Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Empire Builder Extended

Empire Builder Extended / Fighters lvl0
L3 ♚
Orchhärskare
(image)
Kostnad: 50
HP: 75
MP: 6
EP: 150
ledarskap
10 - 4 närstrid (hugg)
9 - 3 distans (stick)
L0 ♟
Råskinn
(image)
Kostnad: 6
HP: 16
MP: 5
EP: 18
5 - 2 närstrid (kross)
L1
Buse
(image)
Kostnad: 13
HP: 32
MP: 5
EP: 42
5 - 4 närstrid (kross)
L2
Bandit
(image)
Kostnad: 23
HP: 50
MP: 5
EP: 70
8 - 4 närstrid (kross)
L3
Stråtrövare
(image)
Kostnad: 46
HP: 70
MP: 5
EP: 150
11 - 4 närstrid (kross)
L1
Stigman
(image)
Kostnad: 14
HP: 30
MP: 7
EP: 36
5 - 2 närstrid (kross)
5 - 2 distans (kross)
L2 ♟
Fredlös
(image)
Kostnad: 28
HP: 42
MP: 7
EP: 77
8 - 2 närstrid (kross)
6 - 3 distans (kross)
L3
Flykting
(image)
Kostnad: 56
HP: 62
MP: 7
EP: 150
gömd
11 - 2 närstrid (kross)
7 - 4 distans (kross)
L0 ♟
Spjutvätte
(image)
Kostnad: 9
HP: 18
MP: 5
EP: 18
6 - 3 närstrid (stick)
3 - 1 distans (stick)
L1
Spetsarvätte
(image)
Kostnad: 13
HP: 26
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
5 - 1 distans (stick)
L1
Standarvätte
(image)
Kostnad: 13
HP: 31
MP: 5
EP: 150
ledarskap
7 - 3 närstrid (stick)
L1 ♟
Spåödla
(image)
Kostnad: 16
HP: 22
MP: 6
EP: 28
helar +4
4 - 2 närstrid (kross)
5 - 3 distans (frost) (magisk)
L2
Orakel
(image)
Kostnad: 27
HP: 29
MP: 6
EP: 150
helar +4
4 - 3 närstrid (kross)
8 - 3 distans (frost) (magisk)
L2
Sökare
(image)
Kostnad: 27
HP: 29
MP: 6
EP: 150
botar, helar +8
5 - 2 närstrid (kross)
6 - 3 distans (frost) (magisk)
L0 ♟
Vampyrfladdermus
(image)
Kostnad: 13
HP: 16
MP: 8
EP: 22
4 - 2 närstrid (hugg) (suga livskraft)
L1
Blodsugande fladdermus
(image)
Kostnad: 21
HP: 27
MP: 9
EP: 70
5 - 3 närstrid (hugg) (suga livskraft)
L2
Vampyrfladdermus
(image)
Kostnad: 34
HP: 33
MP: 9
EP: 150
6 - 4 närstrid (hugg) (suga livskraft)
L0 ♟
Vandrande död
(image)
Kostnad: 8
HP: 18
MP: 4
EP: 24
6 - 2 närstrid (kross) (pest)
L1
Själlös
(image)
Kostnad: 13
HP: 28
MP: 4
EP: 150
7 - 3 närstrid (kross) (pest)
Empire Builder Extended / Fighters lvl1
L1 ♟
Alvbågskytt
(image)
Kostnad: 17
HP: 29
MP: 6
EP: 44
5 - 2 närstrid (hugg)
5 - 4 distans (stick)
L2
Alvjägare
(image)
Kostnad: 41
HP: 42
MP: 6
EP: 90
bakhåll
7 - 3 närstrid (hugg)
7 - 4 distans (stick)
L3
Alvhämnare
(image)
Kostnad: 60
HP: 55
MP: 6
EP: 150
bakhåll
8 - 4 närstrid (hugg)
10 - 4 distans (stick)
L2
Alvprickskytt
(image)
Kostnad: 41
HP: 37
MP: 6
EP: 80
6 - 2 närstrid (hugg)
9 - 4 distans (stick) (prickskytt)
L3
Alvskarpskytt
(image)
Kostnad: 55
HP: 47
MP: 6
EP: 150
7 - 2 närstrid (hugg)
10 - 5 distans (stick) (prickskytt)
L1 ♟
Alvkrigare
(image)
Kostnad: 14
HP: 33
MP: 5
EP: 40
5 - 4 närstrid (hugg)
3 - 3 distans (stick)
L2
Alvhjälte
(image)
Kostnad: 32
HP: 51
MP: 5
EP: 90
8 - 4 närstrid (hugg)
6 - 3 distans (stick)
L3 ♚
Alvförkämpe
(image)
Kostnad: 55
HP: 70
MP: 5
EP: 150
9 - 5 närstrid (hugg)
9 - 3 distans (stick)
L2
Alvkapten
(image)
Kostnad: 32
HP: 47
MP: 5
EP: 90
ledarskap
7 - 4 närstrid (hugg)
5 - 3 distans (stick)
L3
Alvöverste
(image)
Kostnad: 55
HP: 62
MP: 5
EP: 150
ledarskap
10 - 4 närstrid (hugg)
8 - 3 distans (stick)
L1 ♟
Drakseglare
(image)
Kostnad: 16
HP: 32
MP: 8
EP: 35
6 - 2 närstrid (kross)
3 - 3 distans (eld) (prickskytt)
L2
Molndrake
(image)
Kostnad: 30
HP: 45
MP: 9
EP: 80
6 - 3 närstrid (kross)
5 - 3 distans (eld) (prickskytt)
L3
Orkandrake
(image)
Kostnad: 40
HP: 58
MP: 9
EP: 150
8 - 3 närstrid (kross)
8 - 3 distans (eld) (prickskytt)
L2 ♟
Nagakrigare
(image)
Kostnad: 27
HP: 43
MP: 7
EP: 66
7 - 4 närstrid (hugg)
L3
Nagamyrmidon
(image)
Kostnad: 48
HP: 49
MP: 7
EP: 150
9 - 5 närstrid (hugg)
L0 ♟
Spjutvätte
(image)
Kostnad: 9
HP: 18
MP: 5
EP: 18
6 - 3 närstrid (stick)
3 - 1 distans (stick)
L1 ♟
Spetsarvätte
(image)
Kostnad: 13
HP: 26
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
5 - 1 distans (stick)
L1 ♟
Standarvätte
(image)
Kostnad: 13
HP: 31
MP: 5
EP: 150
ledarskap
7 - 3 närstrid (stick)
Empire Builder Extended / Fighters lvl2
L3 ♚
Drakvakt
(image)
Kostnad: 46
HP: 59
MP: 4
EP: 150
9 - 3 närstrid (hugg)
40 - 1 distans (stick)
L0 ♟
Krypande fasor
(image)
Kostnad: 20
HP: 30
MP: 5
EP: 150
7 - 2 närstrid (hugg)
5 - 3 distans (frost)
L2 ♟
Nagakrigare
(image)
Kostnad: 27
HP: 43
MP: 7
EP: 66
7 - 4 närstrid (hugg)
L3
Nagamyrmidon
(image)
Kostnad: 48
HP: 49
MP: 7
EP: 150
9 - 5 närstrid (hugg)
L1 ♟
Orchsoldat
(image)
Kostnad: 12
HP: 38
MP: 5
EP: 42
9 - 2 närstrid (hugg)
L2
Orchkrigare
(image)
Kostnad: 26
HP: 58
MP: 5
EP: 60
10 - 3 närstrid (hugg)
L3
Orchkrigsherre
(image)
Kostnad: 48
HP: 78
MP: 5
EP: 150
15 - 3 närstrid (hugg)
8 - 2 distans (stick)
L3 ♟
Stalker
(image)
Kostnad: 47
HP: 33
MP: 5
EP: 150
22 - 2 närstrid (kross) (pest, suga livskraft, guaruntee)
7 - 3 närstrid (kross) (pest, fright)
L3 ♟
Suppresor
(image)
Kostnad: 85
HP: 100
MP: 6
EP: 75
ståndaktig
5 - 6 närstrid (stick)
10 - 4 distans (eld) (prickskytt)
Empire Builder Extended / lvl1
L0 ♚
Bonde
(image)
Kostnad: 8
HP: 18
MP: 5
EP: 23
5 - 2 närstrid (stick)
4 - 1 distans (stick)
L1 ♚
Bågskytt
(image)
Kostnad: 14
HP: 33
MP: 5
EP: 39
4 - 2 närstrid (hugg)
6 - 3 distans (stick)
L2
Långbågsskytt
(image)
Kostnad: 26
HP: 51
MP: 5
EP: 68
8 - 2 närstrid (hugg)
10 - 3 distans (stick)
L3
Mästerbågskytt
(image)
Kostnad: 46
HP: 67
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (hugg)
11 - 4 distans (stick)
L1 ♚
Spjutbärare
(image)
Kostnad: 14
HP: 36
MP: 5
EP: 42
7 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
6 - 1 distans (stick)
L2
Pikenerare
(image)
Kostnad: 25
HP: 55
MP: 5
EP: 65
10 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
L3
Hillebardiär
(image)
Kostnad: 44
HP: 72
MP: 5
EP: 150
15 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
19 - 2 närstrid (hugg)
L2
Spjutkastare
(image)
Kostnad: 25
HP: 48
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
11 - 2 distans (stick)
L2
Svärdssoldat
(image)
Kostnad: 25
HP: 55
MP: 5
EP: 60
8 - 4 närstrid (hugg)
L3
Livgardist
(image)
Kostnad: 43
HP: 74
MP: 6
EP: 150
11 - 4 närstrid (hugg)
L1 ♚
Fäktare
(image)
Kostnad: 16
HP: 28
MP: 6
EP: 42
stigfinnare
4 - 4 närstrid (hugg)
L2
Duellant
(image)
Kostnad: 32
HP: 44
MP: 7
EP: 90
stigfinnare
5 - 5 närstrid (hugg)
12 - 1 distans (stick)
L3
Väbel
(image)
Kostnad: 44
HP: 57
MP: 7
EP: 150
stigfinnare
7 - 5 närstrid (hugg)
20 - 1 distans (stick)
L1 ♚
Kavallerist
(image)
Kostnad: 17
HP: 38
MP: 8
EP: 40
6 - 3 närstrid (hugg)
L2
Dragon
(image)
Kostnad: 34
HP: 53
MP: 9
EP: 95
6 - 4 närstrid (hugg)
12 - 1 distans (stick)
L3
Kavaljer
(image)
Kostnad: 52
HP: 68
MP: 9
EP: 150
10 - 4 närstrid (hugg)
20 - 1 distans (stick)
L1 ♟
Magiker
(image)
Kostnad: 20
HP: 24
MP: 5
EP: 60
5 - 1 närstrid (kross)
7 - 3 distans (eld) (magisk)
L2
Röd magiker
(image)
Kostnad: 40
HP: 42
MP: 5
EP: 100
6 - 2 närstrid (kross)
8 - 4 distans (eld) (magisk)
L3
Silvermagiker
(image)
Kostnad: 59
HP: 48
MP: 6
EP: 150
teleportera
7 - 2 närstrid (kross)
9 - 4 distans (eld) (magisk)
L3
Ärkemagiker
(image)
Kostnad: 59
HP: 54
MP: 5
EP: 220
7 - 2 närstrid (kross)
12 - 4 distans (eld) (magisk)
L4
Stormagiker
(image)
Kostnad: 72
HP: 65
MP: 5
EP: 150
9 - 2 närstrid (kross)
16 - 4 distans (eld) (magisk)
L2
Vit magiker
(image)
Kostnad: 40
HP: 35
MP: 5
EP: 150
botar, helar +8
6 - 2 närstrid (kross)
9 - 3 distans (ockult) (magisk)
L3
Ljusets magiker
(image)
Kostnad: 64
HP: 47
MP: 5
EP: 150
lyser upp, botar, helar +8
7 - 3 närstrid (kross)
12 - 3 distans (ockult) (magisk)
L1 ♚
Ryttare
(image)
Kostnad: 23
HP: 38
MP: 8
EP: 44
9 - 2 närstrid (stick) (storma)
L2
Lansiär
(image)
Kostnad: 40
HP: 50
MP: 10
EP: 150
12 - 3 närstrid (stick) (storma)
L2
Riddare
(image)
Kostnad: 40
HP: 58
MP: 8
EP: 120
8 - 4 närstrid (hugg)
14 - 2 närstrid (stick) (storma)
L3
Storriddare
(image)
Kostnad: 58
HP: 78
MP: 7
EP: 150
12 - 4 närstrid (hugg)
17 - 2 närstrid (stick) (storma)
L3
Tempelriddare
(image)
Kostnad: 58
HP: 65
MP: 8
EP: 150
helar +4
8 - 5 närstrid (ockult)
15 - 2 närstrid (stick) (storma)
L1 ♚
Tung infanterist
(image)
Kostnad: 19
HP: 38
MP: 4
EP: 40
11 - 2 närstrid (kross)
L2
Stormtrupp
(image)
Kostnad: 35
HP: 52
MP: 4
EP: 110
18 - 2 närstrid (kross)
L3
Järnmanglare
(image)
Kostnad: 50
HP: 64
MP: 4
EP: 150
25 - 2 närstrid (kross)
Empire Builder Extended / lvl2
L0 ♚
Bonde
(image)
Kostnad: 8
HP: 18
MP: 5
EP: 23
5 - 2 närstrid (stick)
4 - 1 distans (stick)
L1
Bågskytt
(image)
Kostnad: 14
HP: 33
MP: 5
EP: 39
4 - 2 närstrid (hugg)
6 - 3 distans (stick)
L2 ♚
Långbågsskytt
(image)
Kostnad: 26
HP: 51
MP: 5
EP: 68
8 - 2 närstrid (hugg)
10 - 3 distans (stick)
L3
Mästerbågskytt
(image)
Kostnad: 46
HP: 67
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (hugg)
11 - 4 distans (stick)
L1
Spjutbärare
(image)
Kostnad: 14
HP: 36
MP: 5
EP: 42
7 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
6 - 1 distans (stick)
L2 ♚
Pikenerare
(image)
Kostnad: 25
HP: 55
MP: 5
EP: 65
10 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
L3
Hillebardiär
(image)
Kostnad: 44
HP: 72
MP: 5
EP: 150
15 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
19 - 2 närstrid (hugg)
L2 ♚
Spjutkastare
(image)
Kostnad: 25
HP: 48
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
11 - 2 distans (stick)
L2 ♚
Svärdssoldat
(image)
Kostnad: 25
HP: 55
MP: 5
EP: 60
8 - 4 närstrid (hugg)
L3
Livgardist
(image)
Kostnad: 43
HP: 74
MP: 6
EP: 150
11 - 4 närstrid (hugg)
L2 ♚
Löjtnant
(image)
Kostnad: 35
HP: 40
MP: 6
EP: 80
ledarskap
8 - 3 närstrid (hugg)
5 - 3 distans (stick)
L3
General
(image)
Kostnad: 54
HP: 50
MP: 6
EP: 180
ledarskap
9 - 4 närstrid (hugg)
7 - 3 distans (stick)
L4
Överstemarskalk
(image)
Kostnad: 66
HP: 60
MP: 6
EP: 150
ledarskap
10 - 4 närstrid (hugg)
8 - 3 distans (stick)
L1 ♟
Magiker
(image)
Kostnad: 20
HP: 24
MP: 5
EP: 60
5 - 1 närstrid (kross)
7 - 3 distans (eld) (magisk)
L2 ♚
Röd magiker
(image)
Kostnad: 40
HP: 42
MP: 5
EP: 100
6 - 2 närstrid (kross)
8 - 4 distans (eld) (magisk)
L3
Silvermagiker
(image)
Kostnad: 59
HP: 48
MP: 6
EP: 150
teleportera
7 - 2 närstrid (kross)
9 - 4 distans (eld) (magisk)
L3
Ärkemagiker
(image)
Kostnad: 59
HP: 54
MP: 5
EP: 220
7 - 2 närstrid (kross)
12 - 4 distans (eld) (magisk)
L4
Stormagiker
(image)
Kostnad: 72
HP: 65
MP: 5
EP: 150
9 - 2 närstrid (kross)
16 - 4 distans (eld) (magisk)
L2 ♚
Vit magiker
(image)
Kostnad: 40
HP: 35
MP: 5
EP: 150
botar, helar +8
6 - 2 närstrid (kross)
9 - 3 distans (ockult) (magisk)
L3
Ljusets magiker
(image)
Kostnad: 64
HP: 47
MP: 5
EP: 150
lyser upp, botar, helar +8
7 - 3 närstrid (kross)
12 - 3 distans (ockult) (magisk)
Empire Builder Extended / lvl3
L0 ♚
Bonde
(image)
Kostnad: 8
HP: 18
MP: 5
EP: 23
5 - 2 närstrid (stick)
4 - 1 distans (stick)
L1
Bågskytt
(image)
Kostnad: 14
HP: 33
MP: 5
EP: 39
4 - 2 närstrid (hugg)
6 - 3 distans (stick)
L2
Långbågsskytt
(image)
Kostnad: 26
HP: 51
MP: 5
EP: 68
8 - 2 närstrid (hugg)
10 - 3 distans (stick)
L3 ♚
Mästerbågskytt
(image)
Kostnad: 46
HP: 67
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (hugg)
11 - 4 distans (stick)
L1
Spjutbärare
(image)
Kostnad: 14
HP: 36
MP: 5
EP: 42
7 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
6 - 1 distans (stick)
L2
Pikenerare
(image)
Kostnad: 25
HP: 55
MP: 5
EP: 65
10 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
L3 ♚
Hillebardiär
(image)
Kostnad: 44
HP: 72
MP: 5
EP: 150
15 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
19 - 2 närstrid (hugg)
L2
Spjutkastare
(image)
Kostnad: 25
HP: 48
MP: 5
EP: 150
8 - 3 närstrid (stick) (första slaget)
11 - 2 distans (stick)
L2
Svärdssoldat
(image)
Kostnad: 25
HP: 55
MP: 5
EP: 60
8 - 4 närstrid (hugg)
L3 ♚
Livgardist
(image)
Kostnad: 43
HP: 74
MP: 6
EP: 150
11 - 4 närstrid (hugg)
L1 ♟
Magiker
(image)
Kostnad: 20
HP: 24
MP: 5
EP: 60
5 - 1 närstrid (kross)
7 - 3 distans (eld) (magisk)
L2
Röd magiker
(image)
Kostnad: 40
HP: 42
MP: 5
EP: 100
6 - 2 närstrid (kross)
8 - 4 distans (eld) (magisk)
L3
Silvermagiker
(image)
Kostnad: 59
HP: 48
MP: 6
EP: 150
teleportera
7 - 2 närstrid (kross)
9 - 4 distans (eld) (magisk)
L3 ♚
Ärkemagiker
(image)
Kostnad: 59
HP: 54
MP: 5
EP: 220
7 - 2 närstrid (kross)
12 - 4 distans (eld) (magisk)
L4
Stormagiker
(image)
Kostnad: 72
HP: 65
MP: 5
EP: 150
9 - 2 närstrid (kross)
16 - 4 distans (eld) (magisk)
L2
Vit magiker
(image)
Kostnad: 40
HP: 35
MP: 5
EP: 150
botar, helar +8
6 - 2 närstrid (kross)
9 - 3 distans (ockult) (magisk)
L3 ♚
Ljusets magiker
(image)
Kostnad: 64
HP: 47
MP: 5
EP: 150
lyser upp, botar, helar +8
7 - 3 närstrid (kross)
12 - 3 distans (ockult) (magisk)