Доба јунака

Dunefolk
L1 ♟
Dune Burner
(image)
Cost:17
HP:35
XP:37
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 7 × 3
одступни-ватра
L2 ♟
Dune Scorcher
(image)
Cost:23
HP:47
XP:60
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 10 × 3
одступни-ватра
L3 ♚
Dune Firetrooper
(image)
Cost:41
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 9 × 4
одступни-ватра
L1 ♟
Dune Herbalist
(image)
Cost:13
HP:32
XP:36
MP:5
regenerates +4, лијечење +4
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 3
блиски-удар
L2 ♟
Dune Alchemist
(image)
Cost:27
HP:41
XP:100
MP:5
обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 9 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 2
одступни-пробој (отров)
L2 ♟
Dune Apothecary
(image)
Cost:23
HP:45
XP:50
MP:5
лијечење +8, regenerates +4
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 4
блиски-удар
L3 ♚
Dune Luminary
(image)
Cost:38
HP:52
XP:150
MP:5
исцјељивање, лијечење +8, regenerates +4
(attack range блиски) (attack type удар) 9 × 4
блиски-удар
L1 ♟
Dune Rider
(image)
Cost:18
HP:33
XP:49
MP:8
(attack range блиски) (attack type удар) 5 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
Dune Horse Archer
(image)
Cost:38
HP:44
XP:62
MP:8
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 4
одступни-пробој
L3
Dune Windbolt
(image)
Cost:49
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range блиски) (attack type удар) 10 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type пробој) 8 × 5
одступни-пробој
L2 ♟
Dune Raider
(image)
Cost:35
HP:45
XP:77
MP:9
(attack range блиски) (attack type ватра) 8 × 3
блиски-ватра
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 3
одступни-пробој
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range блиски) (attack type ватра) 11 × 3
блиски-ватра
(attack range одступни) (attack type пробој) 10 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
Dune Sunderer
(image)
Cost:38
HP:55
XP:85
MP:7
(attack range блиски) (attack type удар) 11 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 3
одступни-пробој
L3
Dune Cataphract
(image)
Cost:69
HP:71
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type удар) 15 × 3
блиски-удар
(attack range блиски) (attack type пробој) 14 × 2
блиски-пробој (јуриш)
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 3
одступни-пробој
L1 ♟
Dune Rover
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
Dune Explorer
(image)
Cost:29
HP:46
XP:73
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 8 × 3
одступни-пробој
L3 ♚
Dune Wayfarer
(image)
Cost:55
HP:62
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 8 × 4
одступни-пробој
L1 ♟
Dune Skirmisher
(image)
Cost:16
HP:29
XP:36
MP:6
чаркање
(attack range блиски) (attack type пробој) 4 × 4
блиски-пробој (first strike)
(attack range одступни) (attack type удар) 6 × 1
одступни-удар
L2 ♟
Dune Falconer
(image)
Cost:29
HP:38
XP:70
MP:6
чаркање, diversion
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 5 × 3
одступни-сјечиво
L3
Dune Sky Hunter
(image)
Cost:54
HP:48
XP:150
MP:7
чаркање, diversion
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 6 × 4
одступни-сјечиво (оштроокост)
L2 ♟
Dune Strider
(image)
Cost:29
HP:42
XP:64
MP:6
чаркање
(attack range блиски) (attack type пробој) 6 × 4
блиски-пробој (first strike)
(attack range одступни) (attack type удар) 7 × 2
одступни-удар (успоравање)
L3
Dune Harrier
(image)
Cost:50
HP:53
XP:150
MP:7
чаркање
(attack range блиски) (attack type пробој) 8 × 4
блиски-пробој (first strike)
(attack range одступни) (attack type удар) 6 × 3
одступни-удар (успоравање)
L1 ♟
Dune Soldier
(image)
Cost:17
HP:41
XP:39
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 11 × 2
блиски-сјечиво
L2 ♟
Dune Captain
(image)
Cost:29
HP:48
XP:74
MP:5
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 3
блиски-сјечиво
L3 ♚
Dune Warmaster
(image)
Cost:57
HP:59
XP:150
MP:5
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 4
блиски-сјечиво
L2 ♟
Dune Spearguard
(image)
Cost:29
HP:53
XP:74
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 16 × 2
блиски-пробој (first strike)
(attack range блиски) (attack type удар) 9 × 3
блиски-удар
L3 ♚
Dune Spearmaster
(image)
Cost:57
HP:68
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 23 × 2
блиски-пробој (first strike)
(attack range блиски) (attack type удар) 13 × 3
блиски-удар
L2 ♟
Dune Swordsman
(image)
Cost:28
HP:56
XP:68
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 15 × 2
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 12 × 2
блиски-сјечиво (оштроокост)
L3 ♚
Dune Blademaster
(image)
Cost:57
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 15 × 3
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 18 × 2
блиски-сјечиво (оштроокост)
L1 ♟
Naga Dirkfang
(image)
Cost:15
HP:31
XP:38
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 7 × 2
одступни-сјечиво
L2 ♟
Naga Ophidian
(image)
Cost:24
HP:44
XP:62
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 12 × 2
одступни-пробој
L3
Naga Sicarius
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 3
блиски-сјечиво (deflect)
(attack range одступни) (attack type пробој) 13 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
Naga Ringcaster
(image)
Cost:24
HP:41
XP:62
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 8 × 3
одступни-сјечиво
L3
Naga Zephyr
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 9 × 4
одступни-сјечиво
Змагови
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
чаркање
(attack range блиски) (attack type пробој) 4 × 4
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 4 × 2
одступни-пробој
L2 ♟
Saurian Ambusher
(image)
Cost:22
HP:38
XP:55
MP:7
чаркање
(attack range блиски) (attack type пробој) 6 × 4
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 2
одступни-пробој
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:7
чаркање
(attack range блиски) (attack type пробој) 8 × 4
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 2
одступни-пробој
L1 ♟
змаго-борац
(image)
Cost:17
HP:39
XP:41
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 3 × 3
одступни-ватра
L2 ♟
змаго-ратник
(image)
Cost:31
HP:60
XP:81
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 11 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 5 × 3
одступни-ватра
L3 ♚
змаго-оштрохват
(image)
Cost:62
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 16 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 8 × 3
одступни-ватра
L1 ♟
змаго-кремен
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 6 × 4
одступни-ватра
L2 ♟
змаго-бакљар
(image)
Cost:33
HP:55
XP:86
MP:5
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 6 × 4
одступни-ватра
L3 ♚
змаго-пламенодух
(image)
Cost:66
HP:72
XP:150
MP:5
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 11 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 8 × 4
одступни-ватра
L2 ♟
змаго-ватропир
(image)
Cost:35
HP:63
XP:84
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 7 × 5
одступни-ватра
L3 ♚
змаго-пакленик
(image)
Cost:64
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 12 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type ватра) 8 × 6
одступни-ватра
L1 ♟
змаго-сударач
(image)
Cost:19
HP:43
XP:41
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type пробој) 6 × 4
блиски-пробој (first strike)
L2 ♟
змаго-пресудник
(image)
Cost:32
HP:63
XP:81
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 11 × 3
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type пробој) 17 × 2
блиски-пробој (first strike)
L3 ♚
змаго-надзорник
(image)
Cost:62
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 16 × 3
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type пробој) 23 × 2
блиски-пробој (first strike)
L2 ♟
змаго-разламач
(image)
Cost:32
HP:66
XP:77
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type пробој) 6 × 5
блиски-пробој
(attack range блиски) (attack type удар) 10 × 3
блиски-удар
L3 ♚
змаго-силник
(image)
Cost:58
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 11 × 4
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type удар) 14 × 3
блиски-удар
(attack range блиски) (attack type пробој) 8 × 5
блиски-пробој
L1 ♟
змаго-једрен
(image)
Cost:16
HP:32
XP:39
MP:8
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 3 × 3
одступни-ватра (оштроокост)
L2 ♟
змаго-небохват
(image)
Cost:32
HP:45
XP:76
MP:9
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 5 × 3
одступни-ватра (оштроокост)
L3
змаго-олујник
(image)
Cost:59
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range блиски) (attack type удар) 8 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 8 × 3
одступни-ватра (оштроокост)
L1 ♟
саур-претсказач
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
лијечење +4
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type мраз) 5 × 3
одступни-мраз (магичност)
L2 ♟
саур-правоказ
(image)
Cost:29
HP:29
XP:66
MP:7
исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 5 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type мраз) 6 × 3
одступни-мраз (магичност)
L3
Saurian Seer
(image)
Cost:43
HP:39
XP:150
MP:7
исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type мраз) 9 × 3
одступни-мраз (магичност)
L2 ♟
саур-пророк
(image)
Cost:28
HP:29
XP:74
MP:6
лијечење +4
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type мраз) 8 × 3
одступни-мраз (магичност)
L3 ♚
Saurian Prophet
(image)
Cost:51
HP:43
XP:150
MP:6
лијечење +4
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type мраз) 12 × 3
одступни-мраз (магичност)
Кналгански савез
L1 ♟
грифо-јахач
(image)
Cost:23
HP:34
XP:46
MP:8
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 12 × 2
блиски-сјечиво
L2 ♟
грифо-мајстор
(image)
Cost:40
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 15 × 2
блиски-сјечиво
L1 ♟
криволовац
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 3 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 4 × 4
одступни-пробој
L2 ♟
трапер
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 4
одступни-пробој
L3 ♚
ловодар
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 9 × 4
одступни-пробој (оштроокост)
L3 ♚
самосвој
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 4
одступни-пробој
L1 ♟
лопов
(image)
Cost:13
HP:24
XP:29
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 3
блиски-сјечиво (нож у леђа)
L2 ♟
нитков
(image)
Cost:25
HP:40
XP:80
MP:6
чаркање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 3
блиски-сјечиво (нож у леђа)
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 4 × 3
одступни-сјечиво
L3 ♚
убица
(image)
Cost:46
HP:51
XP:150
MP:6
чаркање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 3
блиски-сјечиво (нож у леђа)
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 5 × 3
одступни-сјечиво (отров)
L1 ♟
патуљ-борац
(image)
Cost:16
HP:38
XP:45
MP:4
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 3
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type удар) 8 × 2
блиски-удар
L2 ♟
патуљ-гвозден
(image)
Cost:36
HP:57
XP:88
MP:4
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 11 × 3
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type удар) 14 × 2
блиски-удар
L3 ♚
патуљ-господар
(image)
Cost:69
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 15 × 3
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type удар) 19 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 10 × 1
одступни-сјечиво
L1 ♟
патуљ-бранич
(image)
Cost:19
HP:42
XP:40
MP:4
постојаност
(attack range блиски) (attack type пробој) 5 × 3
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 1
одступни-пробој
L2 ♟
патуљ-стамен
(image)
Cost:30
HP:59
XP:78
MP:4
постојаност
(attack range блиски) (attack type пробој) 8 × 3
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 9 × 1
одступни-пробој
L3 ♚
патуљ-стражар
(image)
Cost:63
HP:68
XP:150
MP:4
постојаност
(attack range блиски) (attack type пробој) 10 × 3
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 11 × 2
одступни-пробој
L1 ♟
патуљ-громовник
(image)
Cost:17
HP:34
XP:35
MP:4
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 18 × 1
одступни-пробој
L2 ♟
патуљ-громогард
(image)
Cost:24
HP:47
XP:65
MP:4
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 28 × 1
одступни-пробој
L3 ♚
патуљ-змајогард
(image)
Cost:61
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 40 × 1
одступни-пробој
L1 ♟
патуљ-лудотрк
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 4
блиски-сјечиво (безглавост)
L2 ♟
патуљ-безглав
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво (безглавост)
L1 ♟
потрчко
(image)
Cost:14
HP:30
XP:35
MP:7
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 5 × 2
одступни-удар
L2 ♟
одметник
(image)
Cost:24
HP:47
XP:71
MP:7
(attack range блиски) (attack type удар) 8 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 6 × 3
одступни-удар
L3
бјегунац
(image)
Cost:55
HP:68
XP:150
MP:7
скривање
(attack range блиски) (attack type удар) 11 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 7 × 4
одступни-удар
Лојалисти
L1 ♟
копљаник
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 7 × 3
блиски-пробој (first strike)
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 1
одступни-пробој
L2 ♟
мачерук
(image)
Cost:29
HP:55
XP:80
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
L3 ♚
царигардејац
(image)
Cost:61
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 11 × 4
блиски-сјечиво
L2 ♟
пикенир
(image)
Cost:24
HP:55
XP:69
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 10 × 3
блиски-пробој (first strike)
L3 ♚
хелебардир
(image)
Cost:52
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 15 × 3
блиски-пробој (first strike)
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 19 × 2
блиски-сјечиво
L2 ♚
џилитер
(image)
Cost:24
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 8 × 3
блиски-пробој (first strike)
(attack range одступни) (attack type пробој) 13 × 2
одступни-пробој
L1 ♟
коњаник
(image)
Cost:24
HP:38
XP:54
MP:8
(attack range блиски) (attack type пробој) 9 × 2
блиски-пробој (јуриш)
L2 ♟
витез
(image)
Cost:50
HP:58
XP:100
MP:8
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type пробој) 14 × 2
блиски-пробој (јуриш)
L3
велевитез
(image)
Cost:86
HP:84
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 12 × 4
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type пробој) 19 × 2
блиски-пробој (јуриш)
L3
паладин
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
лијечење +4
(attack range блиски) (attack type волшебни) 9 × 5
блиски-волшебни
(attack range блиски) (attack type пробој) 16 × 2
блиски-пробој (јуриш)
L2 ♟
јуришник
(image)
Cost:47
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range блиски) (attack type пробој) 12 × 3
блиски-пробој (јуриш)
L1 ♟
лукаш
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
дуголукаш
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 10 × 3
одступни-пробој
L3 ♚
мајстор-лукаш
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 11 × 4
одступни-пробој
L1 ♟
маг
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 5 × 1
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 7 × 3
одступни-ватра (магичност)
L2 ♟
бијели маг
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type волшебни) 9 × 3
одступни-волшебни (магичност)
L3 ♚
маг свјетлости
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
обасјавање, исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type волшебни) 12 × 3
одступни-волшебни (магичност)
L2 ♟
црвени маг
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 8 × 4
одступни-ватра (магичност)
L3 ♚
архимаг
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 12 × 4
одступни-ватра (магичност)
L4
велики маг
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 9 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 17 × 4
одступни-ватра (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
телепортација
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 9 × 4
одступни-ватра (магичност)
L1 ♟
мачевалац
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
чаркање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 4
блиски-сјечиво
L2 ♟
изазивач
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:7
чаркање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 5
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 12 × 1
одступни-пробој
L3
мајстор-оружар
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
чаркање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 5
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 20 × 1
одступни-пробој
L1 ♟
морен-борац
(image)
Cost:14
HP:36
XP:34
MP:6
(attack range блиски) (attack type пробој) 6 × 3
блиски-пробој
L2 ♟
морен-ратник
(image)
Cost:24
HP:50
XP:60
MP:6
(attack range блиски) (attack type пробој) 10 × 3
блиски-пробој
L3
морен-тритон
(image)
Cost:46
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type пробој) 14 × 3
блиски-пробој
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 19 × 2
блиски-сјечиво
L3
морен-хоплит
(image)
Cost:45
HP:52
XP:150
MP:5
постојаност
(attack range блиски) (attack type пробој) 15 × 2
блиски-пробој
L2 ♟
огр
(image)
Cost:27
HP:68
XP:100
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 3
блиски-сјечиво
L2 ♟
поручник
(image)
Cost:31
HP:40
XP:85
MP:6
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 3
одступни-пробој
L3 ♚
генерал
(image)
Cost:66
HP:55
XP:105
MP:6
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 3
одступни-пробој
L4
велемаршал
(image)
Cost:101
HP:68
XP:200
MP:6
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 8 × 3
одступни-пробој
L1 ♟
тешкоход
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range блиски) (attack type удар) 11 × 2
блиски-удар
L2 ♟
бојолом
(image)
Cost:28
HP:52
XP:65
MP:4
(attack range блиски) (attack type удар) 18 × 2
блиски-удар
L3 ♚
башчелик
(image)
Cost:49
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range блиски) (attack type удар) 25 × 2
блиски-удар
L1 ♟
хусар
(image)
Cost:17
HP:34
XP:44
MP:8
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 3
блиски-сјечиво
L2 ♟
драгун
(image)
Cost:29
HP:49
XP:80
MP:9
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 12 × 1
одступни-пробој
L3
кирасир
(image)
Cost:62
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 20 × 1
одступни-пробој
Немртви
L0 ♟
бауљаш
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар (куга)
L1 ♟
бездушник
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 3
блиски-удар (куга)
L0 ♟
вампир-шишмиш
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 2
блиски-сјечиво (црпљење)
L1 ♟
крво-шишмиш
(image)
Cost:23
HP:27
XP:37
MP:9
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 3
блиски-сјечиво (црпљење)
L2
ужас-шишмиш
(image)
Cost:32
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 4
блиски-сјечиво (црпљење)
L1 ♟
дух
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range блиски) (attack type волшебни) 4 × 3
блиски-волшебни (црпљење)
(attack range одступни) (attack type мраз) 3 × 3
одступни-мраз
L2 ♟
сијенка
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
вребање, чаркање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 3
блиски-сјечиво (нож у леђа)
L3
ноћорђав
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
вребање, чаркање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 3
блиски-сјечиво (нож у леђа)
L2 ♟
утвара
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range блиски) (attack type волшебни) 6 × 4
блиски-волшебни (црпљење)
(attack range одступни) (attack type мраз) 4 × 3
одступни-мраз
L3
сабласт
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type волшебни) 9 × 4
блиски-волшебни (црпљење)
(attack range одступни) (attack type мраз) 6 × 3
одступни-мраз
L1 ♟
мрачни упућеник
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range одступни) (attack type мраз) 10 × 2
одступни-мраз (магичност)
(attack range одступни) (attack type волшебни) 7 × 2
одступни-волшебни (магичност)
L2 ♟
мрачни чаробњак
(image)
Cost:34
HP:48
XP:110
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type мраз) 13 × 2
одступни-мраз (магичност)
(attack range одступни) (attack type волшебни) 9 × 2
одступни-волшебни (магичност)
L3 ♚
косац
(image)
Cost:90
HP:60
XP:150
MP:6
зарањање
(attack range блиски) (attack type волшебни) 8 × 3
блиски-волшебни (црпљење)
(attack range одступни) (attack type мраз) 12 × 3
одступни-мраз (магичност)
(attack range одступни) (attack type волшебни) 9 × 3
одступни-волшебни (магичност)
L3 ♚
некромант
(image)
Cost:90
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 3
блиски-удар (куга)
(attack range одступни) (attack type мраз) 19 × 2
одступни-мраз (магичност)
(attack range одступни) (attack type волшебни) 16 × 2
одступни-волшебни (магичност)
L1 ♟
свирепњак
(image)
Cost:16
HP:33
XP:30
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 3
блиски-сјечиво (отров)
L2 ♟
некрофаг
(image)
Cost:23
HP:47
XP:61
MP:5
храњење
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 3
блиски-сјечиво (отров)
L3 ♚
ужас
(image)
Cost:50
HP:65
XP:150
MP:5
храњење
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 12 × 3
блиски-сјечиво (отров)
L1 ♟
скелет
(image)
Cost:15
HP:34
XP:39
MP:5
зарањање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 3
блиски-сјечиво
L2 ♟
враћеник
(image)
Cost:28
HP:47
XP:78
MP:5
зарањање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
L3 ♚
грозомор
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:5
зарањање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 12 × 4
блиски-сјечиво
L2 ♚
смртокос
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
зарањање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 5
блиски-сјечиво
L1 ♟
ћеле-стријелац
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
зарањање
(attack range блиски) (attack type удар) 3 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
коскотрг
(image)
Cost:24
HP:42
XP:60
MP:5
зарањање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 10 × 3
одступни-пробој
L3 ♚
крволук
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
зарањање
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 14 × 3
одступни-пробој
Побуњеници
L1 ♟
вилин-борац
(image)
Cost:14
HP:33
XP:37
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 3 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
вилин-капетан
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 3
одступни-пробој
L3 ♚
вилин-маршал
(image)
Cost:67
HP:68
XP:150
MP:5
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 8 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
вилин-јунак
(image)
Cost:26
HP:51
XP:80
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 3
одступни-пробој
L3 ♚
вилин-заточник
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 5
блиски-сјечиво (accuracy 10%)
(attack range одступни) (attack type пробој) 9 × 3
одступни-пробој
L1 ♟
вилин-врачарка
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
лијечење +4
(attack range блиски) (attack type удар) 3 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 4 × 2
одступни-удар (успоравање)
L2 ♟
вилин-друидка
(image)
Cost:25
HP:36
XP:85
MP:5
исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 6 × 2
одступни-удар (успоравање)
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 3
одступни-пробој (магичност)
L3 ♚
вилин-шејда
(image)
Cost:58
HP:51
XP:150
MP:6
исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 2
блиски-удар (магичност)
(attack range одступни) (attack type удар) 7 × 3
одступни-удар (успоравање)
(attack range одступни) (attack type пробој) 10 × 3
одступни-пробој (магичност)
L2 ♟
вилин-чаробница
(image)
Cost:34
HP:41
XP:90
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 4 × 3
одступни-удар (успоравање)
(attack range одступни) (attack type волшебни) 7 × 4
одступни-волшебни (магичност)
L3 ♚
вилин-опсјенарка
(image)
Cost:62
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 6 × 4
одступни-удар (успоравање)
(attack range одступни) (attack type волшебни) 11 × 4
одступни-волшебни (магичност)
L4
вилин-силфа
(image)
Cost:135
HP:68
XP:200
MP:6
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 3
блиски-удар (магичност)
(attack range одступни) (attack type удар) 7 × 5
одступни-удар (успоравање)
(attack range одступни) (attack type волшебни) 13 × 5
одступни-волшебни (магичност)
L1 ♟
вилин-извиђач
(image)
Cost:18
HP:32
XP:42
MP:9
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 2
одступни-пробој
L2 ♟
вилин-јахач
(image)
Cost:28
HP:49
XP:75
MP:10
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 11 × 2
одступни-пробој
L3
вилин-надјахач
(image)
Cost:58
HP:60
XP:150
MP:11
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 11 × 3
одступни-пробој
L1 ♟
вилин-стријелац
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 4
одступни-пробој
L2 ♟
вилин-оштроок
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 9 × 4
одступни-пробој (оштроокост)
L3 ♚
вилин-далекометаш
(image)
Cost:55
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 10 × 5
одступни-пробој (оштроокост)
L2 ♟
вилин-шумочувар
(image)
Cost:31
HP:42
XP:85
MP:6
засједа
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 4
одступни-пробој
L3 ♚
вилин-осветник
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:6
засједа
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 10 × 4
одступни-пробој
L1 ♟
ивер
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
засједа, обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 13 × 2
блиски-удар
L2 ♟
стари ивер
(image)
Cost:28
HP:64
XP:80
MP:4
засједа, обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 19 × 2
блиски-удар
L3 ♚
древни ивер
(image)
Cost:50
HP:80
XP:150
MP:4
засједа, обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 25 × 2
блиски-удар
L1 ♟
маг
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 5 × 1
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 7 × 3
одступни-ватра (магичност)
L2 ♟
бијели маг
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type волшебни) 9 × 3
одступни-волшебни (магичност)
L3 ♚
маг свјетлости
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
обасјавање, исцјељивање, лијечење +8
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type волшебни) 12 × 3
одступни-волшебни (магичност)
L2 ♟
црвени маг
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 8 × 4
одступни-ватра (магичност)
L3 ♚
архимаг
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 12 × 4
одступни-ватра (магичност)
L4
велики маг
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range блиски) (attack type удар) 9 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 17 × 4
одступни-ватра (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
телепортација
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type ватра) 9 × 4
одступни-ватра (магичност)
L1 ♟
морен-ловац
(image)
Cost:15
HP:33
XP:33
MP:6
(attack range блиски) (attack type пробој) 4 × 2
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 3
одступни-пробој
L2 ♟
морен-копљаник
(image)
Cost:22
HP:43
XP:54
MP:7
(attack range блиски) (attack type пробој) 6 × 2
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 4
одступни-пробој
L3
морен-џилитер
(image)
Cost:55
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type пробој) 8 × 2
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 10 × 4
одступни-пробој
L2 ♟
морен-мрежар
(image)
Cost:26
HP:40
XP:54
MP:7
(attack range блиски) (attack type удар) 6 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 9 × 2
одступни-удар (успоравање)
L3
морен-уплитач
(image)
Cost:42
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type удар) 8 × 3
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 8 × 3
одступни-удар (успоравање)
Сјеверњаци
L1 ♟
вукоседлаш
(image)
Cost:17
HP:32
XP:34
MP:8
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 3
блиски-сјечиво
L2 ♟
гобли-витез
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
L3
грозоседлаш
(image)
Cost:52
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 4
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 4
блиски-сјечиво (отров)
L2 ♟
гобли-пљачкаш
(image)
Cost:31
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 3
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type ватра) 7 × 3
блиски-ватра
(attack range одступни) (attack type удар) 6 × 2
одступни-удар (успоравање)
L0 ♟
гобли-копљаник
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 6 × 3
блиски-пробој
(attack range одступни) (attack type пробој) 3 × 1
одступни-пробој
L1 ♟
гобли-набијач
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range блиски) (attack type пробој) 8 × 3
блиски-пробој (first strike)
(attack range одступни) (attack type пробој) 5 × 1
одступни-пробој
L1 ♟
гобли-подстрекач
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
вођство
(attack range блиски) (attack type пробој) 7 × 3
блиски-пробој
L1 ♟
нага-борац
(image)
Cost:14
HP:33
XP:33
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 4 × 4
блиски-сјечиво
L2 ♟
нага-ратник
(image)
Cost:22
HP:43
XP:56
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
L3
нага-мирмидон
(image)
Cost:47
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 5
блиски-сјечиво
L1 ♟
орко-грокташ
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 2
блиски-сјечиво
L2 ♟
орко-ратник
(image)
Cost:23
HP:58
XP:67
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 3
блиски-сјечиво
L3 ♚
орко-ратовођ
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 15 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 8 × 2
одступни-пробој
L1 ♟
орко-стријелац
(image)
Cost:14
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 3 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 3
одступни-пробој
(attack range одступни) (attack type ватра) 7 × 2
одступни-ватра
L2 ♟
орко-самостријелац
(image)
Cost:22
HP:46
XP:43
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 6 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 9 × 3
одступни-пробој
(attack range одступни) (attack type ватра) 10 × 2
одступни-ватра
L3 ♚
орко-љигалук
(image)
Cost:37
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 8 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 12 × 3
одступни-пробој
(attack range одступни) (attack type ватра) 15 × 2
одступни-ватра
L1 ♟
орко-убица
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 1
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 3 × 3
одступни-сјечиво (оштроокост, отров)
L2 ♟
орко-кољач
(image)
Cost:21
HP:36
XP:62
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 9 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 6 × 3
одступни-сјечиво (оштроокост, отров)
L3 ♚
Orcish Nightblade
(image)
Cost:53
HP:48
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 12 × 2
блиски-сјечиво
(attack range блиски) (attack type удар) 11 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type сјечиво) 6 × 4
одступни-сјечиво (оштроокост, отров)
L1 ♟
трол-штенац
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 7 × 2
блиски-удар
L2 ♟
трол
(image)
Cost:25
HP:55
XP:58
MP:5
обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 14 × 2
блиски-удар
L3 ♚
трол-ратник
(image)
Cost:49
HP:70
XP:150
MP:5
обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 20 × 2
блиски-удар
L2 ♟
трол-каменохит
(image)
Cost:25
HP:53
XP:100
MP:5
обнављање
(attack range блиски) (attack type удар) 10 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 19 × 1
одступни-удар
Last updated on Tue Jul 16 00:46:25 2024.