Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Extended Era + Default

Extended Era + Default / Aragwaith
L1 ♟
Archer
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 5
ИП: 38
6 - 3 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
Strongbow
(image)
кошта: 31
УП: 35
MP: 5
ИП: 80
9 - 3 блиски (сечиво)
8 - 4 одступни (пробој)
L3
Greatbow
(image)
кошта: 45
УП: 43
MP: 5
ИП: 150
13 - 3 блиски (сечиво)
12 - 4 одступни (пробој)
L3
Slayer
(image)
кошта: 46
УП: 39
MP: 5
ИП: 150
12 - 4 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
Eagle Rider
(image)
кошта: 21
УП: 36
MP: 7
ИП: 36
6 - 3 блиски (сечиво)
10 - 2 блиски (удар) (attack only)
L2
Eagle Master
(image)
кошта: 35
УП: 48
MP: 7
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
15 - 2 блиски (удар) (attack only)
L1 ♟
Scout
(image)
кошта: 18
УП: 31
MP: 8
ИП: 36
10 - 2 блиски (пробој)
L2
Lancer
(image)
кошта: 38
УП: 40
MP: 8
ИП: 80
11 - 3 блиски (пробој)
L3
Silver Shield
(image)
кошта: 38
УП: 54
MP: 8
ИП: 150
13 - 4 блиски (пробој)
L1 ♟
Spearman
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 5
ИП: 38
11 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L2 ♚
Flagbearer
(image)
кошта: 40
УП: 34
MP: 4
ИП: 100
protection, постојаност
13 - 2 блиски (пробој)
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
Captain
(image)
кошта: 60
УП: 43
MP: 4
ИП: 175
protection, постојаност
17 - 2 блиски (пробој)
9 - 4 блиски (сечиво)
L4
Ancient Banner
(image)
кошта: 90
УП: 55
MP: 4
ИП: 150
protection, постојаност
21 - 2 блиски (пробој)
11 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
Pikeman
(image)
кошта: 38
УП: 44
MP: 5
ИП: 94
17 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L3
Guardian
(image)
кошта: 51
УП: 51
MP: 5
ИП: 150
24 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L1 ♟
Swordsman
(image)
кошта: 13
УП: 28
MP: 5
ИП: 32
6 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
Guard
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 4
ИП: 78
12 - 3 блиски (сечиво)
L3
Shield Guard
(image)
кошта: 37
УП: 54
MP: 4
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♚
Longswordsman
(image)
кошта: 24
УП: 38
MP: 5
ИП: 78
9 - 4 блиски (сечиво)
L3
Swordmaster
(image)
кошта: 43
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
10 - 5 блиски (сечиво)
L1 ♟
Warlock
(image)
кошта: 18
УП: 22
MP: 5
ИП: 44
лечење +4
6 - 2 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Wizard
(image)
кошта: 43
УП: 31
MP: 5
ИП: 132
исцељивање, лечење +8
10 - 2 блиски (удар)
11 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
Sorcerer
(image)
кошта: 68
УП: 40
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8, телепортација
13 - 2 блиски (удар)
15 - 3 одступни (ватра) (магичност)
Extended Era + Default / Chaos
L1 ♟
Evil Crab
(image)
кошта: 16
УП: 40
MP: 10
ИП: 42
зарањање
9 - 2 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (мраз)
L2 ♚
Hell Crab
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 10
ИП: 150
зарањање
10 - 3 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (мраз)
L1 ♟
Headhunter
(image)
кошта: 18
УП: 26
MP: 7
ИП: 40
чаркање
5 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (пробој)
L2
Marauder
(image)
кошта: 40
УП: 36
MP: 7
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (удар)
10 - 2 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (пробој)
L3
Soulhunter
(image)
кошта: 100
УП: 46
MP: 7
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (удар)
13 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Hound
(image)
кошта: 15
УП: 21
MP: 7
ИП: 40
9 - 2 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
Flesh Hound
(image)
кошта: 40
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
обнављање
12 - 2 блиски (удар) (безглавост)
L2
Rabid Hound
(image)
кошта: 40
УП: 36
MP: 7
ИП: 35
9 - 3 блиски (сечиво) (безглавост)
L3
Warp Hound
(image)
кошта: 80
УП: 40
MP: 7
ИП: 150
12 - 3 блиски (сечиво) (безглавост)
L1 ♟
Invader
(image)
кошта: 15
УП: 36
MP: 5
ИП: 39
8 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♚
Dark Knight
(image)
кошта: 36
УП: 51
MP: 5
ИП: 95
8 - 4 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (сечиво)
L3
Blood Knight
(image)
кошта: 42
УП: 75
MP: 5
ИП: 110
12 - 4 блиски (сечиво)
25 - 2 блиски (сечиво)
L4
Overlord
(image)
кошта: 70
УП: 90
MP: 6
ИП: 150
12 - 5 блиски (сечиво)
31 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
Doom Guard
(image)
кошта: 40
УП: 52
MP: 4
ИП: 90
постојаност
8 - 3 блиски (сечиво)
11 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L3
Hell Guardian
(image)
кошта: 80
УП: 63
MP: 4
ИП: 150
постојаност
11 - 3 блиски (сечиво)
16 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L1 ♟
Invoker
(image)
кошта: 17
УП: 28
MP: 5
ИП: 48
6 - 1 блиски (удар)
10 - 2 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Magus
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 90
вођство
6 - 2 блиски (удар)
10 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Demonologist
(image)
кошта: 80
УП: 45
MP: 5
ИП: 150
вођство
8 - 2 блиски (удар)
10 - 4 одступни (мраз) (магичност)
32 - 1 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
Lesser Daemon
(image)
кошта: 20
УП: 36
MP: 6
ИП: 38
5 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (ватра) (први удар)
L2 ♚
Chaos Daemon
(image)
кошта: 42
УП: 46
MP: 6
ИП: 90
6 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (ватра) (први удар)
L3
Greater Daemon
(image)
кошта: 80
УП: 70
MP: 6
ИП: 150
8 - 5 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (ватра) (први удар)
L2
Winged Daemon
(image)
кошта: 40
УП: 37
MP: 8
ИП: 150
4 - 4 блиски (сечиво)
14 - 2 одступни (ватра) (први удар)
L1 ♟
Lesser Mutation
(image)
кошта: 20
УП: 48
MP: 4
ИП: 40
обнављање
12 - 2 блиски (удар) (poison)
L2 ♚
Greater Mutation
(image)
кошта: 40
УП: 56
MP: 4
ИП: 90
обнављање
16 - 2 блиски (удар) (poison)
L3
Abomination
(image)
кошта: 80
УП: 70
MP: 4
ИП: 150
обнављање
20 - 2 блиски (удар) (poison)
Extended Era + Default / Dark Elves
L2
грозишишмиш
(image)
кошта: 32
УП: 33
MP: 9
ИП: 80
6 - 4 блиски (сечиво) (црпљење)
L1
крво-шишмиш
(image)
кошта: 21
УП: 27
MP: 9
ИП: 35
5 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)
L1 ♟
Enchantress
(image)
кошта: 19
УП: 27
MP: 5
ИП: 55
6 - 2 блиски (удар)
5 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Sorceress
(image)
кошта: 42
УП: 47
MP: 5
ИП: 120
лечење +4
7 - 3 блиски (удар)
6 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
Cleric
(image)
кошта: 60
УП: 62
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
8 - 4 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
Fighter
(image)
кошта: 15
УП: 34
MP: 5
ИП: 35
5 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
Captain
(image)
кошта: 37
УП: 48
MP: 5
ИП: 100
вођство
6 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 блиски (пробој)
9 - 1 одступни (пробој)
L3
Marshal
(image)
кошта: 75
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
вођство
9 - 4 блиски (сечиво)
11 - 3 блиски (пробој)
13 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
Warrior
(image)
кошта: 30
УП: 50
MP: 6
ИП: 90
6 - 5 блиски (сечиво)
L3
Corsair
(image)
кошта: 63
УП: 70
MP: 6
ИП: 150
7 - 7 блиски (сечиво)
L1 ♟
Hunter
(image)
кошта: 18
УП: 27
MP: 6
ИП: 35
cavestalk
5 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
Shadow
(image)
кошта: 33
УП: 38
MP: 6
ИП: 70
cavestalk
7 - 2 блиски (сечиво) (нож у леђа)
7 - 4 одступни (пробој)
L3
Stalker
(image)
кошта: 55
УП: 50
MP: 6
ИП: 150
cavestalk
10 - 2 блиски (сечиво) (нож у леђа)
8 - 5 одступни (пробој)
L1 ♟
Ice Wyrm
(image)
кошта: 21
УП: 41
MP: 5
ИП: 41
7 - 2 блиски (удар)
4 - 4 одступни (мраз)
L2
Frost Wyrm
(image)
кошта: 43
УП: 62
MP: 5
ИП: 100
10 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (мраз)
L3
Rime Wyrm
(image)
кошта: 60
УП: 81
MP: 5
ИП: 150
14 - 2 блиски (удар)
11 - 4 одступни (мраз)
L2 ♚
Mistral Wyrm
(image)
кошта: 43
УП: 59
MP: 6
ИП: 100
9 - 3 блиски (удар)
5 - 4 одступни (мраз)
L3
Boreal Wyrm
(image)
кошта: 65
УП: 77
MP: 7
ИП: 150
13 - 3 блиски (удар)
7 - 4 одступни (мраз)
L1 ♟
Lizard Rider
(image)
кошта: 24
УП: 37
MP: 7
ИП: 35
10 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
5 - 3 блиски (сечиво)
L2
Lizard Master
(image)
кошта: 35
УП: 54
MP: 7
ИП: 150
15 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
8 - 3 блиски (сечиво)
L1 ♟
Noble
(image)
кошта: 17
УП: 33
MP: 5
ИП: 40
вођство
6 - 3 блиски (сечиво)
10 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L2 ♚
Lord
(image)
кошта: 50
УП: 47
MP: 5
ИП: 120
вођство
7 - 4 блиски (сечиво)
15 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L3
High Lord
(image)
кошта: 100
УП: 63
MP: 5
ИП: 150
вођство
8 - 5 блиски (сечиво)
21 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L1 ♟
Wizard
(image)
кошта: 21
УП: 25
MP: 5
ИП: 50
8 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Sorcerer
(image)
кошта: 39
УП: 40
MP: 5
ИП: 90
11 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Warlock
(image)
кошта: 80
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
4 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
14 - 3 одступни (мраз) (магичност)
Extended Era + Default / Змагови
L1 ♟
змаго-борац
(image)
кошта: 17
УП: 39
MP: 6
ИП: 42
7 - 3 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-ратник
(image)
кошта: 30
УП: 60
MP: 6
ИП: 70
11 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (ватра)
L3
змаго-оштрохват
(image)
кошта: 47
УП: 80
MP: 6
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (ватра)
L1 ♟
змаго-кремен
(image)
кошта: 21
УП: 42
MP: 5
ИП: 43
7 - 2 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-бакљар
(image)
кошта: 35
УП: 54
MP: 5
ИП: 80
вођство
8 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (ватра)
L3
змаго-пламенодух
(image)
кошта: 51
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
вођство
11 - 3 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-ватропир
(image)
кошта: 35
УП: 63
MP: 5
ИП: 80
9 - 2 блиски (сечиво)
7 - 5 одступни (ватра)
L3
змаго-пакленик
(image)
кошта: 51
УП: 82
MP: 5
ИП: 150
12 - 2 блиски (сечиво)
8 - 6 одступни (ватра)
L1 ♟
змаго-сударач
(image)
кошта: 19
УП: 43
MP: 5
ИП: 45
5 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 блиски (пробој) (први удар)
L2 ♚
змаго-гладијатор
(image)
кошта: 31
УП: 66
MP: 5
ИП: 95
8 - 4 блиски (сечиво)
6 - 5 блиски (пробој)
10 - 3 блиски (удар)
L3
змаго-силник
(image)
кошта: 40
УП: 85
MP: 5
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
14 - 3 блиски (удар)
8 - 5 блиски (пробој)
L2 ♚
змаго-дугорез
(image)
кошта: 31
УП: 62
MP: 5
ИП: 105
11 - 3 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L3
змаго-надзорник
(image)
кошта: 46
УП: 82
MP: 5
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
23 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L1 ♟
змаго-једрен
(image)
кошта: 16
УП: 32
MP: 8
ИП: 35
6 - 2 блиски (удар)
3 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L2
змаго-небохват
(image)
кошта: 30
УП: 45
MP: 9
ИП: 80
6 - 3 блиски (удар)
5 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L3
змаго-олујник
(image)
кошта: 40
УП: 58
MP: 9
ИП: 150
8 - 3 блиски (удар)
8 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L1 ♟
саур-претсказач
(image)
кошта: 16
УП: 22
MP: 6
ИП: 28
лечење +4
4 - 2 блиски (удар)
5 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
саур-правоказ
(image)
кошта: 27
УП: 29
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
5 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
саур-пророк
(image)
кошта: 27
УП: 29
MP: 6
ИП: 150
лечење +4
4 - 3 блиски (удар)
8 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
саур-чаркаш
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 6
ИП: 32
чаркање
4 - 4 блиски (пробој)
4 - 2 одступни (пробој)
L2
саур-бусијаш
(image)
кошта: 30
УП: 36
MP: 7
ИП: 55
чаркање
6 - 4 блиски (пробој)
5 - 2 одступни (пробој)
L3
саур-боковњак
(image)
кошта: 46
УП: 47
MP: 7
ИП: 150
чаркање
8 - 4 блиски (пробој)
7 - 2 одступни (пробој)
Extended Era + Default / Dwarves
L2 ♚
Dwarvish Runesmith
(image)
кошта: 30
УП: 40
MP: 4
ИП: 64
12 - 2 блиски (удар) (магичност)
L3
Dwarvish Runemaster
(image)
кошта: 50
УП: 48
MP: 4
ИП: 150
18 - 2 блиски (удар) (магичност)
L1 ♟
патуљ-борац
(image)
кошта: 16
УП: 38
MP: 4
ИП: 41
7 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
патуљ-гвозден
(image)
кошта: 32
УП: 59
MP: 4
ИП: 74
11 - 3 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (удар)
L3
патуљ-господар
(image)
кошта: 54
УП: 79
MP: 4
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (сечиво)
L2 ♚
Dwarvish Flamethrower
(image)
кошта: 35
УП: 42
MP: 4
ИП: 150
7 - 2 блиски (сечиво)
6 - 6 одступни (ватра)
L1 ♟
патуљ-громовник
(image)
кошта: 17
УП: 34
MP: 4
ИП: 40
6 - 2 блиски (сечиво)
18 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-громогард
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 4
ИП: 95
6 - 3 блиски (сечиво)
28 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-змајогард
(image)
кошта: 46
УП: 59
MP: 4
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
40 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
Dwarvish Runner
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 6
ИП: 30
5 - 2 блиски (сечиво)
7 - 2 одступни (сечиво)
L2 ♚
Dwarvish Axethrower
(image)
кошта: 28
УП: 40
MP: 6
ИП: 64
6 - 3 блиски (сечиво)
11 - 2 одступни (сечиво)
L3
Dwarvish Axemaster
(image)
кошта: 37
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
14 - 2 одступни (сечиво)
L1 ♟
Gyrocopter
(image)
кошта: 17
УП: 36
MP: 6
ИП: 35
10 - 2 одступни (удар)
L2
Steamcopter
(image)
кошта: 27
УП: 45
MP: 7
ИП: 150
10 - 3 одступни (удар)
L1 ♟
Steamwheel
(image)
кошта: 15
УП: 38
MP: 8
ИП: 40
14 - 1 блиски (удар) (јуриш)
L2
Thunderwheel
(image)
кошта: 25
УП: 45
MP: 9
ИП: 60
20 - 1 блиски (удар) (јуриш)
L3
Warwheel
(image)
кошта: 35
УП: 60
MP: 10
ИП: 150
26 - 1 блиски (удар) (јуриш)
L1 ♟
патуљ-бранич
(image)
кошта: 19
УП: 42
MP: 4
ИП: 47
постојаност
5 - 3 блиски (пробој)
5 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-стамен
(image)
кошта: 32
УП: 54
MP: 4
ИП: 85
постојаност
7 - 3 блиски (пробој)
8 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-стражар
(image)
кошта: 41
УП: 68
MP: 4
ИП: 150
постојаност
9 - 3 блиски (пробој)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-лудотрк
(image)
кошта: 19
УП: 34
MP: 5
ИП: 42
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
патуљ-безглав
(image)
кошта: 33
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
Extended Era + Default / Kalifa
L1 ♟
Ahadath
(image)
кошта: 15
УП: 36
MP: 6
ИП: 35
5 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
Ghazi
(image)
кошта: 35
УП: 50
MP: 6
ИП: 80
6 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
Elite Ghazi
(image)
кошта: 60
УП: 65
MP: 6
ИП: 150
8 - 4 блиски (сечиво)
8 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
Naffatun
(image)
кошта: 35
УП: 45
MP: 6
ИП: 150
9 - 3 блиски (ватра)
6 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Amir
(image)
кошта: 18
УП: 40
MP: 5
ИП: 40
10 - 2 блиски (пробој)
6 - 3 блиски (сечиво) (оштроокост)
L2 ♚
Arif
(image)
кошта: 38
УП: 58
MP: 5
ИП: 75
12 - 2 блиски (пробој)
8 - 3 блиски (сечиво) (оштроокост)
10 - 1 блиски (удар) (успоравање)
L3
Immortal
(image)
кошта: 18
УП: 70
MP: 4
ИП: 150
13 - 3 блиски (пробој)
10 - 3 блиски (сечиво) (оштроокост)
12 - 2 блиски (удар) (успоравање)
L2 ♚
Mubarizan
(image)
кошта: 35
УП: 53
MP: 5
ИП: 150
14 - 2 блиски (пробој) (први удар)
7 - 4 блиски (сечиво) (оштроокост)
L1 ♟
Ekim
(image)
кошта: 18
УП: 26
MP: 5
ИП: 33
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
Ekim Haram
(image)
кошта: 35
УП: 38
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8, обнављање
7 - 3 блиски (удар)
L0 ♟
Falcon
(image)
кошта: 10
УП: 19
MP: 7
ИП: 20
3 - 3 блиски (сечиво)
6 - 1 блиски (пробој) (јуриш)
L1
Elder Falcon
(image)
кошта: 18
УП: 27
MP: 8
ИП: 150
4 - 3 блиски (сечиво)
9 - 1 блиски (пробој) (јуриш)
L1 ♟
Ghulam
(image)
кошта: 17
УП: 38
MP: 6
ИП: 40
20 - 1 блиски (пробој)
6 - 3 блиски (удар)
L2 ♚
Ghaznid
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 6
ИП: 70
26 - 1 блиски (пробој)
9 - 3 блиски (удар)
L3
Life Guard
(image)
кошта: 80
УП: 65
MP: 6
ИП: 150
26 - 2 блиски (пробој)
14 - 3 блиски (удар)
L2
Ghulam al Rami
(image)
кошта: 35
УП: 45
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (удар)
7 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Karadis
(image)
кошта: 16
УП: 34
MP: 7
ИП: 40
4 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2
Ghulam al Rami
(image)
кошта: 35
УП: 45
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (удар)
7 - 3 одступни (пробој)
L2
Mamluk
(image)
кошта: 35
УП: 39
MP: 8
ИП: 150
6 - 2 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
Rami
(image)
кошта: 17
УП: 32
MP: 5
ИП: 38
6 - 1 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (ватра)
4 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
Rami al Nuri
(image)
кошта: 35
УП: 44
MP: 5
ИП: 150
7 - 2 блиски (сечиво)
8 - 4 одступни (ватра)
6 - 5 одступни (пробој)
Extended Era + Default / Кналгански савез
L1 ♟
грифо-јахач
(image)
кошта: 24
УП: 34
MP: 8
ИП: 38
12 - 2 блиски (сечиво)
L2
грифо-мајстор
(image)
кошта: 37
УП: 51
MP: 10
ИП: 150
15 - 2 блиски (сечиво)
L1 ♟
криволовац
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 5
ИП: 29
3 - 2 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
трапер
(image)
кошта: 27
УП: 45
MP: 5
ИП: 65
4 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
ловодар
(image)
кошта: 54
УП: 57
MP: 5
ИП: 150
5 - 4 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
самосвој
(image)
кошта: 60
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
лопов
(image)
кошта: 13
УП: 24
MP: 6
ИП: 28
4 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2 ♚
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L1 ♟
патуљ-борац
(image)
кошта: 16
УП: 38
MP: 4
ИП: 41
7 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
патуљ-гвозден
(image)
кошта: 32
УП: 59
MP: 4
ИП: 74
11 - 3 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (удар)
L3
патуљ-господар
(image)
кошта: 54
УП: 79
MP: 4
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (сечиво)
L1 ♟
патуљ-бранич
(image)
кошта: 19
УП: 42
MP: 4
ИП: 47
постојаност
5 - 3 блиски (пробој)
5 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-стамен
(image)
кошта: 32
УП: 54
MP: 4
ИП: 85
постојаност
7 - 3 блиски (пробој)
8 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-стражар
(image)
кошта: 41
УП: 68
MP: 4
ИП: 150
постојаност
9 - 3 блиски (пробој)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-громовник
(image)
кошта: 17
УП: 34
MP: 4
ИП: 40
6 - 2 блиски (сечиво)
18 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-громогард
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 4
ИП: 95
6 - 3 блиски (сечиво)
28 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-змајогард
(image)
кошта: 46
УП: 59
MP: 4
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
40 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-лудотрк
(image)
кошта: 19
УП: 34
MP: 5
ИП: 42
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
патуљ-безглав
(image)
кошта: 33
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
Extended Era + Default / Loyalists
L1 ♟
коњаник
(image)
кошта: 23
УП: 38
MP: 8
ИП: 44
9 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
витез
(image)
кошта: 40
УП: 58
MP: 8
ИП: 120
8 - 4 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3
велевитез
(image)
кошта: 58
УП: 78
MP: 7
ИП: 150
12 - 4 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3
паладин
(image)
кошта: 58
УП: 65
MP: 8
ИП: 150
лечење +4
8 - 5 блиски (волшебни)
15 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
јуришник
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 10
ИП: 150
12 - 3 блиски (пробој) (јуриш)
L1 ♟
маг
(image)
кошта: 20
УП: 24
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
бели маг
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
маг светлости
(image)
кошта: 64
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
15 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
црвени маг
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 100
6 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
архимаг
(image)
кошта: 59
УП: 54
MP: 5
ИП: 220
7 - 2 блиски (удар)
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
велики маг
(image)
кошта: 72
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
кошта: 59
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 2 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
мачевалац
(image)
кошта: 16
УП: 28
MP: 6
ИП: 42
чаркање
4 - 4 блиски (сечиво)
L2
изазивач
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 7
ИП: 90
чаркање
5 - 5 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
мајстор-оружар
(image)
кошта: 44
УП: 57
MP: 7
ИП: 150
чаркање
7 - 5 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
морен-борац
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 6
ИП: 36
6 - 3 блиски (пробој)
L2
морен-ратник
(image)
кошта: 28
УП: 50
MP: 6
ИП: 80
8 - 4 блиски (пробој)
L3
морен-тритон
(image)
кошта: 43
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
14 - 3 блиски (пробој)
19 - 2 блиски (сечиво)
L3
морен-хоплит
(image)
кошта: 43
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
постојаност
15 - 2 блиски (пробој)
L1 ♟
морен-искушеница
(image)
кошта: 19
УП: 27
MP: 6
ИП: 50
7 - 1 блиски (удар)
8 - 2 одступни (удар) (магичност)
L2
морен-опсенарка
(image)
кошта: 33
УП: 38
MP: 6
ИП: 90
9 - 1 блиски (удар)
14 - 2 одступни (удар) (магичност)
L3
морен-сирена
(image)
кошта: 52
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
12 - 1 блиски (удар) (магичност)
15 - 3 одступни (удар) (магичност)
L2
морен-свештеница
(image)
кошта: 38
УП: 31
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
5 - 3 блиски (удар)
6 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
морен-богословка
(image)
кошта: 57
УП: 41
MP: 6
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
8 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
морен-ловац
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 6
ИП: 35
4 - 2 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (пробој)
L2
морен-копљаник
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 6
ИП: 85
6 - 2 блиски (пробој)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
морен-џилитер
(image)
кошта: 48
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 2 блиски (пробој)
10 - 4 одступни (пробој)
L2
морен-мрежар
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 7
ИП: 80
6 - 3 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
морен-уплитач
(image)
кошта: 46
УП: 55
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој)
8 - 3 одступни (удар) (успоравање)
L1 ♟
наредник
(image)
кошта: 20
УП: 36
MP: 6
ИП: 32
вођство
5 - 3 блиски (сечиво)
4 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
поручник
(image)
кошта: 35
УП: 48
MP: 6
ИП: 80
вођство
9 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3
генерал
(image)
кошта: 54
УП: 58
MP: 6
ИП: 180
вођство
9 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (пробој)
L4
велемаршал
(image)
кошта: 66
УП: 68
MP: 6
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L0 ♟
сељак
(image)
кошта: 8
УП: 18
MP: 5
ИП: 23
5 - 2 блиски (пробој)
4 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
копљаник
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 5
ИП: 42
7 - 3 блиски (пробој) (први удар)
6 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
мачерук
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 60
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
царигардејац
(image)
кошта: 43
УП: 74
MP: 6
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
пикенир
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 65
10 - 3 блиски (пробој) (први удар)
L3
хелебардир
(image)
кошта: 44
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
15 - 3 блиски (пробој) (први удар)
19 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
џилитер
(image)
кошта: 25
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој) (први удар)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
лукаш
(image)
кошта: 15
УП: 33
MP: 5
ИП: 39
6 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
дуголукаш
(image)
кошта: 26
УП: 51
MP: 5
ИП: 68
8 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
мајстор-лукаш
(image)
кошта: 46
УП: 67
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
11 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
тешкоход
(image)
кошта: 19
УП: 38
MP: 4
ИП: 40
11 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
бојолом
(image)
кошта: 35
УП: 52
MP: 4
ИП: 110
18 - 2 блиски (удар)
L3
башчелик
(image)
кошта: 50
УП: 64
MP: 4
ИП: 150
25 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
хусар
(image)
кошта: 17
УП: 38
MP: 8
ИП: 40
6 - 3 блиски (сечиво)
L2
драгун
(image)
кошта: 34
УП: 53
MP: 9
ИП: 95
6 - 4 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
кирасир
(image)
кошта: 52
УП: 68
MP: 9
ИП: 150
10 - 4 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
Extended Era + Default / Northerners
L2 ♚
Troll Shaman
(image)
кошта: 32
УП: 50
MP: 5
ИП: 150
обнављање
7 - 2 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
трол-штенац
(image)
кошта: 13
УП: 42
MP: 4
ИП: 36
7 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
трол
(image)
кошта: 29
УП: 55
MP: 5
ИП: 66
обнављање
14 - 2 блиски (удар)
L3
трол-ратник
(image)
кошта: 42
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
обнављање
20 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
трол-каменохит
(image)
кошта: 29
УП: 49
MP: 5
ИП: 150
обнављање
10 - 2 блиски (удар)
17 - 1 одступни (удар)
L2
Naga Depthprowler
(image)
кошта: 26
УП: 39
MP: 7
ИП: 100
зарањање
5 - 4 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L3
Naga Depthstalker
(image)
кошта: 46
УП: 44
MP: 7
ИП: 150
зарањање
6 - 5 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L1 ♟
нага-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 7
ИП: 32
4 - 4 блиски (сечиво)
L2
нага-ратник
(image)
кошта: 27
УП: 43
MP: 7
ИП: 66
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
нага-мирмидон
(image)
кошта: 48
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
L2 ♚
орко-владар
(image)
кошта: 34
УП: 60
MP: 6
ИП: 100
8 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3
орко-суверен
(image)
кошта: 54
УП: 75
MP: 6
ИП: 150
9 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Naga Guardian
(image)
кошта: 15
УП: 38
MP: 5
ИП: 35
6 - 3 блиски (удар)
L2
Naga Warden
(image)
кошта: 48
УП: 50
MP: 5
ИП: 70
11 - 3 блиски (удар)
L3
Naga Abomination
(image)
кошта: 100
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 5 блиски (сечиво)
10 - 4 блиски (удар)
13 - 3 блиски (пробој)
L3
Naga Sentinel
(image)
кошта: 100
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
12 - 4 блиски (удар)
L1 ♟
Naga Hunter
(image)
кошта: 16
УП: 33
MP: 7
ИП: 30
4 - 2 блиски (сечиво)
7 - 2 одступни (пробој) (poison)
L2
Naga Assassin
(image)
кошта: 25
УП: 42
MP: 7
ИП: 150
6 - 2 блиски (сечиво)
11 - 2 одступни (пробој) (poison)
L1 ♟
Orcish Shaman
(image)
кошта: 18
УП: 23
MP: 5
ИП: 33
5 - 1 блиски (удар)
7 - 2 одступни (мраз) (црпљење)
L2 ♚
Orcish Warlock
(image)
кошта: 21
УП: 36
MP: 5
ИП: 150
8 - 1 блиски (удар)
8 - 4 одступни (мраз)
L2 ♚
Orcish Witch Doctor
(image)
кошта: 21
УП: 33
MP: 5
ИП: 150
6 - 2 блиски (удар)
8 - 3 одступни (мраз) (црпљење)
L1 ♟
вукоседлаш
(image)
кошта: 17
УП: 32
MP: 8
ИП: 30
5 - 3 блиски (сечиво)
L2
гобли-витез
(image)
кошта: 32
УП: 49
MP: 9
ИП: 65
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
грозоседлаш
(image)
кошта: 41
УП: 61
MP: 10
ИП: 150
9 - 4 блиски (сечиво)
4 - 4 блиски (сечиво) (poison)
L2
гобли-пљачкаш
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 9
ИП: 150
7 - 3 блиски (ватра)
6 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L0 ♟
гобли-копљаник
(image)
кошта: 8
УП: 18
MP: 4
ИП: 18
4 - 3 блиски (пробој)
3 - 1 одступни (пробој)
L1
гобли-набијач
(image)
кошта: 13
УП: 26
MP: 4
ИП: 150
7 - 3 блиски (пробој) (први удар)
5 - 1 одступни (пробој)
L1
гобли-подстрекач
(image)
кошта: 13
УП: 31
MP: 4
ИП: 150
вођство
6 - 3 блиски (пробој)
L1 ♟
орко-грокташ
(image)
кошта: 12
УП: 38
MP: 5
ИП: 42
9 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
орко-ратник
(image)
кошта: 26
УП: 58
MP: 5
ИП: 60
10 - 3 блиски (сечиво)
L3
орко-ратовођ
(image)
кошта: 48
УП: 78
MP: 5
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
орко-стрелац
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 5
ИП: 30
3 - 2 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
7 - 2 одступни (ватра)
L2 ♚
орко-самострелац
(image)
кошта: 26
УП: 43
MP: 5
ИП: 80
4 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
10 - 2 одступни (ватра)
L3
орко-љигалук
(image)
кошта: 43
УП: 56
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
12 - 3 одступни (пробој)
15 - 2 одступни (ватра)
L1 ♟
орко-убица
(image)
кошта: 17
УП: 26
MP: 6
ИП: 30
8 - 1 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L2 ♚
орко-кољач
(image)
кошта: 33
УП: 36
MP: 6
ИП: 150
10 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (сечиво) (poison)
Extended Era + Default / Outlaws
L2
Naga Depthprowler
(image)
кошта: 26
УП: 39
MP: 7
ИП: 100
зарањање
5 - 4 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L3
Naga Depthstalker
(image)
кошта: 46
УП: 44
MP: 7
ИП: 150
зарањање
6 - 5 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L1 ♟
нага-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 7
ИП: 32
4 - 4 блиски (сечиво)
L2
нага-ратник
(image)
кошта: 27
УП: 43
MP: 7
ИП: 66
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
нага-мирмидон
(image)
кошта: 48
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
L1 ♟
Brigand
(image)
кошта: 16
УП: 31
MP: 8
ИП: 30
4 - 3 блиски (сечиво)
10 - 1 одступни (пробој)
L2
Raider
(image)
кошта: 29
УП: 48
MP: 9
ИП: 150
5 - 5 блиски (сечиво)
13 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
Naga Hunter
(image)
кошта: 16
УП: 33
MP: 7
ИП: 30
4 - 2 блиски (сечиво)
7 - 2 одступни (пробој) (poison)
L2
Naga Assassin
(image)
кошта: 25
УП: 42
MP: 7
ИП: 150
6 - 2 блиски (сечиво)
11 - 2 одступни (пробој) (poison)
L1 ♟
криволовац
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 5
ИП: 29
3 - 2 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
трапер
(image)
кошта: 27
УП: 45
MP: 5
ИП: 65
4 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
ловодар
(image)
кошта: 54
УП: 57
MP: 5
ИП: 150
5 - 4 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
самосвој
(image)
кошта: 60
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
лопов
(image)
кошта: 13
УП: 24
MP: 6
ИП: 28
4 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2 ♚
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L1 ♟
млади огр
(image)
кошта: 15
УП: 42
MP: 5
ИП: 32
5 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♚
огр
(image)
кошта: 33
УП: 68
MP: 5
ИП: 150
10 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♚
одметничка принцеза
(image)
кошта: 40
УП: 46
MP: 7
ИП: 80
чаркање
7 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (удар)
L3
одметничка краљица
(image)
кошта: 55
УП: 62
MP: 7
ИП: 150
чаркање, вођство
9 - 3 блиски (удар)
8 - 4 одступни (удар)
L1 ♟
одметнути маг
(image)
кошта: 17
УП: 30
MP: 6
ИП: 55
5 - 3 блиски (сечиво)
7 - 2 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
маг сенке
(image)
кошта: 52
УП: 38
MP: 6
ИП: 132
вођство
6 - 3 блиски (сечиво) (магичност)
9 - 2 одступни (мраз) (магичност)
L3
господар сенке
(image)
кошта: 90
УП: 49
MP: 6
ИП: 150
вођство
9 - 4 блиски (сечиво) (магичност)
12 - 2 одступни (мраз) (магичност)
8 - 3 одступни (удар) (магичност)
L0 ♟
сировина
(image)
кошта: 6
УП: 16
MP: 5
ИП: 18
5 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
потрчко
(image)
кошта: 14
УП: 30
MP: 7
ИП: 36
5 - 2 блиски (удар)
5 - 2 одступни (удар)
L2
одметник
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 7
ИП: 77
8 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (удар)
L3
бегунац
(image)
кошта: 56
УП: 62
MP: 7
ИП: 150
скривање
11 - 2 блиски (удар)
7 - 4 одступни (удар)
L1 ♟
сецикеса
(image)
кошта: 13
УП: 32
MP: 5
ИП: 42
5 - 4 блиски (удар)
L2 ♚
разбојник
(image)
кошта: 23
УП: 50
MP: 5
ИП: 70
8 - 4 блиски (удар)
L3
друмаш
(image)
кошта: 46
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
11 - 4 блиски (удар)
Extended Era + Default / Побуњеници
L1 ♟
вилин-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 40
5 - 4 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-капетан
(image)
кошта: 32
УП: 47
MP: 5
ИП: 90
вођство
7 - 4 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-маршал
(image)
кошта: 55
УП: 62
MP: 5
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-херој
(image)
кошта: 32
УП: 51
MP: 5
ИП: 90
8 - 4 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-победник
(image)
кошта: 55
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
9 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-врачарка
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 5
ИП: 32
лечење +4
3 - 2 блиски (удар)
3 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L2 ♚
вилин-друидка
(image)
кошта: 34
УП: 36
MP: 5
ИП: 80
исцељивање, лечење +8
4 - 2 блиски (удар)
6 - 2 одступни (удар) (успоравање)
6 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L3
вилин-шејда
(image)
кошта: 52
УП: 46
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар) (магичност)
6 - 3 одступни (удар) (успоравање)
8 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L2 ♚
вилин-чаробница
(image)
кошта: 34
УП: 41
MP: 5
ИП: 100
4 - 2 блиски (удар)
4 - 3 одступни (удар) (успоравање)
7 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
вилин-опсенарка
(image)
кошта: 55
УП: 50
MP: 5
ИП: 180
6 - 2 блиски (удар)
5 - 4 одступни (удар) (успоравање)
9 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L4
вилин-силфа
(image)
кошта: 67
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (магичност)
6 - 5 одступни (удар) (успоравање)
10 - 5 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
вилин-извиђач
(image)
кошта: 18
УП: 32
MP: 9
ИП: 32
4 - 3 блиски (сечиво)
6 - 2 одступни (пробој)
L2
вилин-јахач
(image)
кошта: 31
УП: 46
MP: 10
ИП: 75
7 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (пробој)
L3
вилин-надјахач
(image)
кошта: 43
УП: 57
MP: 10
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-стрелац
(image)
кошта: 17
УП: 29
MP: 6
ИП: 44
5 - 2 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-оштроок
(image)
кошта: 41
УП: 37
MP: 6
ИП: 80
6 - 2 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
вилин-далекометаш
(image)
кошта: 55
УП: 47
MP: 6
ИП: 150
7 - 2 блиски (сечиво)
10 - 5 одступни (пробој) (оштроокост)
L2 ♚
вилин-шумочувар
(image)
кошта: 41
УП: 42
MP: 6
ИП: 90
заседа
7 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L3
вилин-осветник
(image)
кошта: 60
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
заседа
8 - 4 блиски (сечиво)
10 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
ивер
(image)
кошта: 20
УП: 52
MP: 4
ИП: 40
заседа, обнављање
13 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
стари ивер
(image)
кошта: 31
УП: 64
MP: 4
ИП: 100
заседа, обнављање
19 - 2 блиски (удар)
L3
древни ивер
(image)
кошта: 48
УП: 80
MP: 4
ИП: 150
заседа, обнављање
25 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
маг
(image)
кошта: 20
УП: 24
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
бели маг
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
маг светлости
(image)
кошта: 64
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
15 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
црвени маг
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 100
6 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
архимаг
(image)
кошта: 59
УП: 54
MP: 5
ИП: 220
7 - 2 блиски (удар)
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
велики маг
(image)
кошта: 72
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
кошта: 59
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 2 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
морен-ловац
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 6
ИП: 35
4 - 2 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (пробој)
L2
морен-копљаник
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 6
ИП: 85
6 - 2 блиски (пробој)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
морен-џилитер
(image)
кошта: 48
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 2 блиски (пробој)
10 - 4 одступни (пробој)
L2
морен-мрежар
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 7
ИП: 80
6 - 3 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
морен-уплитач
(image)
кошта: 46
УП: 55
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој)
8 - 3 одступни (удар) (успоравање)
Extended Era + Default / Sidhe
L1 ♟
Fury
(image)
кошта: 20
УП: 28
MP: 6
ИП: 50
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
Wildblade
(image)
кошта: 35
УП: 40
MP: 6
ИП: 120
5 - 5 блиски (сечиво) (безглавост)
L3
Whirlwind
(image)
кошта: 67
УП: 50
MP: 6
ИП: 150
чаркање
6 - 6 блиски (сечиво) (безглавост)
L1 ♟
Hoarfroster
(image)
кошта: 17
УП: 31
MP: 5
ИП: 35
5 - 2 блиски (сечиво)
3 - 7 одступни (мраз)
L2 ♚
Snowdancer
(image)
кошта: 40
УП: 48
MP: 5
ИП: 75
5 - 3 блиски (сечиво)
4 - 8 одступни (мраз)
L3
Blizzardlord
(image)
кошта: 60
УП: 60
MP: 5
ИП: 150
7 - 3 блиски (сечиво)
5 - 9 одступни (мраз)
L1 ♟
Raindancer
(image)
кошта: 22
УП: 32
MP: 5
ИП: 48
5 - 3 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
War Mage
(image)
кошта: 38
УП: 44
MP: 5
ИП: 76
6 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L3
Thunderblade
(image)
кошта: 56
УП: 56
MP: 5
ИП: 150
7 - 5 блиски (сечиво) (магичност)
8 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Windlasher
(image)
кошта: 38
УП: 42
MP: 5
ИП: 76
6 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
Tempest
(image)
кошта: 56
УП: 50
MP: 5
ИП: 100
7 - 3 блиски (сечиво)
8 - 5 одступни (ватра) (магичност)
L4
Stormlord
(image)
кошта: 106
УП: 60
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
12 - 5 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
Wanderer
(image)
кошта: 17
УП: 26
MP: 8
ИП: 40
чаркање
5 - 3 блиски (пробој)
7 - 2 одступни (пробој)
L2
Tracker
(image)
кошта: 30
УП: 38
MP: 8
ИП: 60
чаркање
7 - 3 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (пробој)
L3
Windrunner
(image)
кошта: 46
УП: 52
MP: 8
ИП: 150
чаркање
9 - 3 блиски (пробој)
13 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
Warrior
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 6
ИП: 38
5 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
Bladespinner
(image)
кошта: 32
УП: 49
MP: 6
ИП: 80
7 - 5 блиски (сечиво)
L3
Wardancer
(image)
кошта: 52
УП: 68
MP: 6
ИП: 150
8 - 6 блиски (сечиво)
L2 ♚
Herald
(image)
кошта: 32
УП: 48
MP: 5
ИП: 100
вођство
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
Warsinger
(image)
кошта: 52
УП: 63
MP: 5
ИП: 150
вођство
8 - 5 блиски (сечиво)
L2 ♚
Veiledblade
(image)
кошта: 32
УП: 42
MP: 6
ИП: 90
заседа
6 - 4 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L3
Shadowdancer
(image)
кошта: 52
УП: 52
MP: 6
ИП: 150
заседа
7 - 5 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L1 ♟
Warrior Spirit
(image)
кошта: 21
УП: 19
MP: 7
ИП: 30
terror, sylvan spark
4 - 4 блиски (волшебни)
L2
Sidhe Ancestor
(image)
кошта: 44
УП: 27
MP: 7
ИП: 110
terror, sylvan spark
5 - 5 блиски (волшебни)
5 - 3 одступни (мраз)
L3
Sidhe Forefather
(image)
кошта: 74
УП: 36
MP: 7
ИП: 150
terror, sylvan spark
6 - 6 блиски (волшебни)
7 - 3 одступни (мраз)
L1 ♟
Young Bear
(image)
кошта: 18
УП: 45
MP: 5
ИП: 45
10 - 2 блиски (удар)
10 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
Bear
(image)
кошта: 33
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
16 - 2 блиски (удар)
16 - 2 блиски (сечиво)
Extended Era + Default / Steppe Orcs
L1 ♟
Icewind Herder
(image)
кошта: 18
УП: 37
MP: 5
ИП: 55
4 - 3 блиски (удар)
4 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Icewind Drover
(image)
кошта: 34
УП: 54
MP: 5
ИП: 110
6 - 3 блиски (удар)
8 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L3
Icewind Master
(image)
кошта: 55
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 3 блиски (удар)
8 - 5 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Steppe Outcast
(image)
кошта: 30
УП: 52
MP: 5
ИП: 50
21 - 1 блиски (мраз) (магичност)
L3
Steppe Pariah
(image)
кошта: 46
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
28 - 1 блиски (мраз) (магичност)
L1 ♟
Naga Guardian
(image)
кошта: 15
УП: 38
MP: 5
ИП: 35
6 - 3 блиски (удар)
L2
Naga Warden
(image)
кошта: 48
УП: 50
MP: 5
ИП: 70
11 - 3 блиски (удар)
L3
Naga Abomination
(image)
кошта: 100
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 5 блиски (сечиво)
10 - 4 блиски (удар)
13 - 3 блиски (пробој)
L3
Naga Sentinel
(image)
кошта: 100
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
12 - 4 блиски (удар)
L1 ♟
Steppe Hunter
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 6
ИП: 30
3 - 2 блиски (сечиво)
4 - 2 одступни (пробој) (успоравање)
L2
Steppe Flanker
(image)
кошта: 22
УП: 30
MP: 6
ИП: 150
5 - 2 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој) (успоравање)
L2
Steppe Striker
(image)
кошта: 22
УП: 30
MP: 6
ИП: 150
чаркање
5 - 2 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (пробој) (нож у леђа)
L1 ♟
Steppe Shieldbearer
(image)
кошта: 12
УП: 38
MP: 4
ИП: 14
5 - 3 блиски (удар) (defend only)
L2 ♚
Steppe Rigid
(image)
кошта: 32
УП: 50
MP: 4
ИП: 18
7 - 3 блиски (удар) (defend only)
L3
Steppe Stoic
(image)
кошта: 41
УП: 75
MP: 4
ИП: 22
9 - 3 блиски (удар) (defend only)
L1 ♟
Steppe Spearhead
(image)
кошта: 20
УП: 38
MP: 5
ИП: 40
10 - 2 блиски (удар) (dread)
L2 ♚
Steppe Juggernaut
(image)
кошта: 40
УП: 54
MP: 6
ИП: 150
12 - 3 блиски (удар) (dread)
L2 ♚
Steppe Vanguard
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 5
ИП: 110
вођство
12 - 2 блиски (удар) (dread)
10 - 3 блиски (сечиво)
L3
Steppe Khan
(image)
кошта: 40
УП: 68
MP: 5
ИП: 150
вођство
15 - 2 блиски (удар) (dread)
10 - 4 блиски (сечиво)
L1 ♟
Steppe Warrior
(image)
кошта: 15
УП: 39
MP: 5
ИП: 34
10 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
Steppe Bladesman
(image)
кошта: 28
УП: 58
MP: 5
ИП: 70
16 - 2 блиски (сечиво)
L3
Steppe Massif
(image)
кошта: 48
УП: 76
MP: 5
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
L2
Steppe Savage
(image)
кошта: 34
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
6 - 5 блиски (удар) (безглавост)
L2 ♚
Steppe Spearman
(image)
кошта: 26
УП: 58
MP: 5
ИП: 70
10 - 3 блиски (пробој)
L3
Steppe Skewer
(image)
кошта: 44
УП: 74
MP: 5
ИП: 150
14 - 3 блиски (пробој) (први удар)
Extended Era + Default / Sylvans
L2 ♚
Wose Shaman
(image)
кошта: 40
УП: 55
MP: 4
ИП: 150
заседа, обнављање
9 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L1 ♟
ивер
(image)
кошта: 20
УП: 52
MP: 4
ИП: 40
13 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
стари ивер
(image)
кошта: 31
УП: 64
MP: 4
ИП: 100
заседа, обнављање
19 - 2 блиски (удар)
L3
древни ивер
(image)
кошта: 48
УП: 80
MP: 4
ИП: 150
заседа, обнављање
25 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
Sprite
(image)
кошта: 21
УП: 23
MP: 5
ИП: 60
2 - 3 блиски (ватра)
5 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Fire Faerie
(image)
кошта: 42
УП: 36
MP: 5
ИП: 100
3 - 4 блиски (ватра)
6 - 5 одступни (ватра) (магичност)
L3
Dryad
(image)
кошта: 60
УП: 49
MP: 5
ИП: 150
4 - 5 блиски (ватра)
7 - 6 одступни (ватра) (магичност)
L3
Faerie Spirit
(image)
кошта: 60
УП: 37
MP: 5
ИП: 150
5 - 5 блиски (ватра) (магичност)
5 - 5 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
вилин-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 40
5 - 4 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-капетан
(image)
кошта: 32
УП: 47
MP: 5
ИП: 90
вођство
7 - 4 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-маршал
(image)
кошта: 55
УП: 62
MP: 5
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-херој
(image)
кошта: 32
УП: 51
MP: 5
ИП: 90
8 - 4 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-победник
(image)
кошта: 55
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
9 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-врачарка
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 5
ИП: 32
лечење +4
3 - 2 блиски (удар)
3 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L2 ♚
вилин-друидка
(image)
кошта: 34
УП: 36
MP: 5
ИП: 80
исцељивање, лечење +8
4 - 2 блиски (удар)
6 - 2 одступни (удар) (успоравање)
6 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L3
вилин-шејда
(image)
кошта: 52
УП: 46
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар) (магичност)
6 - 3 одступни (удар) (успоравање)
8 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L2 ♚
вилин-чаробница
(image)
кошта: 34
УП: 41
MP: 5
ИП: 100
4 - 2 блиски (удар)
4 - 3 одступни (удар) (успоравање)
7 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
вилин-опсенарка
(image)
кошта: 55
УП: 50
MP: 5
ИП: 180
6 - 2 блиски (удар)
5 - 4 одступни (удар) (успоравање)
9 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L4
вилин-силфа
(image)
кошта: 67
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (магичност)
6 - 5 одступни (удар) (успоравање)
10 - 5 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
вилин-извиђач
(image)
кошта: 18
УП: 32
MP: 9
ИП: 32
4 - 3 блиски (сечиво)
6 - 2 одступни (пробој)
L2
вилин-јахач
(image)
кошта: 31
УП: 46
MP: 10
ИП: 75
7 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (пробој)
L3
вилин-надјахач
(image)
кошта: 43
УП: 57
MP: 10
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-стрелац
(image)
кошта: 17
УП: 29
MP: 6
ИП: 44
5 - 2 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-оштроок
(image)
кошта: 41
УП: 37
MP: 6
ИП: 80
6 - 2 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
вилин-далекометаш
(image)
кошта: 55
УП: 47
MP: 6
ИП: 150
7 - 2 блиски (сечиво)
10 - 5 одступни (пробој) (оштроокост)
L2 ♚
вилин-шумочувар
(image)
кошта: 41
УП: 42
MP: 6
ИП: 90
заседа
7 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L3
вилин-осветник
(image)
кошта: 60
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
заседа
8 - 4 блиски (сечиво)
10 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
морен-борац
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 6
ИП: 36
6 - 3 блиски (пробој)
L2
морен-ратник
(image)
кошта: 28
УП: 50
MP: 6
ИП: 80
8 - 4 блиски (пробој)
L3
морен-тритон
(image)
кошта: 43
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
14 - 3 блиски (пробој)
19 - 2 блиски (сечиво)
L3
морен-хоплит
(image)
кошта: 43
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
постојаност
15 - 2 блиски (пробој)
L1 ♟
морен-искушеница
(image)
кошта: 19
УП: 27
MP: 6
ИП: 50
7 - 1 блиски (удар)
8 - 2 одступни (удар) (магичност)
L2
морен-опсенарка
(image)
кошта: 33
УП: 38
MP: 6
ИП: 90
9 - 1 блиски (удар)
14 - 2 одступни (удар) (магичност)
L3
морен-сирена
(image)
кошта: 52
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
12 - 1 блиски (удар) (магичност)
15 - 3 одступни (удар) (магичност)
L2
морен-свештеница
(image)
кошта: 38
УП: 31
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
5 - 3 блиски (удар)
6 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
морен-богословка
(image)
кошта: 57
УП: 41
MP: 6
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
8 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
морен-ловац
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 6
ИП: 35
4 - 2 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (пробој)
L2
морен-копљаник
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 6
ИП: 85
6 - 2 блиски (пробој)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
морен-џилитер
(image)
кошта: 48
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 2 блиски (пробој)
10 - 4 одступни (пробој)
L2
морен-мрежар
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 7
ИП: 80
6 - 3 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
морен-уплитач
(image)
кошта: 46
УП: 55
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој)
8 - 3 одступни (удар) (успоравање)
Extended Era + Default / Undead
L2
грозишишмиш
(image)
кошта: 32
УП: 33
MP: 9
ИП: 80
6 - 4 блиски (сечиво) (црпљење)
L1
крво-шишмиш
(image)
кошта: 21
УП: 27
MP: 9
ИП: 35
5 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)
L3
грозомор
(image)
кошта: 50
УП: 68
MP: 5
ИП: 150
зарањање
12 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
враћеник
(image)
кошта: 28
УП: 47
MP: 5
ИП: 85
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
мртви витез
(image)
кошта: 45
УП: 66
MP: 5
ИП: 150
вођство
11 - 4 блиски (сечиво)
6 - 2 одступни (пробој)
L2
чококост
(image)
кошта: 38
УП: 45
MP: 9
ИП: 150
11 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2 ♚
смртокос
(image)
кошта: 28
УП: 39
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 5 блиски (сечиво)
L4
древни косац
(image)
кошта: 100
УП: 80
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
13 - 5 одступни (мраз) (магичност)
9 - 5 одступни (волшебни) (магичност)
L3
косац
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 6
ИП: 250
8 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
12 - 3 одступни (мраз) (магичност)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
некромант
(image)
кошта: 50
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (куга)
17 - 2 одступни (мраз) (магичност)
12 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L0 ♟
бауљаш
(image)
кошта: 7
УП: 18
MP: 4
ИП: 24
6 - 2 блиски (удар) (куга)
L1
бездушник
(image)
кошта: 11
УП: 28
MP: 4
ИП: 150
7 - 3 блиски (удар) (куга)
L1 ♟
дух
(image)
кошта: 20
УП: 18
MP: 7
ИП: 30
4 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
3 - 3 одступни (мраз)
L2
сенка
(image)
кошта: 38
УП: 24
MP: 7
ИП: 100
вребање, чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L3
ноћорђав
(image)
кошта: 52
УП: 35
MP: 7
ИП: 150
вребање, чаркање
10 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2
утвара
(image)
кошта: 38
УП: 25
MP: 7
ИП: 100
6 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
4 - 3 одступни (мраз)
L3
сабласт
(image)
кошта: 52
УП: 33
MP: 7
ИП: 150
9 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
6 - 3 одступни (мраз)
L1 ♟
свирепњак
(image)
кошта: 16
УП: 33
MP: 5
ИП: 35
4 - 3 блиски (сечиво) (poison)
L2 ♚
некрофаг
(image)
кошта: 27
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
храњење
7 - 3 блиски (сечиво) (poison)
L1 ♟
ћеле-стрелац
(image)
кошта: 14
УП: 31
MP: 5
ИП: 35
зарањање
3 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
коскотрг
(image)
кошта: 26
УП: 40
MP: 5
ИП: 80
зарањање
6 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
крволук
(image)
кошта: 38
УП: 50
MP: 5
ИП: 150
зарањање
8 - 2 блиски (сечиво)
14 - 3 одступни (пробој)