Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Soldat de cavalleria

(image)

Els soldats de cavalleria es distinguixen dels ginets per les seues tàctiques i el seu equipament. Un soldat de cavalleria du armadures més pesades, i porta espasa i escut en conte de llança. En quant a la tàctica, not pot carregar, pero en canvi sí que pot fer maniobres per a tallar ab una espasa, usant un cavall i un ginet com una ferramenta essencial durant el combat.

Els soldats de cavalleria són molt útils per a prendre i mantindre posicions en terreny obert, per a cobrir a atres sodats, i també per a escoltar.

Alvança de:
Alvança a: Dragó
Cost: 17
PV:38
Moviment: 8
PE:40
Nivell: 1
Alineació: llegal
IDCavalryman
Habilitats:
(image)espasa
talla
6 - 3
melé
Resistències:
talla30%
perfora-20%
impactar40%
foc0%
fret20%
arcà20%
TerrenyCost de movimentDefensa
Aigües fondes9920%
Aigües someres420%
Aldea140%
Arena230%
Bosc330%
Camp de bolets420%
Castell140%
Coster330%
Cova420%
Flat140%
Frozen230%
Montanyes9920%
Montanyes infranquejables9920%
Pantà420%
Tossals240%
Unwalkable9920%