfora)
L2 ♚
Tracker
(image)
Cost: 25
PV:44
MP: 5
PE:60
6 - 2 melé (talla)
6 - 4 distància (perfora)
L3
Ranger
(image)
Cost: 41
PV:57
MP: 5
PE:150
6 - 3 melé (talla) (primer atac)
8 - 4 distància (perfora) (primer atac)
L1 ♟
Monk
(image)
Cost: 16
PV:34
MP: 5
PE:36
4 - 3 melé (impactar)
6 - 3 distància (arcà)
L2 ♚
Aura Monk
(image)
Cost: 35
PV:47
MP: 5
PE:80
6 - 3 melé (impactar)
10 - 3 distància (arcà)
L3
Aura Master
(image)
Cost: 50
PV:55
MP: 5
PE:150
9 - 3 melé (impactar)
14 - 3 distància (arcà)
L1 ♟
Serpent Therian
(image)
Cost: 15
PV:29
MP: 5
PE:28
7 - 2 melé (talla) (poison)
5 - 2 distància (impactar)
L2 ♚
Cobra
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 5
PE:60
8 - 3 melé (talla) (poison)
5 - 3 distància (impactar)
L3
King Cobra
(image)
Cost: 38
PV:50
MP: 5
PE:150
9 - 4 melé (talla) (poison, retardar)
6 - 3 distància (impactar)
L3
Spitting Cobra
(image)
Cost: 40
PV:44
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (talla) (poison)
5 - 4 distància (perfora) (poison)
7 - 3 distància (impactar)
L2
Sandskipper
(image)
Cost: 28
PV:36
MP: 6
PE:150
fustigador
8 - 3 melé (talla) (primer atac, poison)
4 - 3 distància (impactar)
L2
Sea Snake
(image)
Cost: 28
PV:38
MP: 7
PE:150
13 - 2 melé (talla) (poison)
5 - 3 distància (impactar)
L1 ♟
Therian Guard
(image)
Cost: 14
PV:34
MP: 5
PE:36
6 - 3 melé (perfora)
5 - 2 distància (perfora)
L2 ♚
Therian Defender
(image)
Cost: 32
PV:48
MP: 5
PE:150
7 - 4 melé (perfora)
6 - 3 distància (perfora)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Vampires
L1 ♟
Blood Apprentice
(image)
Cost: 21
PV:26
MP: 5
PE:55
4 - 2 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Blood Manipulator
(image)
Cost: 40
PV:38
MP: 5
PE:95
5 - 2 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena)
7 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Sangel
(image)
Cost: 50
PV:50
MP: 5
PE:100
8 - 2 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena)
9 - 5 distància (foc) (màgic)
20 - 2 distància (arcà) (màgic)
L2 ♚
Flesh Artisan
(image)
Cost: 34
PV:46
MP: 5
PE:100
9 - 3 melé (talla)
6 - 2 melé (perfora) (punyalada per l'esquena, drena)
8 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♟
Blood Hulk
(image)
Cost: 24
PV:49
MP: 4
PE:52
regenera, alimentació
14 - 2 melé (talla)
L0 ♟
Bloodborn
(image)
Cost: 8
PV:19
MP: 5
PE:18
4 - 3 melé (talla)
L1 ♟
Fledgeling
(image)
Cost: 13
PV:36
MP: 5
PE:40
7 - 3 melé (talla)
5 - 2 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena)
L2 ♚
Duelist
(image)
Cost: 31
PV:48
MP: 6
PE:86
7 - 4 melé (talla) (tirador)
4 - 3 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena, counter)
L3
Sword Dancer
(image)
Cost: 45
PV:68
MP: 6
PE:150
fustigador
7 - 5 melé (talla) (tirador)
4 - 4 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena, counter)
L2 ♚
Noble
(image)
Cost: 31
PV:50
MP: 5
PE:87
liderage
8 - 3 melé (talla)
6 - 2 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena, plaga)
L3
Sire
(image)
Cost: 44
PV:66
MP: 5
PE:100
liderage
11 - 3 melé (talla)
8 - 2 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena, plaga)
8 - 2 distància (arcà)
L4
Methusalem
(image)
Cost: 70
PV:95
MP: 5
PE:150
liderage
15 - 3 melé (talla)
12 - 2 melé (perfora) (drena, punyalada per l'esquena, plaga)
10 - 3 distància (arcà)
L1
Malborn
(image)
Cost: 7
PV:32
MP: 6
PE:50
4 - 4 melé (talla) (poison)
L1 ♟
Thin Blood
(image)
Cost: 15
PV:33
MP: 5
PE:38
6 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L2 ♚
Half Blood
(image)
Cost: 28
PV:48
MP: 5
PE:70
7 - 3 melé (talla)
7 - 4 distància (perfora)
L3
Day Hunter
(image)
Cost: 42
PV:60
MP: 5
PE:150
7 - 4 melé (talla)
10 - 4 distància (perfora) (tirador)
L3
Twilight Walker
(image)
Cost: 45
PV:64
MP: 5
PE:150
9 - 3 melé (talla)
7 - 3 melé (talla) (poison)
12 - 3 distància (perfora)
L1 ♟
Gargoyle
(image)
Cost: 16
PV:38
MP: 6
PE:34
dauntless
5 - 3 melé (impactar)
L2
Marlgoyle
(image)
Cost: 30
PV:52
MP: 7
PE:70
dauntless
8 - 3 melé (impactar)
L0 ♟
Rat penat vampir
(image)
Cost: 13
PV:16
MP: 8
PE:22
4 - 2 melé (talla) (drena)
L1
Chuplasanc
(image)
Cost: 21
PV:27
MP: 9
PE:70
5 - 3 melé (talla) (drena)
L2
Rat penat vampir
(image)
Cost: 34
PV:33
MP: 9
PE:150
6 - 4 melé (talla) (drena)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / The Warg
L1 ♟
Blackfur
(image)
Cost: 17
PV:33
MP: 5
PE:42
4 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L2 ♚
Black Hunter
(image)
Cost: 40
PV:44
MP: 5
PE:150
aguait nocturn
7 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L1 ♟
Fire Sprite
(image)
Cost: 14
PV:24
MP: 5
PE:35
3 - 1 melé (impactar)
4 - 5 distància (foc)
L2 ♚
Flame Sprite
(image)
Cost: 34
PV:27
MP: 6
PE:72
4 - 2 melé (impactar)
5 - 6 distància (foc)
L3
Flame Spirit
(image)
Cost: 50
PV:40
MP: 7
PE:150
7 - 2 melé (impactar)
8 - 6 distància (foc)
L1 ♟
Shapeshifter
(image)
Cost: 15
PV:32
MP: 5
PE:34
7 - 3 melé (talla)
3 - 2 distància (impactar)
L2 ♚
Changeling
(image)
Cost: 30
PV:44
MP: 6
PE:85
9 - 3 melé (talla)
6 - 2 distància (impactar)
L3
wolfling
(image)
Cost: 58
PV:63
MP: 6
PE:150
12 - 3 melé (talla)
10 - 2 distància (impactar)
L1 ♟
Stalker
(image)
Cost: 19
PV:31
MP: 7
PE:37
fustigador
8 - 2 melé (perfora)
8 - 2 melé (impactar)
L2
Shadow Pelt
(image)
Cost: 30
PV:40
MP: 7
PE:80
fustigador
8 - 3 melé (perfora)
11 - 2 melé (impactar)
L3
Night Eye
(image)
Cost: 45
PV:49
MP: 7
PE:150
fustigador, aguait nocturn
11 - 3 melé (perfora)
15 - 2 melé (impactar)
L1 ♟
Warrior Wolf
(image)
Cost: 16
PV:39
MP: 6
PE:42
10 - 2 melé (talla)
L2
Rabid Wolf
(image)
Cost: 34
PV:48
MP: 7
PE:100
10 - 3 melé (perfora)
16 - 2 melé (talla)
9 - 3 melé (impactar)
L2 ♚
Warrior Warg
(image)
Cost: 30
PV:52
MP: 6
PE:80
11 - 3 melé (talla)
L3
Fenrir
(image)
Cost: 45
PV:70
MP: 6
PE:150
13 - 4 melé (talla)
15 - 3 melé (impactar)
L3
Moon Blade
(image)
Cost: 48
PV:62
MP: 6
PE:150
14 - 3 melé (arcà) (màgic)
L3
Pack Leader
(image)
Cost: 50
PV:64
MP: 6
PE:120
liderage
14 - 3 melé (talla)
L4
Garou
(image)
Cost: 68
PV:79
MP: 6
PE:150
liderage
17 - 3 melé (talla)
L1 ♟
Water Dryad
(image)
Cost: 14
PV:26
MP: 6
PE:38
3 - 4 melé (impactar) (retardar)
L2 ♚
Water Nymph
(image)
Cost: 23
PV:36
MP: 6
PE:78
5 - 4 melé (impactar) (retardar)
L3
Water Shyde
(image)
Cost: 35
PV:47
MP: 6
PE:150
8 - 4 melé (impactar) (retardar)
L0 ♟
Wolf Cub
(image)
Cost: 12
PV:18
MP: 8
PE:22
3 - 3 melé (talla) (tirador)
L1
Wolf
(image)
Cost: 17
PV:32
MP: 8
PE:32
6 - 3 melé (talla) (tirador)
L2
Dire Wolf
(image)
Cost: 26
PV:44
MP: 9
PE:150
6 - 4 melé (talla) (tirador)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Windsong
L1 ♟
Courier
(image)
Cost: 17
PV:34
MP: 8
PE:44
6 - 2 melé (impactar)
3 - 3 distància (perfora) (tirador)
L2
Emissary
(image)
Cost: 34
PV:42
MP: 10
PE:150
11 - 2 melé (impactar)
5 - 4 melé (talla) (càrrega)
6 - 3 distància (perfora) (tirador)
L2 ♚
Reaver
(image)
Cost: 34
PV:48
MP: 6
PE:80
dauntless
9 - 3 melé (impactar)
4 - 4 distància (perfora) (tirador)
L3
Dreadnought
(image)
Cost: 34
PV:70
MP: 5
PE:150
dauntless
10 - 4 melé (impactar)
5 - 5 distància (perfora) (tirador)
L1 ♟
Gatekeeper
(image)
Cost: 15
PV:38
MP: 4
PE:45
5 - 4 melé (impactar) (counter)
L2 ♚
Heretic
(image)
Cost: 40
PV:45
MP: 5
PE:80
9 - 3 melé (talla)
22 - 1 distància (foc)
L3
Harbinger
(image)
Cost: 50
PV:63
MP: 5
PE:150
12 - 3 melé (talla)
8 - 3 melé (talla) (berserk)
30 - 1 distància (foc)
L2 ♚
Lorekeeper
(image)
Cost: 40
PV:56
MP: 4
PE:80
6 - 5 melé (impactar) (counter)
L3
Oathkeeper
(image)
Cost: 50
PV:76
MP: 4
PE:150
7 - 6 melé (impactar) (counter)
L1 ♟
Scribe
(image)
Cost: 21
PV:26
MP: 5
PE:48
5 - 3 distància (arcà) (màgic, retardar)
L2 ♚
Savant
(image)
Cost: 40
PV:39
MP: 5
PE:88
7 - 4 distància (arcà) (màgic, retardar)
L3
Arbiter
(image)
Cost: 60
PV:51
MP: 5
PE:200
6 - 3 melé (talla)
9 - 4 distància (arcà) (màgic, retardar)
L4
Librarian
(image)
Cost: 80
PV:61
MP: 5
PE:150
6 - 4 melé (talla)
10 - 5 distància (arcà) (màgic, retardar)
L3
Runeforger
(image)
Cost: 60
PV:47
MP: 5
PE:150
11 - 3 distància (talla) (poison)
9 - 4 distància (impactar) (drena)
42 - 1 distància (perfora)
L1 ♟
Seeker
(image)
Cost: 17
PV:30
MP: 6
PE:45
fustigador
5 - 3 melé (talla)
8 - 1 distància (foc) (màgic)
L2
Pathfinder
(image)
Cost: 38
PV:37
MP: 7
PE:74
fustigador
5 - 3 melé (perfora) (punyalada per l'esquena)
5 - 4 melé (talla)
13 - 1 distància (foc) (màgic)
L3
Farstrider
(image)
Cost: 48
PV:52
MP: 8
PE:150
fustigador
5 - 4 melé (perfora) (punyalada per l'esquena)
6 - 5 melé (talla)
17 - 1 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Skyrunner
(image)
Cost: 38
PV:40
MP: 6
PE:74
fustigador
6 - 3 melé (talla)
9 - 2 distància (foc) (màgic)
L3
Stormbringer
(image)
Cost: 50
PV:62
MP: 6
PE:150
fustigador
11 - 3 melé (talla)
15 - 2 distància (foc) (màgic)
L0 ♟
Sky Shard
(image)
Cost: 11
PV:17
MP: 6
PE:16
teletransport
5 - 2 melé (fret)
L1
Sky Crystal
(image)
Cost: 16
PV:30
MP: 6
PE:150
teletransport
7 - 3 melé (fret)
L1 ♟
Weaver
(image)
Cost: 18
PV:36
MP: 5
PE:48
sana +4
4 - 3 melé (fret)
9 - 2 distància (perfora)
L2
Envoy
(image)
Cost: 38
PV:44
MP: 5
PE:80
teletransport
8 - 3 melé (fret)
12 - 2 distància (perfora)
L3
Herald
(image)
Cost: 60
PV:56
MP: 5
PE:150
teletransport
9 - 4 melé (fret)
12 - 3 distància (perfora)
L2 ♚
Prophetess
(image)
Cost: 40
PV:38
MP: 5
PE:62
cura, sana +8, liderage
6 - 2 melé (arcà) (retardar)
L3
Ascendant
(image)
Cost: 60
PV:47
MP: 5
PE:150
cura, sana +8, liderage, regenera
7 - 3 melé (arcà) (retardar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Aliança Knalgan
L1 ♟
Arcabusser nano
(image)
Cost: 17
PV:34
MP: 4
PE:40
6 - 2 melé (talla)
18 - 1 distància (perfora)
L2 ♚
Guàrdia del tro
(image)
Cost: 30
PV:44
MP: 4
PE:95
6 - 3 melé (talla)
28 - 1 distància (perfora)
L3
Guàrdia del drac
(image)
Cost: 46
PV:59
MP: 4
PE:150
9 - 3 melé (talla)
40 - 1 distància (perfora)
L1 ♟
Ginet de grifs
(image)
Cost: 24
PV:34
MP: 8
PE:38
12 - 2 melé (talla)
L2
Mestre de grifs
(image)
Cost: 37
PV:51
MP: 10
PE:150
15 - 2 melé (talla)
L1 ♟
Guarda nano
(image)
Cost: 19
PV:42
MP: 4
PE:47
ferm
5 - 3 melé (perfora)
5 - 1 distància (perfora)
L2 ♚
Defenedor nano
(image)
Cost: 32
PV:54
MP: 4
PE:85
ferm
7 - 3 melé (perfora)
8 - 1 distància (perfora)
L3
Sentinela nano
(image)
Cost: 41
PV:68
MP: 4
PE:150
ferm
9 - 3 melé (perfora)
11 - 2 distància (perfora)
L1 ♟
Lladre
(image)
Cost: 13
PV:24
MP: 6
PE:28
4 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L2 ♚
Guilopo
(image)
Cost: 24
PV:40
MP: 6
PE:70
fustigador
6 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
4 - 3 distància (talla)
L3
Assessí
(image)
Cost: 44
PV:51
MP: 6
PE:150
fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
5 - 3 distància (talla) (poison)
L1 ♟
Lluitador nano
(image)
Cost: 16
PV:38
MP: 4
PE:41
7 - 3 melé (talla)
8 - 2 melé (impactar)
L2 ♚
Guàrdia d'acer
(image)
Cost: 32
PV:59
MP: 4
PE:74
11 - 3 melé (talla)
14 - 2 melé (impactar)
L3
Senyor nano
(image)
Cost: 54
PV:79
MP: 4
PE:150
15 - 3 melé (talla)
19 - 2 melé (impactar)
10 - 2 distància (talla)
L1 ♟
Saltejador
(image)
Cost: 14
PV:30
MP: 7
PE:36
5 - 2 melé (impactar)
5 - 2 distància (impactar)
L2
Fugitiu
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 7
PE:77
8 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (impactar)
L3
Fugitiu
(image)
Cost: 56
PV:62
MP: 7
PE:150
ocultació
11 - 2 melé (impactar)
7 - 4 distància (impactar)
L1 ♟
Ulfserker nano
(image)
Cost: 19
PV:34
MP: 5
PE:42
4 - 4 melé (talla) (berserk)
L2
Berserker nano
(image)
Cost: 33
PV:48
MP: 5
PE:150
7 - 4 melé (talla) (berserk)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Lleals
L1 ♟
Esgrimidor
(image)
Cost: 16
PV:28
MP: 6
PE:42
fustigador
4 - 4 melé (talla)
L2
Dueliste
(image)
Cost: 32
PV:44
MP: 7
PE:90
fustigador
5 - 5 melé (talla)
12 - 1 distància (perfora)
L3
Mestre d'armes
(image)
Cost: 44
PV:57
MP: 7
PE:150
fustigador
7 - 5 melé (talla)
20 - 1 distància (perfora)
L1 ♟
Ginet
(image)
Cost: 23
PV:38
MP: 8
PE:44
9 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L2
Cavaller
(image)
Cost: 40
PV:58
MP: 8
PE:120
8 - 4 melé (talla)
14 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L3
Gran cavaller
(image)
Cost: 58
PV:78
MP: 7
PE:150
12 - 4 melé (talla)
17 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L3
Paladí
(image)
Cost: 58
PV:65
MP: 8
PE:150
sana +4
8 - 5 melé (arcà)
15 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L2
Llancer
(image)
Cost: 40
PV:50
MP: 10
PE:150
12 - 3 melé (perfora) (càrrega)
L1 ♟
Infanteria pesada
(image)
Cost: 19
PV:38
MP: 4
PE:40
11 - 2 melé (impactar)
L2 ♚
Tropa de choc
(image)
Cost: 35
PV:52
MP: 4
PE:110
18 - 2 melé (impactar)
L3
Combatent de ferro
(image)
Cost: 50
PV:64
MP: 4
PE:150
25 - 2 melé (impactar)
L1 ♟
Lluitador sirènit
(image)
Cost: 14
PV:36
MP: 6
PE:36
6 - 3 melé (perfora)
L2
Guerrer sirènit
(image)
Cost: 28
PV:50
MP: 6
PE:80
10 - 3 melé (perfora)
L3
Hoplita sirènit
(image)
Cost: 43
PV:52
MP: 5
PE:150
ferm
15 - 2 melé (perfora)
L3
Tritó sirènit
(image)
Cost: 43
PV:60
MP: 6
PE:150
14 - 3 melé (perfora)
19 - 2 melé (talla)
L1 ♟
Mac
(image)
Cost: 20
PV:24
MP: 5
PE:60
5 - 1 melé (impactar)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Mac blanc
(image)
Cost: 40
PV:35
MP: 5
PE:150
cura, sana +8
6 - 2 melé (impactar)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Mac de la llum
(image)
Cost: 64
PV:47
MP: 5
PE:150
allumena, cura, sana +8
7 - 3 melé (impactar)
12 - 3 distància (arcà) (màgic)
L2 ♚
Mac roig
(image)
Cost: 40
PV:42
MP: 5
PE:100
6 - 2 melé (impactar)
8 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Archimac
(image)
Cost: 59
PV:54
MP: 5
PE:220
7 - 2 melé (impactar)
12 - 4 distància (foc) (màgic)
L4
Gran mac
(image)
Cost: 72
PV:65
MP: 5
PE:150
9 - 2 melé (impactar)
16 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Mac de plata
(image)
Cost: 59
PV:48
MP: 6
PE:150
teletransport
7 - 2 melé (impactar)
9 - 4 distància (foc) (màgic)
L1 ♟
Soldat de cavalleria
(image)
Cost: 17
PV:38
MP: 8
PE:40
6 - 3 melé (talla)
L2
Dragó
(image)
Cost: 34
PV:53
MP: 9
PE:95
6 - 4 melé (talla)
12 - 1 distància (perfora)
L3
Hússar
(image)
Cost: 52
PV:68
MP: 9
PE:150
10 - 4 melé (talla)
20 - 1 distància (perfora)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Dark Warriors
L1 ♟
Black Dog
(image)
Cost: 14
PV:21
MP: 7
PE:17
aguait nocturn, regenera
4 - 4 melé (talla)
6 - 3 melé (talla)
L1 ♟
Black Horseman
(image)
Cost: 12
PV:25
MP: 6
PE:17
aguait nocturn
8 - 2 melé (impactar) (càrrega)
L2 ♟
Black Knight
(image)
Cost: 20
PV:38
MP: 7
PE:18
aguait nocturn
15 - 1 melé (impactar) (càrrega)
10 - 3 melé (impactar)
L3 ♚
Black Blademaster
(image)
Cost: 46
PV:75
MP: 7
PE:50
aguait nocturn
12 - 2 melé (impactar) (càrrega)
15 - 3 melé (talla)
L2 ♟
Black Lancer
(image)
Cost: 24
PV:31
MP: 7
PE:25
aguait nocturn
12 - 3 melé (impactar) (càrrega, retardar)
L1 ♟
Cria de trol
(image)
Cost: 13
PV:42
MP: 4
PE:36
regenera
7 - 2 melé (impactar)
L2
Llança pedres trol
(image)
Cost: 29
PV:49
MP: 5
PE:150
regenera
10 - 2 melé (impactar)
17 - 1 distància (impactar)
L2
Trol
(image)
Cost: 29
PV:55
MP: 5
PE:66
regenera
14 - 2 melé (impactar)
L3
Guerrer trol
(image)
Cost: 42
PV:70
MP: 5
PE:150
regenera
20 - 2 melé (impactar)
L2 ♚
Dark Warrior
(image)
Cost: 36
PV:30
MP: 4
PE:26
aguait nocturn
10 - 3 melé (talla)
2 - 7 distància (talla) (poison)
13 - 1 distància (talla) (poison, retardar)
L3 ♚
Dark Lord
(image)
Cost: 56
PV:50
MP: 5
PE:40
aguait nocturn
20 - 2 melé (talla)
10 - 2 distància (talla) (poison)
20 - 1 distància (talla) (poison, retardar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Dwarves
L1 ♟
Arcabusser nano
(image)
Cost: 17
PV:34
MP: 4
PE:40
6 - 2 melé (talla)
18 - 1 distància (perfora)
L2 ♟
Guàrdia del tro
(image)
Cost: 30
PV:44
MP: 4
PE:95
6 - 3 melé (talla)
28 - 1 distància (perfora)
L3 ♚
Guàrdia del drac
(image)
Cost: 46
PV:59
MP: 4
PE:150
9 - 3 melé (talla)
40 - 1 distància (perfora)
L4 ♚
Dwarvish God Guard
(image)
Cost: 62
PV:46
MP: 5
PE:70
8 - 3 melé (impactar)
60 - 1 distància (foc)
L5 ♚
Dwarvish King
(image)
Cost: 78
PV:76
MP: 2
PE:83
16 - 2 melé (perfora)
20 - 1 melé (perfora)
30 - 1 distància (perfora)
L4 ♚
Dwarvish Overlord
(image)
Cost: 68
PV:56
MP: 2
PE:71
15 - 4 melé (perfora)
40 - 1 melé (perfora)
10 - 4 distància (perfora)
L1 ♟
Guarda nano
(image)
Cost: 19
PV:42
MP: 4
PE:47
ferm
5 - 3 melé (perfora)
5 - 1 distància (perfora)
L2 ♟
Defenedor nano
(image)
Cost: 32
PV:54
MP: 4
PE:85
ferm
7 - 3 melé (perfora)
8 - 1 distància (perfora)
L3 ♟
Sentinela nano
(image)
Cost: 41
PV:68
MP: 4
PE:150
ferm
9 - 3 melé (perfora)
11 - 2 distància (perfora)
L1 ♟
Lluitador nano
(image)
Cost: 16
PV:38
MP: 4
PE:41
7 - 3 melé (talla)
8 - 2 melé (impactar)
L2 ♟
Guàrdia d'acer
(image)
Cost: 32
PV:59
MP: 4
PE:74
11 - 3 melé (talla)
14 - 2 melé (impactar)
L3 ♚
Senyor nano
(image)
Cost: 54
PV:79
MP: 4
PE:150
15 - 3 melé (talla)
19 - 2 melé (impactar)
10 - 2 distància (talla)
L1 ♟
Ulfserker nano
(image)
Cost: 19
PV:34
MP: 5
PE:42
4 - 4 melé (talla) (berserk)
L2 ♟
Berserker nano
(image)
Cost: 33
PV:48
MP: 5
PE:150
7 - 4 melé (talla) (berserk)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / The Fallen
L1 ♟
Apprentice
(image)
Cost: 15
PV:18
MP: 7
PE:28
10 - 2 distància (foc)
7 - 2 distància (arcà) (màgic)
L2
Enchiser obscur
(image)
Cost: 32
PV:48
MP: 5
PE:90
4 - 3 melé (impactar)
13 - 2 distància (fret) (màgic)
9 - 2 distància (arcà) (màgic)
L3
Lich
(image)
Cost: 50
PV:60
MP: 6
PE:150
sumergir
8 - 3 melé (arcà) (drena)
12 - 3 distància (fret) (màgic)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Nigromant
(image)
Cost: 50
PV:70
MP: 5
PE:150
6 - 3 melé (impactar) (plaga)
17 - 2 distància (fret) (màgic)
12 - 2 distància (arcà) (màgic)
L2 ♟
Lesser Devil
(image)
Cost: 30
PV:38
MP: 5
PE:58
13 - 3 distància (foc)
17 - 2 distància (arcà) (màgic)
L3 ♚
Devil
(image)
Cost: 65
PV:60
MP: 5
PE:120
20 - 3 distància (foc)
25 - 2 distància (arcà) (màgic)
15 - 7 distància (foc) (eixam)
L1 ♟
Fallen Angel
(image)
Cost: 20
PV:28
MP: 6
PE:28
9 - 2 melé (impactar)
L1 ♟
Fallen Drake
(image)
Cost: 20
PV:40
MP: 6
PE:28
7 - 3 melé (impactar)
L1 ♟
Fallen Elvish Fighter
(image)
Cost: 16
PV:18
MP: 6
PE:23
5 - 4 melé (talla)
10 - 2 melé (talla)
L2 ♟
Fallen Elvish Slayer
(image)
Cost: 35
PV:35
MP: 5
PE:70
8 - 5 melé (talla)
18 - 2 melé (talla)
L3 ♚
Fallen Elvish Destructor
(image)
Cost: 35
PV:75
MP: 5
PE:200
12 - 5 melé (talla) (càrrega)
18 - 3 melé (talla)
L1 ♟
Fallen Ghost
(image)
Cost: 14
PV:19
MP: 7
PE:21
6 - 2 melé (foc) (drena)
5 - 4 distància (foc) (tirador)
L2 ♟
Fallen Wraith
(image)
Cost: 38
PV:42
MP: 7
PE:81
9 - 3 melé (foc) (drena)
7 - 5 distància (foc) (tirador)
L3 ♚
Fallen Spectre
(image)
Cost: 94
PV:80
MP: 7
PE:151
13 - 5 melé (foc) (drena)
9 - 6 distància (foc) (tirador)
L1 ♟
Fallen Orc Grunt
(image)
Cost: 16
PV:25
MP: 4
PE:20
6 - 3 melé (talla)
8 - 2 melé (foc) (drena)
L2 ♚
Fallen Orc Leader
(image)
Cost: 36
PV:38
MP: 4
PE:73
8 - 4 melé (talla)
13 - 2 melé (foc) (drena)
L2 ♚
Fallen Orc Slayer
(image)
Cost: 40
PV:36
MP: 7
PE:40
9 - 2 melé (foc) (drena)
5 - 7 distància (talla) (poison)
L5 ♚
The Fallen
(image)
Cost: 90
PV:78
MP: 3
PE:98
15 - 2 melé (impactar)
30 - 1 melé (impactar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Humans
L1 ♟
Ginet
(image)
Cost: 23
PV:38
MP: 8
PE:44
9 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L2
Cavaller
(image)
Cost: 40
PV:58
MP: 8
PE:120
8 - 4 melé (talla)
14 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L3 ♚
Gran cavaller
(image)
Cost: 58
PV:78
MP: 7
PE:150
12 - 4 melé (talla)
17 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L3
Paladí
(image)
Cost: 58
PV:65
MP: 8
PE:150
sana +4
8 - 5 melé (arcà)
15 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L2
Llancer
(image)
Cost: 40
PV:50
MP: 10
PE:150
12 - 3 melé (perfora) (càrrega)
L0 ♟
Hooded Peasant
(image)
Cost: 8
PV:13
MP: 5
PE:7
4 - 3 melé (foc)
L1 ♟
Arquer
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
PE:39
4 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L2
Arquer major
(image)
Cost: 26
PV:51
MP: 5
PE:68
8 - 2 melé (talla)
10 - 3 distància (perfora)
L3
Mestre arquer
(image)
Cost: 46
PV:67
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (talla)
11 - 4 distància (perfora)
L1 ♟
Sargent
(image)
Cost: 19
PV:32
MP: 6
PE:32
liderage
5 - 3 melé (talla)
4 - 3 distància (perfora)
L2
Tinent
(image)
Cost: 35
PV:40
MP: 6
PE:80
liderage
8 - 3 melé (talla)
5 - 3 distància (perfora)
L3 ♚
General
(image)
Cost: 54
PV:50
MP: 6
PE:180
liderage
9 - 4 melé (talla)
7 - 3 distància (perfora)
L4
Gran mariscal
(image)
Cost: 66
PV:60
MP: 6
PE:150
liderage
10 - 4 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
L1 ♟
Soldat
(image)
Cost: 14
PV:36
MP: 5
PE:42
7 - 3 melé (perfora) (primer atac)
6 - 1 distància (perfora)
L2
Espadachí
(image)
Cost: 25
PV:55
MP: 5
PE:60
8 - 4 melé (talla)
L3
Guàrdia Real
(image)
Cost: 43
PV:74
MP: 6
PE:150
11 - 4 melé (talla)
L2
Llançador de javalina
(image)
Cost: 25
PV:48
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (perfora) (primer atac)
11 - 2 distància (perfora)
L2
Piquer
(image)
Cost: 25
PV:55
MP: 5
PE:65
10 - 3 melé (perfora) (primer atac)
L3
Alabarder
(image)
Cost: 44
PV:72
MP: 5
PE:150
15 - 3 melé (perfora) (primer atac)
19 - 2 melé (talla)
L1 ♟
Lladre
(image)
Cost: 13
PV:24
MP: 6
PE:28
4 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L2 ♚
Guilopo
(image)
Cost: 24
PV:40
MP: 6
PE:70
fustigador
6 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
4 - 3 distància (talla)
L3
Assessí
(image)
Cost: 44
PV:51
MP: 6
PE:150
fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
5 - 3 distància (talla) (poison)
L0 ♟
Llaurador
(image)
Cost: 8
PV:18
MP: 5
PE:23
5 - 2 melé (perfora)
4 - 1 distància (perfora)
L1 ♟
Arquer
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
PE:39
4 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L2
Arquer major
(image)
Cost: 26
PV:51
MP: 5
PE:68
8 - 2 melé (talla)
10 - 3 distància (perfora)
L3
Mestre arquer
(image)
Cost: 46
PV:67
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (talla)
11 - 4 distància (perfora)
L1 ♟
Soldat
(image)
Cost: 14
PV:36
MP: 5
PE:42
7 - 3 melé (perfora) (primer atac)
6 - 1 distància (perfora)
L2
Espadachí
(image)
Cost: 25
PV:55
MP: 5
PE:60
8 - 4 melé (talla)
L3
Guàrdia Real
(image)
Cost: 43
PV:74
MP: 6
PE:150
11 - 4 melé (talla)
L2
Llançador de javalina
(image)
Cost: 25
PV:48
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (perfora) (primer atac)
11 - 2 distància (perfora)
L2
Piquer
(image)
Cost: 25
PV:55
MP: 5
PE:65
10 - 3 melé (perfora) (primer atac)
L3
Alabarder
(image)
Cost: 44
PV:72
MP: 5
PE:150
15 - 3 melé (perfora) (primer atac)
19 - 2 melé (talla)
L0 ♟
Llenyater
(image)
Cost: 10
PV:18
MP: 5
PE:23
3 - 1 melé (talla)
4 - 3 distància (perfora)
L1 ♟
Arquer
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
PE:39
4 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L2
Arquer major
(image)
Cost: 26
PV:51
MP: 5
PE:68
8 - 2 melé (talla)
10 - 3 distància (perfora)
L3
Mestre arquer
(image)
Cost: 46
PV:67
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (talla)
11 - 4 distància (perfora)
L1
Caçador furtiu
(image)
Cost: 14
PV:32
MP: 5
PE:29
3 - 2 melé (talla)
4 - 4 distància (perfora)
L2
Tramper
(image)
Cost: 27
PV:45
MP: 5
PE:65
4 - 4 melé (talla)
6 - 4 distància (perfora)
L3
Caçador
(image)
Cost: 54
PV:57
MP: 5
PE:150
5 - 4 melé (talla)
9 - 4 distància (perfora) (tirador)
L3 ♚
Guardabosc
(image)
Cost: 60
PV:60
MP: 6
PE:150
7 - 4 melé (talla)
7 - 4 distància (perfora)
L1 ♟
Robber
(image)
Cost: 12
PV:19
MP: 7
PE:9
3 - 4 melé (talla)
L2
Bandit
(image)
Cost: 23
PV:50
MP: 5
PE:70
8 - 4 melé (impactar)
L3
Bandoler
(image)
Cost: 46
PV:70
MP: 5
PE:150
11 - 4 melé (impactar)
L2
Dueliste
(image)
Cost: 32
PV:44
MP: 7
PE:90
fustigador
5 - 5 melé (talla)
12 - 1 distància (perfora)
L3
Mestre d'armes
(image)
Cost: 44
PV:57
MP: 7
PE:150
fustigador
7 - 5 melé (talla)
20 - 1 distància (perfora)
L2
Espadachí
(image)
Cost: 25
PV:55
MP: 5
PE:60
8 - 4 melé (talla)
L3
Guàrdia Real
(image)
Cost: 43
PV:74
MP: 6
PE:150
11 - 4 melé (talla)
L2 ♚
Fugitiu
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 7
PE:77
8 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (impactar)
L3 ♚
Fugitiu
(image)
Cost: 56
PV:62
MP: 7
PE:150
ocultació
11 - 2 melé (impactar)
7 - 4 distància (impactar)
L2 ♚
Guilopo
(image)
Cost: 24
PV:40
MP: 6
PE:70
fustigador
6 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
4 - 3 distància (talla)
L3
Assessí
(image)
Cost: 44
PV:51
MP: 6
PE:150
fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
5 - 3 distància (talla) (poison)
L2 ♚
Swordsman
(image)
Cost: 25
PV:25
MP: 7
PE:22
6 - 4 melé (talla)
8 - 3 melé (talla)
10 - 2 melé (talla)
15 - 1 melé (talla)
L3 ♚
General
(image)
Cost: 54
PV:50
MP: 6
PE:180
liderage
9 - 4 melé (talla)
7 - 3 distància (perfora)
L4
Gran mariscal
(image)
Cost: 66
PV:60
MP: 6
PE:150
liderage
10 - 4 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
L1 ♟
Saltejador
(image)
Cost: 14
PV:30
MP: 7
PE:36
5 - 2 melé (impactar)
5 - 2 distància (impactar)
L2 ♚
Fugitiu
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 7
PE:77
8 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (impactar)
L3 ♚
Fugitiu
(image)
Cost: 56
PV:62
MP: 7
PE:150
ocultació
11 - 2 melé (impactar)
7 - 4 distància (impactar)
L1 ♟
Soldat de cavalleria
(image)
Cost: 17
PV:38
MP: 8
PE:40
6 - 3 melé (talla)
L2
Dragó
(image)
Cost: 34
PV:53
MP: 9
PE:95
6 - 4 melé (talla)
12 - 1 distància (perfora)
L3
Hússar
(image)
Cost: 52
PV:68
MP: 9
PE:150
10 - 4 melé (talla)
20 - 1 distància (perfora)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Monsters
L1 ♟
Alacrà jagant
(image)
Cost: 22
PV:40
MP: 8
PE:150
9 - 1 melé (perfora) (poison)
4 - 4 melé (impactar)
L3 ♟
Aranya jagant
(image)
Cost: 55
PV:54
MP: 6
PE:150
18 - 2 melé (talla) (poison)
8 - 3 distància (impactar) (retardar)
L4 ♚
Big Bad Wolf
(image)
Cost: 64
PV:60
MP: 6
PE:45
10 - 3 melé (perfora)
12 - 2 melé (talla)
L5 ♚
Garuda
(image)
Cost: 84
PV:73
MP: 6
PE:59
8 - 5 melé (perfora)
12 - 4 melé (talla)
L2 ♟
Grif
(image)
Cost: 40
PV:44
MP: 9
PE:150
10 - 3 melé (talla)
L1 ♟
Llop
(image)
Cost: 17
PV:32
MP: 8
PE:150
5 - 3 melé (talla)
L0 ♟
Rosegador de fanc
(image)
Cost: 5
PV:20
MP: 3
PE:18
4 - 3 distància (impactar)
L1 ♟
Reptador jagant de fanc
(image)
Cost: 16
PV:36
MP: 4
PE:150
7 - 2 melé (impactar)
5 - 3 distància (impactar)
L2 ♟
Sépia
(image)
Cost: 40
PV:67
MP: 8
PE:150
3 - 10 melé (impactar) (eixam)
6 - 2 distància (perfora) (poison)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Mystics
L1 ♟
Mac
(image)
Cost: 20
PV:24
MP: 5
PE:60
5 - 1 melé (impactar)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
L2
Enchiser obscur
(image)
Cost: 32
PV:48
MP: 5
PE:90
4 - 3 melé (impactar)
13 - 2 distància (fret) (màgic)
9 - 2 distància (arcà) (màgic)
L3
Lich
(image)
Cost: 50
PV:60
MP: 6
PE:150
sumergir
8 - 3 melé (arcà) (drena)
12 - 3 distància (fret) (màgic)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Nigromant
(image)
Cost: 50
PV:70
MP: 5
PE:150
6 - 3 melé (impactar) (plaga)
17 - 2 distància (fret) (màgic)
12 - 2 distància (arcà) (màgic)
L2
Mac blanc
(image)
Cost: 40
PV:35
MP: 5
PE:150
cura, sana +8
6 - 2 melé (impactar)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Mac de la llum
(image)
Cost: 64
PV:47
MP: 5
PE:150
allumena, cura, sana +8
7 - 3 melé (impactar)
12 - 3 distància (arcà) (màgic)
L2
Mac roig
(image)
Cost: 40
PV:42
MP: 5
PE:100
6 - 2 melé (impactar)
8 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Archimac
(image)
Cost: 59
PV:54
MP: 5
PE:220
7 - 2 melé (impactar)
12 - 4 distància (foc) (màgic)
L4
Gran mac
(image)
Cost: 72
PV:65
MP: 5
PE:150
9 - 2 melé (impactar)
16 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Mac de plata
(image)
Cost: 59
PV:48
MP: 6
PE:150
teletransport
7 - 2 melé (impactar)
9 - 4 distància (foc) (màgic)
L5 ♚
Mystic Mage
(image)
Cost: 94
PV:83
MP: 5
PE:287
8 - 3 melé (arcà)
19 - 3 distància (arcà)
L5 ♚
Mystic Necromancer
(image)
Cost: 232
PV:75
MP: 4
PE:295
sumergir
8 - 4 melé (impactar)
13 - 4 distància (arcà)
20 - 1 distància (impactar)
L4 ♚
Mystic of Light
(image)
Cost: 70
PV:57
MP: 4
PE:140
regenera, allumena, cura, sana +8
17 - 4 melé (impactar)
25 - 5 distància (arcà) (màgic)
L1 ♟
Small Mystic
(image)
Cost: 7
PV:8
MP: 9
PE:10
2 - 5 distància (arcà)
L2 ♟
Knight Mystic
(image)
Cost: 27
PV:25
MP: 6
PE:20
4 - 8 distància (arcà)
L3
Brave Mystic
(image)
Cost: 30
PV:55
MP: 5
PE:40
8 - 5 distància (arcà)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Snowy Alliance
L1 ♟
Ice Swimmer
(image)
Cost: 14
PV:26
MP: 6
PE:18
6 - 3 melé (impactar)
8 - 1 distància (impactar)
L0 ♟
Snow Goblin
(image)
Cost: 8
PV:16
MP: 6
PE:13
4 - 2 melé (impactar)
L4 ♚
Snow Warlord
(image)
Cost: 68
PV:75
MP: 6
PE:63
14 - 2 melé (impactar)
L4 ♚
Yeti
(image)
Cost: 80
PV:142
MP: 5
PE:150
32 - 2 melé (impactar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Water Creatures
L1 ♟
Caçador sirènit
(image)
Cost: 15
PV:30
MP: 6
PE:35
4 - 2 melé (perfora)
5 - 3 distància (perfora)
L2 ♟
Llancer sirènit
(image)
Cost: 27
PV:40
MP: 6
PE:85
6 - 2 melé (perfora)
6 - 4 distància (perfora)
L3 ♟
Llançador de javalina sirènit
(image)
Cost: 48
PV:55
MP: 6
PE:150
8 - 2 melé (perfora)
10 - 4 distància (perfora)
L2 ♟
Llançador de rets sirènides
(image)
Cost: 27
PV:40
MP: 7
PE:80
6 - 3 melé (perfora)
9 - 2 distància (impactar) (retardar)
L3 ♟
Enredador sirènit
(image)
Cost: 46
PV:55
MP: 7
PE:150
8 - 3 melé (perfora)
8 - 3 distància (impactar) (retardar)
L1 ♟
Half Human Naga
(image)
Cost: 14
PV:20
MP: 5
PE:18
5 - 4 melé (talla)
4 - 4 melé (perfora)
L2 ♟
Guerrer naga
(image)
Cost: 27
PV:43
MP: 7
PE:66
7 - 4 melé (talla)
L3 ♚
Mirmidó naga
(image)
Cost: 48
PV:49
MP: 7
PE:150
9 - 5 melé (talla)
L2
Guilopo
(image)
Cost: 24
PV:40
MP: 6
PE:70
fustigador
6 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
4 - 3 distància (talla)
L3
Assessí
(image)
Cost: 44
PV:51
MP: 6
PE:150
fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
5 - 3 distància (talla) (poison)
L1 ♟
Half Human Naga
(image)
Cost: 14
PV:23
MP: 4
PE:19
8 - 2 melé (talla)
6 - 3 melé (perfora)
L2 ♟
Guerrer naga
(image)
Cost: 27
PV:43
MP: 7
PE:66
7 - 4 melé (talla)
L3 ♚
Mirmidó naga
(image)
Cost: 48
PV:49
MP: 7
PE:150
9 - 5 melé (talla)
L2
Guilopo
(image)
Cost: 24
PV:40
MP: 6
PE:70
fustigador
6 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
4 - 3 distància (talla)
L3
Assessí
(image)
Cost: 44
PV:51
MP: 6
PE:150
fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
5 - 3 distància (talla) (poison)
L1 ♟
Iniciada sirènida
(image)
Cost: 19
PV:27
MP: 6
PE:50
7 - 1 melé (impactar)
8 - 2 distància (impactar) (màgic)
L2 ♟
Enchisadora sirènida
(image)
Cost: 33
PV:38
MP: 6
PE:90
9 - 1 melé (impactar)
14 - 2 distància (impactar) (màgic)
L3 ♟
Sirena
(image)
Cost: 52
PV:49
MP: 7
PE:150
12 - 1 melé (impactar) (màgic)
15 - 3 distància (impactar) (màgic)
L2 ♟
Sacerdotesa sirènida
(image)
Cost: 38
PV:31
MP: 6
PE:150
cura, sana +8
5 - 3 melé (impactar)
6 - 4 distància (arcà) (màgic)
L3 ♟
Endevinadora sirènida
(image)
Cost: 57
PV:41
MP: 6
PE:150
allumena, cura, sana +8
7 - 3 melé (impactar)
8 - 4 distància (arcà) (màgic)
L1 ♟
Lluitador naga
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 7
PE:32
4 - 4 melé (talla)
L2 ♟
Guerrer naga
(image)
Cost: 27
PV:43
MP: 7
PE:66
7 - 4 melé (talla)
L3 ♚
Mirmidó naga
(image)
Cost: 48
PV:49
MP: 7
PE:150
9 - 5 melé (talla)
L1 ♟
Lluitador sirènit
(image)
Cost: 14
PV:36
MP: 6
PE:36
6 - 3 melé (perfora)
L2 ♟
Guerrer sirènit
(image)
Cost: 28
PV:50
MP: 6
PE:80
10 - 3 melé (perfora)
L3 ♟
Hoplita sirènit
(image)
Cost: 43
PV:52
MP: 5
PE:150
ferm
15 - 2 melé (perfora)
L3 ♚
Tritó sirènit
(image)
Cost: 43
PV:60
MP: 6
PE:150
14 - 3 melé (perfora)
19 - 2 melé (talla)
L3 ♚
Octo-Naga
(image)
Cost: 54
PV:53
MP: 7
PE:34
4 - 10 melé (impactar)
10 - 3 melé (perfora)
8 - 6 melé (perfora)
L3 ♚
Serp marina
(image)
Cost: 40
PV:85
MP: 8
PE:150
18 - 2 melé (perfora)
L2 ♚
Sépia
(image)
Cost: 40
PV:67
MP: 8
PE:150
3 - 10 melé (impactar) (eixam)
6 - 2 distància (perfora) (poison)
L1 ♟
Water Fighter
(image)
Cost: 15
PV:28
MP: 7
PE:30
5 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
5 - 3 distància (perfora)
L2
Water Hunter
(image)
Cost: 20
PV:39
MP: 7
PE:65
7 - 4 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
10 - 2 distància (perfora)
L3 ♚
Water Assassin
(image)
Cost: 50
PV:55
MP: 7
PE:125
10 - 5 melé (talla) (punyalada per l'esquena, poison)
13 - 2 distància (perfora) (punyalada per l'esquena, poison)
L1 ♟
Water Scout
(image)
Cost: 17
PV:26
MP: 9
PE:28
4 - 3 melé (talla) (fisher)
10 - 1 distància (impactar)
L2
Water Elf Rider
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 9
PE:40
7 - 4 melé (talla) (fisher)
12 - 2 distància (impactar)
L4 ♚
Water Slasher
(image)
Cost: 55
PV:58
MP: 5
PE:80
15 - 4 melé (talla) (retardar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Nortenys
L1 ♟
Arquer orc
(image)
Cost: 14
PV:32
MP: 5
PE:30
3 - 2 melé (talla)
5 - 3 distància (perfora)
7 - 2 distància (foc)
L2 ♚
Ballester orc
(image)
Cost: 26
PV:43
MP: 5
PE:80
4 - 3 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
10 - 2 distància (foc)
L3
Perforador orc
(image)
Cost: 43
PV:56
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (talla)
12 - 3 distància (perfora)
15 - 2 distància (foc)
L1 ♟
Assessí orc
(image)
Cost: 17
PV:26
MP: 6
PE:30
7 - 1 melé (talla)
3 - 3 distància (talla) (tirador, poison)
L2 ♚
Matador orc
(image)
Cost: 33
PV:36
MP: 6
PE:150
9 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (talla) (tirador, poison)
L1 ♟
Cria de trol
(image)
Cost: 13
PV:42
MP: 4
PE:36
regenera
7 - 2 melé (impactar)
L2 ♚
Llança pedres trol
(image)
Cost: 29
PV:49
MP: 5
PE:150
regenera
10 - 2 melé (impactar)
17 - 1 distància (impactar)
L2 ♚
Trol
(image)
Cost: 29
PV:55
MP: 5
PE:66
regenera
14 - 2 melé (impactar)
L3
Guerrer trol
(image)
Cost: 42
PV:70
MP: 5
PE:150
regenera
20 - 2 melé (impactar)
L1 ♟
Ginet de llop
(image)
Cost: 17
PV:32
MP: 8
PE:30
5 - 3 melé (talla)
L2
Cavaller goblin
(image)
Cost: 32
PV:49
MP: 9
PE:65
7 - 4 melé (talla)
L3
Ginet de llop salvage
(image)
Cost: 41
PV:61
MP: 10
PE:150
9 - 4 melé (talla)
4 - 4 melé (talla) (poison)
L2
Saquejador goblin
(image)
Cost: 32
PV:44
MP: 9
PE:150
5 - 3 melé (talla)
7 - 3 melé (foc)
6 - 2 distància (impactar) (retardar)
L0 ♟
Llancer goblin
(image)
Cost: 9
PV:18
MP: 5
PE:18
6 - 3 melé (perfora)
3 - 1 distància (perfora)
L1
Empalador goblin
(image)
Cost: 13
PV:26
MP: 5
PE:150
8 - 3 melé (perfora) (primer atac)
5 - 1 distància (perfora)
L1
Excitador goblin
(image)
Cost: 13
PV:31
MP: 5
PE:150
liderage
7 - 3 melé (perfora)
L1 ♟
Lluitador naga
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 7
PE:32
4 - 4 melé (talla)
L2
Guerrer naga
(image)
Cost: 27
PV:43
MP: 7
PE:66
7 - 4 melé (talla)
L3
Mirmidó naga
(image)
Cost: 48
PV:49
MP: 7
PE:150
9 - 5 melé (talla)
L1 ♟
Recluta orc
(image)
Cost: 12
PV:38
MP: 5
PE:42
9 - 2 melé (talla)
L2 ♚
Guerrer orc
(image)
Cost: 26
PV:58
MP: 5
PE:60
10 - 3 melé (talla)
L3
Senyor de guerra orc
(image)
Cost: 48
PV:78
MP: 5
PE:150
15 - 3 melé (talla)
8 - 2 distància (perfora)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Rebels
L1 ♟
Arquer elf
(image)
Cost: 17
PV:29
MP: 6
PE:44
5 - 2 melé (talla)
5 - 4 distància (perfora)
L2 ♚
Guardabosc elf
(image)
Cost: 41
PV:42
MP: 6
PE:90
emboscada
7 - 3 melé (talla)
7 - 4 distància (perfora)
L3
Venjador elf
(image)
Cost: 60
PV:55
MP: 6
PE:150
emboscada
8 - 4 melé (talla)
10 - 4 distància (perfora)
L2 ♚
Tirador elf
(image)
Cost: 41
PV:37
MP: 6
PE:80
6 - 2 melé (talla)
9 - 4 distància (perfora) (tirador)
L3
Flecher elf
(image)
Cost: 55
PV:47
MP: 6
PE:150
7 - 2 melé (talla)
10 - 5 distància (perfora) (tirador)
L1 ♟
Caçador sirènit
(image)
Cost: 15
PV:30
MP: 6
PE:35
4 - 2 melé (perfora)
5 - 3 distància (perfora)
L2
Llancer sirènit
(image)
Cost: 27
PV:40
MP: 6
PE:85
6 - 2 melé (perfora)
6 - 4 distància (perfora)
L3
Llançador de javalina sirènit
(image)
Cost: 48
PV:55
MP: 6
PE:150
8 - 2 melé (perfora)
10 - 4 distància (perfora)
L2
Llançador de rets sirènides
(image)
Cost: 27
PV:40
MP: 7
PE:80
6 - 3 melé (perfora)
9 - 2 distància (impactar) (retardar)
L3
Enredador sirènit
(image)
Cost: 46
PV:55
MP: 7
PE:150
8 - 3 melé (perfora)
8 - 3 distància (impactar) (retardar)
L1 ♟
Chaman elfa
(image)
Cost: 15
PV:26
MP: 5
PE:32
sana +4
3 - 2 melé (impactar)
3 - 2 distància (impactar) (retardar)
L2 ♚
Druida elfa
(image)
Cost: 34
PV:36
MP: 5
PE:80
cura, sana +8
4 - 2 melé (impactar)
6 - 2 distància (impactar) (retardar)
6 - 3 distància (perfora) (màgic)
L3
Shyde elfa
(image)
Cost: 52
PV:46
MP: 6
PE:150
cura, sana +8
6 - 2 melé (impactar) (màgic)
6 - 3 distància (impactar) (retardar)
8 - 3 distància (perfora) (màgic)
L2 ♚
Enchisera elfa
(image)
Cost: 34
PV:41
MP: 5
PE:100
4 - 2 melé (impactar)
4 - 3 distància (impactar) (retardar)
7 - 4 distància (arcà) (màgic)
L3
Enchisadora elfa
(image)
Cost: 55
PV:50
MP: 5
PE:180
6 - 2 melé (impactar)
5 - 4 distància (impactar) (retardar)
9 - 4 distància (arcà) (màgic)
L4
Sílfide elfa
(image)
Cost: 67
PV:60
MP: 6
PE:150
6 - 3 melé (impactar) (màgic)
6 - 5 distància (impactar) (retardar)
10 - 5 distància (arcà) (màgic)
L1 ♟
Explorador elf
(image)
Cost: 18
PV:32
MP: 9
PE:32
4 - 3 melé (talla)
6 - 2 distància (perfora)
L2
Ginet elf
(image)
Cost: 31
PV:46
MP: 10
PE:75
7 - 3 melé (talla)
9 - 2 distància (perfora)
L3
Escolta elf
(image)
Cost: 43
PV:57
MP: 10
PE:150
7 - 4 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
L1 ♟
Lluitador elf
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
PE:40
5 - 4 melé (talla)
3 - 3 distància (perfora)
L2 ♚
Capità elf
(image)
Cost: 32
PV:47
MP: 5
PE:90
liderage
7 - 4 melé (talla)
5 - 3 distància (perfora)
L3
Mariscal elf
(image)
Cost: 55
PV:62
MP: 5
PE:150
liderage
10 - 4 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
L2 ♚
Héroe elf
(image)
Cost: 32
PV:51
MP: 5
PE:90
8 - 4 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L3
Campeó elf
(image)
Cost: 55
PV:70
MP: 5
PE:150
9 - 5 melé (talla)
9 - 3 distància (perfora)
L1 ♟
Mac
(image)
Cost: 20
PV:24
MP: 5
PE:60
5 - 1 melé (impactar)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Mac blanc
(image)
Cost: 40
PV:35
MP: 5
PE:150
cura, sana +8
6 - 2 melé (impactar)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Mac de la llum
(image)
Cost: 64
PV:47
MP: 5
PE:150
allumena, cura, sana +8
7 - 3 melé (impactar)
12 - 3 distància (arcà) (màgic)
L2 ♚
Mac roig
(image)
Cost: 40
PV:42
MP: 5
PE:100
6 - 2 melé (impactar)
8 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Archimac
(image)
Cost: 59
PV:54
MP: 5
PE:220
7 - 2 melé (impactar)
12 - 4 distància (foc) (màgic)
L4
Gran mac
(image)
Cost: 72
PV:65
MP: 5
PE:150
9 - 2 melé (impactar)
16 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Mac de plata
(image)
Cost: 59
PV:48
MP: 6
PE:150
teletransport
7 - 2 melé (impactar)
9 - 4 distància (foc) (màgic)
L1 ♟
Wose
(image)
Cost: 20
PV:52
MP: 4
PE:40
emboscada, regenera
13 - 2 melé (impactar)
L2 ♚
Wose vell
(image)
Cost: 31
PV:64
MP: 4
PE:100
emboscada, regenera
19 - 2 melé (impactar)
L3
Wose ancià
(image)
Cost: 48
PV:80
MP: 4
PE:150
emboscada, regenera
25 - 2 melé (impactar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / No morts
L1 ♟
Adepte obscur
(image)
Cost: 16
PV:28
MP: 5
PE:48
10 - 2 distància (fret) (màgic)
7 - 2 distància (arcà) (màgic)
L2 ♚
Enchiser obscur
(image)
Cost: 32
PV:48
MP: 5
PE:90
4 - 3 melé (impactar)
13 - 2 distància (fret) (màgic)
9 - 2 distància (arcà) (màgic)
L3
Lich
(image)
Cost: 50
PV:60
MP: 6
PE:150
sumergir
8 - 3 melé (arcà) (drena)
12 - 3 distància (fret) (màgic)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Nigromant
(image)
Cost: 50
PV:70
MP: 5
PE:150
6 - 3 melé (impactar) (plaga)
17 - 2 distància (fret) (màgic)
12 - 2 distància (arcà) (màgic)
L1 ♟
Arquer esquelet
(image)
Cost: 14
PV:31
MP: 5
PE:35
sumergir
3 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (perfora)
L2 ♚
Disparaossos
(image)
Cost: 26
PV:40
MP: 5
PE:80
sumergir
6 - 2 melé (talla)
10 - 3 distància (perfora)
L3
Arc de la perdició
(image)
Cost: 38
PV:50
MP: 5
PE:150
sumergir
8 - 2 melé (talla)
14 - 3 distància (perfora)
L0 ♟
Cadàver ambulant
(image)
Cost: 8
PV:18
MP: 4
PE:24
6 - 2 melé (impactar) (plaga)
L1
Sens ànima
(image)
Cost: 13
PV:28
MP: 4
PE:150
7 - 3 melé (impactar) (plaga)
L1 ♟
Esquelet
(image)
Cost: 15
PV:34
MP: 5
PE:35
sumergir
7 - 3 melé (talla)
L2 ♚
Espasa mortal
(image)
Cost: 28
PV:39
MP: 6
PE:150
sumergir
8 - 5 melé (talla)
L2 ♚
Renaixcut
(image)
Cost: 28
PV:47
MP: 5
PE:85
sumergir
8 - 4 melé (talla)
L3
Draug
(image)
Cost: 50
PV:68
MP: 5
PE:150
sumergir
12 - 4 melé (talla)
L1 ♟
Fantasma
(image)
Cost: 20
PV:18
MP: 7
PE:30
4 - 3 melé (arcà) (drena)
3 - 3 distància (fret)
L2
Aparició
(image)
Cost: 38
PV:25
MP: 7
PE:100
6 - 4 melé (arcà) (drena)
4 - 3 distància (fret)
L3
Espectre
(image)
Cost: 52
PV:33
MP: 7
PE:150
9 - 4 melé (arcà) (drena)
6 - 3 distància (fret)
L2
Ombra
(image)
Cost: 38
PV:24
MP: 7
PE:100
aguait nocturn, fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L3
Malensomi
(image)
Cost: 52
PV:35
MP: 7
PE:150
aguait nocturn, fustigador
10 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L1 ♟
Ghoul
(image)
Cost: 16
PV:33
MP: 5
PE:35
4 - 3 melé (talla) (poison)
L2 ♚
Necròfac
(image)
Cost: 27
PV:47
MP: 5
PE:150
alimentació
7 - 3 melé (talla) (poison)
L0 ♟
Rat penat vampir
(image)
Cost: 13
PV:16
MP: 8
PE:22
4 - 2 melé (talla) (drena)
L1
Chuplasanc
(image)
Cost: 21
PV:27
MP: 9
PE:70
5 - 3 melé (talla) (drena)
L2
Rat penat vampir
(image)
Cost: 34
PV:33
MP: 9
PE:150
6 - 4 melé (talla) (drena)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Ancient Dwarves
L1 ♟
Balloon
(image)
Cost: 16
PV:36
MP: 7
PE:35
8 - 2 distància (foc)
L2
Heavy Balloon
(image)
Cost: 29
PV:48
MP: 6
PE:80
10 - 2 distància (foc)
8 - 2 distància (perfora) (primer atac)
L3
Flying Fortress
(image)
Cost: 29
PV:100
MP: 6
PE:100
Parachute, Hard landing
11 - 3 distància (foc) (primer atac)
10 - 3 distància (perfora) (primer atac)
15 - 2 distància (impactar) (primer atac)
L2
Steamcopter
(image)
Cost: 27
PV:45
MP: 8
PE:110
8 - 3 distància (foc)
L3
Mechanical Dragon
(image)
Cost: 19
PV:75
MP: 10
PE:100
Hard landing
12 - 2 melé (perfora)
17 - 2 distància (foc) (tirador)
L1 ♟
Dwarvish Warrior
(image)
Cost: 17
PV:40
MP: 5
PE:30
6 - 3 melé (talla)
10 - 1 distància (perfora)
L2 ♚
Dwarvish Heavy Warrior
(image)
Cost: 29
PV:55
MP: 5
PE:90
8 - 3 melé (talla)
12 - 1 distància (perfora)
L3
Dwarvish Rune Warrior
(image)
Cost: 29
PV:65
MP: 5
PE:120
12 - 3 melé (talla)
16 - 1 distància (perfora) (tirador)
L4
Dwarvish Rune Lord
(image)
Cost: 29
PV:75
MP: 5
PE:100
16 - 3 melé (talla) (màgic)
20 - 1 distància (perfora) (precision)
L1 ♟
Mechanic
(image)
Cost: 16
PV:35
MP: 4
PE:50
Repairs +5
5 - 3 melé (talla)
5 - 2 melé (impactar)
4 - 3 melé (perfora)
10 - 1 distància (perfora) (grenade)
L2 ♚
Technician
(image)
Cost: 25
PV:50
MP: 4
PE:90
Repairs +8
7 - 3 melé (talla)
9 - 2 melé (impactar)
6 - 3 melé (perfora)
6 - 4 melé (foc)
10 - 1 distància (perfora) (grenade)
L1 ♟
Runeadept
(image)
Cost: 18
PV:34
MP: 5
PE:45
8 - 2 melé (impactar) (tirador)
9 - 1 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Runesmith
(image)
Cost: 44
PV:46
MP: 5
PE:100
10 - 2 melé (impactar) (màgic)
9 - 2 distància (foc) (màgic)
L3
Rune Artist
(image)
Cost: 18
PV:58
MP: 4
PE:150
18 - 2 melé (impactar) (màgic)
9 - 3 distància (foc) (màgic)
38 - 1 distància (foc)
L4
Runemaster
(image)
Cost: 18
PV:70
MP: 4
PE:120
Rune Aura
20 - 2 melé (impactar) (màgic)
9 - 4 distància (foc) (màgic)
35 - 1 distància (foc) (màgic)
L1 ♟
Steam Ulfserker
(image)
Cost: 19
PV:35
MP: 5
PE:42
4 - 4 melé (talla) (berserk)
L2
Red Ulfserker
(image)
Cost: 38
PV:40
MP: 5
PE:45
regenera, ferm
4 - 4 melé (talla) (berserk, càrrega, primer atac)
L2
Steam Berserker
(image)
Cost: 19
PV:48
MP: 5
PE:100
4 - 6 melé (talla) (berserk)
L1 ♟
Striding Machine
(image)
Cost: 18
PV:40
MP: 5
PE:50
6 - 2 melé (impactar)
10 - 2 distància (foc)
L2 ♚
Dwarvish Tank
(image)
Cost: 43
PV:60
MP: 6
PE:100
9 - 2 melé (impactar)
15 - 2 distància (foc)
L3
Pacificator
(image)
Cost: 19
PV:70
MP: 6
PE:100
14 - 2 melé (perfora)
20 - 2 distància (foc) (tirador)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Barbarians
L1 ♟
Barbarian Berserker
(image)
Cost: 18
PV:32
MP: 5
PE:42
6 - 2 melé (perfora)
6 - 3 melé (talla) (berserk)
L2
Blood Warrior
(image)
Cost: 30
PV:42
MP: 5
PE:60
Fury
8 - 2 melé (perfora)
7 - 3 melé (talla) (berserk)
L1 ♟
Cyclops
(image)
Cost: 18
PV:45
MP: 5
PE:48
7 - 3 melé (impactar) (Growing fury)
L2
Cyclops Breaker
(image)
Cost: 30
PV:40
MP: 5
PE:38
7 - 3 melé (impactar) (berserk)
L2 ♚
Fire Cyclops
(image)
Cost: 30
PV:55
MP: 5
PE:120
7 - 3 melé (impactar)
18 - 1 distància (foc) (precision, retardar)
L3
Ancient Cyclops
(image)
Cost: 16
PV:70
MP: 5
PE:100
8 - 3 melé (impactar)
25 - 1 distància (foc) (precision, retardar)
L2 ♚
Mighty Cyclops
(image)
Cost: 30
PV:60
MP: 5
PE:120
17 - 2 melé (impactar) (cleave)
L3
Raging Cyclops
(image)
Cost: 16
PV:75
MP: 5
PE:130
Furious death
25 - 2 melé (impactar) (cleave)
18 - 1 distància (perfora)
L4
Cyclops Destroyer
(image)
Cost: 16
PV:95
MP: 5
PE:100
Furious death
35 - 2 melé (impactar) (cleave)
24 - 1 distància (perfora)
L1 ♟
Goblin Archer
(image)
Cost: 16
PV:28
MP: 5
PE:28
3 - 2 melé (talla)
7 - 2 distància (perfora) (poison)
L2
Goblin Sniper
(image)
Cost: 23
PV:36
MP: 6
PE:50
4 - 2 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora) (poison, tirador)
L0 ♟
Goblin Kamikaze
(image)
Cost: 14
PV:15
MP: 4
PE:22
kamikaze
15 - 1 kamikaze (foc) (always hits)
L0 ♟
Goblin Runt
(image)
Cost: 12
PV:25
MP: 5
PE:18
5 - 3 melé (perfora)
7 - 1 distància (perfora)
L1
Goblin Hunter
(image)
Cost: 18
PV:30
MP: 6
PE:50
mountain ambush, fustigador
4 - 4 melé (perfora)
4 - 2 distància (impactar) (retardar)
L2
Goblin Assassin
(image)
Cost: 30
PV:40
MP: 6
PE:50
mountain ambush, fustigador
7 - 4 melé (perfora)
5 - 4 distància (impactar) (retardar)
L1 ♟
Goblin Warbanner
(image)
Cost: 20
PV:32
MP: 5
PE:50
Goblin leader, Summon Roc
6 - 3 melé (perfora)
7 - 1 distància (talla)
L1
Goblin Warrior
(image)
Cost: 16
PV:34
MP: 5
PE:40
Hit and Run, fustigador
7 - 3 melé (perfora)
7 - 1 distància (perfora)
L2
Goblin Rouser
(image)
Cost: 26
PV:44
MP: 5
PE:50
Hit and Run, fustigador
9 - 3 melé (perfora)
12 - 1 distància (perfora)
L1 ♟
Orcish Warrior
(image)
Cost: 15
PV:38
MP: 5
PE:38
6 - 3 melé (talla)
5 - 2 distància (talla)
L2 ♚
Barbarian
(image)
Cost: 28
PV:58
MP: 5
PE:58
10 - 3 melé (talla)
7 - 2 distància (talla)
L3
Barbarian Lord
(image)
Cost: 16
PV:70
MP: 5
PE:90
Double attack
13 - 3 melé (talla)
9 - 2 distància (talla)
L4
Barbarian King
(image)
Cost: 16
PV:80
MP: 5
PE:100
Double attack
13 - 3 melé (talla)
19 - 2 melé (talla)
11 - 2 distància (talla)
L2 ♚
Orcish Warbanner
(image)
Cost: 28
PV:60
MP: 5
PE:60
Orcish leader
9 - 3 melé (talla)
L1 ♟
Roc Rider
(image)
Cost: 22
PV:35
MP: 9
PE:40
6 - 3 melé (perfora)
L2
Roc Master
(image)
Cost: 38
PV:50
MP: 9
PE:60
8 - 3 melé (perfora)
8 - 2 distància (perfora)
L1 ♟
Troll Sorcerer
(image)
Cost: 22
PV:34
MP: 5
PE:50
regenera
7 - 2 melé (impactar)
5 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Troll Fire Wizard
(image)
Cost: 35
PV:52
MP: 5
PE:150
regenera
10 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Troll Warbanner
(image)
Cost: 38
PV:60
MP: 5
PE:40
regenera, Troll leader, magicres
9 - 2 melé (impactar)
5 - 3 distància (foc) (màgic)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Enlightened Ones
L1 ♟
Battlemage
(image)
Cost: 18
PV:25
MP: 5
PE:60
7 - 2 melé (talla)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Sorcerer
(image)
Cost: 35
PV:38
MP: 5
PE:85
8 - 2 melé (impactar)
9 - 3 distància (foc) (màgic)
L3
Mastermage
(image)
Cost: 55
PV:56
MP: 5
PE:100
9 - 2 melé (impactar) (màgic)
3 - 10 distància (fret) (màgic)
11 - 4 distància (foc) (màgic)
28 - 1 distància (arcà) (màgic)
L4
Guru
(image)
Cost: 999
PV:60
MP: 6
PE:100
Summon, liderage, regenera
10 - 2 melé (arcà) (màgic)
15 - 4 distància (impactar) (màgic)
L4
Master of Elements
(image)
Cost: 55
PV:60
MP: 5
PE:100
Summon
9 - 2 melé (impactar) (màgic)
4 - 10 distància (fret) (màgic)
13 - 4 distància (foc) (màgic)
45 - 1 distància (arcà) (màgic)
L2 ♚
War Mage
(image)
Cost: 32
PV:51
MP: 5
PE:65
7 - 3 melé (talla)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
L3
Golden Mage
(image)
Cost: 66
PV:70
MP: 5
PE:100
liderage
8 - 4 melé (talla) (màgic)
8 - 4 distància (foc) (màgic)
L1 ♟
Elementalist
(image)
Cost: 16
PV:25
MP: 6
PE:50
6 - 1 melé (impactar)
7 - 3 distància (arcà) (tirador)
L2 ♚
Mage of air
(image)
Cost: 28
PV:38
MP: 7
PE:75
fustigador
10 - 1 melé (impactar)
3 - 6 distància (arcà) (màgic)
7 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Master of Air
(image)
Cost: 48
PV:50
MP: 10
PE:100
Summon, fustigador
12 - 1 melé (impactar)
3 - 10 distància (arcà) (màgic)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
30 - 1 distància (arcà) (màgic)
L2 ♚
Mage of fire
(image)
Cost: 28
PV:40
MP: 5
PE:85
8 - 2 melé (foc)
4 - 6 distància (foc) (màgic)
7 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Master of Fire
(image)
Cost: 40
PV:50
MP: 5
PE:100
allumena, Summon
10 - 2 melé (foc)
4 - 10 distància (foc) (tirador)
9 - 4 distància (foc) (màgic)
40 - 1 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Mage of water
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 6
PE:85
sana +4
6 - 2 melé (impactar) (retardar)
3 - 6 distància (perfora) (màgic)
6 - 3 distància (fret) (màgic)
L3
Master of Water
(image)
Cost: 48
PV:58
MP: 6
PE:100
Summon, cura, sana +8, regenera
8 - 2 melé (impactar) (retardar)
3 - 10 distància (perfora) (màgic)
10 - 3 distància (fret) (màgic)
22 - 1 distància (impactar) (màgic, retardar)
L1 ♟
Golem
(image)
Cost: 22
PV:40
MP: 4
PE:60
7 - 3 melé (impactar) (càrrega)
L2
Golem Boss
(image)
Cost: 40
PV:55
MP: 4
PE:100
8 - 3 melé (impactar) (càrrega)
4 - 3 distància (fret) (màgic)
L1 ♟
Hidden Face
(image)
Cost: 15
PV:32
MP: 6
PE:40
fustigador
3 - 5 melé (talla)
L2 ♚
Mystical Warrior
(image)
Cost: 23
PV:45
MP: 6
PE:100
fustigador, liderage
4 - 6 melé (talla)
4 - 3 distància (fret)
L0 ♟
Magical Eye
(image)
Cost: 12
PV:18
MP: 8
PE:20
4 - 3 distància (arcà) (tirador)
L1
Deadly Eye
(image)
Cost: 16
PV:27
MP: 8
PE:50
5 - 3 melé (talla) (tirador)
5 - 3 distància (arcà) (tirador)
L0 ♟
Mu
(image)
Cost: 10
PV:24
MP: 5
PE:90
10 - 1 melé (perfora)
1 - 10 distància (arcà) (eixam, màgic)
L3
Um
(image)
Cost: 10
PV:124
MP: 4
PE:100
25 - 2 melé (impactar)
5 - 10 melé (perfora)
20 - 2 distància (arcà) (eixam)
L1 ♟
Subversive mage
(image)
Cost: 18
PV:22
MP: 5
PE:45
8 - 1 melé (impactar)
6 - 3 distància (fret) (màgic)
4 - 3 distància (fret) (retardar)
L2 ♚
Black Mage
(image)
Cost: 30
PV:44
MP: 5
PE:70
8 - 2 melé (impactar)
10 - 3 distància (fret) (màgic)
5 - 3 distància (fret) (retardar)
L3
Abyss Mage
(image)
Cost: 30
PV:56
MP: 5
PE:120
8 - 3 melé (impactar)
13 - 3 distància (fret) (màgic)
6 - 4 distància (fret) (retardar)
L3
Shadowmage
(image)
Cost: 44
PV:52
MP: 6
PE:100
fustigador, aguait nocturn, cave ambush
7 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena, drena)
7 - 3 distància (fret) (poison, retardar)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Summoners
L1 ♟
Camel Rider
(image)
Cost: 18
PV:36
MP: 7
PE:52
5 - 3 melé (talla)
8 - 2 distància (talla)
L2
Heavy Camel Rider
(image)
Cost: 24
PV:50
MP: 7
PE:100
8 - 3 melé (talla)
9 - 2 distància (talla)
L1 ♟
Carpet Rider
(image)
Cost: 20
PV:28
MP: 8
PE:50
4 - 2 distància (fret) (retardar)
L2
Carpet Master
(image)
Cost: 32
PV:40
MP: 8
PE:70
5 - 3 distància (fret) (retardar, tirador)
L0 ♟
Dimensional Gate
(image)
Cost: 6
PV:13
MP: 4
PE:6
4 - 1 melé (foc) (màgic)
L1
Air elemental
(image)
Cost: 15
PV:15
MP: 7
PE:70
fustigador, regenera
10 - 1 melé (impactar) (tirador)
6 - 3 distància (arcà)
L2
Air Avatar
(image)
Cost: 30
PV:30
MP: 7
PE:100
fustigador, regenera
11 - 2 melé (impactar) (tirador)
9 - 3 distància (arcà)
L3
Air God
(image)
Cost: 30
PV:50
MP: 7
PE:120
fustigador, regenera
12 - 3 melé (impactar) (tirador)
12 - 3 distància (arcà) (tirador)
L1
Dimensional Gate 2
(image)
Cost: 16
PV:13
MP: 4
PE:20
4 - 1 melé (foc) (màgic)
L2
Air Avatar
(image)
Cost: 30
PV:30
MP: 7
PE:100
fustigador, regenera
11 - 2 melé (impactar) (tirador)
9 - 3 distància (arcà)
L3
Air God
(image)
Cost: 30
PV:50
MP: 7
PE:120
fustigador, regenera
12 - 3 melé (impactar) (tirador)
12 - 3 distància (arcà) (tirador)
L2
Earth Avatar
(image)
Cost: 30
PV:60
MP: 4
PE:150
regenera, ferm
9 - 3 melé (impactar)
L3
Earth God
(image)
Cost: 30
PV:90
MP: 4
PE:150
regenera, ferm
14 - 3 melé (impactar)
L2
Fire Avatar
(image)
Cost: 28
PV:40
MP: 5
PE:150
allumena, fire
9 - 3 melé (foc) (màgic)
L3
Fire God
(image)
Cost: 28
PV:66
MP: 6
PE:150
allumena, fire
9 - 4 melé (foc) (màgic)
L2 ♚
RhamiKai
(image)
Cost: 32
PV:42
MP: 5
PE:110
liderage, regenera
9 - 3 melé (talla) (primer atac)
15 - 1 melé (perfora) (precision)
8 - 2 distància (arcà) (màgic, drena)
L3
HoRhami
(image)
Cost: 32
PV:50
MP: 5
PE:110
liderage, regenera
12 - 3 melé (talla) (primer atac)
15 - 2 melé (perfora) (precision)
8 - 3 distància (arcà) (màgic, drena)
15 - 2 distància (perfora) (precision)
L2
Water Avatar
(image)
Cost: 28
PV:40
MP: 5
PE:150
sana +4, water
8 - 2 melé (fret) (retardar)
10 - 2 distància (impactar)
L3
Water God
(image)
Cost: 28
PV:60
MP: 5
PE:150
sana +4, water
9 - 3 melé (fret) (retardar)
12 - 3 distància (impactar)
L1
Earth elemental
(image)
Cost: 15
PV:40
MP: 4
PE:70
regenera, ferm
6 - 3 melé (impactar)
L2
Earth Avatar
(image)
Cost: 30
PV:60
MP: 4
PE:150
regenera, ferm
9 - 3 melé (impactar)
L3
Earth God
(image)
Cost: 30
PV:90
MP: 4
PE:150
regenera, ferm
14 - 3 melé (impactar)
L1 ♟
Fire elemental
(image)
Cost: 16
PV:30
MP: 5
PE:50
allumena
6 - 3 melé (foc)
L2
Fire Avatar
(image)
Cost: 28
PV:40
MP: 5
PE:150
allumena, fire
9 - 3 melé (foc) (màgic)
L3
Fire God
(image)
Cost: 28
PV:66
MP: 6
PE:150
allumena, fire
9 - 4 melé (foc) (màgic)
L1 ♟
Rhami
(image)
Cost: 13
PV:38
MP: 5
PE:60
regenera
4 - 4 melé (talla) (primer atac)
L2 ♚
RhamiDatu
(image)
Cost: 32
PV:48
MP: 5
PE:110
regenera
8 - 4 melé (talla) (primer atac, tirador)
6 - 3 distància (foc) (màgic)
L3
DharmaRhami
(image)
Cost: 18
PV:60
MP: 5
PE:110
regenera
10 - 4 melé (talla) (primer atac, tirador)
16 - 2 melé (perfora)
12 - 2 melé (impactar) (retardar)
8 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
RhamiKai
(image)
Cost: 32
PV:42
MP: 5
PE:110
liderage, regenera
9 - 3 melé (talla) (primer atac)
15 - 1 melé (perfora) (precision)
8 - 2 distància (arcà) (màgic, drena)
L3
HoRhami
(image)
Cost: 32
PV:50
MP: 5
PE:110
liderage, regenera
12 - 3 melé (talla) (primer atac)
15 - 2 melé (perfora) (precision)
8 - 3 distància (arcà) (màgic, drena)
15 - 2 distància (perfora) (precision)
L1 ♟
Water elemental
(image)
Cost: 16
PV:20
MP: 5
PE:50
sana +4, water
6 - 2 melé (fret) (retardar)
6 - 2 distància (impactar)
L2
Water Avatar
(image)
Cost: 28
PV:40
MP: 5
PE:150
sana +4, water
8 - 2 melé (fret) (retardar)
10 - 2 distància (impactar)
L3
Water God
(image)
Cost: 28
PV:60
MP: 5
PE:150
sana +4, water
9 - 3 melé (fret) (retardar)
12 - 3 distància (impactar)
L1 ♟
Jinn
(image)
Cost: 20
PV:32
MP: 6
PE:40
5 - 1 melé (talla) (màgic)
4 - 3 distància (arcà) (màgic)
L2
Efreet
(image)
Cost: 38
PV:48
MP: 7
PE:130
7 - 2 melé (foc) (màgic)
8 - 3 distància (foc) (màgic)
L3
Great Efreeti
(image)
Cost: 20
PV:55
MP: 7
PE:100
9 - 3 melé (foc) (màgic)
10 - 4 distància (foc) (màgic)
4 - 10 distància (impactar) (màgic)
L2 ♚
Great Jinn
(image)
Cost: 38
PV:45
MP: 6
PE:130
16 - 1 melé (talla) (màgic)
5 - 4 distància (arcà) (màgic, drena)
L3
Wonderful Jinn
(image)
Cost: 38
PV:50
MP: 7
PE:190
20 - 1 melé (talla) (màgic)
7 - 4 distància (foc) (màgic, drena)
7 - 4 distància (fret) (màgic, drena)
7 - 4 distància (arcà) (màgic, drena)
28 - 1 distància (arcà) (màgic, retardar, poison)
L4
Mystic Jinn
(image)
Cost: 38
PV:60
MP: 8
PE:200
25 - 1 melé (talla) (màgic, drena)
9 - 4 distància (foc) (màgic, drena)
9 - 4 distància (fret) (màgic, drena)
9 - 4 distància (arcà) (màgic, drena)
30 - 1 distància (arcà) (always hits, retardar, poison, drena)
L1 ♟
Novice Summoner
(image)
Cost: 16
PV:32
MP: 5
PE:60
5 - 3 melé (talla)
7 - 2 melé (impactar)
10 - 1 distància (foc) (precision)
L2 ♚
Summoner
(image)
Cost: 30
PV:50
MP: 5
PE:100
6 - 3 melé (talla)
10 - 2 melé (impactar)
10 - 2 distància (foc) (precision)
L3
Grand Summoner
(image)
Cost: 35
PV:60
MP: 5
PE:160
Summon
7 - 3 melé (talla)
10 - 2 melé (impactar)
14 - 1 distància (foc) (always hits)
L4
Summons master
(image)
Cost: 20
PV:65
MP: 5
PE:100
megacircle, curing, leadership, Summon
8 - 3 melé (talla) (màgic)
13 - 2 melé (impactar)
14 - 1 distància (foc) (always hits)
50 - 1 distància (arcà) (màgic)
L3
Heavy Summoner
(image)
Cost: 20
PV:64
MP: 5
PE:60
circle of resistance, Summon
9 - 3 melé (talla)
10 - 2 melé (impactar)
10 - 2 distància (foc) (precision)
L3
Neutral Summoner
(image)
Cost: 20
PV:52
MP: 5
PE:60
Summon
6 - 3 melé (talla) (drena)
10 - 2 melé (impactar)
12 - 1 distància (foc) (always hits, drena)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Warlocks
L0 ♟
Rat penat vampir
(image)
Cost: 13
PV:16
MP: 8
PE:22
4 - 2 melé (talla) (drena)
L1
Chuplasanc
(image)
Cost: 21
PV:27
MP: 9
PE:35
5 - 3 melé (talla) (drena)
L2
Dread Bat
(image)
Cost: 32
PV:33
MP: 9
PE:150
6 - 4 melé (talla) (drena)
L1 ♟
Bladedancer
(image)
Cost: 18
PV:36
MP: 5
PE:42
3 - 4 melé (talla) (berserk)
8 - 2 distància (talla)
L2
Sworddancer
(image)
Cost: 36
PV:42
MP: 5
PE:80
6 - 4 melé (talla) (berserk)
9 - 2 distància (talla) (tirador)
L1 ♟
Dark Hunter
(image)
Cost: 18
PV:26
MP: 6
PE:60
6 - 2 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
7 - 2 distància (perfora) (poison)
L2
Dark Assassin
(image)
Cost: 34
PV:35
MP: 6
PE:100
aguait nocturn
8 - 2 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
6 - 3 distància (perfora) (poison)
L2 ♚
Great Hunter
(image)
Cost: 34
PV:40
MP: 6
PE:70
7 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
8 - 2 distància (perfora) (poison)
3 - 2 distància (impactar) (retardar)
L1 ♟
Dark Warrior
(image)
Cost: 16
PV:32
MP: 6
PE:60
4 - 4 melé (talla) (no counter-attack)
L2 ♚
Commander
(image)
Cost: 32
PV:45
MP: 5
PE:80
liderage
7 - 3 melé (talla) (evasion)
5 - 3 distància (foc) (màgic)
L3
General
(image)
Cost: 32
PV:58
MP: 5
PE:80
liderage
10 - 3 melé (talla) (evasion)
8 - 3 distància (foc) (màgic)
L4
Master of War
(image)
Cost: 32
PV:80
MP: 5
PE:100
liderage
14 - 3 melé (talla) (evasion)
10 - 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♚
Dark Slayer
(image)
Cost: 32
PV:38
MP: 6
PE:90
6 - 4 melé (talla) (no counter-attack)
L3
Blademaster
(image)
Cost: 16
PV:48
MP: 6
PE:100
8 - 4 melé (talla) (no counter-attack)
L1 ♟
Disciple
(image)
Cost: 18
PV:24
MP: 5
PE:50
7 - 3 distància (fret) (màgic)
L2 ♚
Dark Wizard
(image)
Cost: 42
PV:40
MP: 5
PE:100
5 - 2 melé (impactar)
10 - 3 distància (fret) (màgic)
L3
Great Warlock
(image)
Cost: 18
PV:54
MP: 5
PE:150
10 - 2 melé (talla)
8 - 2 melé (impactar)
15 - 3 distància (fret) (màgic)
L4
Master of Darkness
(image)
Cost: 18
PV:66
MP: 6
PE:66
15 - 2 melé (talla)
12 - 2 melé (impactar)
17 - 3 distància (fret) (màgic)
L1 ♟
Hydra
(image)
Cost: 21
PV:40
MP: 4
PE:65
regenera
3 - 7 melé (perfora) (eixam)
7 - 3 melé (impactar)
L2
Raging Hydra
(image)
Cost: 34
PV:56
MP: 4
PE:60
regenera
4 - 7 melé (perfora) (eixam, drena)
9 - 3 melé (impactar)
L3
Chaos Hydra
(image)
Cost: 18
PV:70
MP: 4
PE:100
regenera
6 - 7 melé (perfora) (eixam, drena)
12 - 3 melé (impactar)
L1 ♟
Witch
(image)
Cost: 18
PV:26
MP: 5
PE:55
7 - 2 melé (perfora)
4 - 4 distància (foc) (tirador, drena)
L2 ♚
Dark Witch
(image)
Cost: 45
PV:38
MP: 5
PE:100
10 - 2 melé (perfora)
4 - 6 distància (foc) (màgic, drena)
10 - 1 distància (fret) (poison, retardar)
L3
Cold Matriarch
(image)
Cost: 18
PV:48
MP: 5
PE:95
cold aura
10 - 3 melé (perfora)
12 - 3 distància (fret) (màgic, drena)
L3
Matriarch of Darkness
(image)
Cost: 18
PV:48
MP: 5
PE:95
dark aura
10 - 3 melé (perfora)
4 - 8 distància (foc) (màgic, drena)
18 - 1 distància (fret) (màgic, poison, retardar)
L3
Matriarch of Emptiness
(image)
Cost: 18
PV:52
MP: 5
PE:95
deadzone, regenera
13 - 3 melé (perfora) (drena)
13 - 3 melé (talla) (drena)