Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Myth RPG

Myth RPG / Celestials
L1 ♚
Crusader
(image)
Koszt:14
PŻ: 33
MP: 5
PD: 37
heal+3
4 - 4 wręcz (astralny)
8 - 2 wręcz (sieczna)
L2
Divine Knight
(image)
Koszt:32
PŻ: 45
MP: 5
PD: 95
leczy +4
7 - 4 wręcz (astralny)
13 - 2 wręcz (sieczna)
9 - 3 wręcz (obuchowa)
L3
Divine Champion
(image)
Koszt:50
PŻ: 62
MP: 5
PD: 150
leczy +4
10 - 4 wręcz (astralny)
19 - 2 wręcz (sieczna)
13 - 3 wręcz (obuchowa)
L2
Protector
(image)
Koszt:29
PŻ: 50
MP: 5
PD: 88
leczy +4
6 - 4 wręcz (ogień)
11 - 2 wręcz (obuchowa) (spowalnia)
L3
Holy Sentinel
(image)
Koszt:50
PŻ: 72
MP: 5
PD: 150
leczy +4
7 - 5 wręcz (ogień)
15 - 2 wręcz (obuchowa) (spowalnia)
L2
Quester
(image)
Koszt:32
PŻ: 50
MP: 8
PD: 150
leczy +4
6 - 4 wręcz (astralny)
8 - 3 wręcz (sieczna)
10 - 2 wręcz (kłująca) (szarża)
L1 ♚
Legionnaire
(image)
Koszt:15
PŻ: 37
MP: 5
PD: 42
6 - 3 wręcz (kłująca) (pierwszy cios)
L2
Keeper
(image)
Koszt:28
PŻ: 49
MP: 5
PD: 85
9 - 3 wręcz (kłująca) (pierwszy cios)
L3
Sentinel
(image)
Koszt:42
PŻ: 60
MP: 5
PD: 150
12 - 3 wręcz (kłująca) (pierwszy cios)
8 - 2 na odległość (kłująca)
L1 ♚
Light Spirit
(image)
Koszt:18
PŻ: 24
MP: 8
PD: 42
oświetla
4 - 4 na odległość (astralny)
L2
Lantern Archon
(image)
Koszt:26
PŻ: 32
MP: 8
PD: 80
oświetla
7 - 4 na odległość (astralny)
L3
Master of Light
(image)
Koszt:32
PŻ: 38
MP: 8
PD: 150
oświetla
8 - 5 na odległość (astralny)
L1 ♚
Messenger
(image)
Koszt:18
PŻ: 36
MP: 6
PD: 40
inspire
7 - 3 wręcz (sieczna)
L2
Claimant
(image)
Koszt:40
PŻ: 50
MP: 6
PD: 90
dowodzenie
10 - 3 wręcz (sieczna)
L3
Herald
(image)
Koszt:60
PŻ: 68
MP: 6
PD: 100
dowodzenie
14 - 3 wręcz (sieczna)
L4
Seraph
(image)
Koszt:80
PŻ: 82
MP: 6
PD: 150
dowodzenie
18 - 3 wręcz (sieczna)
L1 ♚
Wizard
(image)
Koszt:20
PŻ: 31
MP: 5
PD: 58
3 - 2 wręcz (obuchowa)
5 - 4 na odległość (ogień) (magiczny)
L2
Great Wizard
(image)
Koszt:35
PŻ: 41
MP: 5
PD: 115
5 - 2 wręcz (obuchowa)
6 - 5 na odległość (ogień) (magiczny)
L3
Sage
(image)
Koszt:53
PŻ: 48
MP: 5
PD: 150
6 - 2 wręcz (obuchowa)
9 - 5 na odległość (ogień) (magiczny)
L2
Mystic
(image)
Koszt:35
PŻ: 38
MP: 5
PD: 105
6 - 2 wręcz (obuchowa)
7 - 4 na odległość (ogień) (magiczny)
10 - 3 na odległość (astralny)
L3
Prophet
(image)
Koszt:52
PŻ: 46
MP: 5
PD: 150
7 - 2 wręcz (obuchowa)
10 - 4 na odległość (ogień) (magiczny)
14 - 3 na odległość (astralny)
L1 ♚
Zealot
(image)
Koszt:14
PŻ: 32
MP: 6
PD: 38
5 - 1 wręcz (sieczna)
6 - 3 na odległość (sieczna)
L2
Militant
(image)
Koszt:25
PŻ: 45
MP: 6
PD: 65
5 - 2 wręcz (sieczna)
8 - 3 na odległość (sieczna)
L3
Sicarius
(image)
Koszt:35
PŻ: 58
MP: 6
PD: 150
8 - 2 wręcz (sieczna)
9 - 4 na odległość (sieczna)
Myth RPG / Devlings
L1 ♚
Cursers
(image)
Koszt:15
PŻ: 26
MP: 6
PD: 44
2 - 2 wręcz (obuchowa)
7 - 2 na odległość (chłód) (magiczny)
L2
Blasphemists
(image)
Koszt:30
PŻ: 36
MP: 6
PD: 75
2 - 4 wręcz (obuchowa)
7 - 3 na odległość (chłód) (magiczny)
L3
Offenders
(image)
Koszt:48
PŻ: 47
MP: 6
PD: 130
2 - 5 wręcz (obuchowa)
8 - 4 na odległość (chłód) (magiczny)
L4
Abusers
(image)
Koszt:65
PŻ: 56
MP: 6
PD: 150
3 - 5 wręcz (obuchowa)
10 - 4 na odległość (chłód) (magiczny)
L1 ♚
Flappers
(image)
Koszt:15
PŻ: 24
MP: 8
PD: 34
4 - 2 wręcz (sieczna)
3 - 3 na odległość (ogień)
L2
Flyers
(image)
Koszt:27
PŻ: 37
MP: 9
PD: 78
6 - 3 wręcz (sieczna)
5 - 4 na odległość (ogień)
L3
Attackers
(image)
Koszt:39
PŻ: 45
MP: 10
PD: 150
8 - 3 wręcz (sieczna)
7 - 4 na odległość (ogień)
L1 ♚
Lurker
(image)
Koszt:18
PŻ: 23
MP: 6
PD: 75
harcownik
4 - 3 wręcz (sieczna) (cios w plecy)
3 - 3 na odległość (sieczna)
L1 ♚
Nailers
(image)
Koszt:10
PŻ: 25
MP: 5
PD: 32
15 - 1 wręcz (kłująca)
6 - 2 wręcz (obuchowa)
L2
Spikers
(image)
Koszt:28
PŻ: 42
MP: 5
PD: 85
30 - 1 wręcz (kłująca)
22 - 1 wręcz (obuchowa)
L3
Staplers
(image)
Koszt:40
PŻ: 50
MP: 5
PD: 150
44 - 1 wręcz (kłująca)
34 - 1 wręcz (obuchowa)
L1 ♚
Overgrown Devling
(image)
Koszt:14
PŻ: 37
MP: 5
PD: 36
7 - 3 wręcz (obuchowa)
L2
Soldier
(image)
Koszt:28
PŻ: 45
MP: 6
PD: 50
9 - 3 wręcz (sieczna)
5 - 2 na odległość (kłująca)
L3
Chief
(image)
Koszt:38
PŻ: 55
MP: 6
PD: 150
10 - 4 wręcz (sieczna)
7 - 2 na odległość (kłująca)
L2
Warrior
(image)
Koszt:28
PŻ: 50
MP: 6
PD: 46
10 - 3 wręcz (obuchowa)
L3
Hero
(image)
Koszt:38
PŻ: 62
MP: 7
PD: 150
11 - 4 wręcz (obuchowa)
Myth RPG / Elementals
L1 ♚
Earth Elemental
(image)
Koszt:17
PŻ: 36
MP: 4
PD: 37
mountainhome
6 - 3 wręcz (obuchowa)
L2
Rock Golem
(image)
Koszt:30
PŻ: 46
MP: 4
PD: 100
mountainhome
9 - 3 wręcz (obuchowa)
L3
Stone Titan
(image)
Koszt:50
PŻ: 60
MP: 4
PD: 150
mountainhome
12 - 3 wręcz (obuchowa)
L1 ♚
Fire Elemental
(image)
Koszt:16
PŻ: 37
MP: 5
PD: 34
deserthome
6 - 3 wręcz (ogień)
L2
Fire Wisp
(image)
Koszt:34
PŻ: 53
MP: 6
PD: 75
deserthome
9 - 2 wręcz (ogień)
7 - 4 na odległość (ogień)
L3
Fire Ghost
(image)
Koszt:45
PŻ: 66
MP: 6
PD: 150
deserthome
10 - 2 wręcz (ogień)
8 - 5 na odległość (ogień)
L2
Living Furnace
(image)
Koszt:28
PŻ: 52
MP: 5
PD: 100
deserthome
9 - 3 wręcz (ogień)
L3
Lava Beast
(image)
Koszt:38
PŻ: 72
MP: 5
PD: 150
deserthome
13 - 3 wręcz (ogień)
L1 ♚
Razorbird
(image)
Koszt:18
PŻ: 32
MP: 9
PD: 35
11 - 1 wręcz (kłująca) (szarża)
8 - 2 na odległość (ogień) (magiczny)
L2
Thunderbird
(image)
Koszt:32
PŻ: 44
MP: 9
PD: 150
14 - 1 wręcz (kłująca) (szarża)
9 - 3 na odległość (ogień) (magiczny)
L1 ♚
Unicorn
(image)
Koszt:19
PŻ: 37
MP: 7
PD: 38
leczy +4
7 - 2 wręcz (kłująca) (szarża)
6 - 1 na odległość (astralny) (magiczny)
L2
Silver Unicorn
(image)
Koszt:38
PŻ: 46
MP: 7
PD: 150
uzdrawia, leczy +8
8 - 2 wręcz (kłująca) (szarża)
6 - 3 na odległość (astralny) (magiczny)
L1 ♚
Vine Beast
(image)
Koszt:16
PŻ: 33
MP: 6
PD: 36
foresthome
5 - 4 wręcz (sieczna)
3 - 3 na odległość (kłująca)
L2
Vine Tiger
(image)
Koszt:32
PŻ: 46
MP: 6
PD: 150
zasadzka, foresthome
7 - 4 wręcz (sieczna)
5 - 3 na odległość (kłująca)
L1 ♚
Water Elemental
(image)
Koszt:16
PŻ: 25
MP: 6
PD: 35
waterhome
5 - 3 wręcz (obuchowa)
4 - 3 na odległość (obuchowa)
L2
Ice Crab
(image)
Koszt:24
PŻ: 43
MP: 6
PD: 78
8 - 3 wręcz (kłująca)
3 - 3 na odległość (chłód) (spowalnia)
L3
Ice Shell
(image)
Koszt:35
PŻ: 55
MP: 6
PD: 150
10 - 3 wręcz (kłująca)
5 - 3 na odległość (chłód) (spowalnia)
L2
Undine
(image)
Koszt:27
PŻ: 37
MP: 6
PD: 84
waterhome
8 - 3 wręcz (obuchowa)
7 - 3 na odległość (obuchowa)
L3
Tempest Spirit
(image)
Koszt:45
PŻ: 46
MP: 6
PD: 150
waterhome
12 - 3 wręcz (obuchowa)
11 - 3 na odległość (obuchowa)
L1 ♚
Wind Spirit
(image)
Koszt:19
PŻ: 28
MP: 8
PD: 35
6 - 2 wręcz (sieczna)
9 - 2 na odległość (obuchowa)
L2
Zephyr
(image)
Koszt:36
PŻ: 40
MP: 6
PD: 100
6 - 3 wręcz (sieczna)
14 - 2 na odległość (obuchowa)
L3
Djinn
(image)
Koszt:54
PŻ: 52
MP: 6
PD: 150
9 - 3 wręcz (sieczna)
19 - 2 na odległość (obuchowa)
Myth RPG / Therian
L1 ♚
Apprentice
(image)
Koszt:19
PŻ: 26
MP: 5
PD: 46
4 - 2 wręcz (obuchowa)
9 - 2 na odległość (ogień) (magiczny)
6 - 3 na odległość (chłód) (magiczny)
L2
Mage
(image)
Koszt:38
PŻ: 40
MP: 5
PD: 90
6 - 2 wręcz (obuchowa)
9 - 3 na odległość (ogień) (magiczny)
9 - 3 na odległość (chłód) (magiczny)
L3
Master
(image)
Koszt:54
PŻ: 52
MP: 5
PD: 150
9 - 2 wręcz (obuchowa)
10 - 4 na odległość (ogień) (magiczny)
10 - 4 na odległość (chłód) (magiczny)
L2
Shaman
(image)
Koszt:34
PŻ: 36
MP: 5
PD: 90
leczy +4
7 - 2 wręcz (obuchowa)
12 - 2 na odległość (ogień) (magiczny)
4 - 6 na odległość (chłód) (magiczny)
L3
Priest
(image)
Koszt:52
PŻ: 43
MP: 5
PD: 150
uzdrawia, leczy +8
9 - 2 wręcz (obuchowa)
14 - 2 na odległość (ogień) (magiczny)
4 - 7 na odległość (chłód) (magiczny)
L1 ♚
Cat Therian
(image)
Koszt:18
PŻ: 40
MP: 6
PD: 45
7 - 3 wręcz (sieczna)
3 - 2 na odległość (obuchowa)
L2
Wildcat Therian
(image)
Koszt:36
PŻ: 58
MP: 6
PD: 100
7 - 4 wręcz (sieczna)
14 - 2 wręcz (kłująca)
4 - 3 na odległość (obuchowa)
L3
Leopard Therian
(image)
Koszt:48
PŻ: 75
MP: 6
PD: 150
12 - 4 wręcz (sieczna)
22 - 2 wręcz (kłująca)
6 - 3 na odległość (obuchowa)
L3
Therian Black Cat
(image)
Koszt:46
PŻ: 67
MP: 7
PD: 150
skradanie się
8 - 5 wręcz (sieczna)
19 - 2 wręcz (kłująca)
6 - 3 na odległość (obuchowa)
L1 ♚
Falcon Therian
(image)
Koszt:16
PŻ: 26
MP: 8
PD: 35
4 - 3 wręcz (sieczna)
3 - 2 na odległość (obuchowa)
L2
Falcon
(image)
Koszt:30
PŻ: 36
MP: 10
PD: 70
5 - 4 wręcz (sieczna)
4 - 3 na odległość (obuchowa)
L3
Gyrfalcon
(image)
Koszt:40
PŻ: 51
MP: 10
PD: 150
12 - 3 wręcz (sieczna)
6 - 3 na odległość (obuchowa)
L3
Peregrine Falcon
(image)
Koszt:40
PŻ: 46
MP: 12
PD: 150
6 - 5 wręcz (sieczna)
6 - 3 na odległość (obuchowa)
L1 ♚
Hunter
(image)
Koszt:14
PŻ: 31
MP: 5
PD: 39
4 - 2 wręcz (sieczna)
4 - 4 na odległość (kłująca)
L2
Tracker
(image)
Koszt:25
PŻ: 44
MP: 5
PD: 60
6 - 2 wręcz (sieczna)
6 - 4 na odległość (kłująca)
L3
Ranger
(image)
Koszt:41
PŻ: 57
MP: 5
PD: 150
6 - 3 wręcz (sieczna) (pierwszy cios)
8 - 4 na odległość (kłująca) (pierwszy cios)
L1 ♚
Monk
(image)
Koszt:16
PŻ: 34
MP: 5
PD: 36
4 - 3 wręcz (obuchowa)
6 - 3 na odległość (astralny)
L2
Aura Monk
(image)
Koszt:35
PŻ: 47
MP: 5
PD: 80
6 - 3 wręcz (obuchowa)
10 - 3 na odległość (astralny)
L3
Aura Master
(image)
Koszt:50
PŻ: 55
MP: 5
PD: 150
9 - 3 wręcz (obuchowa)
14 - 3 na odległość (astralny)
L1 ♚
Serpent Therian
(image)
Koszt:15
PŻ: 29
MP: 5
PD: 28
7 - 2 wręcz (sieczna) (poison)
5 - 2 na odległość (obuchowa)
L2
Cobra
(image)
Koszt:28
PŻ: 42
MP: 5
PD: 60
8 - 3 wręcz (sieczna) (poison)
5 - 3 na odległość (obuchowa)
L3
King Cobra
(image)
Koszt:38
PŻ: 50
MP: 5
PD: 150
9 - 4 wręcz (sieczna) (poison, spowalnia)
6 - 3 na odległość (obuchowa)
L3
Spitting Cobra
(image)
Koszt:40
PŻ: 44
MP: 5
PD: 150
8 - 3 wręcz (sieczna) (poison)
5 - 4 na odległość (kłująca) (poison)
7 - 3 na odległość (obuchowa)
L2
Sandskipper
(image)
Koszt:28
PŻ: 36
MP: 6
PD: 150
harcownik
8 - 3 wręcz (sieczna) (pierwszy cios, poison)
4 - 3 na odległość (obuchowa)
L2
Sea Snake
(image)
Koszt:28
PŻ: 38
MP: 7
PD: 150
13 - 2 wręcz (sieczna) (poison)
5 - 3 na odległość (obuchowa)
L1 ♚
Therian Guard
(image)
Koszt:14
PŻ: 34
MP: 5
PD: 36
6 - 3 wręcz (kłująca)
5 - 2 na odległość (kłująca)
L2
Therian Defender
(image)
Koszt:32
PŻ: 48
MP: 5
PD: 150
7 - 4 wręcz (kłująca)
6 - 3 na odległość (kłująca)
Myth RPG / Vampires
L1 ♚
Blood Apprentice
(image)
Koszt:21
PŻ: 26
MP: 5
PD: 55
4 - 2 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy)
7 - 3 na odległość (ogień) (magiczny)
L2
Blood Manipulator
(image)
Koszt:40
PŻ: 38
MP: 5
PD: 95
5 - 2 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy)
7 - 4 na odległość (ogień) (magiczny)
L3
Sangel
(image)
Koszt:50
PŻ: 50
MP: 5
PD: 100
8 - 2 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy)
9 - 5 na odległość (ogień) (magiczny)
20 - 2 na odległość (astralny) (magiczny)
L2
Flesh Artisan
(image)
Koszt:34
PŻ: 46
MP: 5
PD: 100
9 - 3 wręcz (sieczna)
6 - 2 wręcz (kłująca) (cios w plecy, wysysa)
8 - 3 na odległość (ogień) (magiczny)
L1 ♚
Fledgeling
(image)
Koszt:13
PŻ: 36
MP: 5
PD: 40
7 - 3 wręcz (sieczna)
5 - 2 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy)
L2
Duelist
(image)
Koszt:31
PŻ: 48
MP: 6
PD: 86
7 - 4 wręcz (sieczna) (strzelec wyborowy)
4 - 3 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy, counter)
L3
Sword Dancer
(image)
Koszt:45
PŻ: 68
MP: 6
PD: 150
harcownik
7 - 5 wręcz (sieczna) (strzelec wyborowy)
4 - 4 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy, counter)
L2
Noble
(image)
Koszt:31
PŻ: 50
MP: 5
PD: 87
dowodzenie
8 - 3 wręcz (sieczna)
6 - 2 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy, zaraza)
L3
Sire
(image)
Koszt:44
PŻ: 66
MP: 5
PD: 100
dowodzenie
11 - 3 wręcz (sieczna)
8 - 2 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy, zaraza)
8 - 2 na odległość (astralny)
L4
Methusalem
(image)
Koszt:70
PŻ: 95
MP: 5
PD: 150
dowodzenie
15 - 3 wręcz (sieczna)
12 - 2 wręcz (kłująca) (wysysa, cios w plecy, zaraza)
10 - 3 na odległość (astralny)
L1 ♚
Gargoyle
(image)
Koszt:16
PŻ: 38
MP: 6
PD: 34
dauntless
5 - 3 wręcz (obuchowa)
L2
Marlgoyle
(image)
Koszt:30
PŻ: 52
MP: 7
PD: 70
dauntless
8 - 3 wręcz (obuchowa)
L1 ♚
Nietoperz krwiopijca
(image)
Koszt:21
PŻ: 27
MP: 9
PD: 70
5 - 3 wręcz (sieczna) (wysysa)
L2
Straszliwy nietoperz
(image)
Koszt:34
PŻ: 33
MP: 9
PD: 150
6 - 4 wręcz (sieczna) (wysysa)
L1 ♚
Thin Blood
(image)
Koszt:15
PŻ: 33
MP: 5
PD: 38
6 - 2 wręcz (sieczna)
6 - 3 na odległość (kłująca)
L2
Half Blood
(image)
Koszt:28
PŻ: 48
MP: 5
PD: 70
7 - 3 wręcz (sieczna)
7 - 4 na odległość (kłująca)
L3
Day Hunter
(image)
Koszt:42
PŻ: 60
MP: 5
PD: 150
7 - 4 wręcz (sieczna)
10 - 4 na odległość (kłująca) (strzelec wyborowy)
L3
Twilight Walker
(image)
Koszt:45
PŻ: 64
MP: 5
PD: 150
9 - 3 wręcz (sieczna)
7 - 3 wręcz (sieczna) (poison)
12 - 3 na odległość (kłująca)
Myth RPG / The Warg
L1 ♚
Blackfur
(image)
Koszt:17
PŻ: 33
MP: 5
PD: 42
4 - 3 wręcz (sieczna) (cios w plecy)
L2
Black Hunter
(image)
Koszt:40
PŻ: 44
MP: 5
PD: 150
skradanie się
7 - 3 wręcz (sieczna) (cios w plecy)
L1 ♚
Fire Sprite
(image)
Koszt:14
PŻ: 24
MP: 5
PD: 35
3 - 1 wręcz (obuchowa)
4 - 5 na odległość (ogień)
L2
Flame Sprite
(image)
Koszt:34
PŻ: 27
MP: 6
PD: 72
4 - 2 wręcz (obuchowa)
5 - 6 na odległość (ogień)
L3
Flame Spirit
(image)
Koszt:50
PŻ: 40
MP: 7
PD: 150
7 - 2 wręcz (obuchowa)
8 - 6 na odległość (ogień)
L1 ♚
Shapeshifter
(image)
Koszt:15
PŻ: 32
MP: 5
PD: 34
7 - 3 wręcz (sieczna)
3 - 2 na odległość (obuchowa)
L2
Changeling
(image)
Koszt:30
PŻ: 44
MP: 6
PD: 85
9 - 3 wręcz (sieczna)
6 - 2 na odległość (obuchowa)
L3
wolfling
(image)
Koszt:58
PŻ: 63
MP: 6
PD: 150
12 - 3 wręcz (sieczna)
10 - 2 na odległość (obuchowa)
L1 ♚
Stalker
(image)
Koszt:19
PŻ: 31
MP: 7
PD: 37
harcownik
8 - 2 wręcz (kłująca)
8 - 2 wręcz (obuchowa)
L2
Shadow Pelt
(image)
Koszt:30
PŻ: 40
MP: 7
PD: 80
harcownik
8 - 3 wręcz (kłująca)
11 - 2 wręcz (obuchowa)
L3
Night Eye
(image)
Koszt:45
PŻ: 49
MP: 7
PD: 150
harcownik, skradanie się
11 - 3 wręcz (kłująca)
15 - 2 wręcz (obuchowa)
L1 ♚
Warrior Wolf
(image)
Koszt:16
PŻ: 39
MP: 6
PD: 42
10 - 2 wręcz (sieczna)
L2
Rabid Wolf
(image)
Koszt:34
PŻ: 48
MP: 7
PD: 100
10 - 3 wręcz (kłująca)
16 - 2 wręcz (sieczna)
9 - 3 wręcz (obuchowa)
L2
Warrior Warg
(image)
Koszt:30
PŻ: 52
MP: 6
PD: 80
11 - 3 wręcz (sieczna)
L3
Fenrir
(image)
Koszt:45
PŻ: 70
MP: 6
PD: 150
13 - 4 wręcz (sieczna)
15 - 3 wręcz (obuchowa)
L3
Moon Blade
(image)
Koszt:48
PŻ: 62
MP: 6
PD: 150
14 - 3 wręcz (astralny) (magiczny)
L3
Pack Leader
(image)
Koszt:50
PŻ: 64
MP: 6
PD: 120
dowodzenie
14 - 3 wręcz (sieczna)
L4
Garou
(image)
Koszt:68
PŻ: 79
MP: 6
PD: 150
dowodzenie
17 - 3 wręcz (sieczna)
L1 ♚
Water Dryad
(image)
Koszt:14
PŻ: 26
MP: 6
PD: 38
3 - 4 wręcz (obuchowa) (spowalnia)
L2
Water Nymph
(image)
Koszt:23
PŻ: 36
MP: 6
PD: 78
5 - 4 wręcz (obuchowa) (spowalnia)
L3
Water Shyde
(image)
Koszt:35
PŻ: 47
MP: 6
PD: 150
8 - 4 wręcz (obuchowa) (spowalnia)
L1 ♚
Wolf
(image)
Koszt:17
PŻ: 32
MP: 8
PD: 32
6 - 3 wręcz (sieczna) (strzelec wyborowy)
L2
Dire Wolf
(image)
Koszt:26
PŻ: 44
MP: 9
PD: 150
6 - 4 wręcz (sieczna) (strzelec wyborowy)
Myth RPG / Windsong
L1 ♚
Courier
(image)
Koszt:17
PŻ: 34
MP: 8
PD: 44
6 - 2 wręcz (obuchowa)
3 - 3 na odległość (kłująca) (strzelec wyborowy)
L2
Emissary
(image)
Koszt:34
PŻ: 42
MP: 10
PD: 150
11 - 2 wręcz (obuchowa)
5 - 4 wręcz (sieczna) (szarża)
6 - 3 na odległość (kłująca) (strzelec wyborowy)
L2
Reaver
(image)
Koszt:34
PŻ: 48
MP: 6
PD: 80
dauntless
9 - 3 wręcz (obuchowa)
4 - 4 na odległość (kłująca) (strzelec wyborowy)
L3
Dreadnought
(image)
Koszt:34
PŻ: 70
MP: 5
PD: 150
dauntless
10 - 4 wręcz (obuchowa)
5 - 5 na odległość (kłująca) (strzelec wyborowy)
L1 ♚
Gatekeeper
(image)
Koszt:15
PŻ: 38
MP: 4
PD: 45
5 - 4 wręcz (obuchowa) (counter)
L2
Heretic
(image)
Koszt:40
PŻ: 45
MP: 5
PD: 80
9 - 3 wręcz (sieczna)
22 - 1 na odległość (ogień)
L3
Harbinger
(image)
Koszt:50
PŻ: 63
MP: 5
PD: 150
12 - 3 wręcz (sieczna)
8 - 3 wręcz (sieczna) (berserk)
30 - 1 na odległość (ogień)
L2
Lorekeeper
(image)
Koszt:40
PŻ: 56
MP: 4
PD: 80
6 - 5 wręcz (obuchowa) (counter)
L3
Oathkeeper
(image)
Koszt:50
PŻ: 76
MP: 4
PD: 150
7 - 6 wręcz (obuchowa) (counter)
L1 ♚
Scribe
(image)
Koszt:21
PŻ: 26
MP: 5
PD: 48
5 - 3 na odległość (astralny) (magiczny, spowalnia)
L2
Savant
(image)
Koszt:40
PŻ: 39
MP: 5
PD: 88
7 - 4 na odległość (astralny) (magiczny, spowalnia)
L3
Arbiter
(image)
Koszt:60
PŻ: 51
MP: 5
PD: 200
6 - 3 wręcz (sieczna)
9 - 4 na odległość (astralny) (magiczny, spowalnia)
L4
Librarian
(image)
Koszt:80
PŻ: 61
MP: 5
PD: 150
6 - 4 wręcz (sieczna)
10 - 5 na odległość (astralny) (magiczny, spowalnia)
L3
Runeforger
(image)
Koszt:60
PŻ: 47
MP: 5
PD: 150
11 - 3 na odległość (sieczna) (poison)
9 - 4 na odległość (obuchowa) (wysysa)
42 - 1 na odległość (kłująca)
L1 ♚
Seeker
(image)
Koszt:17
PŻ: 30
MP: 6
PD: 45
harcownik
5 - 3 wręcz (sieczna)
8 - 1 na odległość (ogień) (magiczny)
L2
Pathfinder
(image)
Koszt:38
PŻ: 37
MP: 7
PD: 74
harcownik
5 - 3 wręcz (kłująca) (cios w plecy)
5 - 4 wręcz (sieczna)
13 - 1 na odległość (ogień) (magiczny)
L3
Farstrider
(image)
Koszt:48
PŻ: 52
MP: 8
PD: 150
harcownik
5 - 4 wręcz (kłująca) (cios w plecy)
6 - 5 wręcz (sieczna)
17 - 1 na odległość (ogień) (magiczny)
L2
Skyrunner
(image)
Koszt:38
PŻ: 40
MP: 6
PD: 74
harcownik
6 - 3 wręcz (sieczna)
9 - 2 na odległość (ogień) (magiczny)
L3
Stormbringer
(image)
Koszt:50
PŻ: 62
MP: 6
PD: 150
harcownik
11 - 3 wręcz (sieczna)
15 - 2 na odległość (ogień) (magiczny)
L0 ♚
Sky Shard
(image)
Koszt:11
PŻ: 17
MP: 6
PD: 16
teleportacja
5 - 2 wręcz (chłód)
L1
Sky Crystal
(image)
Koszt:16
PŻ: 30
MP: 6
PD: 150
teleportacja
7 - 3 wręcz (chłód)
L1 ♚
Weaver
(image)
Koszt:18
PŻ: 36
MP: 5
PD: 48
leczy +4
4 - 3 wręcz (chłód)
9 - 2 na odległość (kłująca)
L2
Envoy
(image)
Koszt:38
PŻ: 44
MP: 5
PD: 80
teleportacja
8 - 3 wręcz (chłód)
12 - 2 na odległość (kłująca)
L3
Herald
(image)
Koszt:60
PŻ: 56
MP: 5
PD: 150
teleportacja
9 - 4 wręcz (chłód)
12 - 3 na odległość (kłująca)
L2
Prophetess
(image)
Koszt:40
PŻ: 38
MP: 5
PD: 62
uzdrawia, leczy +8, dowodzenie
6 - 2 wręcz (astralny) (spowalnia)
L3
Ascendant
(image)
Koszt:60
PŻ: 47
MP: 5
PD: 150
uzdrawia, leczy +8, dowodzenie, regeneruje się
7 - 3 wręcz (astralny) (spowalnia)