Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default

Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Змагови
L1 ♟
змаго-борац
(image)
кошта: 17
УП: 39
MP: 6
ИП: 42
7 - 3 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-ратник
(image)
кошта: 30
УП: 60
MP: 6
ИП: 70
11 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (ватра)
L3
змаго-оштрохват
(image)
кошта: 47
УП: 80
MP: 6
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (ватра)
L1 ♟
змаго-кремен
(image)
кошта: 21
УП: 42
MP: 5
ИП: 43
7 - 2 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-бакљар
(image)
кошта: 35
УП: 55
MP: 5
ИП: 80
вођство
8 - 3 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (ватра)
L3
змаго-пламенодух
(image)
кошта: 51
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
вођство
11 - 3 блиски (сечиво)
8 - 4 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-ватропир
(image)
кошта: 35
УП: 63
MP: 5
ИП: 80
9 - 2 блиски (сечиво)
7 - 5 одступни (ватра)
L3
змаго-пакленик
(image)
кошта: 51
УП: 82
MP: 5
ИП: 150
12 - 2 блиски (сечиво)
8 - 6 одступни (ватра)
L1 ♟
змаго-сударач
(image)
кошта: 19
УП: 43
MP: 5
ИП: 45
5 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 блиски (пробој) (први удар)
L2 ♚
змаго-гладијатор
(image)
кошта: 31
УП: 66
MP: 5
ИП: 95
8 - 4 блиски (сечиво)
6 - 5 блиски (пробој)
10 - 3 блиски (удар)
L3
змаго-силник
(image)
кошта: 40
УП: 85
MP: 5
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
14 - 3 блиски (удар)
8 - 5 блиски (пробој)
L2 ♚
змаго-дугорез
(image)
кошта: 31
УП: 62
MP: 5
ИП: 105
11 - 3 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L3
змаго-надзорник
(image)
кошта: 46
УП: 82
MP: 5
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
23 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L1 ♟
змаго-једрен
(image)
кошта: 16
УП: 32
MP: 8
ИП: 35
6 - 2 блиски (удар)
3 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L2
змаго-небохват
(image)
кошта: 30
УП: 45
MP: 9
ИП: 80
6 - 3 блиски (удар)
5 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L3
змаго-олујник
(image)
кошта: 40
УП: 58
MP: 9
ИП: 150
8 - 3 блиски (удар)
8 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L1 ♟
саур-претсказач
(image)
кошта: 16
УП: 22
MP: 6
ИП: 28
лечење +4
4 - 2 блиски (удар)
5 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
саур-правоказ
(image)
кошта: 27
УП: 29
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
5 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
саур-пророк
(image)
кошта: 27
УП: 29
MP: 6
ИП: 150
лечење +4
4 - 3 блиски (удар)
8 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
саур-чаркаш
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 6
ИП: 32
чаркање
4 - 4 блиски (пробој)
4 - 2 одступни (пробој)
L2
саур-бусијаш
(image)
кошта: 30
УП: 36
MP: 7
ИП: 55
чаркање
6 - 4 блиски (пробој)
5 - 2 одступни (пробој)
L3
саур-боковњак
(image)
кошта: 46
УП: 47
MP: 7
ИП: 150
чаркање
8 - 4 блиски (пробој)
7 - 2 одступни (пробој)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Celestials
L1 ♟
Crusader
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 37
heal+3
4 - 4 блиски (волшебни)
8 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
Divine Knight
(image)
кошта: 32
УП: 45
MP: 5
ИП: 95
лечење +4
7 - 4 блиски (волшебни)
13 - 2 блиски (сечиво)
9 - 3 блиски (удар)
L3
Divine Champion
(image)
кошта: 50
УП: 62
MP: 5
ИП: 150
лечење +4
10 - 4 блиски (волшебни)
19 - 2 блиски (сечиво)
13 - 3 блиски (удар)
L2 ♚
Protector
(image)
кошта: 29
УП: 50
MP: 5
ИП: 88
лечење +4
6 - 4 блиски (ватра)
11 - 2 блиски (удар) (успоравање)
L3
Holy Sentinel
(image)
кошта: 50
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
лечење +4
7 - 5 блиски (ватра)
15 - 2 блиски (удар) (успоравање)
L2
Quester
(image)
кошта: 32
УП: 50
MP: 8
ИП: 150
лечење +4
6 - 4 блиски (волшебни)
8 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L1 ♟
Legionnaire
(image)
кошта: 15
УП: 37
MP: 5
ИП: 42
6 - 3 блиски (пробој) (први удар)
L2 ♚
Keeper
(image)
кошта: 28
УП: 49
MP: 5
ИП: 85
9 - 3 блиски (пробој) (први удар)
L3
Sentinel
(image)
кошта: 42
УП: 60
MP: 5
ИП: 150
12 - 3 блиски (пробој) (први удар)
8 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
Light Spirit
(image)
кошта: 18
УП: 24
MP: 8
ИП: 42
обасјавање
4 - 4 одступни (волшебни)
L2
Lantern Archon
(image)
кошта: 26
УП: 32
MP: 8
ИП: 80
обасјавање
7 - 4 одступни (волшебни)
L3
Master of Light
(image)
кошта: 32
УП: 38
MP: 8
ИП: 150
обасјавање
8 - 5 одступни (волшебни)
L1 ♟
Messenger
(image)
кошта: 18
УП: 36
MP: 6
ИП: 40
inspire
7 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♚
Claimant
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 6
ИП: 90
вођство
10 - 3 блиски (сечиво)
L3
Herald
(image)
кошта: 60
УП: 68
MP: 6
ИП: 100
вођство
14 - 3 блиски (сечиво)
L4
Seraph
(image)
кошта: 80
УП: 82
MP: 6
ИП: 150
вођство
18 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♟
Wizard
(image)
кошта: 20
УП: 31
MP: 5
ИП: 58
3 - 2 блиски (удар)
5 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Great Wizard
(image)
кошта: 35
УП: 41
MP: 5
ИП: 115
5 - 2 блиски (удар)
6 - 5 одступни (ватра) (магичност)
L3
Sage
(image)
кошта: 53
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
6 - 2 блиски (удар)
9 - 5 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Mystic
(image)
кошта: 35
УП: 38
MP: 5
ИП: 105
6 - 2 блиски (удар)
7 - 4 одступни (ватра) (магичност)
10 - 3 одступни (волшебни)
L3
Prophet
(image)
кошта: 52
УП: 46
MP: 5
ИП: 150
7 - 2 блиски (удар)
10 - 4 одступни (ватра) (магичност)
14 - 3 одступни (волшебни)
L1 ♟
Zealot
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 6
ИП: 38
5 - 1 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (сечиво)
L2 ♚
Militant
(image)
кошта: 25
УП: 45
MP: 6
ИП: 65
5 - 2 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (сечиво)
L3
Sicarius
(image)
кошта: 35
УП: 58
MP: 6
ИП: 150
8 - 2 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (сечиво)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Devlings
L1 ♟
Cursers
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 6
ИП: 44
2 - 2 блиски (удар)
7 - 2 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Blasphemists
(image)
кошта: 30
УП: 36
MP: 6
ИП: 75
2 - 4 блиски (удар)
7 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Offenders
(image)
кошта: 48
УП: 47
MP: 6
ИП: 130
2 - 5 блиски (удар)
8 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L4
Abusers
(image)
кошта: 65
УП: 56
MP: 6
ИП: 150
3 - 5 блиски (удар)
10 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
Flappers
(image)
кошта: 15
УП: 24
MP: 8
ИП: 34
4 - 2 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (ватра)
L2
Flyers
(image)
кошта: 27
УП: 37
MP: 9
ИП: 78
6 - 3 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (ватра)
L3
Attackers
(image)
кошта: 39
УП: 45
MP: 10
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (ватра)
L1 ♟
Nailers
(image)
кошта: 10
УП: 25
MP: 5
ИП: 32
15 - 1 блиски (пробој)
6 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
Spikers
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 5
ИП: 85
30 - 1 блиски (пробој)
22 - 1 блиски (удар)
L3
Staplers
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 5
ИП: 150
44 - 1 блиски (пробој)
34 - 1 блиски (удар)
L1 ♟
Overgrown Devling
(image)
кошта: 14
УП: 37
MP: 5
ИП: 36
7 - 3 блиски (удар)
L2 ♚
Soldier
(image)
кошта: 28
УП: 45
MP: 6
ИП: 50
9 - 3 блиски (сечиво)
5 - 2 одступни (пробој)
L3
Chief
(image)
кошта: 38
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
10 - 4 блиски (сечиво)
7 - 2 одступни (пробој)
L2 ♚
Warrior
(image)
кошта: 28
УП: 50
MP: 6
ИП: 46
10 - 3 блиски (удар)
L3
Hero
(image)
кошта: 38
УП: 62
MP: 7
ИП: 150
11 - 4 блиски (удар)
L0 ♟
Sneak
(image)
кошта: 8
УП: 14
MP: 6
ИП: 23
чаркање
4 - 2 блиски (сечиво) (нож у леђа)
2 - 2 одступни (сечиво)
L1
Lurker
(image)
кошта: 18
УП: 23
MP: 6
ИП: 75
чаркање
4 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
3 - 3 одступни (сечиво)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Elementals
L0 ♟
Air Elemental
(image)
кошта: 12
УП: 18
MP: 8
ИП: 26
5 - 3 одступни (удар)
L1
Razorbird
(image)
кошта: 18
УП: 32
MP: 9
ИП: 35
11 - 1 блиски (пробој) (јуриш)
8 - 2 одступни (ватра) (магичност)
L2
Thunderbird
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 9
ИП: 150
14 - 1 блиски (пробој) (јуриш)
9 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L1
Wind Spirit
(image)
кошта: 19
УП: 28
MP: 8
ИП: 35
6 - 2 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (удар)
L2 ♚
Zephyr
(image)
кошта: 36
УП: 40
MP: 6
ИП: 100
6 - 3 блиски (сечиво)
14 - 2 одступни (удар)
L3
Djinn
(image)
кошта: 54
УП: 52
MP: 6
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 одступни (удар)
L1 ♟
Earth Elemental
(image)
кошта: 17
УП: 36
MP: 4
ИП: 37
mountainhome
6 - 3 блиски (удар)
L2 ♚
Rock Golem
(image)
кошта: 30
УП: 46
MP: 4
ИП: 100
mountainhome
9 - 3 блиски (удар)
L3
Stone Titan
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 4
ИП: 150
mountainhome
12 - 3 блиски (удар)
L1 ♟
Fire Elemental
(image)
кошта: 16
УП: 37
MP: 5
ИП: 34
deserthome
6 - 3 блиски (ватра)
L2 ♚
Fire Wisp
(image)
кошта: 34
УП: 53
MP: 6
ИП: 75
deserthome
9 - 2 блиски (ватра)
7 - 4 одступни (ватра)
L3
Fire Ghost
(image)
кошта: 45
УП: 66
MP: 6
ИП: 150
deserthome
10 - 2 блиски (ватра)
8 - 5 одступни (ватра)
L2 ♚
Living Furnace
(image)
кошта: 28
УП: 52
MP: 5
ИП: 100
deserthome
9 - 3 блиски (ватра)
L3
Lava Beast
(image)
кошта: 38
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
deserthome
13 - 3 блиски (ватра)
L1 ♟
Unicorn
(image)
кошта: 19
УП: 37
MP: 7
ИП: 38
лечење +4
7 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
6 - 1 одступни (волшебни) (магичност)
L2
Silver Unicorn
(image)
кошта: 38
УП: 46
MP: 7
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
8 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
6 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
Vine Beast
(image)
кошта: 16
УП: 33
MP: 6
ИП: 36
foresthome
5 - 4 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
Vine Tiger
(image)
кошта: 32
УП: 46
MP: 6
ИП: 150
заседа, foresthome
7 - 4 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Water Elemental
(image)
кошта: 16
УП: 25
MP: 6
ИП: 35
waterhome
5 - 3 блиски (удар)
4 - 3 одступни (удар)
L2 ♚
Ice Crab
(image)
кошта: 24
УП: 43
MP: 6
ИП: 78
8 - 3 блиски (пробој)
3 - 3 одступни (мраз) (успоравање)
L3
Ice Shell
(image)
кошта: 35
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
10 - 3 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (мраз) (успоравање)
L2 ♚
Undine
(image)
кошта: 27
УП: 37
MP: 6
ИП: 84
waterhome
8 - 3 блиски (удар)
7 - 3 одступни (удар)
L3
Tempest Spirit
(image)
кошта: 45
УП: 46
MP: 6
ИП: 150
waterhome
12 - 3 блиски (удар)
11 - 3 одступни (удар)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Therian
L1 ♟
Apprentice
(image)
кошта: 19
УП: 26
MP: 5
ИП: 46
4 - 2 блиски (удар)
9 - 2 одступни (ватра) (магичност)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Mage
(image)
кошта: 38
УП: 40
MP: 5
ИП: 90
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (ватра) (магичност)
9 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Master
(image)
кошта: 54
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
10 - 4 одступни (ватра) (магичност)
10 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Shaman
(image)
кошта: 34
УП: 36
MP: 5
ИП: 90
лечење +4
7 - 2 блиски (удар)
12 - 2 одступни (ватра) (магичност)
4 - 6 одступни (мраз) (магичност)
L3
Priest
(image)
кошта: 52
УП: 43
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
9 - 2 блиски (удар)
14 - 2 одступни (ватра) (магичност)
4 - 7 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
Cat Therian
(image)
кошта: 18
УП: 40
MP: 6
ИП: 45
7 - 3 блиски (сечиво)
3 - 2 одступни (удар)
L2 ♚
Wildcat Therian
(image)
кошта: 36
УП: 58
MP: 6
ИП: 100
7 - 4 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (пробој)
4 - 3 одступни (удар)
L3
Leopard Therian
(image)
кошта: 48
УП: 75
MP: 6
ИП: 150
12 - 4 блиски (сечиво)
22 - 2 блиски (пробој)
6 - 3 одступни (удар)
L3
Therian Black Cat
(image)
кошта: 46
УП: 67
MP: 7
ИП: 150
вребање
8 - 5 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (пробој)
6 - 3 одступни (удар)
L1 ♟
Falcon Therian
(image)
кошта: 16
УП: 26
MP: 8
ИП: 35
4 - 3 блиски (сечиво)
3 - 2 одступни (удар)
L2
Falcon
(image)
кошта: 30
УП: 36
MP: 10
ИП: 70
5 - 4 блиски (сечиво)
4 - 3 одступни (удар)
L3
Gyrfalcon
(image)
кошта: 40
УП: 51
MP: 10
ИП: 150
12 - 3 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (удар)
L3
Peregrine Falcon
(image)
кошта: 40
УП: 46
MP: 12
ИП: 150
6 - 5 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (удар)
L1 ♟
Hunter
(image)
кошта: 14
УП: 31
MP: 5
ИП: 39
4 - 2 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
Tracker
(image)
кошта: 25
УП: 44
MP: 5
ИП: 60
6 - 2 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
Ranger
(image)
кошта: 41
УП: 57
MP: 5
ИП: 150
6 - 3 блиски (сечиво) (први удар)
8 - 4 одступни (пробој) (први удар)
L1 ♟
Monk
(image)
кошта: 16
УП: 34
MP: 5
ИП: 36
4 - 3 блиски (удар)
6 - 3 одступни (волшебни)
L2 ♚
Aura Monk
(image)
кошта: 35
УП: 47
MP: 5
ИП: 80
6 - 3 блиски (удар)
10 - 3 одступни (волшебни)
L3
Aura Master
(image)
кошта: 50
УП: 55
MP: 5
ИП: 150
9 - 3 блиски (удар)
14 - 3 одступни (волшебни)
L1 ♟
Serpent Therian
(image)
кошта: 15
УП: 29
MP: 5
ИП: 28
7 - 2 блиски (сечиво) (poison)
5 - 2 одступни (удар)
L2 ♚
Cobra
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 5
ИП: 60
8 - 3 блиски (сечиво) (poison)
5 - 3 одступни (удар)
L3
King Cobra
(image)
кошта: 38
УП: 50
MP: 5
ИП: 150
9 - 4 блиски (сечиво) (poison, успоравање)
6 - 3 одступни (удар)
L3
Spitting Cobra
(image)
кошта: 40
УП: 44
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво) (poison)
5 - 4 одступни (пробој) (poison)
7 - 3 одступни (удар)
L2
Sandskipper
(image)
кошта: 28
УП: 36
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (први удар, poison)
4 - 3 одступни (удар)
L2
Sea Snake
(image)
кошта: 28
УП: 38
MP: 7
ИП: 150
13 - 2 блиски (сечиво) (poison)
5 - 3 одступни (удар)
L1 ♟
Therian Guard
(image)
кошта: 14
УП: 34
MP: 5
ИП: 36
6 - 3 блиски (пробој)
5 - 2 одступни (пробој)
L2 ♚
Therian Defender
(image)
кошта: 32
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
7 - 4 блиски (пробој)
6 - 3 одступни (пробој)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Vampires
L1 ♟
Blood Apprentice
(image)
кошта: 21
УП: 26
MP: 5
ИП: 55
4 - 2 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Blood Manipulator
(image)
кошта: 40
УП: 38
MP: 5
ИП: 95
5 - 2 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа)
7 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
Sangel
(image)
кошта: 50
УП: 50
MP: 5
ИП: 100
8 - 2 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа)
9 - 5 одступни (ватра) (магичност)
20 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
Flesh Artisan
(image)
кошта: 34
УП: 46
MP: 5
ИП: 100
9 - 3 блиски (сечиво)
6 - 2 блиски (пробој) (нож у леђа, црпљење)
8 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♟
Blood Hulk
(image)
кошта: 24
УП: 49
MP: 4
ИП: 52
обнављање, храњење
14 - 2 блиски (сечиво)
L0 ♟
Bloodborn
(image)
кошта: 8
УП: 19
MP: 5
ИП: 18
4 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♟
Fledgeling
(image)
кошта: 13
УП: 36
MP: 5
ИП: 40
7 - 3 блиски (сечиво)
5 - 2 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа)
L2 ♚
Duelist
(image)
кошта: 31
УП: 48
MP: 6
ИП: 86
7 - 4 блиски (сечиво) (оштроокост)
4 - 3 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа, counter)
L3
Sword Dancer
(image)
кошта: 45
УП: 68
MP: 6
ИП: 150
чаркање
7 - 5 блиски (сечиво) (оштроокост)
4 - 4 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа, counter)
L2 ♚
Noble
(image)
кошта: 31
УП: 50
MP: 5
ИП: 87
вођство
8 - 3 блиски (сечиво)
6 - 2 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа, куга)
L3
Sire
(image)
кошта: 44
УП: 66
MP: 5
ИП: 100
вођство
11 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа, куга)
8 - 2 одступни (волшебни)
L4
Methusalem
(image)
кошта: 70
УП: 95
MP: 5
ИП: 150
вођство
15 - 3 блиски (сечиво)
12 - 2 блиски (пробој) (црпљење, нож у леђа, куга)
10 - 3 одступни (волшебни)
L1
Malborn
(image)
кошта: 7
УП: 32
MP: 6
ИП: 50
4 - 4 блиски (сечиво) (poison)
L1 ♟
Thin Blood
(image)
кошта: 15
УП: 33
MP: 5
ИП: 38
6 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
Half Blood
(image)
кошта: 28
УП: 48
MP: 5
ИП: 70
7 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L3
Day Hunter
(image)
кошта: 42
УП: 60
MP: 5
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
10 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
Twilight Walker
(image)
кошта: 45
УП: 64
MP: 5
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
7 - 3 блиски (сечиво) (poison)
12 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Gargoyle
(image)
кошта: 16
УП: 38
MP: 6
ИП: 34
dauntless
5 - 3 блиски (удар)
L2
Marlgoyle
(image)
кошта: 30
УП: 52
MP: 7
ИП: 70
dauntless
8 - 3 блиски (удар)
L0 ♟
вампир-шишмиш
(image)
кошта: 13
УП: 16
MP: 8
ИП: 22
4 - 2 блиски (сечиво) (црпљење)
L1
крво-шишмиш
(image)
кошта: 21
УП: 27
MP: 9
ИП: 70
5 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)
L2
ужас-шишмиш
(image)
кошта: 34
УП: 33
MP: 9
ИП: 150
6 - 4 блиски (сечиво) (црпљење)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / The Warg
L1 ♟
Blackfur
(image)
кошта: 17
УП: 33
MP: 5
ИП: 42
4 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2 ♚
Black Hunter
(image)
кошта: 40
УП: 44
MP: 5
ИП: 150
вребање
7 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L1 ♟
Fire Sprite
(image)
кошта: 14
УП: 24
MP: 5
ИП: 35
3 - 1 блиски (удар)
4 - 5 одступни (ватра)
L2 ♚
Flame Sprite
(image)
кошта: 34
УП: 27
MP: 6
ИП: 72
4 - 2 блиски (удар)
5 - 6 одступни (ватра)
L3
Flame Spirit
(image)
кошта: 50
УП: 40
MP: 7
ИП: 150
7 - 2 блиски (удар)
8 - 6 одступни (ватра)
L1 ♟
Shapeshifter
(image)
кошта: 15
УП: 32
MP: 5
ИП: 34
7 - 3 блиски (сечиво)
3 - 2 одступни (удар)
L2 ♚
Changeling
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 6
ИП: 85
9 - 3 блиски (сечиво)
6 - 2 одступни (удар)
L3
wolfling
(image)
кошта: 58
УП: 63
MP: 6
ИП: 150
12 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 одступни (удар)
L1 ♟
Stalker
(image)
кошта: 19
УП: 31
MP: 7
ИП: 37
чаркање
8 - 2 блиски (пробој)
8 - 2 блиски (удар)
L2
Shadow Pelt
(image)
кошта: 30
УП: 40
MP: 7
ИП: 80
чаркање
8 - 3 блиски (пробој)
11 - 2 блиски (удар)
L3
Night Eye
(image)
кошта: 45
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
чаркање, вребање
11 - 3 блиски (пробој)
15 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
Warrior Wolf
(image)
кошта: 16
УП: 39
MP: 6
ИП: 42
10 - 2 блиски (сечиво)
L2
Rabid Wolf
(image)
кошта: 34
УП: 48
MP: 7
ИП: 100
10 - 3 блиски (пробој)
16 - 2 блиски (сечиво)
9 - 3 блиски (удар)
L2 ♚
Warrior Warg
(image)
кошта: 30
УП: 52
MP: 6
ИП: 80
11 - 3 блиски (сечиво)
L3
Fenrir
(image)
кошта: 45
УП: 70
MP: 6
ИП: 150
13 - 4 блиски (сечиво)
15 - 3 блиски (удар)
L3
Moon Blade
(image)
кошта: 48
УП: 62
MP: 6
ИП: 150
14 - 3 блиски (волшебни) (магичност)
L3
Pack Leader
(image)
кошта: 50
УП: 64
MP: 6
ИП: 120
вођство
14 - 3 блиски (сечиво)
L4
Garou
(image)
кошта: 68
УП: 79
MP: 6
ИП: 150
вођство
17 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♟
Water Dryad
(image)
кошта: 14
УП: 26
MP: 6
ИП: 38
3 - 4 блиски (удар) (успоравање)
L2 ♚
Water Nymph
(image)
кошта: 23
УП: 36
MP: 6
ИП: 78
5 - 4 блиски (удар) (успоравање)
L3
Water Shyde
(image)
кошта: 35
УП: 47
MP: 6
ИП: 150
8 - 4 блиски (удар) (успоравање)
L0 ♟
Wolf Cub
(image)
кошта: 12
УП: 18
MP: 8
ИП: 22
3 - 3 блиски (сечиво) (оштроокост)
L1
Wolf
(image)
кошта: 17
УП: 32
MP: 8
ИП: 32
6 - 3 блиски (сечиво) (оштроокост)
L2
Dire Wolf
(image)
кошта: 26
УП: 44
MP: 9
ИП: 150
6 - 4 блиски (сечиво) (оштроокост)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Windsong
L1 ♟
Courier
(image)
кошта: 17
УП: 34
MP: 8
ИП: 44
6 - 2 блиски (удар)
3 - 3 одступни (пробој) (оштроокост)
L2
Emissary
(image)
кошта: 34
УП: 42
MP: 10
ИП: 150
11 - 2 блиски (удар)
5 - 4 блиски (сечиво) (јуриш)
6 - 3 одступни (пробој) (оштроокост)
L2 ♚
Reaver
(image)
кошта: 34
УП: 48
MP: 6
ИП: 80
dauntless
9 - 3 блиски (удар)
4 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
Dreadnought
(image)
кошта: 34
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
dauntless
10 - 4 блиски (удар)
5 - 5 одступни (пробој) (оштроокост)
L1 ♟
Gatekeeper
(image)
кошта: 15
УП: 38
MP: 4
ИП: 45
5 - 4 блиски (удар) (counter)
L2 ♚
Heretic
(image)
кошта: 40
УП: 45
MP: 5
ИП: 80
9 - 3 блиски (сечиво)
22 - 1 одступни (ватра)
L3
Harbinger
(image)
кошта: 50
УП: 63
MP: 5
ИП: 150
12 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 блиски (сечиво) (безглавост)
30 - 1 одступни (ватра)
L2 ♚
Lorekeeper
(image)
кошта: 40
УП: 56
MP: 4
ИП: 80
6 - 5 блиски (удар) (counter)
L3
Oathkeeper
(image)
кошта: 50
УП: 76
MP: 4
ИП: 150
7 - 6 блиски (удар) (counter)
L1 ♟
Scribe
(image)
кошта: 21
УП: 26
MP: 5
ИП: 48
5 - 3 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
L2 ♚
Savant
(image)
кошта: 40
УП: 39
MP: 5
ИП: 88
7 - 4 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
L3
Arbiter
(image)
кошта: 60
УП: 51
MP: 5
ИП: 200
6 - 3 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
L4
Librarian
(image)
кошта: 80
УП: 61
MP: 5
ИП: 150
6 - 4 блиски (сечиво)
10 - 5 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
L3
Runeforger
(image)
кошта: 60
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
11 - 3 одступни (сечиво) (poison)
9 - 4 одступни (удар) (црпљење)
42 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
Seeker
(image)
кошта: 17
УП: 30
MP: 6
ИП: 45
чаркање
5 - 3 блиски (сечиво)
8 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L2
Pathfinder
(image)
кошта: 38
УП: 37
MP: 7
ИП: 74
чаркање
5 - 3 блиски (пробој) (нож у леђа)
5 - 4 блиски (сечиво)
13 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L3
Farstrider
(image)
кошта: 48
УП: 52
MP: 8
ИП: 150
чаркање
5 - 4 блиски (пробој) (нож у леђа)
6 - 5 блиски (сечиво)
17 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Skyrunner
(image)
кошта: 38
УП: 40
MP: 6
ИП: 74
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (ватра) (магичност)
L3
Stormbringer
(image)
кошта: 50
УП: 62
MP: 6
ИП: 150
чаркање
11 - 3 блиски (сечиво)
15 - 2 одступни (ватра) (магичност)
L0 ♟
Sky Shard
(image)
кошта: 11
УП: 17
MP: 6
ИП: 16
телепортација
5 - 2 блиски (мраз)
L1
Sky Crystal
(image)
кошта: 16
УП: 30
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 3 блиски (мраз)
L1 ♟
Weaver
(image)
кошта: 18
УП: 36
MP: 5
ИП: 48
лечење +4
4 - 3 блиски (мраз)
9 - 2 одступни (пробој)
L2
Envoy
(image)
кошта: 38
УП: 44
MP: 5
ИП: 80
телепортација
8 - 3 блиски (мраз)
12 - 2 одступни (пробој)
L3
Herald
(image)
кошта: 60
УП: 56
MP: 5
ИП: 150
телепортација
9 - 4 блиски (мраз)
12 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
Prophetess
(image)
кошта: 40
УП: 38
MP: 5
ИП: 62
исцељивање, лечење +8, вођство
6 - 2 блиски (волшебни) (успоравање)
L3
Ascendant
(image)
кошта: 60
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8, вођство, обнављање
7 - 3 блиски (волшебни) (успоравање)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Кналгански савез
L1 ♟
грифо-јахач
(image)
кошта: 24
УП: 34
MP: 8
ИП: 38
12 - 2 блиски (сечиво)
L2
грифо-мајстор
(image)
кошта: 37
УП: 51
MP: 10
ИП: 150
15 - 2 блиски (сечиво)
L1 ♟
лопов
(image)
кошта: 13
УП: 24
MP: 6
ИП: 28
4 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2 ♚
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L1 ♟
патуљ-борац
(image)
кошта: 16
УП: 38
MP: 4
ИП: 41
7 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
патуљ-гвозден
(image)
кошта: 32
УП: 59
MP: 4
ИП: 74
11 - 3 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (удар)
L3
патуљ-господар
(image)
кошта: 54
УП: 79
MP: 4
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (сечиво)
L1 ♟
патуљ-бранич
(image)
кошта: 19
УП: 42
MP: 4
ИП: 47
постојаност
5 - 3 блиски (пробој)
5 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-стамен
(image)
кошта: 32
УП: 54
MP: 4
ИП: 85
постојаност
7 - 3 блиски (пробој)
8 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-стражар
(image)
кошта: 41
УП: 68
MP: 4
ИП: 150
постојаност
9 - 3 блиски (пробој)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-громовник
(image)
кошта: 17
УП: 34
MP: 4
ИП: 40
6 - 2 блиски (сечиво)
18 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-громогард
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 4
ИП: 95
6 - 3 блиски (сечиво)
28 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-змајогард
(image)
кошта: 46
УП: 59
MP: 4
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
40 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-лудотрк
(image)
кошта: 19
УП: 34
MP: 5
ИП: 42
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
патуљ-безглав
(image)
кошта: 33
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L1 ♟
потрчко
(image)
кошта: 14
УП: 30
MP: 7
ИП: 36
5 - 2 блиски (удар)
5 - 2 одступни (удар)
L2
одметник
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 7
ИП: 77
8 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (удар)
L3
бегунац
(image)
кошта: 56
УП: 62
MP: 7
ИП: 150
скривање
11 - 2 блиски (удар)
7 - 4 одступни (удар)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Лојалисти
L1 ♟
коњаник
(image)
кошта: 23
УП: 38
MP: 8
ИП: 44
9 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
витез
(image)
кошта: 40
УП: 58
MP: 8
ИП: 120
8 - 4 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3
велевитез
(image)
кошта: 58
УП: 78
MP: 7
ИП: 150
12 - 4 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3
паладин
(image)
кошта: 58
УП: 65
MP: 8
ИП: 150
лечење +4
8 - 5 блиски (волшебни)
15 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
јуришник
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 10
ИП: 150
12 - 3 блиски (пробој) (јуриш)
L1 ♟
маг
(image)
кошта: 20
УП: 24
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
бели маг
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
маг светлости
(image)
кошта: 64
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
12 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
црвени маг
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 100
6 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
архимаг
(image)
кошта: 59
УП: 54
MP: 5
ИП: 220
7 - 2 блиски (удар)
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
велики маг
(image)
кошта: 72
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
кошта: 59
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 2 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
мачевалац
(image)
кошта: 16
УП: 28
MP: 6
ИП: 42
чаркање
4 - 4 блиски (сечиво)
L2
изазивач
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 7
ИП: 90
чаркање
5 - 5 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
мајстор-оружар
(image)
кошта: 44
УП: 57
MP: 7
ИП: 150
чаркање
7 - 5 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
морен-борац
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 6
ИП: 36
6 - 3 блиски (пробој)
L2
морен-ратник
(image)
кошта: 28
УП: 50
MP: 6
ИП: 80
10 - 3 блиски (пробој)
L3
морен-тритон
(image)
кошта: 43
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
14 - 3 блиски (пробој)
19 - 2 блиски (сечиво)
L3
морен-хоплит
(image)
кошта: 43
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
постојаност
15 - 2 блиски (пробој)
L1 ♟
тешкоход
(image)
кошта: 19
УП: 38
MP: 4
ИП: 40
11 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
бојолом
(image)
кошта: 35
УП: 52
MP: 4
ИП: 110
18 - 2 блиски (удар)
L3
башчелик
(image)
кошта: 50
УП: 64
MP: 4
ИП: 150
25 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
хусар
(image)
кошта: 17
УП: 38
MP: 8
ИП: 40
6 - 3 блиски (сечиво)
L2
драгун
(image)
кошта: 34
УП: 53
MP: 9
ИП: 95
6 - 4 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
кирасир
(image)
кошта: 52
УП: 68
MP: 9
ИП: 150
10 - 4 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Dark Warriors
L1 ♟
Black Dog
(image)
кошта: 14
УП: 21
MP: 7
ИП: 17
вребање, обнављање
4 - 4 блиски (сечиво)
6 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♟
Black Horseman
(image)
кошта: 12
УП: 25
MP: 6
ИП: 17
вребање
8 - 2 блиски (удар) (јуриш)
L2 ♟
Black Knight
(image)
кошта: 20
УП: 38
MP: 7
ИП: 18
вребање
15 - 1 блиски (удар) (јуриш)
10 - 3 блиски (удар)
L3 ♚
Black Blademaster
(image)
кошта: 46
УП: 75
MP: 7
ИП: 50
вребање
12 - 2 блиски (удар) (јуриш)
15 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♟
Black Lancer
(image)
кошта: 24
УП: 31
MP: 7
ИП: 25
вребање
12 - 3 блиски (удар) (јуриш, успоравање)
L2 ♚
Dark Warrior
(image)
кошта: 36
УП: 30
MP: 4
ИП: 26
вребање
10 - 3 блиски (сечиво)
2 - 7 одступни (сечиво) (poison)
13 - 1 одступни (сечиво) (poison, успоравање)
L3 ♚
Dark Lord
(image)
кошта: 56
УП: 50
MP: 5
ИП: 40
вребање
20 - 2 блиски (сечиво)
10 - 2 одступни (сечиво) (poison)
20 - 1 одступни (сечиво) (poison, успоравање)
L1 ♟
трол-штенац
(image)
кошта: 13
УП: 42
MP: 4
ИП: 36
обнављање
7 - 2 блиски (удар)
L2
трол
(image)
кошта: 29
УП: 55
MP: 5
ИП: 66
обнављање
14 - 2 блиски (удар)
L3
трол-ратник
(image)
кошта: 42
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
обнављање
20 - 2 блиски (удар)
L2
трол-каменохит
(image)
кошта: 29
УП: 49
MP: 5
ИП: 150
обнављање
10 - 2 блиски (удар)
17 - 1 одступни (удар)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Dwarves
L4 ♚
Dwarvish God Guard
(image)
кошта: 62
УП: 46
MP: 5
ИП: 70
8 - 3 блиски (удар)
60 - 1 одступни (ватра)
L5 ♚
Dwarvish King
(image)
кошта: 78
УП: 76
MP: 2
ИП: 83
16 - 2 блиски (пробој)
20 - 1 блиски (пробој)
30 - 1 одступни (пробој)
L4 ♚
Dwarvish Overlord
(image)
кошта: 68
УП: 56
MP: 2
ИП: 71
15 - 4 блиски (пробој)
40 - 1 блиски (пробој)
10 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-борац
(image)
кошта: 16
УП: 38
MP: 4
ИП: 41
7 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (удар)
L2 ♟
патуљ-гвозден
(image)
кошта: 32
УП: 59
MP: 4
ИП: 74
11 - 3 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (удар)
L3 ♚
патуљ-господар
(image)
кошта: 54
УП: 79
MP: 4
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (сечиво)
L1 ♟
патуљ-бранич
(image)
кошта: 19
УП: 42
MP: 4
ИП: 47
постојаност
5 - 3 блиски (пробој)
5 - 1 одступни (пробој)
L2 ♟
патуљ-стамен
(image)
кошта: 32
УП: 54
MP: 4
ИП: 85
постојаност
7 - 3 блиски (пробој)
8 - 1 одступни (пробој)
L3 ♟
патуљ-стражар
(image)
кошта: 41
УП: 68
MP: 4
ИП: 150
постојаност
9 - 3 блиски (пробој)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-громовник
(image)
кошта: 17
УП: 34
MP: 4
ИП: 40
6 - 2 блиски (сечиво)
18 - 1 одступни (пробој)
L2 ♟
патуљ-громогард
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 4
ИП: 95
6 - 3 блиски (сечиво)
28 - 1 одступни (пробој)
L3 ♚
патуљ-змајогард
(image)
кошта: 46
УП: 59
MP: 4
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
40 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-лудотрк
(image)
кошта: 19
УП: 34
MP: 5
ИП: 42
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2 ♟
патуљ-безглав
(image)
кошта: 33
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / The Fallen
L1 ♟
Apprentice
(image)
кошта: 15
УП: 18
MP: 7
ИП: 28
10 - 2 одступни (ватра)
7 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♟
Lesser Devil
(image)
кошта: 30
УП: 38
MP: 5
ИП: 58
13 - 3 одступни (ватра)
17 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L3 ♚
Devil
(image)
кошта: 65
УП: 60
MP: 5
ИП: 120
20 - 3 одступни (ватра)
25 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
15 - 7 одступни (ватра) (рој)
L2
мрачни чаробњак
(image)
кошта: 32
УП: 48
MP: 5
ИП: 90
4 - 3 блиски (удар)
13 - 2 одступни (мраз) (магичност)
9 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L3
косац
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
12 - 3 одступни (мраз) (магичност)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
некромант
(image)
кошта: 50
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (куга)
17 - 2 одступни (мраз) (магичност)
12 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
Fallen Angel
(image)
кошта: 20
УП: 28
MP: 6
ИП: 28
9 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
Fallen Drake
(image)
кошта: 20
УП: 40
MP: 6
ИП: 28
7 - 3 блиски (удар)
L1 ♟
Fallen Elvish Fighter
(image)
кошта: 16
УП: 18
MP: 6
ИП: 23
5 - 4 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♟
Fallen Elvish Slayer
(image)
кошта: 35
УП: 35
MP: 5
ИП: 70
8 - 5 блиски (сечиво)
18 - 2 блиски (сечиво)
L3 ♚
Fallen Elvish Destructor
(image)
кошта: 35
УП: 75
MP: 5
ИП: 200
12 - 5 блиски (сечиво) (јуриш)
18 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♟
Fallen Ghost
(image)
кошта: 14
УП: 19
MP: 7
ИП: 21
6 - 2 блиски (ватра) (црпљење)
5 - 4 одступни (ватра) (оштроокост)
L2 ♟
Fallen Wraith
(image)
кошта: 38
УП: 42
MP: 7
ИП: 81
9 - 3 блиски (ватра) (црпљење)
7 - 5 одступни (ватра) (оштроокост)
L3 ♚
Fallen Spectre
(image)
кошта: 94
УП: 80
MP: 7
ИП: 151
13 - 5 блиски (ватра) (црпљење)
9 - 6 одступни (ватра) (оштроокост)
L1 ♟
Fallen Orc Grunt
(image)
кошта: 16
УП: 25
MP: 4
ИП: 20
6 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (ватра) (црпљење)
L2 ♚
Fallen Orc Leader
(image)
кошта: 36
УП: 38
MP: 4
ИП: 73
8 - 4 блиски (сечиво)
13 - 2 блиски (ватра) (црпљење)
L2 ♚
Fallen Orc Slayer
(image)
кошта: 40
УП: 36
MP: 7
ИП: 40
9 - 2 блиски (ватра) (црпљење)
5 - 7 одступни (сечиво) (poison)
L5 ♚
The Fallen
(image)
кошта: 90
УП: 78
MP: 3
ИП: 98
15 - 2 блиски (удар)
30 - 1 блиски (удар)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Humans
L0 ♟
Hooded Peasant
(image)
кошта: 8
УП: 13
MP: 5
ИП: 7
4 - 3 блиски (ватра)
L1 ♟
копљаник
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 5
ИП: 42
7 - 3 блиски (пробој) (први удар)
6 - 1 одступни (пробој)
L2
мачерук
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 60
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
царигардејац
(image)
кошта: 43
УП: 74
MP: 6
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
L2
пикенир
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 65
10 - 3 блиски (пробој) (први удар)
L3
хелебардир
(image)
кошта: 44
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
15 - 3 блиски (пробој) (први удар)
19 - 2 блиски (сечиво)
L2
џилитер
(image)
кошта: 25
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој) (први удар)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
лукаш
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 39
4 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2
дуголукаш
(image)
кошта: 26
УП: 51
MP: 5
ИП: 68
8 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
мајстор-лукаш
(image)
кошта: 46
УП: 67
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
11 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
наредник
(image)
кошта: 19
УП: 32
MP: 6
ИП: 32
вођство
5 - 3 блиски (сечиво)
4 - 3 одступни (пробој)
L2
поручник
(image)
кошта: 35
УП: 40
MP: 6
ИП: 80
вођство
8 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3 ♚
генерал
(image)
кошта: 54
УП: 50
MP: 6
ИП: 180
вођство
9 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (пробој)
L4
велемаршал
(image)
кошта: 66
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Robber
(image)
кошта: 12
УП: 19
MP: 7
ИП: 9
3 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
Swordsman
(image)
кошта: 25
УП: 25
MP: 7
ИП: 22
6 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (сечиво)
15 - 1 блиски (сечиво)
L3 ♚
генерал
(image)
кошта: 54
УП: 50
MP: 6
ИП: 180
вођство
9 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (пробој)
L4
велемаршал
(image)
кошта: 66
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L2
изазивач
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 7
ИП: 90
чаркање
5 - 5 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
мајстор-оружар
(image)
кошта: 44
УП: 57
MP: 7
ИП: 150
чаркање
7 - 5 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
L2
мачерук
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 60
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
царигардејац
(image)
кошта: 43
УП: 74
MP: 6
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L2 ♚
одметник
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 7
ИП: 77
8 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (удар)
L3 ♚
бегунац
(image)
кошта: 56
УП: 62
MP: 7
ИП: 150
скривање
11 - 2 блиски (удар)
7 - 4 одступни (удар)
L2
разбојник
(image)
кошта: 23
УП: 50
MP: 5
ИП: 70
8 - 4 блиски (удар)
L3
друмаш
(image)
кошта: 46
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
11 - 4 блиски (удар)
L1 ♟
коњаник
(image)
кошта: 23
УП: 38
MP: 8
ИП: 44
9 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
витез
(image)
кошта: 40
УП: 58
MP: 8
ИП: 120
8 - 4 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3 ♚
велевитез
(image)
кошта: 58
УП: 78
MP: 7
ИП: 150
12 - 4 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3
паладин
(image)
кошта: 58
УП: 65
MP: 8
ИП: 150
лечење +4
8 - 5 блиски (волшебни)
15 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
јуришник
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 10
ИП: 150
12 - 3 блиски (пробој) (јуриш)
L1 ♟
лопов
(image)
кошта: 13
УП: 24
MP: 6
ИП: 28
4 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2 ♚
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L1 ♟
потрчко
(image)
кошта: 14
УП: 30
MP: 7
ИП: 36
5 - 2 блиски (удар)
5 - 2 одступни (удар)
L2 ♚
одметник
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 7
ИП: 77
8 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (удар)
L3 ♚
бегунац
(image)
кошта: 56
УП: 62
MP: 7
ИП: 150
скривање
11 - 2 блиски (удар)
7 - 4 одступни (удар)
L0 ♟
сељак
(image)
кошта: 8
УП: 18
MP: 5
ИП: 23
5 - 2 блиски (пробој)
4 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
копљаник
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 5
ИП: 42
7 - 3 блиски (пробој) (први удар)
6 - 1 одступни (пробој)
L2
мачерук
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 60
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
царигардејац
(image)
кошта: 43
УП: 74
MP: 6
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
L2
пикенир
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 65
10 - 3 блиски (пробој) (први удар)
L3
хелебардир
(image)
кошта: 44
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
15 - 3 блиски (пробој) (први удар)
19 - 2 блиски (сечиво)
L2
џилитер
(image)
кошта: 25
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој) (први удар)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
лукаш
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 39
4 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2
дуголукаш
(image)
кошта: 26
УП: 51
MP: 5
ИП: 68
8 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
мајстор-лукаш
(image)
кошта: 46
УП: 67
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
11 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
хусар
(image)
кошта: 17
УП: 38
MP: 8
ИП: 40
6 - 3 блиски (сечиво)
L2
драгун
(image)
кошта: 34
УП: 53
MP: 9
ИП: 95
6 - 4 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
кирасир
(image)
кошта: 52
УП: 68
MP: 9
ИП: 150
10 - 4 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
L0 ♟
шумљак
(image)
кошта: 10
УП: 18
MP: 5
ИП: 23
3 - 1 блиски (сечиво)
4 - 3 одступни (пробој)
L1
криволовац
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 5
ИП: 29
3 - 2 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (пробој)
L2
трапер
(image)
кошта: 27
УП: 45
MP: 5
ИП: 65
4 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
ловодар
(image)
кошта: 54
УП: 57
MP: 5
ИП: 150
5 - 4 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3 ♚
самосвој
(image)
кошта: 60
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
лукаш
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 39
4 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2
дуголукаш
(image)
кошта: 26
УП: 51
MP: 5
ИП: 68
8 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
мајстор-лукаш
(image)
кошта: 46
УП: 67
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
11 - 4 одступни (пробој)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Monsters
L4 ♚
Big Bad Wolf
(image)
кошта: 64
УП: 60
MP: 6
ИП: 45
10 - 3 блиски (пробој)
12 - 2 блиски (сечиво)
L5 ♚
Garuda
(image)
кошта: 84
УП: 73
MP: 6
ИП: 59
8 - 5 блиски (пробој)
12 - 4 блиски (сечиво)
L1 ♟
вук
(image)
кошта: 17
УП: 32
MP: 8
ИП: 150
5 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♟
грифон
(image)
кошта: 40
УП: 44
MP: 9
ИП: 150
10 - 3 блиски (сечиво)
L0 ♟
муљогмиз
(image)
кошта: 5
УП: 20
MP: 3
ИП: 18
4 - 3 одступни (удар)
L1 ♟
џиновски муљогмиз
(image)
кошта: 16
УП: 36
MP: 4
ИП: 150
7 - 2 блиски (удар)
5 - 3 одступни (удар)
L2 ♟
сипа
(image)
кошта: 40
УП: 67
MP: 8
ИП: 150
3 - 10 блиски (удар) (рој)
6 - 2 одступни (пробој) (poison)
L1 ♟
џиновска шкорпија
(image)
кошта: 22
УП: 40
MP: 8
ИП: 150
9 - 1 блиски (пробој) (poison)
4 - 4 блиски (удар)
L3 ♟
џиновски паук
(image)
кошта: 55
УП: 54
MP: 6
ИП: 150
18 - 2 блиски (сечиво) (poison)
8 - 3 одступни (удар) (успоравање)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Mystics
L5 ♚
Mystic Mage
(image)
кошта: 94
УП: 83
MP: 5
ИП: 287
8 - 3 блиски (волшебни)
19 - 3 одступни (волшебни)
L5 ♚
Mystic Necromancer
(image)
кошта: 232
УП: 75
MP: 4
ИП: 295
зарањање
8 - 4 блиски (удар)
13 - 4 одступни (волшебни)
20 - 1 одступни (удар)
L4 ♚
Mystic of Light
(image)
кошта: 70
УП: 57
MP: 4
ИП: 140
обнављање, обасјавање, исцељивање, лечење +8
17 - 4 блиски (удар)
25 - 5 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
Small Mystic
(image)
кошта: 7
УП: 8
MP: 9
ИП: 10
2 - 5 одступни (волшебни)
L2 ♟
Knight Mystic
(image)
кошта: 27
УП: 25
MP: 6
ИП: 20
4 - 8 одступни (волшебни)
L3
Brave Mystic
(image)
кошта: 30
УП: 55
MP: 5
ИП: 40
8 - 5 одступни (волшебни)
L1 ♟
маг
(image)
кошта: 20
УП: 24
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2
бели маг
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
маг светлости
(image)
кошта: 64
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
12 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2
мрачни чаробњак
(image)
кошта: 32
УП: 48
MP: 5
ИП: 90
4 - 3 блиски (удар)
13 - 2 одступни (мраз) (магичност)
9 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L3
косац
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
12 - 3 одступни (мраз) (магичност)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
некромант
(image)
кошта: 50
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (куга)
17 - 2 одступни (мраз) (магичност)
12 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L2
црвени маг
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 100
6 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
архимаг
(image)
кошта: 59
УП: 54
MP: 5
ИП: 220
7 - 2 блиски (удар)
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
велики маг
(image)
кошта: 72
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
кошта: 59
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 2 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Snowy Alliance
L1 ♟
Ice Swimmer
(image)
кошта: 14
УП: 26
MP: 6
ИП: 18
6 - 3 блиски (удар)
8 - 1 одступни (удар)
L0 ♟
Snow Goblin
(image)
кошта: 8
УП: 16
MP: 6
ИП: 13
4 - 2 блиски (удар)
L4 ♚
Snow Warlord
(image)
кошта: 68
УП: 75
MP: 6
ИП: 63
14 - 2 блиски (удар)
L4 ♚
јети
(image)
кошта: 80
УП: 142
MP: 5
ИП: 150
32 - 2 блиски (удар)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Water Creatures
L1 ♟
Half Human Naga
(image)
кошта: 14
УП: 20
MP: 5
ИП: 18
5 - 4 блиски (сечиво)
4 - 4 блиски (пробој)
L2 ♟
нага-ратник
(image)
кошта: 27
УП: 43
MP: 7
ИП: 66
7 - 4 блиски (сечиво)
L3 ♚
нага-мирмидон
(image)
кошта: 48
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
L2
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L1 ♟
Half Human Naga
(image)
кошта: 14
УП: 23
MP: 4
ИП: 19
8 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 блиски (пробој)
L2 ♟
нага-ратник
(image)
кошта: 27
УП: 43
MP: 7
ИП: 66
7 - 4 блиски (сечиво)
L3 ♚
нага-мирмидон
(image)
кошта: 48
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
L2
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L3 ♚
Octo-Naga
(image)
кошта: 54
УП: 53
MP: 7
ИП: 34
4 - 10 блиски (удар)
10 - 3 блиски (пробој)
8 - 6 блиски (пробој)
L1 ♟
Water Fighter
(image)
кошта: 15
УП: 28
MP: 7
ИП: 30
5 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (пробој)
L2
Water Hunter
(image)
кошта: 20
УП: 39
MP: 7
ИП: 65
7 - 4 блиски (сечиво) (нож у леђа)
10 - 2 одступни (пробој)
L3 ♚
Water Assassin
(image)
кошта: 50
УП: 55
MP: 7
ИП: 125
10 - 5 блиски (сечиво) (нож у леђа, poison)
13 - 2 одступни (пробој) (нож у леђа, poison)
L1 ♟
Water Scout
(image)
кошта: 17
УП: 26
MP: 9
ИП: 28
4 - 3 блиски (сечиво) (fisher)
10 - 1 одступни (удар)
L2
Water Elf Rider
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 9
ИП: 40
7 - 4 блиски (сечиво) (fisher)
12 - 2 одступни (удар)
L4 ♚
Water Slasher
(image)
кошта: 55
УП: 58
MP: 5
ИП: 80
15 - 4 блиски (сечиво) (успоравање)
L1 ♟
морен-борац
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 6
ИП: 36
6 - 3 блиски (пробој)
L2 ♟
морен-ратник
(image)
кошта: 28
УП: 50
MP: 6
ИП: 80
10 - 3 блиски (пробој)
L3 ♚
морен-тритон
(image)
кошта: 43
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
14 - 3 блиски (пробој)
19 - 2 блиски (сечиво)
L3 ♟
морен-хоплит
(image)
кошта: 43
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
постојаност
15 - 2 блиски (пробој)
L1 ♟
морен-искушеница
(image)
кошта: 19
УП: 27
MP: 6
ИП: 50
7 - 1 блиски (удар)
8 - 2 одступни (удар) (магичност)
L2 ♟
морен-опсенарка
(image)
кошта: 33
УП: 38
MP: 6
ИП: 90
9 - 1 блиски (удар)
14 - 2 одступни (удар) (магичност)
L3 ♟
морен-сирена
(image)
кошта: 52
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
12 - 1 блиски (удар) (магичност)
15 - 3 одступни (удар) (магичност)
L2 ♟
морен-свештеница
(image)
кошта: 38
УП: 31
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
5 - 3 блиски (удар)
6 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3 ♟
морен-богословка
(image)
кошта: 57
УП: 41
MP: 6
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
8 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
морен-ловац
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 6
ИП: 35
4 - 2 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (пробој)
L2 ♟
морен-копљаник
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 6
ИП: 85
6 - 2 блиски (пробој)
6 - 4 одступни (пробој)
L3 ♟
морен-џилитер
(image)
кошта: 48
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 2 блиски (пробој)
10 - 4 одступни (пробој)
L2 ♟
морен-мрежар
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 7
ИП: 80
6 - 3 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3 ♟
морен-уплитач
(image)
кошта: 46
УП: 55
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој)
8 - 3 одступни (удар) (успоравање)
L3 ♚
морски змијар
(image)
кошта: 40
УП: 85
MP: 8
ИП: 150
18 - 2 блиски (пробој)
L1 ♟
нага-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 7
ИП: 32
4 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♟
нага-ратник
(image)
кошта: 27
УП: 43
MP: 7
ИП: 66
7 - 4 блиски (сечиво)
L3 ♚
нага-мирмидон
(image)
кошта: 48
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
L2 ♚
сипа
(image)
кошта: 40
УП: 67
MP: 8
ИП: 150
3 - 10 блиски (удар) (рој)
6 - 2 одступни (пробој) (poison)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Северњаци
L1 ♟
вукоседлаш
(image)
кошта: 17
УП: 32
MP: 8
ИП: 30
5 - 3 блиски (сечиво)
L2
гобли-витез
(image)
кошта: 32
УП: 49
MP: 9
ИП: 65
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
грозоседлаш
(image)
кошта: 41
УП: 61
MP: 10
ИП: 150
9 - 4 блиски (сечиво)
4 - 4 блиски (сечиво) (poison)
L2
гобли-пљачкаш
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 9
ИП: 150
5 - 3 блиски (сечиво)
7 - 3 блиски (ватра)
6 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L0 ♟
гобли-копљаник
(image)
кошта: 9
УП: 18
MP: 5
ИП: 18
6 - 3 блиски (пробој)
3 - 1 одступни (пробој)
L1
гобли-набијач
(image)
кошта: 13
УП: 26
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој) (први удар)
5 - 1 одступни (пробој)
L1
гобли-подстрекач
(image)
кошта: 13
УП: 31
MP: 5
ИП: 150
вођство
7 - 3 блиски (пробој)
L1 ♟
нага-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 7
ИП: 32
4 - 4 блиски (сечиво)
L2
нага-ратник
(image)
кошта: 27
УП: 43
MP: 7
ИП: 66
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
нага-мирмидон
(image)
кошта: 48
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
L1 ♟
орко-грокташ
(image)
кошта: 12
УП: 38
MP: 5
ИП: 42
9 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
орко-ратник
(image)
кошта: 26
УП: 58
MP: 5
ИП: 60
10 - 3 блиски (сечиво)
L3
орко-ратовођ
(image)
кошта: 48
УП: 78
MP: 5
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
орко-стрелац
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 5
ИП: 30
3 - 2 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
7 - 2 одступни (ватра)
L2 ♚
орко-самострелац
(image)
кошта: 26
УП: 43
MP: 5
ИП: 80
4 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
10 - 2 одступни (ватра)
L3
орко-љигалук
(image)
кошта: 43
УП: 56
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
12 - 3 одступни (пробој)
15 - 2 одступни (ватра)
L1 ♟
орко-убица
(image)
кошта: 17
УП: 26
MP: 6
ИП: 30
7 - 1 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (сечиво) (оштроокост, poison)
L2 ♚
орко-кољач
(image)
кошта: 33
УП: 36
MP: 6
ИП: 150
9 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (сечиво) (оштроокост, poison)
L1 ♟
трол-штенац
(image)
кошта: 13
УП: 42
MP: 4
ИП: 36
обнављање
7 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
трол
(image)
кошта: 29
УП: 55
MP: 5
ИП: 66
обнављање
14 - 2 блиски (удар)
L3
трол-ратник
(image)
кошта: 42
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
обнављање
20 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
трол-каменохит
(image)
кошта: 29
УП: 49
MP: 5
ИП: 150
обнављање
10 - 2 блиски (удар)
17 - 1 одступни (удар)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Побуњеници
L1 ♟
вилин-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 40
5 - 4 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-капетан
(image)
кошта: 32
УП: 47
MP: 5
ИП: 90
вођство
7 - 4 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-маршал
(image)
кошта: 55
УП: 62
MP: 5
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-херој
(image)
кошта: 32
УП: 51
MP: 5
ИП: 90
8 - 4 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-победник
(image)
кошта: 55
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
9 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-врачарка
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 5
ИП: 32
лечење +4
3 - 2 блиски (удар)
3 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L2 ♚
вилин-друидка
(image)
кошта: 34
УП: 36
MP: 5
ИП: 80
исцељивање, лечење +8
4 - 2 блиски (удар)
6 - 2 одступни (удар) (успоравање)
6 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L3
вилин-шејда
(image)
кошта: 52
УП: 46
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар) (магичност)
6 - 3 одступни (удар) (успоравање)
8 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L2 ♚
вилин-чаробница
(image)
кошта: 34
УП: 41
MP: 5
ИП: 100
4 - 2 блиски (удар)
4 - 3 одступни (удар) (успоравање)
7 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
вилин-опсенарка
(image)
кошта: 55
УП: 50
MP: 5
ИП: 180
6 - 2 блиски (удар)
5 - 4 одступни (удар) (успоравање)
9 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L4
вилин-силфа
(image)
кошта: 67
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (магичност)
6 - 5 одступни (удар) (успоравање)
10 - 5 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
вилин-извиђач
(image)
кошта: 18
УП: 32
MP: 9
ИП: 32
4 - 3 блиски (сечиво)
6 - 2 одступни (пробој)
L2
вилин-јахач
(image)
кошта: 31
УП: 46
MP: 10
ИП: 75
7 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (пробој)
L3
вилин-надјахач
(image)
кошта: 43
УП: 57
MP: 10
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-стрелац
(image)
кошта: 17
УП: 29
MP: 6
ИП: 44
5 - 2 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-оштроок
(image)
кошта: 41
УП: 37
MP: 6
ИП: 80
6 - 2 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
вилин-далекометаш
(image)
кошта: 55
УП: 47
MP: 6
ИП: 150
7 - 2 блиски (сечиво)
10 - 5 одступни (пробој) (оштроокост)
L2 ♚
вилин-шумочувар
(image)
кошта: 41
УП: 42
MP: 6
ИП: 90
заседа
7 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L3
вилин-осветник
(image)
кошта: 60
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
заседа
8 - 4 блиски (сечиво)
10 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
ивер
(image)
кошта: 20
УП: 52
MP: 4
ИП: 40
заседа, обнављање
13 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
стари ивер
(image)
кошта: 31
УП: 64
MP: 4
ИП: 100
заседа, обнављање
19 - 2 блиски (удар)
L3
древни ивер
(image)
кошта: 48
УП: 80
MP: 4
ИП: 150
заседа, обнављање
25 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
маг
(image)
кошта: 20
УП: 24
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
бели маг
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
маг светлости
(image)
кошта: 64
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
12 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
црвени маг
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 100
6 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
архимаг
(image)
кошта: 59
УП: 54
MP: 5
ИП: 220
7 - 2 блиски (удар)
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
велики маг
(image)
кошта: 72
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
кошта: 59
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 2 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
морен-ловац
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 6
ИП: 35
4 - 2 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (пробој)
L2
морен-копљаник
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 6
ИП: 85
6 - 2 блиски (пробој)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
морен-џилитер
(image)
кошта: 48
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 2 блиски (пробој)
10 - 4 одступни (пробој)
L2
морен-мрежар
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 7
ИП: 80
6 - 3 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
морен-уплитач
(image)
кошта: 46
УП: 55
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој)
8 - 3 одступни (удар) (успоравање)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Немртви
L0 ♟
бауљаш
(image)
кошта: 8
УП: 18
MP: 4
ИП: 24
6 - 2 блиски (удар) (куга)
L1
бездушник
(image)
кошта: 13
УП: 28
MP: 4
ИП: 150
7 - 3 блиски (удар) (куга)
L0 ♟
вампир-шишмиш
(image)
кошта: 13
УП: 16
MP: 8
ИП: 22
4 - 2 блиски (сечиво) (црпљење)
L1
крво-шишмиш
(image)
кошта: 21
УП: 27
MP: 9
ИП: 70
5 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)
L2
ужас-шишмиш
(image)
кошта: 34
УП: 33
MP: 9
ИП: 150
6 - 4 блиски (сечиво) (црпљење)
L1 ♟
дух
(image)
кошта: 20
УП: 18
MP: 7
ИП: 30
4 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
3 - 3 одступни (мраз)
L2
сенка
(image)
кошта: 38
УП: 24
MP: 7
ИП: 100
вребање, чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L3
ноћорђав
(image)
кошта: 52
УП: 35
MP: 7
ИП: 150
вребање, чаркање
10 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2
утвара
(image)
кошта: 38
УП: 25
MP: 7
ИП: 100
6 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
4 - 3 одступни (мраз)
L3
сабласт
(image)
кошта: 52
УП: 33
MP: 7
ИП: 150
9 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
6 - 3 одступни (мраз)
L1 ♟
мрачни упућеник
(image)
кошта: 16
УП: 28
MP: 5
ИП: 48
10 - 2 одступни (мраз) (магичност)
7 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
мрачни чаробњак
(image)
кошта: 32
УП: 48
MP: 5
ИП: 90
4 - 3 блиски (удар)
13 - 2 одступни (мраз) (магичност)
9 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L3
косац
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
12 - 3 одступни (мраз) (магичност)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
некромант
(image)
кошта: 50
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (куга)
17 - 2 одступни (мраз) (магичност)
12 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
свирепњак
(image)
кошта: 16
УП: 33
MP: 5
ИП: 35
4 - 3 блиски (сечиво) (poison)
L2 ♚
некрофаг
(image)
кошта: 27
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
храњење
7 - 3 блиски (сечиво) (poison)
L1 ♟
скелет
(image)
кошта: 15
УП: 34
MP: 5
ИП: 35
зарањање
7 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♚
враћеник
(image)
кошта: 28
УП: 47
MP: 5
ИП: 85
зарањање
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
грозомор
(image)
кошта: 50
УП: 68
MP: 5
ИП: 150
зарањање
12 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
смртокос
(image)
кошта: 28
УП: 39
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 5 блиски (сечиво)
L1 ♟
ћеле-стрелац
(image)
кошта: 14
УП: 31
MP: 5
ИП: 35
зарањање
3 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
коскотрг
(image)
кошта: 26
УП: 40
MP: 5
ИП: 80
зарањање
6 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
крволук
(image)
кошта: 38
УП: 50
MP: 5
ИП: 150
зарањање
8 - 2 блиски (сечиво)
14 - 3 одступни (пробој)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Ancient Dwarves
L1 ♟
Balloon
(image)
кошта: 16
УП: 36
MP: 7
ИП: 35
8 - 2 одступни (ватра)
L2
Heavy Balloon
(image)
кошта: 29
УП: 48
MP: 6
ИП: 80
10 - 2 одступни (ватра)
8 - 2 одступни (пробој) (први удар)
L3
Flying Fortress
(image)
кошта: 29
УП: 100
MP: 6
ИП: 100
Parachute, Hard landing
11 - 3 одступни (ватра) (први удар)
10 - 3 одступни (пробој) (први удар)
15 - 2 одступни (удар) (први удар)
L2
Steamcopter
(image)
кошта: 27
УП: 45
MP: 8
ИП: 110
8 - 3 одступни (ватра)
L3
Mechanical Dragon
(image)
кошта: 19
УП: 75
MP: 10
ИП: 100
Hard landing
12 - 2 блиски (пробој)
17 - 2 одступни (ватра) (оштроокост)
L1 ♟
Dwarvish Warrior
(image)
кошта: 17
УП: 40
MP: 5
ИП: 30
6 - 3 блиски (сечиво)
10 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
Dwarvish Heavy Warrior
(image)
кошта: 29
УП: 55
MP: 5
ИП: 90
8 - 3 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
Dwarvish Rune Warrior
(image)
кошта: 29
УП: 65
MP: 5
ИП: 120
12 - 3 блиски (сечиво)
16 - 1 одступни (пробој) (оштроокост)
L4
Dwarvish Rune Lord
(image)
кошта: 29
УП: 75
MP: 5
ИП: 100
16 - 3 блиски (сечиво) (магичност)
20 - 1 одступни (пробој) (precision)
L1 ♟
Mechanic
(image)
кошта: 16
УП: 35
MP: 4
ИП: 50
Repairs +5
5 - 3 блиски (сечиво)
5 - 2 блиски (удар)
4 - 3 блиски (пробој)
10 - 1 одступни (пробој) (grenade)
L2 ♚
Technician
(image)
кошта: 25
УП: 50
MP: 4
ИП: 90
Repairs +8
7 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 блиски (удар)
6 - 3 блиски (пробој)
6 - 4 блиски (ватра)
10 - 1 одступни (пробој) (grenade)
L1 ♟
Runeadept
(image)
кошта: 18
УП: 34
MP: 5
ИП: 45
8 - 2 блиски (удар) (оштроокост)
9 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Runesmith
(image)
кошта: 44
УП: 46
MP: 5
ИП: 100
10 - 2 блиски (удар) (магичност)
9 - 2 одступни (ватра) (магичност)
L3
Rune Artist
(image)
кошта: 18
УП: 58
MP: 4
ИП: 150
18 - 2 блиски (удар) (магичност)
9 - 3 одступни (ватра) (магичност)
38 - 1 одступни (ватра)
L4
Runemaster
(image)
кошта: 18
УП: 70
MP: 4
ИП: 120
Rune Aura
20 - 2 блиски (удар) (магичност)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
35 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
Steam Ulfserker
(image)
кошта: 19
УП: 35
MP: 5
ИП: 42
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
Red Ulfserker
(image)
кошта: 38
УП: 40
MP: 5
ИП: 45
обнављање, постојаност
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост, јуриш, први удар)
L2
Steam Berserker
(image)
кошта: 19
УП: 48
MP: 5
ИП: 100
4 - 6 блиски (сечиво) (безглавост)
L1 ♟
Striding Machine
(image)
кошта: 18
УП: 40
MP: 5
ИП: 50
6 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (ватра)
L2 ♚
Dwarvish Tank
(image)
кошта: 43
УП: 60
MP: 6
ИП: 100
9 - 2 блиски (удар)
15 - 2 одступни (ватра)
L3
Pacificator
(image)
кошта: 19
УП: 70
MP: 6
ИП: 100
14 - 2 блиски (пробој)
20 - 2 одступни (ватра) (оштроокост)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Barbarians
L1 ♟
Barbarian Berserker
(image)
кошта: 18
УП: 32
MP: 5
ИП: 42
6 - 2 блиски (пробој)
6 - 3 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
Blood Warrior
(image)
кошта: 30
УП: 42
MP: 5
ИП: 60
Fury
8 - 2 блиски (пробој)
7 - 3 блиски (сечиво) (безглавост)
L1 ♟
Cyclops
(image)
кошта: 18
УП: 45
MP: 5
ИП: 48
7 - 3 блиски (удар) (Growing fury)
L2
Cyclops Breaker
(image)
кошта: 30
УП: 40
MP: 5
ИП: 38
7 - 3 блиски (удар) (безглавост)
L2 ♚
Fire Cyclops
(image)
кошта: 30
УП: 55
MP: 5
ИП: 120
7 - 3 блиски (удар)
18 - 1 одступни (ватра) (precision, успоравање)
L3
Ancient Cyclops
(image)
кошта: 16
УП: 70
MP: 5
ИП: 100
8 - 3 блиски (удар)
25 - 1 одступни (ватра) (precision, успоравање)
L2 ♚
Mighty Cyclops
(image)
кошта: 30
УП: 60
MP: 5
ИП: 120
17 - 2 блиски (удар) (cleave)
L3
Raging Cyclops
(image)
кошта: 16
УП: 75
MP: 5
ИП: 130
Furious death
25 - 2 блиски (удар) (cleave)
18 - 1 одступни (пробој)
L4
Cyclops Destroyer
(image)
кошта: 16
УП: 95
MP: 5
ИП: 100
Furious death
35 - 2 блиски (удар) (cleave)
24 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
Goblin Archer
(image)
кошта: 16
УП: 28
MP: 5
ИП: 28
3 - 2 блиски (сечиво)
7 - 2 одступни (пробој) (poison)
L2
Goblin Sniper
(image)
кошта: 23
УП: 36
MP: 6
ИП: 50
4 - 2 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој) (poison, оштроокост)
L0 ♟
Goblin Kamikaze
(image)
кошта: 14
УП: 15
MP: 4
ИП: 22
kamikaze
15 - 1 kamikaze (ватра) (always hits)
L0 ♟
Goblin Runt
(image)
кошта: 12
УП: 25
MP: 5
ИП: 18
5 - 3 блиски (пробој)
7 - 1 одступни (пробој)
L1
Goblin Hunter
(image)
кошта: 18
УП: 30
MP: 6
ИП: 50
mountain ambush, чаркање
4 - 4 блиски (пробој)
4 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L2
Goblin Assassin
(image)
кошта: 30
УП: 40
MP: 6
ИП: 50
mountain ambush, чаркање
7 - 4 блиски (пробој)
5 - 4 одступни (удар) (успоравање)
L1 ♟
Goblin Warbanner
(image)
кошта: 20
УП: 32
MP: 5
ИП: 50
Goblin leader, Summon Roc
6 - 3 блиски (пробој)
7 - 1 одступни (сечиво)
L1
Goblin Warrior
(image)
кошта: 16
УП: 34
MP: 5
ИП: 40
Hit and Run, чаркање
7 - 3 блиски (пробој)
7 - 1 одступни (пробој)
L2
Goblin Rouser
(image)
кошта: 26
УП: 44
MP: 5
ИП: 50
Hit and Run, чаркање
9 - 3 блиски (пробој)
12 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
Orcish Warrior
(image)
кошта: 15
УП: 38
MP: 5
ИП: 38
6 - 3 блиски (сечиво)
5 - 2 одступни (сечиво)
L2 ♚
Barbarian
(image)
кошта: 28
УП: 58
MP: 5
ИП: 58
10 - 3 блиски (сечиво)
7 - 2 одступни (сечиво)
L3
Barbarian Lord
(image)
кошта: 16
УП: 70
MP: 5
ИП: 90
Double attack
13 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (сечиво)
L4
Barbarian King
(image)
кошта: 16
УП: 80
MP: 5
ИП: 100
Double attack
13 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (сечиво)
11 - 2 одступни (сечиво)
L2 ♚
Orcish Warbanner
(image)
кошта: 28
УП: 60
MP: 5
ИП: 60
Orcish leader
9 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♟
Roc Rider
(image)
кошта: 22
УП: 35
MP: 9
ИП: 40
6 - 3 блиски (пробој)
L2
Roc Master
(image)
кошта: 38
УП: 50
MP: 9
ИП: 60
8 - 3 блиски (пробој)
8 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
Troll Sorcerer
(image)
кошта: 22
УП: 34
MP: 5
ИП: 50
обнављање
7 - 2 блиски (удар)
5 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Troll Fire Wizard
(image)
кошта: 35
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
обнављање
10 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Troll Warbanner
(image)
кошта: 38
УП: 60
MP: 5
ИП: 40
обнављање, Troll leader, magicres
9 - 2 блиски (удар)
5 - 3 одступни (ватра) (магичност)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Enlightened Ones
L1 ♟
Battlemage
(image)
кошта: 18
УП: 25
MP: 5
ИП: 60
7 - 2 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Sorcerer
(image)
кошта: 35
УП: 38
MP: 5
ИП: 85
8 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
Mastermage
(image)
кошта: 55
УП: 56
MP: 5
ИП: 100
9 - 2 блиски (удар) (магичност)
3 - 10 одступни (мраз) (магичност)
11 - 4 одступни (ватра) (магичност)
28 - 1 одступни (волшебни) (магичност)
L4
Guru
(image)
кошта: 999
УП: 60
MP: 6
ИП: 100
Summon, вођство, обнављање
10 - 2 блиски (волшебни) (магичност)
15 - 4 одступни (удар) (магичност)
L4
Master of Elements
(image)
кошта: 55
УП: 60
MP: 5
ИП: 100
Summon
9 - 2 блиски (удар) (магичност)
4 - 10 одступни (мраз) (магичност)
13 - 4 одступни (ватра) (магичност)
45 - 1 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
War Mage
(image)
кошта: 32
УП: 51
MP: 5
ИП: 65
7 - 3 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
Golden Mage
(image)
кошта: 66
УП: 70
MP: 5
ИП: 100
вођство
8 - 4 блиски (сечиво) (магичност)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
Elementalist
(image)
кошта: 16
УП: 25
MP: 6
ИП: 50
6 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (волшебни) (оштроокост)
L2 ♚
Mage of air
(image)
кошта: 28
УП: 38
MP: 7
ИП: 75
чаркање
10 - 1 блиски (удар)
3 - 6 одступни (волшебни) (магичност)
7 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
Master of Air
(image)
кошта: 48
УП: 50
MP: 10
ИП: 100
Summon, чаркање
12 - 1 блиски (удар)
3 - 10 одступни (волшебни) (магичност)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
30 - 1 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
Mage of fire
(image)
кошта: 28
УП: 40
MP: 5
ИП: 85
8 - 2 блиски (ватра)
4 - 6 одступни (ватра) (магичност)
7 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
Master of Fire
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 5
ИП: 100
обасјавање, Summon
10 - 2 блиски (ватра)
4 - 10 одступни (ватра) (оштроокост)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
40 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Mage of water
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 6
ИП: 85
лечење +4
6 - 2 блиски (удар) (успоравање)
3 - 6 одступни (пробој) (магичност)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Master of Water
(image)
кошта: 48
УП: 58
MP: 6
ИП: 100
Summon, исцељивање, лечење +8, обнављање
8 - 2 блиски (удар) (успоравање)
3 - 10 одступни (пробој) (магичност)
10 - 3 одступни (мраз) (магичност)
22 - 1 одступни (удар) (магичност, успоравање)
L1 ♟
Golem
(image)
кошта: 22
УП: 40
MP: 4
ИП: 60
7 - 3 блиски (удар) (јуриш)
L2
Golem Boss
(image)
кошта: 40
УП: 55
MP: 4
ИП: 100
8 - 3 блиски (удар) (јуриш)
4 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
Hidden Face
(image)
кошта: 15
УП: 32
MP: 6
ИП: 40
чаркање
3 - 5 блиски (сечиво)
L2 ♚
Mystical Warrior
(image)
кошта: 23
УП: 45
MP: 6
ИП: 100
чаркање, вођство
4 - 6 блиски (сечиво)
4 - 3 одступни (мраз)
L0 ♟
Magical Eye
(image)
кошта: 12
УП: 18
MP: 8
ИП: 20
4 - 3 одступни (волшебни) (оштроокост)
L1
Deadly Eye
(image)
кошта: 16
УП: 27
MP: 8
ИП: 50
5 - 3 блиски (сечиво) (оштроокост)
5 - 3 одступни (волшебни) (оштроокост)
L0 ♟
Mu
(image)
кошта: 10
УП: 24
MP: 5
ИП: 90
10 - 1 блиски (пробој)
1 - 10 одступни (волшебни) (рој, магичност)
L3
Um
(image)
кошта: 10
УП: 124
MP: 4
ИП: 100
25 - 2 блиски (удар)
5 - 10 блиски (пробој)
20 - 2 одступни (волшебни) (рој)
L1 ♟
Subversive mage
(image)
кошта: 18
УП: 22
MP: 5
ИП: 45
8 - 1 блиски (удар)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
4 - 3 одступни (мраз) (успоравање)
L2 ♚
Black Mage
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 5
ИП: 70
8 - 2 блиски (удар)
10 - 3 одступни (мраз) (магичност)
5 - 3 одступни (мраз) (успоравање)
L3
Abyss Mage
(image)
кошта: 30
УП: 56
MP: 5
ИП: 120
8 - 3 блиски (удар)
13 - 3 одступни (мраз) (магичност)
6 - 4 одступни (мраз) (успоравање)
L3
Shadowmage
(image)
кошта: 44
УП: 52
MP: 6
ИП: 100
чаркање, вребање, cave ambush
7 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа, црпљење)
7 - 3 одступни (мраз) (poison, успоравање)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Summoners
L1 ♟
Camel Rider
(image)
кошта: 18
УП: 36
MP: 7
ИП: 52
5 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 одступни (сечиво)
L2
Heavy Camel Rider
(image)
кошта: 24
УП: 50
MP: 7
ИП: 100
8 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (сечиво)
L1 ♟
Carpet Rider
(image)
кошта: 20
УП: 28
MP: 8
ИП: 50
4 - 2 одступни (мраз) (успоравање)
L2
Carpet Master
(image)
кошта: 32
УП: 40
MP: 8
ИП: 70
5 - 3 одступни (мраз) (успоравање, оштроокост)
L0 ♟
Dimensional Gate
(image)
кошта: 6
УП: 13
MP: 4
ИП: 6
4 - 1 блиски (ватра) (магичност)
L1
Air elemental
(image)
кошта: 15
УП: 15
MP: 7
ИП: 70
чаркање, обнављање
10 - 1 блиски (удар) (оштроокост)
6 - 3 одступни (волшебни)
L2
Air Avatar
(image)
кошта: 30
УП: 30
MP: 7
ИП: 100
чаркање, обнављање
11 - 2 блиски (удар) (оштроокост)
9 - 3 одступни (волшебни)
L3
Air God
(image)
кошта: 30
УП: 50
MP: 7
ИП: 120
чаркање, обнављање
12 - 3 блиски (удар) (оштроокост)
12 - 3 одступни (волшебни) (оштроокост)
L1
Dimensional Gate 2
(image)
кошта: 16
УП: 13
MP: 4
ИП: 20
4 - 1 блиски (ватра) (магичност)
L2
Air Avatar
(image)
кошта: 30
УП: 30
MP: 7
ИП: 100
чаркање, обнављање
11 - 2 блиски (удар) (оштроокост)
9 - 3 одступни (волшебни)
L3
Air God
(image)
кошта: 30
УП: 50
MP: 7
ИП: 120
чаркање, обнављање
12 - 3 блиски (удар) (оштроокост)
12 - 3 одступни (волшебни) (оштроокост)
L2
Earth Avatar
(image)
кошта: 30
УП: 60
MP: 4
ИП: 150
обнављање, постојаност
9 - 3 блиски (удар)
L3
Earth God
(image)
кошта: 30
УП: 90
MP: 4
ИП: 150
обнављање, постојаност
14 - 3 блиски (удар)
L2
Fire Avatar
(image)
кошта: 28
УП: 40
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, fire
9 - 3 блиски (ватра) (магичност)
L3
Fire God
(image)
кошта: 28
УП: 66
MP: 6
ИП: 150
обасјавање, fire
9 - 4 блиски (ватра) (магичност)
L2 ♚
RhamiKai
(image)
кошта: 32
УП: 42
MP: 5
ИП: 110
вођство, обнављање
9 - 3 блиски (сечиво) (први удар)
15 - 1 блиски (пробој) (precision)
8 - 2 одступни (волшебни) (магичност, црпљење)
L3
HoRhami
(image)
кошта: 32
УП: 50
MP: 5
ИП: 110
вођство, обнављање
12 - 3 блиски (сечиво) (први удар)
15 - 2 блиски (пробој) (precision)
8 - 3 одступни (волшебни) (магичност, црпљење)
15 - 2 одступни (пробој) (precision)
L2
Water Avatar
(image)
кошта: 28
УП: 40
MP: 5
ИП: 150
лечење +4, water
8 - 2 блиски (мраз) (успоравање)
10 - 2 одступни (удар)
L3
Water God
(image)
кошта: 28
УП: 60
MP: 5
ИП: 150
лечење +4, water
9 - 3 блиски (мраз) (успоравање)
12 - 3 одступни (удар)
L1
Earth elemental
(image)
кошта: 15
УП: 40
MP: 4
ИП: 70
обнављање, постојаност
6 - 3 блиски (удар)
L2
Earth Avatar
(image)
кошта: 30
УП: 60
MP: 4
ИП: 150
обнављање, постојаност
9 - 3 блиски (удар)
L3
Earth God
(image)
кошта: 30
УП: 90
MP: 4
ИП: 150
обнављање, постојаност
14 - 3 блиски (удар)
L1 ♟
Fire elemental
(image)
кошта: 16
УП: 30
MP: 5
ИП: 50
обасјавање
6 - 3 блиски (ватра)
L2
Fire Avatar
(image)
кошта: 28
УП: 40
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, fire
9 - 3 блиски (ватра) (магичност)
L3
Fire God
(image)
кошта: 28
УП: 66
MP: 6
ИП: 150
обасјавање, fire
9 - 4 блиски (ватра) (магичност)
L1 ♟
Rhami
(image)
кошта: 13
УП: 38
MP: 5
ИП: 60
обнављање
4 - 4 блиски (сечиво) (први удар)
L2 ♚
RhamiDatu
(image)
кошта: 32
УП: 48
MP: 5
ИП: 110
обнављање
8 - 4 блиски (сечиво) (први удар, оштроокост)
6 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
DharmaRhami
(image)
кошта: 18
УП: 60
MP: 5
ИП: 110
обнављање
10 - 4 блиски (сечиво) (први удар, оштроокост)
16 - 2 блиски (пробој)
12 - 2 блиски (удар) (успоравање)
8 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
RhamiKai
(image)
кошта: 32
УП: 42
MP: 5
ИП: 110
вођство, обнављање
9 - 3 блиски (сечиво) (први удар)
15 - 1 блиски (пробој) (precision)
8 - 2 одступни (волшебни) (магичност, црпљење)
L3
HoRhami
(image)
кошта: 32
УП: 50
MP: 5
ИП: 110
вођство, обнављање
12 - 3 блиски (сечиво) (први удар)
15 - 2 блиски (пробој) (precision)
8 - 3 одступни (волшебни) (магичност, црпљење)
15 - 2 одступни (пробој) (precision)
L1 ♟
Water elemental
(image)
кошта: 16
УП: 20
MP: 5
ИП: 50
лечење +4, water
6 - 2 блиски (мраз) (успоравање)
6 - 2 одступни (удар)
L2
Water Avatar
(image)
кошта: 28
УП: 40
MP: 5
ИП: 150
лечење +4, water
8 - 2 блиски (мраз) (успоравање)
10 - 2 одступни (удар)
L3
Water God
(image)
кошта: 28
УП: 60
MP: 5
ИП: 150
лечење +4, water
9 - 3 блиски (мраз) (успоравање)
12 - 3 одступни (удар)
L1 ♟
Jinn
(image)
кошта: 20
УП: 32
MP: 6
ИП: 40
5 - 1 блиски (сечиво) (магичност)
4 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2
Efreet
(image)
кошта: 38
УП: 48
MP: 7
ИП: 130
7 - 2 блиски (ватра) (магичност)
8 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
Great Efreeti
(image)
кошта: 20
УП: 55
MP: 7
ИП: 100
9 - 3 блиски (ватра) (магичност)
10 - 4 одступни (ватра) (магичност)
4 - 10 одступни (удар) (магичност)
L2 ♚
Great Jinn
(image)
кошта: 38
УП: 45
MP: 6
ИП: 130
16 - 1 блиски (сечиво) (магичност)
5 - 4 одступни (волшебни) (магичност, црпљење)
L3
Wonderful Jinn
(image)
кошта: 38
УП: 50
MP: 7
ИП: 190
20 - 1 блиски (сечиво) (магичност)
7 - 4 одступни (ватра) (магичност, црпљење)
7 - 4 одступни (мраз) (магичност, црпљење)
7 - 4 одступни (волшебни) (магичност, црпљење)
28 - 1 одступни (волшебни) (магичност, успоравање, poison)
L4
Mystic Jinn
(image)
кошта: 38
УП: 60
MP: 8
ИП: 200
25 - 1 блиски (сечиво) (магичност, црпљење)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност, црпљење)
9 - 4 одступни (мраз) (магичност, црпљење)
9 - 4 одступни (волшебни) (магичност, црпљење)
30 - 1 одступни (волшебни) (always hits, успоравање, poison, црпљење)
L1 ♟
Novice Summoner
(image)
кошта: 16
УП: 32
MP: 5
ИП: 60
5 - 3 блиски (сечиво)
7 - 2 блиски (удар)
10 - 1 одступни (ватра) (precision)
L2 ♚
Summoner
(image)
кошта: 30
УП: 50
MP: 5
ИП: 100
6 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (ватра) (precision)
L3
Grand Summoner
(image)
кошта: 35
УП: 60
MP: 5
ИП: 160
Summon
7 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (удар)
14 - 1 одступни (ватра) (always hits)
L4
Summons master
(image)
кошта: 20
УП: 65
MP: 5
ИП: 100
megacircle, curing, leadership, Summon
8 - 3 блиски (сечиво) (магичност)
13 - 2 блиски (удар)
14 - 1 одступни (ватра) (always hits)
50 - 1 одступни (волшебни) (магичност)
L3
Heavy Summoner
(image)
кошта: 20
УП: 64
MP: 5
ИП: 60
circle of resistance, Summon
9 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (ватра) (precision)
L3
Neutral Summoner
(image)
кошта: 20
УП: 52
MP: 5
ИП: 60
Summon
6 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)
10 - 2 блиски (удар)
12 - 1 одступни (ватра) (always hits, црпљење)
Mystic Era + Era of Myths + Era of Magic + Default / Warlocks
L0 ♟
вампир-шишмиш
(image)
кошта: 13
УП: 16
MP: 8
ИП: 22
4 - 2 блиски (сечиво) (црпљење)
L1
крво-шишмиш
(image)
кошта: 21
УП: 27
MP: 9
ИП: 35
5 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)
L2
Dread Bat
(image)
кошта: 32
УП: 33
MP: 9
ИП: 150
6 - 4 блиски (сечиво) (црпљење)
L1 ♟
Bladedancer
(image)
кошта: 18
УП: 36
MP: 5
ИП: 42
3 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
8 - 2 одступни (сечиво)
L2
Sworddancer
(image)
кошта: 36
УП: 42
MP: 5
ИП: 80
6 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
9 - 2 одступни (сечиво) (оштроокост)
L1 ♟
Dark Hunter
(image)
кошта: 18
УП: 26
MP: 6
ИП: 60
6 - 2 блиски (сечиво) (нож у леђа)
7 - 2 одступни (пробој) (poison)
L2
Dark Assassin
(image)
кошта: 34
УП: 35
MP: 6
ИП: 100
вребање
8 - 2 блиски (сечиво) (нож у леђа)
6 - 3 одступни (пробој) (poison)
L2 ♚
Great Hunter
(image)
кошта: 34
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
7 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
8 - 2 одступни (пробој) (poison)
3 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L1 ♟
Dark Warrior
(image)
кошта: 16
УП: 32
MP: 6
ИП: 60
4 - 4 блиски (сечиво) (no counter-attack)
L2 ♚
Commander
(image)
кошта: 32
УП: 45
MP: 5
ИП: 80
вођство
7 - 3 блиски (сечиво) (evasion)
5 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
General
(image)
кошта: 32
УП: 58
MP: 5
ИП: 80
вођство
10 - 3 блиски (сечиво) (evasion)
8 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L4
Master of War
(image)
кошта: 32
УП: 80
MP: 5
ИП: 100
вођство
14 - 3 блиски (сечиво) (evasion)
10 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Dark Slayer
(image)
кошта: 32
УП: 38
MP: 6
ИП: 90
6 - 4 блиски (сечиво) (no counter-attack)
L3
Blademaster
(image)
кошта: 16
УП: 48
MP: 6
ИП: 100
8 - 4 блиски (сечиво) (no counter-attack)
L1 ♟
Disciple
(image)
кошта: 18
УП: 24
MP: 5
ИП: 50
7 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Dark Wizard
(image)
кошта: 42
УП: 40
MP: 5
ИП: 100
5 - 2 блиски (удар)
10 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Great Warlock
(image)
кошта: 18
УП: 54
MP: 5
ИП: 150
10 - 2 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (удар)
15 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L4
Master of Darkness
(image)
кошта: 18
УП: 66
MP: 6
ИП: 66
15 - 2 блиски (сечиво)
12 - 2 блиски (удар)
17 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
Hydra
(image)
кошта: 21
УП: 40
MP: 4
ИП: 65
обнављање
3 - 7 блиски (пробој) (рој)
7 - 3 блиски (удар)
L2
Raging Hydra
(image)
кошта: 34
УП: 56
MP: 4
ИП: 60
обнављање
4 - 7 блиски (пробој) (рој, црпљење)
9 - 3 блиски (удар)
L3
Chaos Hydra
(image)
кошта: 18
УП: 70
MP: 4
ИП: 100
обнављање
6 - 7 блиски (пробој) (рој, црпљење)
12 - 3 блиски (удар)
L1 ♟
Witch
(image)
кошта: 18
УП: 26
MP: 5
ИП: 55
7 - 2 блиски (пробој)
4 - 4 одступни (ватра) (оштроокост, црпљење)
L2 ♚
Dark Witch
(image)
кошта: 45
УП: 38
MP: 5
ИП: 100
10 - 2 блиски (пробој)
4 - 6 одступни (ватра) (магичност, црпљење)
10 - 1 одступни (мраз) (poison, успоравање)
L3
Cold Matriarch
(image)
кошта: 18
УП: 48
MP: 5
ИП: 95
cold aura
10 - 3 блиски (пробој)
12 - 3 одступни (мраз) (магичност, црпљење)
L3
Matriarch of Darkness
(image)
кошта: 18
УП: 48
MP: 5
ИП: 95
dark aura
10 - 3 блиски (пробој)
4 - 8 одступни (ватра) (магичност, црпљење)
18 - 1 одступни (мраз) (магичност, poison, успоравање)
L3
Matriarch of Emptiness
(image)
кошта: 18
УП: 52
MP: 5
ИП: 95
deadzone, обнављање
13 - 3 блиски (пробој) (црпљење)
13 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)