Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Dueliste

(image)

Entre la noblea de Wesnoth, és una moda molt peculiar enviar els seus fills a entrenar-se en una orde militar, ya siga com a ginets o com a esgrimidors. Els duelistes reben este nom per la pràctica, malauradament molt comuna entre l'aristocràcia, de defendre's dels insults a colp d'espasa.

Els esgrimidors experimentats, que a sovint pareixen part de la noblea encara que realment no sempre ho són de naiximent, duen ab ells una chicoteta ballesta que es pot amagar fàcilment baix la capa. Llenta de carregar, i a sovint considerada deshonorable d'usar, és una arma ausades útil, i aquells que viuen prou per a aplegar a ser veterans normalment és gràcies a que es preocupen més per l'utilitat i la supervivència.

Notes especials: L'habilitat d'esta unitat d'esquivar li permet ignorar les 'zones de control' enemigues i, per tant, moure's sense cap problema al seu voltant.

Alvança de: Esgrimidor
Alvança a: Mestre d'armes
Cost: 32
PV:44
Moviment: 7
PE:90
Nivell: 2
Alineació: llegal
IDDuelist
Habilitats: fustigador
(image)sabre
talla
5 - 5
melé
(image)ballesta
perfora
12 - 1
distància
Resistències:
talla-30%
perfora-20%
impactar-20%
foc0%
fret10%
arcà20%
TerrenyCost de movimentDefensa
Aigües fondes9930%
Aigües someres240%
Aldea170%
Arena240%
Bosc270%
Camp de bolets270%
Castell170%
Coster250%
Cova250%
Flat160%
Frozen240%
Montanyes370%
Montanyes infranquejables9950%
Pantà240%
Tossals270%
Unwalkable9920%