Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Myth RPG

Myth RPG / Celestials
L1 ♚
Crusader
(image)
Cena: 14
Životy: 33
MP: 5
Skúsenosti: 37
heal+3
4 - 4 zblízka (mystický)
8 - 2 zblízka (sečný)
L2
Divine Knight
(image)
Cena: 32
Životy: 45
MP: 5
Skúsenosti: 95
uzdravuje +4
7 - 4 zblízka (mystický)
13 - 2 zblízka (sečný)
9 - 3 zblízka (tupý)
L3
Divine Champion
(image)
Cena: 50
Životy: 62
MP: 5
Skúsenosti: 150
uzdravuje +4
10 - 4 zblízka (mystický)
19 - 2 zblízka (sečný)
13 - 3 zblízka (tupý)
L2
Protector
(image)
Cena: 29
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 88
uzdravuje +4
6 - 4 zblízka (oheň)
11 - 2 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L3
Holy Sentinel
(image)
Cena: 50
Životy: 72
MP: 5
Skúsenosti: 150
uzdravuje +4
7 - 5 zblízka (oheň)
15 - 2 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L2
Quester
(image)
Cena: 32
Životy: 50
MP: 8
Skúsenosti: 150
uzdravuje +4
6 - 4 zblízka (mystický)
8 - 3 zblízka (sečný)
10 - 2 zblízka (bodný) (výpad)
L1 ♚
Legionnaire
(image)
Cena: 15
Životy: 37
MP: 5
Skúsenosti: 42
6 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L2
Keeper
(image)
Cena: 28
Životy: 49
MP: 5
Skúsenosti: 85
9 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3
Sentinel
(image)
Cena: 42
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 150
12 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
8 - 2 na diaľku (bodný)
L1 ♚
Light Spirit
(image)
Cena: 18
Životy: 24
MP: 8
Skúsenosti: 42
osvetľuje
4 - 4 na diaľku (mystický)
L2
Lantern Archon
(image)
Cena: 26
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 80
osvetľuje
7 - 4 na diaľku (mystický)
L3
Master of Light
(image)
Cena: 32
Životy: 38
MP: 8
Skúsenosti: 150
osvetľuje
8 - 5 na diaľku (mystický)
L1 ♚
Messenger
(image)
Cena: 18
Životy: 36
MP: 6
Skúsenosti: 40
inspire
7 - 3 zblízka (sečný)
L2
Claimant
(image)
Cena: 40
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 90
velenie
10 - 3 zblízka (sečný)
L3
Herald
(image)
Cena: 60
Životy: 68
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
14 - 3 zblízka (sečný)
L4
Seraph
(image)
Cena: 80
Životy: 82
MP: 6
Skúsenosti: 150
velenie
18 - 3 zblízka (sečný)
L1 ♚
Wizard
(image)
Cena: 20
Životy: 31
MP: 5
Skúsenosti: 58
3 - 2 zblízka (tupý)
5 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Great Wizard
(image)
Cena: 35
Životy: 41
MP: 5
Skúsenosti: 115
5 - 2 zblízka (tupý)
6 - 5 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Sage
(image)
Cena: 53
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 150
6 - 2 zblízka (tupý)
9 - 5 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Mystic
(image)
Cena: 35
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 105
6 - 2 zblízka (tupý)
7 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
10 - 3 na diaľku (mystický)
L3
Prophet
(image)
Cena: 52
Životy: 46
MP: 5
Skúsenosti: 150
7 - 2 zblízka (tupý)
10 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
14 - 3 na diaľku (mystický)
L1 ♚
Zealot
(image)
Cena: 14
Životy: 32
MP: 6
Skúsenosti: 38
5 - 1 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (sečný)
L2
Militant
(image)
Cena: 25
Životy: 45
MP: 6
Skúsenosti: 65
5 - 2 zblízka (sečný)
8 - 3 na diaľku (sečný)
L3
Sicarius
(image)
Cena: 35
Životy: 58
MP: 6
Skúsenosti: 150
8 - 2 zblízka (sečný)
9 - 4 na diaľku (sečný)
Myth RPG / Devlings
L1 ♚
Cursers
(image)
Cena: 15
Životy: 26
MP: 6
Skúsenosti: 44
2 - 2 zblízka (tupý)
7 - 2 na diaľku (mráz) (magický)
L2
Blasphemists
(image)
Cena: 30
Životy: 36
MP: 6
Skúsenosti: 75
2 - 4 zblízka (tupý)
7 - 3 na diaľku (mráz) (magický)
L3
Offenders
(image)
Cena: 48
Životy: 47
MP: 6
Skúsenosti: 130
2 - 5 zblízka (tupý)
8 - 4 na diaľku (mráz) (magický)
L4
Abusers
(image)
Cena: 65
Životy: 56
MP: 6
Skúsenosti: 150
3 - 5 zblízka (tupý)
10 - 4 na diaľku (mráz) (magický)
L1 ♚
Flappers
(image)
Cena: 15
Životy: 24
MP: 8
Skúsenosti: 34
4 - 2 zblízka (sečný)
3 - 3 na diaľku (oheň)
L2
Flyers
(image)
Cena: 27
Životy: 37
MP: 9
Skúsenosti: 78
6 - 3 zblízka (sečný)
5 - 4 na diaľku (oheň)
L3
Attackers
(image)
Cena: 39
Životy: 45
MP: 10
Skúsenosti: 150
8 - 3 zblízka (sečný)
7 - 4 na diaľku (oheň)
L1 ♚
Lurker
(image)
Cena: 18
Životy: 23
MP: 6
Skúsenosti: 75
priebojný
4 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
3 - 3 na diaľku (sečný)
L1 ♚
Nailers
(image)
Cena: 10
Životy: 25
MP: 5
Skúsenosti: 32
15 - 1 zblízka (bodný)
6 - 2 zblízka (tupý)
L2
Spikers
(image)
Cena: 28
Životy: 42
MP: 5
Skúsenosti: 85
30 - 1 zblízka (bodný)
22 - 1 zblízka (tupý)
L3
Staplers
(image)
Cena: 40
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 150
44 - 1 zblízka (bodný)
34 - 1 zblízka (tupý)
L1 ♚
Overgrown Devling
(image)
Cena: 14
Životy: 37
MP: 5
Skúsenosti: 36
7 - 3 zblízka (tupý)
L2
Soldier
(image)
Cena: 28
Životy: 45
MP: 6
Skúsenosti: 50
9 - 3 zblízka (sečný)
5 - 2 na diaľku (bodný)
L3
Chief
(image)
Cena: 38
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 150
10 - 4 zblízka (sečný)
7 - 2 na diaľku (bodný)
L2
Warrior
(image)
Cena: 28
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 46
10 - 3 zblízka (tupý)
L3
Hero
(image)
Cena: 38
Životy: 62
MP: 7
Skúsenosti: 150
11 - 4 zblízka (tupý)
Myth RPG / Elementals
L1 ♚
Earth Elemental
(image)
Cena: 17
Životy: 36
MP: 4
Skúsenosti: 37
mountainhome
6 - 3 zblízka (tupý)
L2
Rock Golem
(image)
Cena: 30
Životy: 46
MP: 4
Skúsenosti: 100
mountainhome
9 - 3 zblízka (tupý)
L3
Stone Titan
(image)
Cena: 50
Životy: 60
MP: 4
Skúsenosti: 150
mountainhome
12 - 3 zblízka (tupý)
L1 ♚
Fire Elemental
(image)
Cena: 16
Životy: 37
MP: 5
Skúsenosti: 34
deserthome
6 - 3 zblízka (oheň)
L2
Fire Wisp
(image)
Cena: 34
Životy: 53
MP: 6
Skúsenosti: 75
deserthome
9 - 2 zblízka (oheň)
7 - 4 na diaľku (oheň)
L3
Fire Ghost
(image)
Cena: 45
Životy: 66
MP: 6
Skúsenosti: 150
deserthome
10 - 2 zblízka (oheň)
8 - 5 na diaľku (oheň)
L2
Living Furnace
(image)
Cena: 28
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 100
deserthome
9 - 3 zblízka (oheň)
L3
Lava Beast
(image)
Cena: 38
Životy: 72
MP: 5
Skúsenosti: 150
deserthome
13 - 3 zblízka (oheň)
L1 ♚
Razorbird
(image)
Cena: 18
Životy: 32
MP: 9
Skúsenosti: 35
11 - 1 zblízka (bodný) (výpad)
8 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Thunderbird
(image)
Cena: 32
Životy: 44
MP: 9
Skúsenosti: 150
14 - 1 zblízka (bodný) (výpad)
9 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♚
Unicorn
(image)
Cena: 19
Životy: 37
MP: 7
Skúsenosti: 38
uzdravuje +4
7 - 2 zblízka (bodný) (výpad)
6 - 1 na diaľku (mystický) (magický)
L2
Silver Unicorn
(image)
Cena: 38
Životy: 46
MP: 7
Skúsenosti: 150
lieči, uzdravuje +8
8 - 2 zblízka (bodný) (výpad)
6 - 3 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♚
Vine Beast
(image)
Cena: 16
Životy: 33
MP: 6
Skúsenosti: 36
foresthome
5 - 4 zblízka (sečný)
3 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Vine Tiger
(image)
Cena: 32
Životy: 46
MP: 6
Skúsenosti: 150
prepad, foresthome
7 - 4 zblízka (sečný)
5 - 3 na diaľku (bodný)
L1 ♚
Water Elemental
(image)
Cena: 16
Životy: 25
MP: 6
Skúsenosti: 35
waterhome
5 - 3 zblízka (tupý)
4 - 3 na diaľku (tupý)
L2
Ice Crab
(image)
Cena: 24
Životy: 43
MP: 6
Skúsenosti: 78
8 - 3 zblízka (bodný)
3 - 3 na diaľku (mráz) (spomaľuje)
L3
Ice Shell
(image)
Cena: 35
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 150
10 - 3 zblízka (bodný)
5 - 3 na diaľku (mráz) (spomaľuje)
L2
Undine
(image)
Cena: 27
Životy: 37
MP: 6
Skúsenosti: 84
waterhome
8 - 3 zblízka (tupý)
7 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Tempest Spirit
(image)
Cena: 45
Životy: 46
MP: 6
Skúsenosti: 150
waterhome
12 - 3 zblízka (tupý)
11 - 3 na diaľku (tupý)
L1 ♚
Wind Spirit
(image)
Cena: 19
Životy: 28
MP: 8
Skúsenosti: 35
6 - 2 zblízka (sečný)
9 - 2 na diaľku (tupý)
L2
Zephyr
(image)
Cena: 36
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 100
6 - 3 zblízka (sečný)
14 - 2 na diaľku (tupý)
L3
Djinn
(image)
Cena: 54
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 150
9 - 3 zblízka (sečný)
19 - 2 na diaľku (tupý)
Myth RPG / Therian
L1 ♚
Apprentice
(image)
Cena: 19
Životy: 26
MP: 5
Skúsenosti: 46
4 - 2 zblízka (tupý)
9 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
6 - 3 na diaľku (mráz) (magický)
L2
Mage
(image)
Cena: 38
Životy: 40
MP: 5
Skúsenosti: 90
6 - 2 zblízka (tupý)
9 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
9 - 3 na diaľku (mráz) (magický)
L3
Master
(image)
Cena: 54
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 150
9 - 2 zblízka (tupý)
10 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
10 - 4 na diaľku (mráz) (magický)
L2
Shaman
(image)
Cena: 34
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 90
uzdravuje +4
7 - 2 zblízka (tupý)
12 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
4 - 6 na diaľku (mráz) (magický)
L3
Priest
(image)
Cena: 52
Životy: 43
MP: 5
Skúsenosti: 150
lieči, uzdravuje +8
9 - 2 zblízka (tupý)
14 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
4 - 7 na diaľku (mráz) (magický)
L1 ♚
Cat Therian
(image)
Cena: 18
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 45
7 - 3 zblízka (sečný)
3 - 2 na diaľku (tupý)
L2
Wildcat Therian
(image)
Cena: 36
Životy: 58
MP: 6
Skúsenosti: 100
7 - 4 zblízka (sečný)
14 - 2 zblízka (bodný)
4 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Leopard Therian
(image)
Cena: 48
Životy: 75
MP: 6
Skúsenosti: 150
12 - 4 zblízka (sečný)
22 - 2 zblízka (bodný)
6 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Therian Black Cat
(image)
Cena: 46
Životy: 67
MP: 7
Skúsenosti: 150
nočné zakrádanie
8 - 5 zblízka (sečný)
19 - 2 zblízka (bodný)
6 - 3 na diaľku (tupý)
L1 ♚
Falcon Therian
(image)
Cena: 16
Životy: 26
MP: 8
Skúsenosti: 35
4 - 3 zblízka (sečný)
3 - 2 na diaľku (tupý)
L2
Falcon
(image)
Cena: 30
Životy: 36
MP: 10
Skúsenosti: 70
5 - 4 zblízka (sečný)
4 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Gyrfalcon
(image)
Cena: 40
Životy: 51
MP: 10
Skúsenosti: 150
12 - 3 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Peregrine Falcon
(image)
Cena: 40
Životy: 46
MP: 12
Skúsenosti: 150
6 - 5 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (tupý)
L1 ♚
Hunter
(image)
Cena: 14
Životy: 31
MP: 5
Skúsenosti: 39
4 - 2 zblízka (sečný)
4 - 4 na diaľku (bodný)
L2
Tracker
(image)
Cena: 25
Životy: 44
MP: 5
Skúsenosti: 60
6 - 2 zblízka (sečný)
6 - 4 na diaľku (bodný)
L3
Ranger
(image)
Cena: 41
Životy: 57
MP: 5
Skúsenosti: 150
6 - 3 zblízka (sečný) (prvý úder)
8 - 4 na diaľku (bodný) (prvý úder)
L1 ♚
Monk
(image)
Cena: 16
Životy: 34
MP: 5
Skúsenosti: 36
4 - 3 zblízka (tupý)
6 - 3 na diaľku (mystický)
L2
Aura Monk
(image)
Cena: 35
Životy: 47
MP: 5
Skúsenosti: 80
6 - 3 zblízka (tupý)
10 - 3 na diaľku (mystický)
L3
Aura Master
(image)
Cena: 50
Životy: 55
MP: 5
Skúsenosti: 150
9 - 3 zblízka (tupý)
14 - 3 na diaľku (mystický)
L1 ♚
Serpent Therian
(image)
Cena: 15
Životy: 29
MP: 5
Skúsenosti: 28
7 - 2 zblízka (sečný) (poison)
5 - 2 na diaľku (tupý)
L2
Cobra
(image)
Cena: 28
Životy: 42
MP: 5
Skúsenosti: 60
8 - 3 zblízka (sečný) (poison)
5 - 3 na diaľku (tupý)
L3
King Cobra
(image)
Cena: 38
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 150
9 - 4 zblízka (sečný) (poison, spomaľuje)
6 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Spitting Cobra
(image)
Cena: 40
Životy: 44
MP: 5
Skúsenosti: 150
8 - 3 zblízka (sečný) (poison)
5 - 4 na diaľku (bodný) (poison)
7 - 3 na diaľku (tupý)
L2
Sandskipper
(image)
Cena: 28
Životy: 36
MP: 6
Skúsenosti: 150
priebojný
8 - 3 zblízka (sečný) (prvý úder, poison)
4 - 3 na diaľku (tupý)
L2
Sea Snake
(image)
Cena: 28
Životy: 38
MP: 7
Skúsenosti: 150
13 - 2 zblízka (sečný) (poison)
5 - 3 na diaľku (tupý)
L1 ♚
Therian Guard
(image)
Cena: 14
Životy: 34
MP: 5
Skúsenosti: 36
6 - 3 zblízka (bodný)
5 - 2 na diaľku (bodný)
L2
Therian Defender
(image)
Cena: 32
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 150
7 - 4 zblízka (bodný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
Myth RPG / Vampires
L1 ♚
Blood Apprentice
(image)
Cena: 21
Životy: 26
MP: 5
Skúsenosti: 55
4 - 2 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný)
7 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Blood Manipulator
(image)
Cena: 40
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 95
5 - 2 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný)
7 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Sangel
(image)
Cena: 50
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 2 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný)
9 - 5 na diaľku (oheň) (magický)
20 - 2 na diaľku (mystický) (magický)
L2
Flesh Artisan
(image)
Cena: 34
Životy: 46
MP: 5
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný)
6 - 2 zblízka (bodný) (zákerný, vysaje)
8 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♚
Fledgeling
(image)
Cena: 13
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 40
7 - 3 zblízka (sečný)
5 - 2 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný)
L2
Duelist
(image)
Cena: 31
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 86
7 - 4 zblízka (sečný) (presný)
4 - 3 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný, counter)
L3
Sword Dancer
(image)
Cena: 45
Životy: 68
MP: 6
Skúsenosti: 150
priebojný
7 - 5 zblízka (sečný) (presný)
4 - 4 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný, counter)
L2
Noble
(image)
Cena: 31
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 87
velenie
8 - 3 zblízka (sečný)
6 - 2 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný, choroba)
L3
Sire
(image)
Cena: 44
Životy: 66
MP: 5
Skúsenosti: 100
velenie
11 - 3 zblízka (sečný)
8 - 2 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný, choroba)
8 - 2 na diaľku (mystický)
L4
Methusalem
(image)
Cena: 70
Životy: 95
MP: 5
Skúsenosti: 150
velenie
15 - 3 zblízka (sečný)
12 - 2 zblízka (bodný) (vysaje, zákerný, choroba)
10 - 3 na diaľku (mystický)
L1 ♚
Gargoyle
(image)
Cena: 16
Životy: 38
MP: 6
Skúsenosti: 34
dauntless
5 - 3 zblízka (tupý)
L2
Marlgoyle
(image)
Cena: 30
Životy: 52
MP: 7
Skúsenosti: 70
dauntless
8 - 3 zblízka (tupý)
L1 ♚
Krvavý netopier
(image)
Cena: 21
Životy: 27
MP: 9
Skúsenosti: 70
5 - 3 zblízka (sečný) (vysaje)
L2
Netopier upír
(image)
Cena: 34
Životy: 33
MP: 9
Skúsenosti: 150
6 - 4 zblízka (sečný) (vysaje)
L1 ♚
Thin Blood
(image)
Cena: 15
Životy: 33
MP: 5
Skúsenosti: 38
6 - 2 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Half Blood
(image)
Cena: 28
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 70
7 - 3 zblízka (sečný)
7 - 4 na diaľku (bodný)
L3
Day Hunter
(image)
Cena: 42
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 150
7 - 4 zblízka (sečný)
10 - 4 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Twilight Walker
(image)
Cena: 45
Životy: 64
MP: 5
Skúsenosti: 150
9 - 3 zblízka (sečný)
7 - 3 zblízka (sečný) (poison)
12 - 3 na diaľku (bodný)
Myth RPG / The Warg
L1 ♚
Blackfur
(image)
Cena: 17
Životy: 33
MP: 5
Skúsenosti: 42
4 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L2
Black Hunter
(image)
Cena: 40
Životy: 44
MP: 5
Skúsenosti: 150
nočné zakrádanie
7 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L1 ♚
Fire Sprite
(image)
Cena: 14
Životy: 24
MP: 5
Skúsenosti: 35
3 - 1 zblízka (tupý)
4 - 5 na diaľku (oheň)
L2
Flame Sprite
(image)
Cena: 34
Životy: 27
MP: 6
Skúsenosti: 72
4 - 2 zblízka (tupý)
5 - 6 na diaľku (oheň)
L3
Flame Spirit
(image)
Cena: 50
Životy: 40
MP: 7
Skúsenosti: 150
7 - 2 zblízka (tupý)
8 - 6 na diaľku (oheň)
L1 ♚
Shapeshifter
(image)
Cena: 15
Životy: 32
MP: 5
Skúsenosti: 34
7 - 3 zblízka (sečný)
3 - 2 na diaľku (tupý)
L2
Changeling
(image)
Cena: 30
Životy: 44
MP: 6
Skúsenosti: 85
9 - 3 zblízka (sečný)
6 - 2 na diaľku (tupý)
L3
wolfling
(image)
Cena: 58
Životy: 63
MP: 6
Skúsenosti: 150
12 - 3 zblízka (sečný)
10 - 2 na diaľku (tupý)
L1 ♚
Stalker
(image)
Cena: 19
Životy: 31
MP: 7
Skúsenosti: 37
priebojný
8 - 2 zblízka (bodný)
8 - 2 zblízka (tupý)
L2
Shadow Pelt
(image)
Cena: 30
Životy: 40
MP: 7
Skúsenosti: 80
priebojný
8 - 3 zblízka (bodný)
11 - 2 zblízka (tupý)
L3
Night Eye
(image)
Cena: 45
Životy: 49
MP: 7
Skúsenosti: 150
priebojný, nočné zakrádanie
11 - 3 zblízka (bodný)
15 - 2 zblízka (tupý)
L1 ♚
Warrior Wolf
(image)
Cena: 16
Životy: 39
MP: 6
Skúsenosti: 42
10 - 2 zblízka (sečný)
L2
Rabid Wolf
(image)
Cena: 34
Životy: 48
MP: 7
Skúsenosti: 100
10 - 3 zblízka (bodný)
16 - 2 zblízka (sečný)
9 - 3 zblízka (tupý)
L2
Warrior Warg
(image)
Cena: 30
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 80
11 - 3 zblízka (sečný)
L3
Fenrir
(image)
Cena: 45
Životy: 70
MP: 6
Skúsenosti: 150
13 - 4 zblízka (sečný)
15 - 3 zblízka (tupý)
L3
Moon Blade
(image)
Cena: 48
Životy: 62
MP: 6
Skúsenosti: 150
14 - 3 zblízka (mystický) (magický)
L3
Pack Leader
(image)
Cena: 50
Životy: 64
MP: 6
Skúsenosti: 120
velenie
14 - 3 zblízka (sečný)
L4
Garou
(image)
Cena: 68
Životy: 79
MP: 6
Skúsenosti: 150
velenie
17 - 3 zblízka (sečný)
L1 ♚
Water Dryad
(image)
Cena: 14
Životy: 26
MP: 6
Skúsenosti: 38
3 - 4 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L2
Water Nymph
(image)
Cena: 23
Životy: 36
MP: 6
Skúsenosti: 78
5 - 4 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L3
Water Shyde
(image)
Cena: 35
Životy: 47
MP: 6
Skúsenosti: 150
8 - 4 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L1 ♚
Wolf
(image)
Cena: 17
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 32
6 - 3 zblízka (sečný) (presný)
L2
Dire Wolf
(image)
Cena: 26
Životy: 44
MP: 9
Skúsenosti: 150
6 - 4 zblízka (sečný) (presný)
Myth RPG / Windsong
L1 ♚
Courier
(image)
Cena: 17
Životy: 34
MP: 8
Skúsenosti: 44
6 - 2 zblízka (tupý)
3 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
L2
Emissary
(image)
Cena: 34
Životy: 42
MP: 10
Skúsenosti: 150
11 - 2 zblízka (tupý)
5 - 4 zblízka (sečný) (výpad)
6 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
L2
Reaver
(image)
Cena: 34
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 80
dauntless
9 - 3 zblízka (tupý)
4 - 4 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Dreadnought
(image)
Cena: 34
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 150
dauntless
10 - 4 zblízka (tupý)
5 - 5 na diaľku (bodný) (presný)
L1 ♚
Gatekeeper
(image)
Cena: 15
Životy: 38
MP: 4
Skúsenosti: 45
5 - 4 zblízka (tupý) (counter)
L2
Heretic
(image)
Cena: 40
Životy: 45
MP: 5
Skúsenosti: 80
9 - 3 zblízka (sečný)
22 - 1 na diaľku (oheň)
L3
Harbinger
(image)
Cena: 50
Životy: 63
MP: 5
Skúsenosti: 150
12 - 3 zblízka (sečný)
8 - 3 zblízka (sečný) (berserk)
30 - 1 na diaľku (oheň)
L2
Lorekeeper
(image)
Cena: 40
Životy: 56
MP: 4
Skúsenosti: 80
6 - 5 zblízka (tupý) (counter)
L3
Oathkeeper
(image)
Cena: 50
Životy: 76
MP: 4
Skúsenosti: 150
7 - 6 zblízka (tupý) (counter)
L1 ♚
Scribe
(image)
Cena: 21
Životy: 26
MP: 5
Skúsenosti: 48
5 - 3 na diaľku (mystický) (magický, spomaľuje)
L2
Savant
(image)
Cena: 40
Životy: 39
MP: 5
Skúsenosti: 88
7 - 4 na diaľku (mystický) (magický, spomaľuje)
L3
Arbiter
(image)
Cena: 60
Životy: 51
MP: 5
Skúsenosti: 200
6 - 3 zblízka (sečný)
9 - 4 na diaľku (mystický) (magický, spomaľuje)
L4
Librarian
(image)
Cena: 80
Životy: 61
MP: 5
Skúsenosti: 150
6 - 4 zblízka (sečný)
10 - 5 na diaľku (mystický) (magický, spomaľuje)
L3
Runeforger
(image)
Cena: 60
Životy: 47
MP: 5
Skúsenosti: 150
11 - 3 na diaľku (sečný) (poison)
9 - 4 na diaľku (tupý) (vysaje)
42 - 1 na diaľku (bodný)
L1 ♚
Seeker
(image)
Cena: 17
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 45
priebojný
5 - 3 zblízka (sečný)
8 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Pathfinder
(image)
Cena: 38
Životy: 37
MP: 7
Skúsenosti: 74
priebojný
5 - 3 zblízka (bodný) (zákerný)
5 - 4 zblízka (sečný)
13 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Farstrider
(image)
Cena: 48
Životy: 52
MP: 8
Skúsenosti: 150
priebojný
5 - 4 zblízka (bodný) (zákerný)
6 - 5 zblízka (sečný)
17 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Skyrunner
(image)
Cena: 38
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 74
priebojný
6 - 3 zblízka (sečný)
9 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Stormbringer
(image)
Cena: 50
Životy: 62
MP: 6
Skúsenosti: 150
priebojný
11 - 3 zblízka (sečný)
15 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
L0 ♚
Sky Shard
(image)
Cena: 11
Životy: 17
MP: 6
Skúsenosti: 16
teleport
5 - 2 zblízka (mráz)
L1
Sky Crystal
(image)
Cena: 16
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 150
teleport
7 - 3 zblízka (mráz)
L1 ♚
Weaver
(image)
Cena: 18
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 48
uzdravuje +4
4 - 3 zblízka (mráz)
9 - 2 na diaľku (bodný)
L2
Envoy
(image)
Cena: 38
Životy: 44
MP: 5
Skúsenosti: 80
teleport
8 - 3 zblízka (mráz)
12 - 2 na diaľku (bodný)
L3
Herald
(image)
Cena: 60
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 150
teleport
9 - 4 zblízka (mráz)
12 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Prophetess
(image)
Cena: 40
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 62
lieči, uzdravuje +8, velenie
6 - 2 zblízka (mystický) (spomaľuje)
L3
Ascendant
(image)
Cena: 60
Životy: 47
MP: 5
Skúsenosti: 150
lieči, uzdravuje +8, velenie, regeneruje
7 - 3 zblízka (mystický) (spomaľuje)