Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Strife RPG

Strife RPG / Eltireans
L1 ♚
Disciple of Eltire
(image)
кошта: 18
УП: 25
MP: 5
ИП: 32
лечење +4
7 - 2 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
L2
Bishop of Eltire
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 50
исцељивање, лечење +8
8 - 2 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
6 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
Archbishop of Eltire
(image)
кошта: 60
УП: 50
MP: 5
ИП: 80
исцељивање, лечење +8
10 - 2 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
8 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L2
Lightbringer
(image)
кошта: 40
УП: 48
MP: 6
ИП: 68
обасјавање
6 - 5 блиски (волшебни)
8 - 2 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
L3
Dawnbringer
(image)
кошта: 65
УП: 60
MP: 6
ИП: 90
обасјавање, телепортација
8 - 5 блиски (волшебни)
10 - 2 одступни (волшебни) (магичност, успоравање)
L1 ♚
Elementalist
(image)
кошта: 21
УП: 25
MP: 6
ИП: 40
8 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
5 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L2
Hydromancer
(image)
кошта: 48
УП: 39
MP: 6
ИП: 85
8 - 1 блиски (удар)
15 - 2 одступни (удар)
7 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L3
Hydromonger
(image)
кошта: 68
УП: 49
MP: 6
ИП: 140
8 - 3 блиски (удар)
21 - 2 одступни (удар)
9 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L4
Whirlpool Lord
(image)
кошта: 100
УП: 60
MP: 6
ИП: 140
зарањање
8 - 4 блиски (удар)
28 - 2 одступни (удар)
13 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L2
Pyromancer
(image)
кошта: 45
УП: 40
MP: 6
ИП: 80
5 - 3 блиски (ватра)
10 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
Infernal Master
(image)
кошта: 60
УП: 50
MP: 6
ИП: 80
9 - 3 блиски (ватра)
14 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♚
Glory Seeker
(image)
кошта: 16
УП: 33
MP: 6
ИП: 35
6 - 3 блиски (сечиво)
2 - 4 одступни (пробој)
L2
Calmblade
(image)
кошта: 32
УП: 52
MP: 6
ИП: 56
7 - 4 блиски (сечиво)
7 - 4 блиски (мраз)
L3
Frostwalker
(image)
кошта: 48
УП: 64
MP: 6
ИП: 150
10 - 4 блиски (сечиво)
10 - 4 блиски (мраз)
L2
Crusher
(image)
кошта: 32
УП: 53
MP: 5
ИП: 56
15 - 2 блиски (сечиво)
16 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L3
Destroyer
(image)
кошта: 48
УП: 69
MP: 5
ИП: 120
21 - 2 блиски (сечиво)
22 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L2
Patrol Captain
(image)
кошта: 32
УП: 47
MP: 6
ИП: 70
вођство
8 - 3 блиски (сечиво)
3 - 4 одступни (пробој)
L3
Sky Captain
(image)
кошта: 48
УП: 56
MP: 6
ИП: 150
вођство
11 - 3 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (пробој)
L4
Sky Lord
(image)
кошта: 65
УП: 66
MP: 6
ИП: 150
вођство
14 - 3 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (пробој)
L1 ♚
Knight Errant
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 5
ИП: 27
9 - 2 блиски (удар)
L2
Knight of the Sun
(image)
кошта: 28
УП: 58
MP: 5
ИП: 70
постојаност
9 - 3 блиски (удар)
L3
Guardian of the Sun
(image)
кошта: 42
УП: 80
MP: 5
ИП: 140
постојаност
14 - 3 блиски (удар)
10 - 3 одступни (волшебни)
L1 ♚
Lady o`War
(image)
кошта: 19
УП: 28
MP: 6
ИП: 40
3 - 3 блиски (пробој)
4 - 5 одступни (пробој)
L2
Fury
(image)
кошта: 35
УП: 40
MP: 6
ИП: 80
4 - 4 блиски (пробој)
7 - 5 одступни (пробој)
L3
Raging Mistress
(image)
кошта: 50
УП: 54
MP: 6
ИП: 140
5 - 4 блиски (пробој)
8 - 6 одступни (пробој)
L2
Temptress
(image)
кошта: 38
УП: 35
MP: 7
ИП: 90
7 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
2 - 4 одступни (пробој) (poison)
L3
Siren
(image)
кошта: 54
УП: 50
MP: 7
ИП: 150
10 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
6 - 5 одступни (пробој) (poison)
L1 ♚
Wind Rider
(image)
кошта: 16
УП: 20
MP: 8
ИП: 30
7 - 2 блиски (удар)
L2
Wind Strider
(image)
кошта: 35
УП: 33
MP: 8
ИП: 60
11 - 2 блиски (удар)
Strife RPG / Eventide
L1 ♚
Auxiliary
(image)
кошта: 13
УП: 32
MP: 5
ИП: 36
9 - 2 блиски (пробој)
5 - 3 блиски (сечиво)
L2
Lineman
(image)
кошта: 26
УП: 49
MP: 5
ИП: 49
14 - 2 блиски (пробој) (први удар)
6 - 4 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (пробој)
L1 ♚
Desperado
(image)
кошта: 14
УП: 22
MP: 8
ИП: 28
8 - 1 блиски (удар)
5 - 3 одступни (удар)
L2
Madcap
(image)
кошта: 28
УП: 39
MP: 8
ИП: 100
8 - 2 блиски (удар)
7 - 3 одступни (удар)
L1 ♚
Diu Bowmaiden
(image)
кошта: 16
УП: 36
MP: 5
ИП: 40
обасјавање
6 - 1 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2
Arcane Archer
(image)
кошта: 32
УП: 45
MP: 5
ИП: 100
6 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
12 - 2 одступни (волшебни)
L2
Diu Bowmistress
(image)
кошта: 32
УП: 56
MP: 5
ИП: 70
обасјавање
8 - 1 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
Diu Keenshot
(image)
кошта: 48
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
обасјавање
10 - 2 блиски (сечиво)
15 - 3 одступни (пробој)
L1 ♚
Eventide Herbalist
(image)
кошта: 18
УП: 30
MP: 5
ИП: 30
лечење +4
5 - 2 блиски (сечиво)
2 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L2
Eventide Alchemist
(image)
кошта: 36
УП: 42
MP: 5
ИП: 70
лечење +4
7 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (ватра)
4 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L3
Eventide Poisoner
(image)
кошта: 54
УП: 62
MP: 5
ИП: 150
лечење +4
7 - 4 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (сечиво) (poison)
14 - 2 блиски (ватра)
L1 ♚
Noct Maceman
(image)
кошта: 16
УП: 32
MP: 5
ИП: 44
deluminates
5 - 4 блиски (удар)
L2
Dreadlord
(image)
кошта: 32
УП: 50
MP: 5
ИП: 100
11 - 3 блиски (удар) (dread)
L2
Noct Macelord
(image)
кошта: 32
УП: 58
MP: 5
ИП: 68
deluminates
8 - 4 блиски (удар)
L3
Guardian of Noct
(image)
кошта: 48
УП: 76
MP: 5
ИП: 150
deluminates
11 - 4 блиски (удар)
L1 ♚
Swabbie
(image)
кошта: 15
УП: 35
MP: 5
ИП: 35
5 - 4 блиски (сечиво)
L2
Mariner
(image)
кошта: 30
УП: 42
MP: 6
ИП: 70
6 - 4 блиски (сечиво)
10 - 1 одступни (пробој)
L3
Navigator
(image)
кошта: 45
УП: 42
MP: 6
ИП: 150
9 - 4 блиски (сечиво)
10 - 2 одступни (пробој)
Strife RPG / Minotaurs
L1 ♚
Behemoth
(image)
кошта: 24
УП: 45
MP: 5
ИП: 45
divine health en
5 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
Ancient Behemoth
(image)
кошта: 35
УП: 60
MP: 5
ИП: 100
divine health en
7 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L1 ♚
Cutthroat
(image)
кошта: 23
УП: 38
MP: 4
ИП: 50
divine health
4 - 4 блиски (сечиво)
8 - 1 одступни (удар) (успоравање)
L2
Slayer
(image)
кошта: 38
УП: 50
MP: 4
ИП: 83
divine health
7 - 4 блиски (сечиво)
8 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
Executioner
(image)
кошта: 65
УП: 62
MP: 4
ИП: 150
divine health
8 - 5 блиски (сечиво) (poison)
9 - 3 одступни (удар) (успоравање)
L1 ♚
Gnoll
(image)
кошта: 15
УП: 35
MP: 5
ИП: 30
swamp prowl
5 - 2 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (пробој)
L2
Keeneye
(image)
кошта: 30
УП: 45
MP: 5
ИП: 60
swamp prowl
8 - 2 блиски (сечиво)
5 - 5 одступни (пробој)
L3
Sharpeye
(image)
кошта: 42
УП: 60
MP: 5
ИП: 150
swamp prowl
8 - 3 блиски (сечиво)
8 - 5 одступни (пробој) (оштроокост)
L1 ♚
Gore
(image)
кошта: 17
УП: 37
MP: 4
ИП: 45
divine health
8 - 3 блиски (сечиво)
L2
Rouser
(image)
кошта: 35
УП: 50
MP: 4
ИП: 80
divine health
11 - 3 блиски (сечиво)
L3
Overlord
(image)
кошта: 69
УП: 60
MP: 4
ИП: 150
вођство, divine health
11 - 4 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој)
L2
Savage
(image)
кошта: 39
УП: 54
MP: 4
ИП: 100
divine health
11 - 3 блиски (удар) (dread)
L1 ♚
Shaman
(image)
кошта: 25
УП: 40
MP: 4
ИП: 40
divine health
7 - 2 блиски (удар)
8 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2
Mystic
(image)
кошта: 55
УП: 55
MP: 6
ИП: 100
исцељивање, лечење +8, divine health
9 - 3 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2
Warlock
(image)
кошта: 50
УП: 50
MP: 4
ИП: 100
divine health
9 - 2 блиски (удар)
12 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
10 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
Elder
(image)
кошта: 70
УП: 65
MP: 4
ИП: 150
divine health
10 - 2 блиски (удар)
15 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
12 - 3 одступни (ватра) (магичност)
Strife RPG / Free Saurians
L1 ♚
Saurian Mage
(image)
кошта: 16
УП: 31
MP: 5
ИП: 32
4 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2
Saurian Elementalist
(image)
кошта: 40
УП: 45
MP: 5
ИП: 50
4 - 3 блиски (удар)
5 - 4 одступни (ватра) (магичност)
8 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2
Saurian Healer
(image)
кошта: 40
УП: 38
MP: 5
ИП: 45
исцељивање, лечење +8
4 - 2 блиски (удар)
7 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Saurian Holy
(image)
кошта: 40
УП: 46
MP: 5
ИП: 45
исцељивање, лечење +8
5 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (мраз) (магичност)
5 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L2
Saurian Soulmage
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 60
4 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (мраз) (soulbind, магичност)
L3
Saurian Shockfrost
(image)
кошта: 40
УП: 53
MP: 5
ИП: 100
7 - 2 блиски (удар)
10 - 4 одступни (мраз) (soulbind, магичност)
6 - 5 одступни (пробој)
L4
Saurian Ice Lord
(image)
кошта: 80
УП: 68
MP: 5
ИП: 150
10 - 2 блиски (удар)
17 - 4 одступни (мраз) (soulbind, магичност)
12 - 5 одступни (пробој)
L1 ♚
Saurian Sage
(image)
кошта: 22
УП: 34
MP: 5
ИП: 45
лечење +4, battle tutor
5 - 1 блиски (удар)
9 - 2 одступни (ватра) (магичност)
L2
Saurian Mystic
(image)
кошта: 40
УП: 44
MP: 5
ИП: 100
лечење +4, battle tutor
7 - 1 блиски (удар)
12 - 2 одступни (ватра) (магичност)
L0 ♚
Saurian Trainee
(image)
кошта: 11
УП: 20
MP: 5
ИП: 20
4 - 3 блиски (сечиво)
3 - 2 одступни (сечиво)
L2
Saurian Warrior
(image)
кошта: 30
УП: 50
MP: 5
ИП: 70
вођство
9 - 4 блиски (пробој)
L3
Saurian Hero
(image)
кошта: 50
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
вођство
11 - 4 блиски (пробој)
L1 ♚
саур-чаркаш
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 6
ИП: 32
4 - 4 блиски (пробој)
4 - 2 одступни (пробој)
L2
саур-бусијаш
(image)
кошта: 30
УП: 36
MP: 7
ИП: 55
чаркање
6 - 4 блиски (пробој)
5 - 2 одступни (пробој)
L3
саур-боковњак
(image)
кошта: 46
УП: 47
MP: 7
ИП: 150
чаркање
8 - 4 блиски (пробој)
7 - 2 одступни (пробој)
L1 ♚
Lizard Rider
(image)
кошта: 16
УП: 39
MP: 6
ИП: 45
7 - 2 блиски (удар)
5 - 3 блиски (сечиво)
L2
Lizard Master
(image)
кошта: 40
УП: 47
MP: 7
ИП: 45
15 - 2 блиски (удар)
11 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♚
Saurian Knife thrower
(image)
кошта: 15
УП: 29
MP: 5
ИП: 45
5 - 3 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (сечиво)
L2
Saurian Skulker
(image)
кошта: 50
УП: 40
MP: 6
ИП: 50
8 - 3 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (сечиво) (poison)
L3
Saurian Assassin
(image)
кошта: 34
УП: 53
MP: 5
ИП: 150
вребање
8 - 3 блиски (сечиво) (poison)
7 - 5 одступни (сечиво) (poison)
L1 ♚
Spider
(image)
кошта: 18
УП: 27
MP: 9
ИП: 45
8 - 2 блиски (пробој) (poison)
L2
Tarantula
(image)
кошта: 30
УП: 27
MP: 9
ИП: 45
10 - 2 блиски (пробој) (poison, leech)
L1 ♚
Swamp Saurian
(image)
кошта: 16
УП: 40
MP: 5
ИП: 45
8 - 2 блиски (сечиво)
L2
Swamp Fighter
(image)
кошта: 40
УП: 40
MP: 6
ИП: 60
9 - 3 блиски (сечиво)
L3
Swamp Warrior
(image)
кошта: 60
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
13 - 3 блиски (сечиво)
L2
Swamp Guard
(image)
кошта: 16
УП: 60
MP: 5
ИП: 60
постојаност
10 - 2 блиски (сечиво)
15 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L3
Swamp Margrave
(image)
кошта: 16
УП: 80
MP: 5
ИП: 150
постојаност
14 - 2 блиски (сечиво)
20 - 1 блиски (удар) (успоравање)
Strife RPG / Triththa
L2
Dwarvish Runefighter
(image)
кошта: 32
УП: 46
MP: 4
ИП: 74
10 - 3 блиски (сечиво) (магичност)
13 - 2 блиски (удар) (магичност)
L3
Dwarvish Runewarrior
(image)
кошта: 54
УП: 54
MP: 4
ИП: 150
13 - 3 блиски (сечиво) (магичност)
17 - 2 блиски (удар) (магичност)
18 - 1 одступни (сечиво) (магичност)
L1 ♚
патуљ-борац
(image)
кошта: 16
УП: 38
MP: 4
ИП: 41
7 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (удар)
L2
патуљ-гвозден
(image)
кошта: 32
УП: 59
MP: 4
ИП: 74
11 - 3 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (удар)
L3
патуљ-господар
(image)
кошта: 54
УП: 79
MP: 4
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (сечиво)
L1 ♚
Dwarvish Crossbowman
(image)
кошта: 17
УП: 34
MP: 4
ИП: 40
6 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2
Dwarvish Compounder
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 4
ИП: 95
6 - 3 блиски (сечиво)
9 - 3 одступни (пробој)
L3
Dwarvish Arblaster
(image)
кошта: 46
УП: 61
MP: 4
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
20 - 2 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
Dwarvish Repeater
(image)
кошта: 46
УП: 59
MP: 4
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
9 - 5 одступни (пробој)
L1 ♚
Dwarvish Plainsrider
(image)
кошта: 19
УП: 32
MP: 9
ИП: 38
5 - 3 блиски (сечиво)
9 - 1 одступни (пробој)
L1 ♚
Dwarvish Rusher
(image)
кошта: 15
УП: 35
MP: 6
ИП: 47
постојаност
6 - 2 блиски (удар) (јуриш)
L2
Dwarvish Charger
(image)
кошта: 29
УП: 47
MP: 6
ИП: 85
постојаност
10 - 2 блиски (удар) (јуриш)
8 - 3 блиски (сечиво)
L3
Dwarvish Linebreaker
(image)
кошта: 37
УП: 61
MP: 6
ИП: 150
постојаност
14 - 2 блиски (удар) (јуриш)
12 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♚
Dwarvish Shieldman
(image)
кошта: 21
УП: 42
MP: 4
ИП: 47
постојаност
14 - 1 блиски (удар) (defend only, успоравање)
5 - 3 блиски (пробој)
5 - 1 одступни (пробој)
L2
Dwarvish Guard
(image)
кошта: 31
УП: 56
MP: 4
ИП: 85
постојаност
20 - 1 блиски (удар) (defend only, успоравање)
7 - 3 блиски (пробој)
7 - 1 одступни (пробој)
L3
Dwarvish Defender
(image)
кошта: 43
УП: 68
MP: 4
ИП: 150
постојаност
26 - 1 блиски (удар) (defend only, успоравање)
9 - 3 блиски (пробој)
9 - 1 одступни (пробој)
L1 ♚
Dwarvish Smith
(image)
кошта: 12
УП: 28
MP: 5
ИП: 33
9 - 2 блиски (удар)
L2
Dwarvish Armorer
(image)
кошта: 29
УП: 48
MP: 4
ИП: 150
supplies
15 - 2 блиски (удар)
L2
Dwarvish Runesmith
(image)
кошта: 29
УП: 40
MP: 5
ИП: 82
16 - 2 блиски (удар) (магичност)
L3
Dwarvish Runemaster
(image)
кошта: 40
УП: 55
MP: 5
ИП: 150
20 - 2 блиски (удар) (магичност)
29 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♚
Young Cuttle Fish
(image)
кошта: 21
УП: 46
MP: 8
ИП: 48
2 - 10 блиски (удар) (рој)
2 - 2 одступни (пробој) (poison)
L2
сипа
(image)
кошта: 40
УП: 67
MP: 8
ИП: 150
3 - 10 блиски (удар) (рој)
6 - 2 одступни (пробој) (poison)