Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Balanced Advanced Era

Balanced Advanced Era / Clockwork Dwarves
L0 ♟
Contraption
(image)
Hinta: 12
EP: 21
MP: 7
KP: 22
kahakointi
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L1
Golem
(image)
Hinta: 23
EP: 34
MP: 7
KP: 44
kahakointi
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2
Automaton
(image)
Hinta: 35
EP: 43
MP: 7
KP: 100
kahakointi
7 - 4 lähitaistelu (murskaus)
L1 ♟
Greaser
(image)
Hinta: 22
EP: 46
MP: 3
KP: 43
hoivaa +4
20 - 1 lähitaistelu (tuli)
L2 ♚
Oiler
(image)
Hinta: 38
EP: 60
MP: 3
KP: 75
hoivaa +4
26 - 1 lähitaistelu (tuli)
9 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L3
Armored Mechanic
(image)
Hinta: 52
EP: 74
MP: 3
KP: 130
lääkitsee, hoivaa +8
30 - 1 lähitaistelu (tuli)
12 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L3
Blazer
(image)
Hinta: 52
EP: 80
MP: 3
KP: 130
hoivaa +4
34 - 1 lähitaistelu (tuli)
10 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L1 ♟
Soldier
(image)
Hinta: 17
EP: 40
MP: 4
KP: 42
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Marshal
(image)
Hinta: 28
EP: 57
MP: 4
KP: 77
johtaja
12 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
General
(image)
Hinta: 17
EP: 75
MP: 4
KP: 100
johtaja
16 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Miasmist
(image)
Hinta: 28
EP: 54
MP: 4
KP: 85
10 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (poison)
L3
Gas Baron
(image)
Hinta: 40
EP: 65
MP: 4
KP: 100
12 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 kaukotaistelu (kylmä) (poison)
L1 ♟
Triggerman
(image)
Hinta: 19
EP: 35
MP: 4
KP: 40
3 - 2 lähitaistelu (viilto)
3 - 7 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Gunner
(image)
Hinta: 31
EP: 50
MP: 4
KP: 90
5 - 2 lähitaistelu (viilto)
4 - 8 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Artillery
(image)
Hinta: 45
EP: 66
MP: 4
KP: 100
7 - 2 lähitaistelu (viilto)
5 - 9 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Wanderer
(image)
Hinta: 21
EP: 46
MP: 5
KP: 43
11 - 2 lähitaistelu (lävistys)
L2 ♚
Rambler
(image)
Hinta: 36
EP: 60
MP: 6
KP: 83
11 - 3 lähitaistelu (lävistys)
L3
Itinerant
(image)
Hinta: 45
EP: 75
MP: 7
KP: 100
11 - 4 lähitaistelu (lävistys)
L1 ♟
Wooden Bird
(image)
Hinta: 17
EP: 33
MP: 8
KP: 39
4 - 5 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Steel Eagle
(image)
Hinta: 36
EP: 44
MP: 9
KP: 50
5 - 6 kaukotaistelu (lävistys)
Balanced Advanced Era / Calydonians
L1 ♟
Dardanian Warrior
(image)
Hinta: 15
EP: 33
MP: 5
KP: 42
5 - 3 lähitaistelu (tuli)
5 - 4 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Dardanian Pillager
(image)
Hinta: 26
EP: 54
MP: 5
KP: 72
9 - 3 lähitaistelu (tuli)
8 - 4 lähitaistelu (murskaus)
L3
Dardanian Ravager
(image)
Hinta: 50
EP: 74
MP: 5
KP: 150
13 - 3 lähitaistelu (tuli)
11 - 4 lähitaistelu (murskaus)
L1 ♟
Dioian Swordsman
(image)
Hinta: 20
EP: 26
MP: 5
KP: 47
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L2
Dioian Veteran
(image)
Hinta: 44
EP: 44
MP: 5
KP: 82
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 4 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L3
Dioian Swordmaster
(image)
Hinta: 58
EP: 60
MP: 5
KP: 150
10 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L1 ♟
Hoplite
(image)
Hinta: 16
EP: 36
MP: 4
KP: 43
vankkumaton
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Polemarch
(image)
Hinta: 36
EP: 56
MP: 4
KP: 94
vankkumaton
7 - 4 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
12 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Diarch
(image)
Hinta: 56
EP: 74
MP: 4
KP: 150
vankkumaton
8 - 5 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
16 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Tassiarch
(image)
Hinta: 34
EP: 52
MP: 4
KP: 75
johtaja, vankkumaton
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Strategos
(image)
Hinta: 50
EP: 53
MP: 4
KP: 150
johtaja, vankkumaton
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Peltast
(image)
Hinta: 18
EP: 28
MP: 6
KP: 34
kahakointi
5 - 2 lähitaistelu (lävistys)
4 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Veteran Peltast
(image)
Hinta: 34
EP: 37
MP: 7
KP: 57
kahakointi
6 - 2 lähitaistelu (lävistys)
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Thracian Peltast
(image)
Hinta: 48
EP: 46
MP: 8
KP: 150
kahakointi
6 - 3 lähitaistelu (lävistys)
9 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L1 ♟
Prodromoi
(image)
Hinta: 24
EP: 36
MP: 8
KP: 44
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
7 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Hipparch
(image)
Hinta: 37
EP: 50
MP: 9
KP: 80
johtaja
10 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Epihipparch
(image)
Hinta: 54
EP: 67
MP: 9
KP: 150
johtaja
13 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2
Hippikon
(image)
Hinta: 40
EP: 54
MP: 8
KP: 107
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
9 - 3 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
10 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Hetaroi
(image)
Hinta: 57
EP: 72
MP: 8
KP: 150
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
12 - 3 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
14 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Teti
(image)
Hinta: 14
EP: 30
MP: 6
KP: 37
3 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L2
Gymnet
(image)
Hinta: 30
EP: 46
MP: 7
KP: 82
10 - 3 kaukotaistelu (murskaus) (tarkk’ampuja)
L3
Rhodian Slinger
(image)
Hinta: 52
EP: 56
MP: 7
KP: 150
11 - 4 kaukotaistelu (murskaus) (tarkk’ampuja)
L2 ♚
Toxotes
(image)
Hinta: 34
EP: 44
MP: 5
KP: 64
4 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L3
Cretan Toxotes
(image)
Hinta: 48
EP: 60
MP: 5
KP: 150
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
11 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
Balanced Advanced Era / Aragwaith
L1 ♟
Archer
(image)
Hinta: 16
EP: 25
MP: 5
KP: 38
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Strongbow
(image)
Hinta: 33
EP: 33
MP: 5
KP: 80
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Greatbow
(image)
Hinta: 48
EP: 44
MP: 5
KP: 100
13 - 3 lähitaistelu (viilto)
12 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Slayer
(image)
Hinta: 49
EP: 43
MP: 5
KP: 500
12 - 4 lähitaistelu (viilto)
9 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Eagle Rider
(image)
Hinta: 21
EP: 36
MP: 7
KP: 36
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
10 - 2 lähitaistelu (murskaus) (attack only)
L2
Eagle Master
(image)
Hinta: 35
EP: 48
MP: 7
KP: 100
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
15 - 2 lähitaistelu (murskaus) (attack only)
L1 ♟
Scout
(image)
Hinta: 18
EP: 31
MP: 8
KP: 36
10 - 2 lähitaistelu (lävistys)
L2
Lancer
(image)
Hinta: 38
EP: 40
MP: 8
KP: 80
11 - 3 lähitaistelu (lävistys)
L3
Silver Shield
(image)
Hinta: 38
EP: 54
MP: 8
KP: 80
13 - 4 lähitaistelu (lävistys)
L1 ♟
Spearman
(image)
Hinta: 15
EP: 29
MP: 5
KP: 38
11 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
L2 ♚
Flagbearer
(image)
Hinta: 40
EP: 34
MP: 4
KP: 100
protection, vankkumaton
13 - 2 lähitaistelu (lävistys)
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Captain
(image)
Hinta: 60
EP: 43
MP: 4
KP: 175
protection, vankkumaton
17 - 2 lähitaistelu (lävistys)
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
L4
Ancient Banner
(image)
Hinta: 90
EP: 55
MP: 4
KP: 100
protection, vankkumaton
21 - 2 lähitaistelu (lävistys)
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Pikeman
(image)
Hinta: 38
EP: 44
MP: 5
KP: 94
17 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
L3
Guardian
(image)
Hinta: 51
EP: 51
MP: 5
KP: 100
24 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
L1 ♟
Swordsman
(image)
Hinta: 13
EP: 28
MP: 5
KP: 32
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Guard
(image)
Hinta: 27
EP: 40
MP: 4
KP: 78
12 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Shield Guard
(image)
Hinta: 37
EP: 54
MP: 4
KP: 100
16 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Longswordsman
(image)
Hinta: 24
EP: 38
MP: 5
KP: 78
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Swordmaster
(image)
Hinta: 43
EP: 52
MP: 5
KP: 100
10 - 5 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Warlock
(image)
Hinta: 20
EP: 22
MP: 5
KP: 54
hoivaa +4
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Wizard
(image)
Hinta: 43
EP: 31
MP: 5
KP: 132
lääkitsee, hoivaa +8
9 - 2 lähitaistelu (murskaus)
11 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Sorcerer
(image)
Hinta: 68
EP: 40
MP: 5
KP: 100
lääkitsee, hoivaa +8, kaukosiirto
13 - 2 lähitaistelu (murskaus)
15 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
Balanced Advanced Era / Chaos
L1 ♟
Evil Crab
(image)
Hinta: 18
EP: 40
MP: 10
KP: 42
sukellusväijytys
8 - 2 lähitaistelu (viilto)
3 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Hell Crab
(image)
Hinta: 40
EP: 50
MP: 10
KP: 150
sukellusväijytys
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
4 - 4 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L1 ♟
Headhunter
(image)
Hinta: 18
EP: 33
MP: 7
KP: 40
kahakointi
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Marauder
(image)
Hinta: 36
EP: 38
MP: 7
KP: 70
kahakointi
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
10 - 2 lähitaistelu (viilto)
7 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Soulhunter
(image)
Hinta: 55
EP: 46
MP: 7
KP: 150
kahakointi
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
13 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Hound
(image)
Hinta: 15
EP: 21
MP: 7
KP: 40
9 - 2 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L2
Flesh Hound
(image)
Hinta: 40
EP: 48
MP: 6
KP: 150
12 - 2 lähitaistelu (murskaus) (hurmos)
L2
Rabid Hound
(image)
Hinta: 40
EP: 36
MP: 7
KP: 35
9 - 3 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L3
Warp Hound
(image)
Hinta: 80
EP: 40
MP: 7
KP: 150
12 - 3 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L1 ♟
Invader
(image)
Hinta: 15
EP: 36
MP: 5
KP: 39
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Dark Knight
(image)
Hinta: 36
EP: 51
MP: 5
KP: 85
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
15 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L3
Blood Knight
(image)
Hinta: 42
EP: 74
MP: 5
KP: 120
12 - 4 lähitaistelu (viilto)
22 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L4
Overlord
(image)
Hinta: 70
EP: 87
MP: 6
KP: 150
12 - 5 lähitaistelu (viilto)
30 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Doom Guard
(image)
Hinta: 40
EP: 52
MP: 4
KP: 90
vankkumaton
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
15 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L3
Hell Guardian
(image)
Hinta: 80
EP: 63
MP: 4
KP: 150
vankkumaton
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
20 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L1 ♟
Invoker
(image)
Hinta: 17
EP: 26
MP: 5
KP: 48
6 - 1 lähitaistelu (murskaus)
10 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Magus
(image)
Hinta: 40
EP: 35
MP: 5
KP: 90
johtaja
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
10 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L3
Demonologist
(image)
Hinta: 80
EP: 45
MP: 5
KP: 150
johtaja
8 - 2 lähitaistelu (murskaus)
10 - 4 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
32 - 1 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L1 ♟
Lesser Daemon
(image)
Hinta: 20
EP: 36
MP: 6
KP: 38
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (tuli) (ensi-isku)
L2 ♚
Chaos Daemon
(image)
Hinta: 42
EP: 46
MP: 6
KP: 90
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (tuli) (ensi-isku)
L3
Greater Daemon
(image)
Hinta: 80
EP: 70
MP: 6
KP: 150
8 - 5 lähitaistelu (viilto)
10 - 3 kaukotaistelu (tuli) (ensi-isku)
L2
Winged Daemon
(image)
Hinta: 40
EP: 37
MP: 8
KP: 150
4 - 4 lähitaistelu (viilto)
14 - 2 kaukotaistelu (tuli) (ensi-isku)
L1 ♟
Lesser Mutation
(image)
Hinta: 20
EP: 48
MP: 4
KP: 40
uusiutuu
12 - 2 lähitaistelu (murskaus) (poison)
L2 ♚
Greater Mutation
(image)
Hinta: 40
EP: 56
MP: 4
KP: 90
uusiutuu
16 - 2 lähitaistelu (murskaus) (poison)
L3
Abomination
(image)
Hinta: 80
EP: 70
MP: 4
KP: 150
uusiutuu
20 - 2 lähitaistelu (murskaus) (poison)
Balanced Advanced Era / Dark Elves
L1 ♟
Enchantress
(image)
Hinta: 19
EP: 27
MP: 5
KP: 55
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
5 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Sorceress
(image)
Hinta: 42
EP: 47
MP: 5
KP: 120
hoivaa +4
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
6 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Cleric
(image)
Hinta: 60
EP: 62
MP: 5
KP: 100
lääkitsee, hoivaa +8
7 - 4 lähitaistelu (murskaus)
9 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L1 ♟
Fighter
(image)
Hinta: 15
EP: 34
MP: 5
KP: 35
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Captain
(image)
Hinta: 37
EP: 48
MP: 5
KP: 100
johtaja
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 3 lähitaistelu (lävistys)
9 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Marshal
(image)
Hinta: 75
EP: 65
MP: 5
KP: 100
johtaja
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
11 - 3 lähitaistelu (lävistys)
13 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Warrior
(image)
Hinta: 30
EP: 50
MP: 6
KP: 90
6 - 5 lähitaistelu (viilto)
L3
Corsair
(image)
Hinta: 63
EP: 70
MP: 6
KP: 100
7 - 7 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Hunter
(image)
Hinta: 17
EP: 27
MP: 6
KP: 35
cavestalk
5 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Shadow
(image)
Hinta: 33
EP: 38
MP: 6
KP: 70
cavestalk
7 - 2 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
7 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Stalker
(image)
Hinta: 55
EP: 50
MP: 6
KP: 100
cavestalk
10 - 2 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
8 - 5 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Ice Wyrm
(image)
Hinta: 21
EP: 41
MP: 5
KP: 41
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
4 - 4 kaukotaistelu (kylmä)
L2
Frost Wyrm
(image)
Hinta: 43
EP: 62
MP: 5
KP: 100
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 4 kaukotaistelu (kylmä)
L3
Rime Wyrm
(image)
Hinta: 60
EP: 81
MP: 5
KP: 150
14 - 2 lähitaistelu (murskaus)
11 - 4 kaukotaistelu (kylmä)
L2 ♚
Mistral Wyrm
(image)
Hinta: 43
EP: 59
MP: 6
KP: 100
9 - 3 lähitaistelu (murskaus)
5 - 4 kaukotaistelu (kylmä)
L3
Boreal Wyrm
(image)
Hinta: 65
EP: 77
MP: 7
KP: 150
13 - 3 lähitaistelu (murskaus)
7 - 4 kaukotaistelu (kylmä)
L1 ♟
Lizard Rider
(image)
Hinta: 24
EP: 37
MP: 7
KP: 35
10 - 2 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2
Lizard Master
(image)
Hinta: 35
EP: 54
MP: 7
KP: 90
15 - 2 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Lizard Lord
(image)
Hinta: 45
EP: 68
MP: 7
KP: 120
20 - 2 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Noble
(image)
Hinta: 16
EP: 33
MP: 5
KP: 40
johtaja
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
10 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L2 ♚
Lord
(image)
Hinta: 50
EP: 47
MP: 5
KP: 120
johtaja
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
15 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L3
High Lord
(image)
Hinta: 100
EP: 63
MP: 5
KP: 100
johtaja
8 - 5 lähitaistelu (viilto)
21 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L0 ♟
Vampire Bat
(image)
Hinta: 11
EP: 16
MP: 8
KP: 20
5 - 2 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L1
Verilepakko
(image)
Hinta: 20
EP: 28
MP: 9
KP: 56
5 - 3 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L2
Twilight Bat
(image)
Hinta: 30
EP: 38
MP: 9
KP: 150
7 - 3 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L1 ♟
Wizard
(image)
Hinta: 21
EP: 25
MP: 5
KP: 50
8 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Sorcerer
(image)
Hinta: 39
EP: 40
MP: 5
KP: 90
12 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L3
Warlock
(image)
Hinta: 80
EP: 52
MP: 5
KP: 150
4 - 4 lähitaistelu (salatiede) (imee elämää)
14 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
Balanced Advanced Era / Drakes
L1 ♟
Polttodraakki
(image)
Hinta: 21
EP: 42
MP: 5
KP: 43
7 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Tulidraakki
(image)
Hinta: 35
EP: 63
MP: 5
KP: 80
9 - 2 lähitaistelu (viilto)
7 - 5 kaukotaistelu (tuli)
L3
Roihudraakki
(image)
Hinta: 51
EP: 82
MP: 5
KP: 220
12 - 2 lähitaistelu (viilto)
8 - 6 kaukotaistelu (tuli)
L4
Tuomiopäivädraakki
(image)
Hinta: 100
EP: 98
MP: 5
KP: 150
15 - 2 lähitaistelu (viilto)
12 - 6 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Liekkidraakki
(image)
Hinta: 35
EP: 55
MP: 5
KP: 80
johtaja
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 kaukotaistelu (tuli)
L3
Liekkisydän
(image)
Hinta: 51
EP: 72
MP: 5
KP: 150
johtaja
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 4 kaukotaistelu (tuli)
L1 ♟
Liskotaistelija
(image)
Hinta: 15
EP: 26
MP: 6
KP: 32
4 - 4 lähitaistelu (lävistys)
4 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Liskosoturi
(image)
Hinta: 30
EP: 36
MP: 7
KP: 55
6 - 4 lähitaistelu (lävistys)
5 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Liskosissi
(image)
Hinta: 46
EP: 47
MP: 7
KP: 150
8 - 4 lähitaistelu (lävistys)
7 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Liitodraakki
(image)
Hinta: 16
EP: 30
MP: 8
KP: 35
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
3 - 3 kaukotaistelu (tuli) (tarkk’ampuja)
L2
Taivasdraakki
(image)
Hinta: 30
EP: 49
MP: 9
KP: 80
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
5 - 3 kaukotaistelu (tuli) (tarkk’ampuja)
L3
Myrskydraakki
(image)
Hinta: 40
EP: 63
MP: 9
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 kaukotaistelu (tuli) (tarkk’ampuja)
L1 ♟
Draakkien iskusoturi
(image)
Hinta: 19
EP: 43
MP: 5
KP: 45
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
L2 ♚
Draakkien valiosoturi
(image)
Hinta: 31
EP: 66
MP: 5
KP: 95
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 5 lähitaistelu (lävistys)
10 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L3
Draakkien mahtisoturi
(image)
Hinta: 40
EP: 85
MP: 5
KP: 150
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
14 - 3 lähitaistelu (murskaus)
8 - 5 lähitaistelu (lävistys)
L1 ♟
Draakkitaistelija
(image)
Hinta: 17
EP: 39
MP: 6
KP: 42
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
3 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Draakkisoturi
(image)
Hinta: 30
EP: 60
MP: 6
KP: 70
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L3
Draakkimestari
(image)
Hinta: 47
EP: 80
MP: 6
KP: 150
16 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Draakkivartija
(image)
Hinta: 31
EP: 62
MP: 5
KP: 105
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
17 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
L3
Draakkikaartilainen
(image)
Hinta: 46
EP: 82
MP: 5
KP: 150
16 - 3 lähitaistelu (viilto)
23 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
L1 ♟
Liskoennustaja
(image)
Hinta: 16
EP: 22
MP: 6
KP: 28
hoivaa +4
4 - 2 lähitaistelu (murskaus)
5 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Lisko-oraakkeli
(image)
Hinta: 27
EP: 29
MP: 6
KP: 150
hoivaa +4
4 - 3 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Liskotietäjä
(image)
Hinta: 27
EP: 29
MP: 6
KP: 150
lääkitsee, hoivaa +8
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
Balanced Advanced Era / Dwarves
L1 ♟
Kääpiösoturi
(image)
Hinta: 16
EP: 38
MP: 4
KP: 41
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Dwarvish Runesmith
(image)
Hinta: 30
EP: 46
MP: 4
KP: 110
16 - 2 lähitaistelu (murskaus) (maaginen)
L3
Dwarvish Runemaster
(image)
Hinta: 50
EP: 57
MP: 4
KP: 220
21 - 2 lähitaistelu (murskaus) (maaginen)
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Hinta: 50
EP: 67
MP: 4
KP: 100
26 - 2 lähitaistelu (murskaus) (maaginen)
L2 ♚
Rautapaita
(image)
Hinta: 32
EP: 59
MP: 4
KP: 74
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
14 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L3
Kääpiöylimys
(image)
Hinta: 54
EP: 79
MP: 4
KP: 150
15 - 3 lähitaistelu (viilto)
19 - 2 lähitaistelu (murskaus)
10 - 2 kaukotaistelu (viilto)
L1 ♟
Ukkoskääpiö
(image)
Hinta: 17
EP: 34
MP: 4
KP: 40
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
18 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Dwarvish Flamethrower
(image)
Hinta: 35
EP: 42
MP: 4
KP: 100
7 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 6 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Ukkosvartija
(image)
Hinta: 30
EP: 44
MP: 4
KP: 95
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
28 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Lohikäärmekaartilainen
(image)
Hinta: 46
EP: 59
MP: 4
KP: 150
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
40 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Dwarvish Runner
(image)
Hinta: 14
EP: 32
MP: 6
KP: 30
5 - 2 lähitaistelu (viilto)
7 - 2 kaukotaistelu (viilto)
L2 ♚
Dwarvish Axethrower
(image)
Hinta: 28
EP: 40
MP: 6
KP: 64
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
11 - 2 kaukotaistelu (viilto)
L3
Dwarvish Axemaster
(image)
Hinta: 37
EP: 51
MP: 6
KP: 100
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
14 - 2 kaukotaistelu (viilto)
L1 ♟
Gyrocopter
(image)
Hinta: 17
EP: 36
MP: 6
KP: 35
10 - 2 kaukotaistelu (murskaus)
L2
Steamcopter
(image)
Hinta: 27
EP: 45
MP: 7
KP: 150
10 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L1 ♟
Kiihkokääpiö
(image)
Hinta: 19
EP: 34
MP: 5
KP: 42
4 - 4 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L2
Hurmoskääpiö
(image)
Hinta: 33
EP: 48
MP: 5
KP: 150
7 - 4 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L1 ♟
Kääpiövartija
(image)
Hinta: 19
EP: 42
MP: 4
KP: 47
vankkumaton
5 - 3 lähitaistelu (lävistys)
5 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Kaartin kääpiö
(image)
Hinta: 32
EP: 54
MP: 4
KP: 85
vankkumaton
7 - 3 lähitaistelu (lävistys)
8 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Järkkymätön kääpiö
(image)
Hinta: 41
EP: 68
MP: 4
KP: 150
vankkumaton
9 - 3 lähitaistelu (lävistys)
11 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Steamwheel
(image)
Hinta: 15
EP: 35
MP: 8
KP: 40
14 - 1 lähitaistelu (murskaus) (rynnäkkö)
L2
Thunderwheel
(image)
Hinta: 25
EP: 45
MP: 9
KP: 60
20 - 1 lähitaistelu (murskaus) (rynnäkkö)
L3
Warwheel
(image)
Hinta: 35
EP: 60
MP: 10
KP: 100
26 - 1 lähitaistelu (murskaus) (rynnäkkö)
Balanced Advanced Era / Kalifa
L1 ♟
Ahadath
(image)
Hinta: 15
EP: 35
MP: 6
KP: 35
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Ghazi
(image)
Hinta: 35
EP: 50
MP: 6
KP: 80
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Elite Ghazi
(image)
Hinta: 60
EP: 65
MP: 6
KP: 80
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Naffatun
(image)
Hinta: 35
EP: 45
MP: 6
KP: 80
9 - 3 lähitaistelu (tuli)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Amir
(image)
Hinta: 17
EP: 40
MP: 5
KP: 40
9 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Arif
(image)
Hinta: 38
EP: 56
MP: 5
KP: 86
12 - 2 lähitaistelu (lävistys)
8 - 3 lähitaistelu (viilto) (tarkk’ampuja)
10 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L3
Immortal
(image)
Hinta: 48
EP: 70
MP: 4
KP: 100
13 - 3 lähitaistelu (lävistys)
10 - 3 lähitaistelu (viilto) (tarkk’ampuja)
16 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L2 ♚
Mubarizan
(image)
Hinta: 35
EP: 54
MP: 5
KP: 90
15 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Ekim
(image)
Hinta: 20
EP: 26
MP: 5
KP: 33
lääkitsee, hoivaa +8
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Ekim Haram
(image)
Hinta: 40
EP: 38
MP: 5
KP: 75
lääkitsee, hoivaa +8, uusiutuu
7 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L0 ♟
Falcon
(image)
Hinta: 11
EP: 18
MP: 7
KP: 22
3 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 1 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
L1
Elder Falcon
(image)
Hinta: 18
EP: 27
MP: 8
KP: 25
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
9 - 1 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
L1 ♟
Ghulam
(image)
Hinta: 17
EP: 38
MP: 6
KP: 40
20 - 1 lähitaistelu (lävistys)
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Ghaznid
(image)
Hinta: 40
EP: 50
MP: 6
KP: 70
26 - 1 lähitaistelu (lävistys)
9 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L3
Life Guard
(image)
Hinta: 80
EP: 65
MP: 6
KP: 100
26 - 2 lähitaistelu (lävistys)
14 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2
Ghulam al Rami
(image)
Hinta: 35
EP: 46
MP: 7
KP: 70
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Karadis
(image)
Hinta: 17
EP: 34
MP: 7
KP: 40
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Ghulam al Rami
(image)
Hinta: 35
EP: 46
MP: 7
KP: 70
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Mamluk
(image)
Hinta: 35
EP: 43
MP: 8
KP: 70
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Rami
(image)
Hinta: 16
EP: 32
MP: 5
KP: 38
6 - 1 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (tuli)
4 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Rami al Nuri
(image)
Hinta: 34
EP: 44
MP: 5
KP: 80
7 - 2 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 kaukotaistelu (tuli)
5 - 5 kaukotaistelu (lävistys)
Balanced Advanced Era / Lavinian Legion
L0 ♟
Auxiliary
(image)
Hinta: 11
EP: 26
MP: 6
KP: 24
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
L1
Light Infantryman
(image)
Hinta: 24
EP: 37
MP: 6
KP: 40
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Rorarius
(image)
Hinta: 32
EP: 50
MP: 6
KP: 100
12 - 3 lähitaistelu (viilto)
L1
Skirmisher
(image)
Hinta: 24
EP: 32
MP: 6
KP: 40
kahakointi
7 - 3 lähitaistelu (lävistys)
8 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Velite
(image)
Hinta: 24
EP: 46
MP: 6
KP: 100
kahakointi
10 - 3 lähitaistelu (lävistys)
10 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1
Slinger
(image)
Hinta: 24
EP: 28
MP: 6
KP: 36
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L2 ♚
Funditor
(image)
Hinta: 30
EP: 46
MP: 6
KP: 100
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
9 - 4 kaukotaistelu (murskaus)
L1 ♟
Bowman
(image)
Hinta: 17
EP: 28
MP: 4
KP: 40
vankkumaton
5 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L2
Field Ballista
(image)
Hinta: 29
EP: 36
MP: 3
KP: 66
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
18 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Archuballistarius
(image)
Hinta: 40
EP: 46
MP: 3
KP: 100
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
24 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Siege Archer
(image)
Hinta: 29
EP: 38
MP: 4
KP: 66
vankkumaton
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
8 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L3
Saggitarius
(image)
Hinta: 41
EP: 48
MP: 4
KP: 100
vankkumaton
8 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
10 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L1 ♟
Horseman
(image)
Hinta: 24
EP: 36
MP: 8
KP: 40
6 - 3 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
5 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Claimant
(image)
Hinta: 38
EP: 50
MP: 9
KP: 68
8 - 3 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Champion
(image)
Hinta: 53
EP: 64
MP: 9
KP: 100
10 - 3 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
9 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Legionnaire
(image)
Hinta: 18
EP: 36
MP: 5
KP: 42
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
12 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
4 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Decurion
(image)
Hinta: 29
EP: 50
MP: 5
KP: 72
johtaja
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
10 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
6 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Centurion
(image)
Hinta: 40
EP: 64
MP: 5
KP: 100
johtaja
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
15 - 2 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
8 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Propugnator
(image)
Hinta: 29
EP: 46
MP: 5
KP: 68
vankkumaton
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
20 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
6 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Praetorian Guard
(image)
Hinta: 40
EP: 56
MP: 5
KP: 100
vankkumaton
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
24 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (hidastaa)
L2 ♚
Signifer
(image)
Hinta: 29
EP: 54
MP: 5
KP: 72
inspires
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Aquilifer
(image)
Hinta: 40
EP: 54
MP: 5
KP: 100
inspires
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
River Calf
(image)
Hinta: 23
EP: 42
MP: 4
KP: 41
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2
River Horse
(image)
Hinta: 34
EP: 60
MP: 4
KP: 64
14 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Hippopotamus
(image)
Hinta: 46
EP: 80
MP: 4
KP: 100
18 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
Balanced Advanced Era / Loyalists
L1 ♟
Jousimies
(image)
Hinta: 14
EP: 33
MP: 5
KP: 39
4 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Pitkäjousimies
(image)
Hinta: 30
EP: 48
MP: 5
KP: 68
8 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Jousen mestari
(image)
Hinta: 46
EP: 67
MP: 5
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
11 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Velho
(image)
Hinta: 20
EP: 24
MP: 5
KP: 57
5 - 1 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Valkea velho
(image)
Hinta: 40
EP: 35
MP: 5
KP: 120
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
9 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Punainen velho
(image)
Hinta: 40
EP: 42
MP: 5
KP: 100
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Arkkivelho
(image)
Hinta: 59
EP: 54
MP: 5
KP: 220
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
12 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L4
Suurvelho
(image)
Hinta: 72
EP: 65
MP: 5
KP: 150
9 - 2 lähitaistelu (murskaus)
16 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Hopeavelho
(image)
Hinta: 59
EP: 48
MP: 6
KP: 150
kaukosiirto
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
9 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L1 ♟
Hevosmies
(image)
Hinta: 23
EP: 38
MP: 8
KP: 44
9 - 2 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
L2
Ritari
(image)
Hinta: 40
EP: 58
MP: 8
KP: 107
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
14 - 2 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
L2
Peitsimies
(image)
Hinta: 40
EP: 50
MP: 10
KP: 150
12 - 3 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
L1 ♟
Kersantti
(image)
Hinta: 19
EP: 32
MP: 6
KP: 32
johtaja
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
4 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Luutnantti
(image)
Hinta: 35
EP: 40
MP: 6
KP: 80
johtaja
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Kenraali
(image)
Hinta: 54
EP: 50
MP: 6
KP: 180
johtaja
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L4
Suurmarsalkka
(image)
Hinta: 66
EP: 60
MP: 6
KP: 150
johtaja
10 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Merenmiestaistelija
(image)
Hinta: 14
EP: 36
MP: 6
KP: 36
6 - 3 lähitaistelu (lävistys)
L2
Merenmiessoturi
(image)
Hinta: 28
EP: 50
MP: 6
KP: 80
10 - 3 lähitaistelu (lävistys)
L3
Hopliitti
(image)
Hinta: 43
EP: 52
MP: 5
KP: 150
vankkumaton
15 - 2 lähitaistelu (lävistys)
L3
Tritoni
(image)
Hinta: 43
EP: 60
MP: 6
KP: 150
14 - 3 lähitaistelu (lävistys)
19 - 2 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Merenneitonoviisi
(image)
Hinta: 19
EP: 27
MP: 6
KP: 50
7 - 1 lähitaistelu (murskaus)
8 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (maaginen)
L2
Merenneitolumoojatar
(image)
Hinta: 33
EP: 38
MP: 6
KP: 90
9 - 1 lähitaistelu (murskaus)
14 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (maaginen)
L3
Merenneitoseireeni
(image)
Hinta: 52
EP: 49
MP: 7
KP: 150
12 - 1 lähitaistelu (murskaus) (maaginen)
15 - 3 kaukotaistelu (murskaus) (maaginen)
L2
Merenneitopapitar
(image)
Hinta: 38
EP: 31
MP: 6
KP: 150
lääkitsee, hoivaa +8
5 - 3 lähitaistelu (murskaus)
6 - 4 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Merenneitoin ennustaja
(image)
Hinta: 57
EP: 41
MP: 6
KP: 150
valaisee, lääkitsee, hoivaa +8
7 - 3 lähitaistelu (murskaus)
8 - 4 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L1 ♟
Miekkailija
(image)
Hinta: 16
EP: 28
MP: 6
KP: 42
kahakointi
4 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2
Kaksintaistelija
(image)
Hinta: 32
EP: 44
MP: 7
KP: 90
kahakointi
5 - 5 lähitaistelu (viilto)
12 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Aselajien mestari
(image)
Hinta: 44
EP: 57
MP: 7
KP: 150
kahakointi
7 - 5 lähitaistelu (viilto)
20 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Raskas jalkamies
(image)
Hinta: 19
EP: 38
MP: 4
KP: 40
11 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Iskusoturi
(image)
Hinta: 35
EP: 52
MP: 4
KP: 110
18 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L3
Rautamurskaaja
(image)
Hinta: 50
EP: 64
MP: 4
KP: 150
25 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L1 ♟
Ratsumies
(image)
Hinta: 17
EP: 38
MP: 8
KP: 40
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2
Rakuuna
(image)
Hinta: 34
EP: 53
MP: 9
KP: 95
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
12 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Ratsumestari
(image)
Hinta: 52
EP: 68
MP: 9
KP: 150
10 - 4 lähitaistelu (viilto)
20 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L0 ♟
Talonpoika
(image)
Hinta: 8
EP: 18
MP: 5
KP: 23
5 - 2 lähitaistelu (lävistys)
4 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L1
Jousimies
(image)
Hinta: 14
EP: 33
MP: 5
KP: 39
4 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Pitkäjousimies
(image)
Hinta: 26
EP: 51
MP: 5
KP: 68
8 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Jousen mestari
(image)
Hinta: 46
EP: 67
MP: 5
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
11 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Keihäsmies
(image)
Hinta: 14
EP: 36
MP: 5
KP: 42
7 - 3 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
6 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Keihäänheittäjä
(image)
Hinta: 25
EP: 48
MP: 5
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
11 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Miekkamies
(image)
Hinta: 25
EP: 55
MP: 5
KP: 60
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Kuninkaallinen kaartilainen
(image)
Hinta: 43
EP: 74
MP: 6
KP: 150
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Seiväsmies
(image)
Hinta: 25
EP: 55
MP: 5
KP: 65
10 - 3 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
L3
Hilparimies
(image)
Hinta: 44
EP: 72
MP: 5
KP: 150
15 - 3 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
19 - 2 lähitaistelu (viilto)
Balanced Advanced Era / Northerners
L1 ♟
Örkkisalamurhaaja
(image)
Hinta: 17
EP: 26
MP: 6
KP: 30
7 - 1 lähitaistelu (viilto)
3 - 3 kaukotaistelu (viilto) (tarkk’ampuja, poison)
L1 ♟
Peikonpentu
(image)
Hinta: 13
EP: 42
MP: 4
KP: 36
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Kivenheittäjäpeikko
(image)
Hinta: 29
EP: 49
MP: 5
KP: 80
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
17 - 1 kaukotaistelu (murskaus)
L3
Troll Boulderlobber
(image)
Hinta: 41
EP: 58
MP: 5
KP: 120
uusiutuu
14 - 2 lähitaistelu (murskaus)
23 - 1 kaukotaistelu (murskaus)
L2 ♚
Peikko
(image)
Hinta: 29
EP: 55
MP: 5
KP: 66
uusiutuu
14 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L3
Peikkosoturi
(image)
Hinta: 42
EP: 70
MP: 5
KP: 150
uusiutuu
20 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Troll Shaman
(image)
Hinta: 32
EP: 50
MP: 5
KP: 100
uusiutuu
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Örkkihallitsija
(image)
Hinta: 34
EP: 60
MP: 6
KP: 100
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Örkkivaltias
(image)
Hinta: 54
EP: 75
MP: 6
KP: 100
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Nagataistelija
(image)
Hinta: 14
EP: 33
MP: 7
KP: 32
4 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2
Naga Depthprowler
(image)
Hinta: 26
EP: 39
MP: 7
KP: 100
sukellusväijytys
5 - 4 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L3
Naga Depthstalker
(image)
Hinta: 46
EP: 44
MP: 7
KP: 100
sukellusväijytys
6 - 5 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L2
Nagasoturi
(image)
Hinta: 27
EP: 43
MP: 7
KP: 66
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Myrmidoni
(image)
Hinta: 48
EP: 49
MP: 7
KP: 150
9 - 5 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Jousiörkki
(image)
Hinta: 14
EP: 32
MP: 5
KP: 30
3 - 2 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
7 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Varsijousiörkki
(image)
Hinta: 26
EP: 43
MP: 5
KP: 80
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
10 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L3
Rautajousiörkki
(image)
Hinta: 43
EP: 56
MP: 5
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
12 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
15 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L0 ♟
Keihäshiisi
(image)
Hinta: 9
EP: 18
MP: 5
KP: 18
6 - 3 lähitaistelu (lävistys)
3 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L1
Hiisinostattaja
(image)
Hinta: 13
EP: 31
MP: 5
KP: 150
johtaja
7 - 3 lähitaistelu (lävistys)
L1
Hiisiseivästäjä
(image)
Hinta: 13
EP: 26
MP: 5
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
5 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Naga Hunter
(image)
Hinta: 17
EP: 30
MP: 7
KP: 30
4 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 2 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
L2
Naga Assassin
(image)
Hinta: 25
EP: 42
MP: 7
KP: 100
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 2 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
L1 ♟
Orcish Shaman
(image)
Hinta: 18
EP: 27
MP: 5
KP: 36
5 - 1 lähitaistelu (murskaus)
8 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (imee elämää)
L2 ♚
Orcish Warlock
(image)
Hinta: 27
EP: 39
MP: 5
KP: 100
8 - 1 lähitaistelu (murskaus)
8 - 4 kaukotaistelu (kylmä)
L2 ♚
Orcish Witch Doctor
(image)
Hinta: 28
EP: 37
MP: 5
KP: 100
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (imee elämää)
L1 ♟
Susiratsastaja
(image)
Hinta: 17
EP: 32
MP: 8
KP: 30
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2
Hiisiritari
(image)
Hinta: 32
EP: 49
MP: 9
KP: 65
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Hukkaratsastaja
(image)
Hinta: 41
EP: 61
MP: 10
KP: 150
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
4 - 4 lähitaistelu (viilto) (poison)
L2
Hiisiryöväri
(image)
Hinta: 32
EP: 44
MP: 9
KP: 150
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 3 lähitaistelu (tuli)
6 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L1 ♟
Örkkisotilas
(image)
Hinta: 12
EP: 38
MP: 5
KP: 42
9 - 2 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Örkkisoturi
(image)
Hinta: 26
EP: 58
MP: 5
KP: 60
10 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Örkkisotaherra
(image)
Hinta: 48
EP: 78
MP: 5
KP: 150
15 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Örkkisurmaaja
(image)
Hinta: 33
EP: 36
MP: 6
KP: 150
9 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (viilto) (tarkk’ampuja, poison)
Balanced Advanced Era / Outlaws
L1 ♟
Nagataistelija
(image)
Hinta: 14
EP: 33
MP: 7
KP: 32
4 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2
Naga Depthprowler
(image)
Hinta: 26
EP: 39
MP: 7
KP: 100
sukellusväijytys
5 - 4 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L3
Naga Depthstalker
(image)
Hinta: 46
EP: 44
MP: 7
KP: 100
sukellusväijytys
6 - 5 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L2
Nagasoturi
(image)
Hinta: 27
EP: 43
MP: 7
KP: 66
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Myrmidoni
(image)
Hinta: 48
EP: 49
MP: 7
KP: 150
9 - 5 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Salametsästäjä
(image)
Hinta: 14
EP: 32
MP: 6
KP: 29
3 - 2 lähitaistelu (viilto)
4 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Ansoittaja
(image)
Hinta: 27
EP: 45
MP: 6
KP: 65
4 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Metsästäjä
(image)
Hinta: 54
EP: 57
MP: 7
KP: 150
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
9 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L3
Samooja
(image)
Hinta: 60
EP: 60
MP: 7
KP: 150
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Korsto
(image)
Hinta: 13
EP: 33
MP: 5
KP: 39
5 - 4 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Lurjus
(image)
Hinta: 23
EP: 50
MP: 5
KP: 60
8 - 4 lähitaistelu (murskaus)
L0 ♟
Räyhääjä
(image)
Hinta: 7
EP: 17
MP: 5
KP: 18
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Ansoittaja
(image)
Hinta: 27
EP: 45
MP: 5
KP: 65
4 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Metsästäjä
(image)
Hinta: 54
EP: 57
MP: 5
KP: 150
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
9 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L3
Samooja
(image)
Hinta: 60
EP: 60
MP: 6
KP: 150
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Brigand
(image)
Hinta: 16
EP: 31
MP: 8
KP: 30
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
10 - 1 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Raider
(image)
Hinta: 29
EP: 48
MP: 9
KP: 46
5 - 5 lähitaistelu (viilto)
13 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Naga Hunter
(image)
Hinta: 17
EP: 30
MP: 7
KP: 30
4 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 2 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
L2
Naga Assassin
(image)
Hinta: 25
EP: 42
MP: 7
KP: 100
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 2 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
L1 ♟
Nuori jätti
(image)
Hinta: 15
EP: 42
MP: 5
KP: 32
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Jätti
(image)
Hinta: 33
EP: 68
MP: 5
KP: 150
10 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Outlaw Princess
(image)
Hinta: 40
EP: 44
MP: 5
KP: 80
distract
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
5 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L3
Outlaw Queen
(image)
Hinta: 55
EP: 62
MP: 5
KP: 100
distract, johtaja
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L1 ♟
Rogue Mage
(image)
Hinta: 18
EP: 30
MP: 5
KP: 55
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 2 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Shadow Mage
(image)
Hinta: 38
EP: 38
MP: 5
KP: 100
johtaja
6 - 3 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
10 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L3
Shadow Lord
(image)
Hinta: 55
EP: 49
MP: 5
KP: 150
johtaja
9 - 4 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
13 - 2 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
9 - 3 kaukotaistelu (murskaus) (maaginen)
L1 ♟
Rosvo
(image)
Hinta: 14
EP: 30
MP: 7
KP: 36
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
5 - 2 kaukotaistelu (murskaus)
L2
Lainsuojaton
(image)
Hinta: 28
EP: 42
MP: 7
KP: 77
8 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L3
Karkuri
(image)
Hinta: 56
EP: 62
MP: 7
KP: 150
piiloutuminen
11 - 2 lähitaistelu (murskaus)
7 - 4 kaukotaistelu (murskaus)
L1 ♟
Varas
(image)
Hinta: 13
EP: 24
MP: 6
KP: 28
4 - 3 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L2 ♚
Hiippari
(image)
Hinta: 24
EP: 40
MP: 6
KP: 70
kahakointi
6 - 3 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
4 - 3 kaukotaistelu (viilto)
L3
Salamurhaaja
(image)
Hinta: 44
EP: 51
MP: 6
KP: 150
kahakointi
8 - 3 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
5 - 3 kaukotaistelu (viilto) (poison)
Balanced Advanced Era / Sidhe
L1 ♟
Fury
(image)
Hinta: 19
EP: 28
MP: 6
KP: 50
4 - 4 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L2
Wildblade
(image)
Hinta: 35
EP: 40
MP: 6
KP: 120
5 - 5 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L3
Whirlwind
(image)
Hinta: 67
EP: 50
MP: 6
KP: 150
kahakointi
6 - 6 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L1 ♟
Hoarfroster
(image)
Hinta: 17
EP: 31
MP: 5
KP: 35
5 - 2 lähitaistelu (viilto)
3 - 7 kaukotaistelu (kylmä)
L2 ♚
Snowdancer
(image)
Hinta: 40
EP: 48
MP: 5
KP: 75
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
4 - 8 kaukotaistelu (kylmä)
L3
Blizzardlord
(image)
Hinta: 60
EP: 60
MP: 5
KP: 150
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 9 kaukotaistelu (kylmä)
L1 ♟
Raindancer
(image)
Hinta: 22
EP: 32
MP: 5
KP: 48
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
War Mage
(image)
Hinta: 38
EP: 44
MP: 5
KP: 76
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Thunderblade
(image)
Hinta: 56
EP: 56
MP: 5
KP: 150
7 - 5 lähitaistelu (viilto) (maaginen)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Windlasher
(image)
Hinta: 38
EP: 42
MP: 5
KP: 76
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Tempest
(image)
Hinta: 56
EP: 50
MP: 5
KP: 100
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 5 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L4
Stormlord
(image)
Hinta: 80
EP: 60
MP: 5
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
12 - 5 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L1 ♟
Wanderer
(image)
Hinta: 17
EP: 26
MP: 7
KP: 40
kahakointi
5 - 3 lähitaistelu (lävistys)
7 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Tracker
(image)
Hinta: 31
EP: 38
MP: 7
KP: 60
kahakointi
7 - 3 lähitaistelu (lävistys)
9 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Windrunner
(image)
Hinta: 48
EP: 52
MP: 8
KP: 150
kahakointi
9 - 3 lähitaistelu (lävistys)
13 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Warrior
(image)
Hinta: 14
EP: 32
MP: 6
KP: 38
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Bladespinner
(image)
Hinta: 32
EP: 49
MP: 6
KP: 80
7 - 5 lähitaistelu (viilto)
L3
Wardancer
(image)
Hinta: 52
EP: 68
MP: 6
KP: 150
8 - 6 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Herald
(image)
Hinta: 32
EP: 48
MP: 5
KP: 100
johtaja
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Warsinger
(image)
Hinta: 52
EP: 63
MP: 5
KP: 150
johtaja
8 - 5 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Veiledblade
(image)
Hinta: 32
EP: 42
MP: 6
KP: 90
väijytys
6 - 4 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L3
Shadowdancer
(image)
Hinta: 52
EP: 52
MP: 6
KP: 150
väijytys
7 - 5 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L1 ♟
Warrior Spirit
(image)
Hinta: 20
EP: 19
MP: 7
KP: 30
terror, sylvan spark
4 - 4 lähitaistelu (salatiede)
L2
Sidhe Ancestor
(image)
Hinta: 44
EP: 27
MP: 7
KP: 110
terror, sylvan spark
5 - 5 lähitaistelu (salatiede)
5 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L3
Sidhe Forefather
(image)
Hinta: 74
EP: 36
MP: 7
KP: 150
terror, sylvan spark
6 - 6 lähitaistelu (salatiede)
7 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L1 ♟
Young Bear
(image)
Hinta: 18
EP: 45
MP: 5
KP: 45
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
10 - 2 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Bear
(image)
Hinta: 33
EP: 65
MP: 5
KP: 100
16 - 2 lähitaistelu (murskaus)
16 - 2 lähitaistelu (viilto)
Balanced Advanced Era / Steppe Orcs
L1 ♟
Icewind Herder
(image)
Hinta: 18
EP: 37
MP: 5
KP: 50
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
4 - 4 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Icewind Drover
(image)
Hinta: 34
EP: 54
MP: 5
KP: 100
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 4 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L3
Icewind Master
(image)
Hinta: 55
EP: 65
MP: 5
KP: 100
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 5 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Steppe Outcast
(image)
Hinta: 30
EP: 52
MP: 5
KP: 64
20 - 1 lähitaistelu (kylmä) (maaginen)
L3
Steppe Pariah
(image)
Hinta: 46
EP: 65
MP: 5
KP: 100
27 - 1 lähitaistelu (kylmä) (maaginen)
L1 ♟
Naga Guardian
(image)
Hinta: 16
EP: 38
MP: 5
KP: 35
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2
Naga Warden
(image)
Hinta: 48
EP: 50
MP: 5
KP: 70
11 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L3
Naga Abomination
(image)
Hinta: 100
EP: 55
MP: 6
KP: 100
8 - 5 lähitaistelu (viilto)
10 - 4 lähitaistelu (murskaus)
13 - 3 lähitaistelu (lävistys)
L3
Naga Sentinel
(image)
Hinta: 100
EP: 55
MP: 6
KP: 100
12 - 4 lähitaistelu (murskaus)
L1 ♟
Steppe Hunter
(image)
Hinta: 14
EP: 25
MP: 6
KP: 28
4 - 2 lähitaistelu (viilto)
4 - 2 kaukotaistelu (lävistys) (hidastaa)
L2
Steppe Flanker
(image)
Hinta: 22
EP: 28
MP: 6
KP: 94
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (hidastaa)
L2
Steppe Striker
(image)
Hinta: 22
EP: 28
MP: 6
KP: 94
kahakointi
6 - 2 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (selkäänpuukotus)
L1 ♟
Steppe Shieldbearer
(image)
Hinta: 12
EP: 38
MP: 4
KP: 16
5 - 3 lähitaistelu (murskaus) (defend only)
L2 ♚
Steppe Rigid
(image)
Hinta: 32
EP: 50
MP: 4
KP: 26
7 - 3 lähitaistelu (murskaus) (defend only)
L3
Steppe Stoic
(image)
Hinta: 41
EP: 75
MP: 4
KP: 37
9 - 3 lähitaistelu (murskaus) (defend only)
L1 ♟
Steppe Spearhead
(image)
Hinta: 20
EP: 38
MP: 5
KP: 40
11 - 2 lähitaistelu (murskaus) (dread)
L2 ♚
Steppe Juggernaut
(image)
Hinta: 40
EP: 54
MP: 5
KP: 100
12 - 3 lähitaistelu (murskaus) (dread)
L2 ♚
Steppe Vanguard
(image)
Hinta: 40
EP: 50
MP: 5
KP: 110
johtaja
12 - 2 lähitaistelu (murskaus) (dread)
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Steppe Khan
(image)
Hinta: 40
EP: 68
MP: 5
KP: 100
johtaja
15 - 2 lähitaistelu (murskaus) (dread)
9 - 4 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Steppe Warrior
(image)
Hinta: 15
EP: 39
MP: 5
KP: 34
10 - 2 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Steppe Bladesman
(image)
Hinta: 28
EP: 58
MP: 5
KP: 70
16 - 2 lähitaistelu (viilto)
L3
Steppe Massif
(image)
Hinta: 48
EP: 76
MP: 5
KP: 100
16 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2
Steppe Savage
(image)
Hinta: 34
EP: 52
MP: 5
KP: 100
7 - 4 lähitaistelu (murskaus) (hurmos)
L2 ♚
Steppe Spearman
(image)
Hinta: 26
EP: 58
MP: 5
KP: 70
10 - 3 lähitaistelu (lävistys)
L3
Steppe Skewer
(image)
Hinta: 44
EP: 74
MP: 5
KP: 100
14 - 3 lähitaistelu (lävistys) (ensi-isku)
Balanced Advanced Era / Sylvans
L1 ♟
Puupaimen
(image)
Hinta: 20
EP: 52
MP: 4
KP: 40
13 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Vanhempi puupaimen
(image)
Hinta: 31
EP: 64
MP: 4
KP: 100
väijytys, uusiutuu
19 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L3
Muinainen puupaimen
(image)
Hinta: 48
EP: 80
MP: 4
KP: 150
väijytys, uusiutuu
25 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Wose Shaman
(image)
Hinta: 40
EP: 55
MP: 4
KP: 100
väijytys, uusiutuu
9 - 2 lähitaistelu (murskaus)
10 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L1 ♟
Haltiashamaani
(image)
Hinta: 15
EP: 26
MP: 5
KP: 32
hoivaa +4
3 - 2 lähitaistelu (murskaus)
3 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L2 ♚
Haltiadruidi
(image)
Hinta: 34
EP: 36
MP: 5
KP: 80
lääkitsee, hoivaa +8
4 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (maaginen)
L3
Keijuparantaja
(image)
Hinta: 52
EP: 46
MP: 6
KP: 150
lääkitsee, hoivaa +8
6 - 2 lähitaistelu (murskaus) (maaginen)
6 - 3 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
8 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (maaginen)
L2 ♚
Haltiavelhotar
(image)
Hinta: 34
EP: 41
MP: 5
KP: 100
4 - 2 lähitaistelu (murskaus)
4 - 3 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
7 - 4 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Haltialumoojatar
(image)
Hinta: 55
EP: 50
MP: 5
KP: 180
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
5 - 4 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
9 - 4 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L4
Keijulumoojatar
(image)
Hinta: 67
EP: 60
MP: 6
KP: 150
6 - 3 lähitaistelu (murskaus) (maaginen)
6 - 5 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
10 - 5 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L1 ♟
Haltiasoturi
(image)
Hinta: 14
EP: 33
MP: 5
KP: 40
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
3 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Haltiakapteeni
(image)
Hinta: 32
EP: 47
MP: 5
KP: 90
johtaja
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Haltiain marsalkka
(image)
Hinta: 55
EP: 62
MP: 5
KP: 150
johtaja
10 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Haltiasankari
(image)
Hinta: 32
EP: 51
MP: 5
KP: 90
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Haltiain esitaistelija
(image)
Hinta: 55
EP: 70
MP: 5
KP: 150
9 - 5 lähitaistelu (viilto)
9 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Haltiatiedustelija
(image)
Hinta: 18
EP: 32
MP: 9
KP: 32
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Haltiaratsastaja
(image)
Hinta: 31
EP: 46
MP: 10
KP: 75
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
9 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Haltiain esiratsastaja
(image)
Hinta: 43
EP: 57
MP: 10
KP: 150
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Jousihaltia
(image)
Hinta: 17
EP: 29
MP: 6
KP: 44
5 - 2 lähitaistelu (viilto)
5 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Haltiasamooja
(image)
Hinta: 41
EP: 42
MP: 6
KP: 90
väijytys
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Haltiasissi
(image)
Hinta: 60
EP: 55
MP: 6
KP: 150
väijytys
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
10 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Haltiatarkk’ampuja
(image)
Hinta: 41
EP: 37
MP: 6
KP: 80
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
9 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L3
Haltiain jousimestari
(image)
Hinta: 55
EP: 47
MP: 6
KP: 150
7 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 5 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L1 ♟
Merenmiesmetsästäjä
(image)
Hinta: 15
EP: 30
MP: 6
KP: 35
4 - 2 lähitaistelu (lävistys)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Merenmieskeihästäjä
(image)
Hinta: 27
EP: 40
MP: 6
KP: 85
6 - 2 lähitaistelu (lävistys)
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Merenmiesharppuunoija
(image)
Hinta: 48
EP: 55
MP: 6
KP: 150
8 - 2 lähitaistelu (lävistys)
10 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Merenmiesverkonheittäjä
(image)
Hinta: 27
EP: 40
MP: 7
KP: 80
6 - 3 lähitaistelu (lävistys)
9 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L3
Merenmiesvangitsija
(image)
Hinta: 46
EP: 55
MP: 7
KP: 150
8 - 3 lähitaistelu (lävistys)
8 - 3 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L1 ♟
Merenneitonoviisi
(image)
Hinta: 19
EP: 27
MP: 6
KP: 50
7 - 1 lähitaistelu (murskaus)
8 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (maaginen)
L2
Merenneitolumoojatar
(image)
Hinta: 33
EP: 38
MP: 6
KP: 90
9 - 1 lähitaistelu (murskaus)
14 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (maaginen)
L3
Merenneitoseireeni
(image)
Hinta: 52
EP: 49
MP: 7
KP: 150
12 - 1 lähitaistelu (murskaus) (maaginen)
15 - 3 kaukotaistelu (murskaus) (maaginen)
L2
Merenneitopapitar
(image)
Hinta: 38
EP: 31
MP: 6
KP: 150
lääkitsee, hoivaa +8
5 - 3 lähitaistelu (murskaus)
6 - 4 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Merenneitoin ennustaja
(image)
Hinta: 57
EP: 41
MP: 6
KP: 150
valaisee, lääkitsee, hoivaa +8
7 - 3 lähitaistelu (murskaus)
8 - 4 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L1 ♟
Sprite
(image)
Hinta: 21
EP: 22
MP: 5
KP: 70
2 - 3 lähitaistelu (tuli)
5 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Fire Faerie
(image)
Hinta: 42
EP: 32
MP: 5
KP: 100
3 - 4 lähitaistelu (tuli)
6 - 5 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Dryad
(image)
Hinta: 60
EP: 43
MP: 5
KP: 150
4 - 5 lähitaistelu (tuli)
7 - 6 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Faerie Spirit
(image)
Hinta: 60
EP: 37
MP: 5
KP: 150
5 - 5 lähitaistelu (tuli) (maaginen)
5 - 5 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
Balanced Advanced Era / Undead
L1 ♟
Luujousimies
(image)
Hinta: 14
EP: 28
MP: 5
KP: 31
3 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Bone Shooter
(image)
Hinta: 26
EP: 40
MP: 5
KP: 80
sukellusväijytys
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
10 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Kirottu ampuja
(image)
Hinta: 38
EP: 50
MP: 5
KP: 150
sukellusväijytys
8 - 2 lähitaistelu (viilto)
14 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Luusoturi
(image)
Hinta: 14
EP: 28
MP: 5
KP: 31
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Palannut
(image)
Hinta: 28
EP: 47
MP: 5
KP: 85
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Kova luu
(image)
Hinta: 50
EP: 68
MP: 5
KP: 150
sukellusväijytys
12 - 4 lähitaistelu (viilto)
L3
Kuolonritari
(image)
Hinta: 45
EP: 66
MP: 5
KP: 150
johtaja
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Bone Rider
(image)
Hinta: 32
EP: 45
MP: 8
KP: 80
10 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Bone Knight
(image)
Hinta: 45
EP: 58
MP: 8
KP: 150
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Kuolonterä
(image)
Hinta: 28
EP: 39
MP: 6
KP: 150
sukellusväijytys
8 - 5 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Kummitus
(image)
Hinta: 20
EP: 18
MP: 7
KP: 30
4 - 3 lähitaistelu (salatiede) (imee elämää)
3 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L2
Varjo
(image)
Hinta: 38
EP: 24
MP: 7
KP: 100
yöväijyntä, kahakointi
8 - 3 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L3
Yön kauhu
(image)
Hinta: 52
EP: 35
MP: 7
KP: 150
yöväijyntä, kahakointi
10 - 3 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
L2
Wraith
(image)
Hinta: 38
EP: 25
MP: 7
KP: 100
6 - 4 lähitaistelu (salatiede) (imee elämää)
4 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L3
Spectre
(image)
Hinta: 52
EP: 33
MP: 7
KP: 150
9 - 4 lähitaistelu (salatiede) (imee elämää)
6 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L1 ♟
Dark Adept
(image)
Hinta: 17
EP: 29
MP: 5
KP: 48
11 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Pimeyden velho
(image)
Hinta: 32
EP: 48
MP: 5
KP: 90
4 - 3 lähitaistelu (murskaus)
14 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
10 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Lich
(image)
Hinta: 50
EP: 60
MP: 6
KP: 150
9 - 3 lähitaistelu (salatiede) (imee elämää)
14 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
10 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L4
Ancient Lich
(image)
Hinta: 100
EP: 80
MP: 6
KP: 150
8 - 4 lähitaistelu (salatiede) (imee elämää)
13 - 5 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
9 - 5 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Necromancer
(image)
Hinta: 32
EP: 45
MP: 5
KP: 90
Summon
4 - 2 lähitaistelu (murskaus) (plague)
12 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
8 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Elder Necromancer
(image)
Hinta: 32
EP: 58
MP: 5
KP: 150
Summon
5 - 3 lähitaistelu (murskaus) (plague)
15 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
11 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L1 ♟
Skeleton Mage
(image)
Hinta: 14
EP: 25
MP: 5
KP: 25
8 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Ice Conjurer
(image)
Hinta: 28
EP: 35
MP: 5
KP: 60
8 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen, hidastaa)
L3
Icelord
(image)
Hinta: 40
EP: 48
MP: 5
KP: 150
11 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen, hidastaa)
L2 ♚
Pyromancer
(image)
Hinta: 28
EP: 35
MP: 5
KP: 60
8 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Firelord
(image)
Hinta: 40
EP: 48
MP: 5
KP: 150
9 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Skeleton Wizard
(image)
Hinta: 28
EP: 35
MP: 5
KP: 60
10 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Dark Archon
(image)
Hinta: 40
EP: 48
MP: 5
KP: 150
13 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L0 ♟
Vampire Bat
(image)
Hinta: 11
EP: 16
MP: 8
KP: 20
5 - 2 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L1
Verilepakko
(image)
Hinta: 20
EP: 28
MP: 9
KP: 56
5 - 3 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L2
Dread Bat
(image)
Hinta: 32
EP: 33
MP: 9
KP: 150
6 - 4 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L0 ♟
Young Vampire
(image)
Hinta: 9
EP: 20
MP: 5
KP: 25
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Vampire
(image)
Hinta: 20
EP: 38
MP: 5
KP: 35
uusiutuu
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
4 - 3 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, plague)
L2
Elder Vampire
(image)
Hinta: 40
EP: 53
MP: 5
KP: 150
uusiutuu
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, plague)
3 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (hidastaa)
L0 ♟
Zombie
(image)
Hinta: 8
EP: 20
MP: 5
KP: 24
6 - 2 lähitaistelu (murskaus) (plague)
L1 ♟
Ghoul
(image)
Hinta: 16
EP: 34
MP: 5
KP: 35
4 - 3 lähitaistelu (viilto) (hidastaa)
L2 ♚
Corpse Gatherer
(image)
Hinta: 30
EP: 57
MP: 5
KP: 35
ruokinta
6 - 3 lähitaistelu (viilto) (hidastaa)
13 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L1 ♟
Wight
(image)
Hinta: 15
EP: 32
MP: 5
KP: 35
5 - 3 lähitaistelu (viilto) (imee elämää, plague)
L2 ♚
Mohrg
(image)
Hinta: 30
EP: 44
MP: 5
KP: 35
7 - 3 lähitaistelu (viilto) (imee elämää, plague)
5 - 3 lähitaistelu (kylmä) (hidastaa)
3 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (poison)
Balanced Advanced Era / Wood Warriors
L1 ♟
Carnivore Plant
(image)
Hinta: 15
EP: 28
MP: 4
KP: 35
regenerates
8 - 2 lähitaistelu (lävistys) (poison)
L2 ♚
Fatal Tangle
(image)
Hinta: 30
EP: 46
MP: 4
KP: 80
regenerates
8 - 3 lähitaistelu (lävistys) (poison)
10 - 2 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L1 ♟
Exiled Alchemist
(image)
Hinta: 20
EP: 27
MP: 5
KP: 54
hoivaa +4
4 - 2 lähitaistelu (murskaus)
5 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Wood's Druid
(image)
Hinta: 38
EP: 37
MP: 5
KP: 100
lääkitsee, hoivaa +8
6 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Legendary Sorcerer
(image)
Hinta: 64
EP: 50
MP: 5
KP: 150
lääkitsee, hoivaa +8
8 - 2 lähitaistelu (murskaus)
10 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L1 ♟
Explorer Puck
(image)
Hinta: 15
EP: 28
MP: 7
KP: 36
kahakointi
6 - 2 lähitaistelu (tuli)
4 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L2
Predator Rats Knight
(image)
Hinta: 30
EP: 48
MP: 9
KP: 70
5 - 4 lähitaistelu (viilto) (selkäänpuukotus)
10 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Rats Knight
(image)
Hinta: 36
EP: 41
MP: 10
KP: 75
kahakointi
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Wildrats Knight
(image)
Hinta: 54
EP: 54
MP: 11
KP: 90
kahakointi
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
10 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Little Golem
(image)
Hinta: 20
EP: 38
MP: 4
KP: 45
12 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Golem Wood Defender
(image)
Hinta: 37
EP: 54
MP: 4
KP: 100
18 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L3
Destroyer Golem
(image)
Hinta: 53
EP: 68
MP: 4
KP: 150
24 - 2 lähitaistelu (murskaus)
9 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L1 ♟
Swamp Explorer
(image)
Hinta: 14
EP: 30
MP: 6
KP: 36
5 - 3 lähitaistelu (murskaus)
5 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Amphibians Rider
(image)
Hinta: 30
EP: 50
MP: 7
KP: 70
5 - 4 lähitaistelu (lävistys) (hidastaa)
8 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Young Bigfoot
(image)
Hinta: 14
EP: 36
MP: 5
KP: 38
väijytys
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Bigfoot
(image)
Hinta: 28
EP: 56
MP: 5
KP: 90
väijytys
9 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L3
Terrible Bigfoot
(image)
Hinta: 50
EP: 75
MP: 5
KP: 130
väijytys
13 - 3 lähitaistelu (murskaus)
20 - 1 kaukotaistelu (murskaus)
L1 ♟
Young Faun
(image)
Hinta: 17
EP: 30
MP: 6
KP: 44
5 - 2 lähitaistelu (lävistys)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Faun Captain
(image)
Hinta: 33
EP: 48
MP: 5
KP: 95
johtaja
5 - 5 lähitaistelu (viilto)
9 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L3
Faun Overlord
(image)
Hinta: 51
EP: 63
MP: 5
KP: 140
johtaja
6 - 5 lähitaistelu (viilto)
12 - 2 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Faun Sharpshooter
(image)
Hinta: 35
EP: 41
MP: 6
KP: 90
8 - 2 lähitaistelu (lävistys)
7 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L3
Faun Sniper
(image)
Hinta: 52
EP: 54
MP: 6
KP: 150
10 - 2 lähitaistelu (lävistys)
10 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
Balanced Advanced Era / Anakes
L0 ♟
Cursed
(image)
Hinta: 8
EP: 20
MP: 5
KP: 26
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Damned
(image)
Hinta: 16
EP: 37
MP: 5
KP: 46
5 - 3 lähitaistelu (viilto) (plague)
4 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Daemon
(image)
Hinta: 35
EP: 48
MP: 5
KP: 84
7 - 3 lähitaistelu (viilto) (plague)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L3
Archdaemon
(image)
Hinta: 56
EP: 58
MP: 5
KP: 150
7 - 4 lähitaistelu (viilto) (plague)
10 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Slaughterer
(image)
Hinta: 40
EP: 59
MP: 4
KP: 84
9 - 3 lähitaistelu (murskaus)
14 - 2 lähitaistelu (lävistys)
L3
Massacrer
(image)
Hinta: 57
EP: 73
MP: 4
KP: 150
13 - 3 lähitaistelu (murskaus)
20 - 2 lähitaistelu (lävistys)
9 - 5 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Heterodox
(image)
Hinta: 17
EP: 37
MP: 4
KP: 50
7 - 3 lähitaistelu (viilto) (deadly strike)
None - None ? (?)
3 - 2 kaukotaistelu (kylmä)
L2 ♚
Heretic
(image)
Hinta: 34
EP: 51
MP: 4
KP: 90
9 - 3 lähitaistelu (viilto) (deadly strike)
None - None ? (?)
5 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L3
Apostate
(image)
Hinta: 57
EP: 60
MP: 4
KP: 150
12 - 3 lähitaistelu (viilto) (deadly strike)
None - None ? (?)
7 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L1 ♟
Initiate
(image)
Hinta: 20
EP: 28
MP: 5
KP: 53
hoivaa +4
6 - 1 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Hierophant
(image)
Hinta: 39
EP: 38
MP: 5
KP: 100
lääkitsee, hoivaa +8
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Dark Prophet
(image)
Hinta: 58
EP: 53
MP: 5
KP: 150
lääkitsee, hoivaa +8
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
10 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Spellcaster
(image)
Hinta: 39
EP: 43
MP: 5
KP: 100
7 - 1 lähitaistelu (murskaus) (plague)
7 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Wizard
(image)
Hinta: 58
EP: 61
MP: 5
KP: 150
7 - 2 lähitaistelu (murskaus) (plague)
10 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L1 ♟
Imp
(image)
Hinta: 15
EP: 32
MP: 6
KP: 43
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Devil
(image)
Hinta: 35
EP: 55
MP: 6
KP: 95
8 - 4 lähitaistelu (tuli)
L3
Fiend
(image)
Hinta: 50
EP: 67
MP: 6
KP: 150
11 - 4 lähitaistelu (tuli)
L2 ♚
Stormbringer
(image)
Hinta: 35
EP: 43
MP: 6
KP: 77
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
10 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L3
Alastor
(image)
Hinta: 50
EP: 52
MP: 6
KP: 77
8 - 4 lähitaistelu (viilto)
10 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L1 ♟
Leech Rider
(image)
Hinta: 20
EP: 42
MP: 8
KP: 37
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää)
L2
Leech Knight
(image)
Hinta: 34
EP: 59
MP: 9
KP: 100
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää)
L3
Leech Dragoon
(image)
Hinta: 54
EP: 75
MP: 9
KP: 150
8 - 5 lähitaistelu (tuli)
7 - 4 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää)
L1 ♟
Sniper
(image)
Hinta: 16
EP: 33
MP: 5
KP: 41
4 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
6 - 3 kaukotaistelu (salatiede)
L2 ♚
Sharp Eye
(image)
Hinta: 33
EP: 45
MP: 5
KP: 70
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
9 - 3 kaukotaistelu (salatiede)
L3
Terrorbow
(image)
Hinta: 39
EP: 53
MP: 5
KP: 150
9 - 3 kaukotaistelu (lävistys) (poison)
9 - 4 kaukotaistelu (salatiede)
Balanced Advanced Era / Elementals
L1 ♟
Jinn
(image)
Hinta: 20
EP: 35
MP: 6
KP: 50
8 - 1 lähitaistelu (kylmä)
5 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2
Efreeti
(image)
Hinta: 38
EP: 48
MP: 6
KP: 100
8 - 2 lähitaistelu (tuli)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2
Great Jinn
(image)
Hinta: 34
EP: 45
MP: 6
KP: 100
14 - 1 lähitaistelu (viilto) (maaginen)
6 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen, imee elämää)
L1 ♟
Small Air Elemental
(image)
Hinta: 18
EP: 18
MP: 5
KP: 40
kahakointi, regenerates
10 - 1 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Air Elemental
(image)
Hinta: 34
EP: 26
MP: 5
KP: 40
kahakointi, regenerates
15 - 1 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (tarkk’ampuja)
L1 ♟
Small Earth Elemental
(image)
Hinta: 18
EP: 40
MP: 4
KP: 60
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Earth Elemental
(image)
Hinta: 34
EP: 64
MP: 4
KP: 150
9 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L1 ♟
Small Fire Elemental
(image)
Hinta: 15
EP: 35
MP: 5
KP: 40
6 - 3 lähitaistelu (tuli)
L2 ♚
Fire Elemental
(image)
Hinta: 28
EP: 50
MP: 5
KP: 60
9 - 3 lähitaistelu (tuli)
L3
Greater Fire Elemental
(image)
Hinta: 42
EP: 60
MP: 5
KP: 100
12 - 3 lähitaistelu (tuli)
L1 ♟
Small Water Elemental
(image)
Hinta: 16
EP: 30
MP: 5
KP: 40
waterhome
6 - 2 lähitaistelu (kylmä) (hidastaa)
6 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L2 ♚
Water Elemental
(image)
Hinta: 30
EP: 43
MP: 5
KP: 60
hoivaa +4
8 - 2 lähitaistelu (kylmä) (hidastaa)
9 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L3
Greater Water Elemental
(image)
Hinta: 44
EP: 58
MP: 5
KP: 100
hoivaa +4
11 - 2 lähitaistelu (kylmä) (hidastaa)
13 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L1 ♟
Summoner
(image)
Hinta: 20
EP: 30
MP: 5
KP: 36
Summon
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
12 - 1 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Master of Balance
(image)
Hinta: 35
EP: 37
MP: 5
KP: 80
Random Evocation, Magical Resistance, Elemental Resistance
4 - 3 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
12 - 1 kaukotaistelu (tuli) (circle, imee elämää)
L2 ♚
Summoner II
(image)
Hinta: 35
EP: 44
MP: 5
KP: 80
Summon
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
15 - 1 lähitaistelu (viilto)
9 - 2 lähitaistelu (murskaus)
10 - 2 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Heavy Summoner
(image)
Hinta: 48
EP: 60
MP: 5
KP: 120
circle of resistance
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
12 - 2 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
12 - 2 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L3
Summoner III
(image)
Hinta: 48
EP: 52
MP: 5
KP: 120
Summon
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
22 - 1 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L4
Master Summoner
(image)
Hinta: 60
EP: 65
MP: 5
KP: 150
Summon
8 - 3 lähitaistelu (viilto) (maaginen)
35 - 1 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
25 - 1 kaukotaistelu (tuli) (circle)
Balanced Advanced Era / Minotaurs
L1 ♟
Behemoth
(image)
Hinta: 24
EP: 42
MP: 5
KP: 45
divine health
5 - 4 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L2
Ancient Behemoth
(image)
Hinta: 35
EP: 56
MP: 5
KP: 100
divine health en
7 - 4 lähitaistelu (viilto) (hurmos)
L1 ♟
Boar Rider
(image)
Hinta: 23
EP: 44
MP: 7
KP: 40
divine health
6 - 3 lähitaistelu (lävistys)
8 - 2 lähitaistelu (murskaus) (rynnäkkö)
L2
Boar Knight
(image)
Hinta: 40
EP: 66
MP: 7
KP: 120
divine health
8 - 3 lähitaistelu (lävistys)
12 - 2 lähitaistelu (murskaus) (rynnäkkö)
L3
Cataphract
(image)
Hinta: 58
EP: 88
MP: 6
KP: 150
divine health
12 - 3 lähitaistelu (lävistys)
16 - 2 lähitaistelu (murskaus) (rynnäkkö)
L1 ♟
Cutthroat
(image)
Hinta: 21
EP: 38
MP: 4
KP: 50
divine health
4 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 1 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L2 ♚
Slayer
(image)
Hinta: 38
EP: 50
MP: 4
KP: 83
divine health
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L3
Executioner
(image)
Hinta: 65
EP: 66
MP: 4
KP: 150
divine health
7 - 4 lähitaistelu (viilto) (poison)
11 - 2 kaukotaistelu (murskaus) (hidastaa)
L1 ♟
Gnoll
(image)
Hinta: 15
EP: 35
MP: 5
KP: 30
swamp prowl
5 - 2 lähitaistelu (viilto)
4 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Keeneye
(image)
Hinta: 32
EP: 45
MP: 5
KP: 60
swamp prowl
8 - 2 lähitaistelu (viilto)
5 - 5 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Sharpeye
(image)
Hinta: 44
EP: 60
MP: 5
KP: 150
swamp prowl
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 5 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L1 ♟
Gore
(image)
Hinta: 17
EP: 37
MP: 4
KP: 45
divine health
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Rouser
(image)
Hinta: 35
EP: 50
MP: 4
KP: 80
divine health
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Overlord
(image)
Hinta: 69
EP: 60
MP: 4
KP: 150
johtaja, divine health
11 - 4 lähitaistelu (viilto)
8 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Savage
(image)
Hinta: 39
EP: 50
MP: 4
KP: 100
divine health
10 - 3 lähitaistelu (murskaus) (dread)
L1 ♟
Shaman
(image)
Hinta: 25
EP: 40
MP: 4
KP: 40
divine health
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Mystic
(image)
Hinta: 46
EP: 49
MP: 5
KP: 100
lääkitsee, hoivaa +8, divine health
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
9 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Warlock
(image)
Hinta: 46
EP: 45
MP: 4
KP: 100
divine health
9 - 2 lähitaistelu (murskaus)
11 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
10 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L3
Elder
(image)
Hinta: 70
EP: 60
MP: 4
KP: 150
divine health
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
14 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
12 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
Balanced Advanced Era / Prime Material Beasts
L1 ♟
Animated Rock
(image)
Hinta: 17
EP: 31
MP: 4
KP: 37
mountainhome
6 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2 ♚
Rock Golem
(image)
Hinta: 29
EP: 45
MP: 4
KP: 82
mountainhome
9 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L3
Rock Titan
(image)
Hinta: 29
EP: 56
MP: 4
KP: 100
mountainhome
12 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L1 ♟
Brazier Creation
(image)
Hinta: 16
EP: 35
MP: 5
KP: 41
deserthome
9 - 2 lähitaistelu (tuli)
L2 ♚
Fire Wisp
(image)
Hinta: 28
EP: 50
MP: 6
KP: 80
deserthome
9 - 2 lähitaistelu (tuli)
7 - 4 kaukotaistelu (tuli)
L3
Fire Ghost
(image)
Hinta: 40
EP: 63
MP: 6
KP: 120
deserthome
10 - 2 lähitaistelu (tuli)
8 - 5 kaukotaistelu (tuli)
L2 ♚
Living Furnace
(image)
Hinta: 26
EP: 46
MP: 5
KP: 90
deserthome
10 - 3 lähitaistelu (tuli)
L3
Lava Beast
(image)
Hinta: 38
EP: 58
MP: 5
KP: 100
deserthome
14 - 3 lähitaistelu (tuli)
L1 ♟
Tidal
(image)
Hinta: 17
EP: 25
MP: 6
KP: 35
waterhome
5 - 3 lähitaistelu (murskaus)
4 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L2 ♚
Ice Crab
(image)
Hinta: 23
EP: 43
MP: 6
KP: 78
8 - 3 lähitaistelu (lävistys)
3 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (hidastaa)
L3
Ice Shell
(image)
Hinta: 33
EP: 52
MP: 6
KP: 100
11 - 3 lähitaistelu (lävistys)
5 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (hidastaa)
L2 ♚
Undine
(image)
Hinta: 30
EP: 37
MP: 6
KP: 84
waterhome
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L3
Tempest Spirit
(image)
Hinta: 40
EP: 46
MP: 6
KP: 100
waterhome
11 - 3 lähitaistelu (kylmä)
10 - 3 kaukotaistelu (murskaus)
L1 ♟
Unicorn
(image)
Hinta: 20
EP: 36
MP: 8
KP: 38
hoivaa +4
7 - 2 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
L2
Silver Unicorn
(image)
Hinta: 38
EP: 46
MP: 8
KP: 100
lääkitsee, hoivaa +8
8 - 2 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
6 - 3 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L1 ♟
Vine Beast
(image)
Hinta: 16
EP: 34
MP: 6
KP: 36
foresthome
5 - 4 lähitaistelu (viilto)
3 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Vine Tiger
(image)
Hinta: 26
EP: 48
MP: 6
KP: 82
väijytys, foresthome
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
5 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Vine Monster
(image)
Hinta: 38
EP: 60
MP: 6
KP: 120
väijytys, foresthome
10 - 4 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L0 ♟
Wind Servant
(image)
Hinta: 11
EP: 20
MP: 7
KP: 26
4 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L1
Razorbird
(image)
Hinta: 18
EP: 32
MP: 8
KP: 35
11 - 1 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
5 - 3 kaukotaistelu (viilto)
L2
Thunderbird
(image)
Hinta: 38
EP: 44
MP: 8
KP: 100
15 - 1 lähitaistelu (lävistys) (rynnäkkö)
8 - 3 kaukotaistelu (viilto)
12 - 2 kaukotaistelu (tuli)
L1
Wind Herder
(image)
Hinta: 20
EP: 36
MP: 6
KP: 35
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L2 ♚
Zephyr
(image)
Hinta: 40
EP: 48
MP: 6
KP: 100
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
9 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
L3
Djinn
(image)
Hinta: 60
EP: 60
MP: 6
KP: 100
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
13 - 3 kaukotaistelu (kylmä)
Balanced Advanced Era / Saurians
L1 ♟
Saurian Mage
(image)
Hinta: 18
EP: 26
MP: 5
KP: 50
4 - 2 lähitaistelu (murskaus)
6 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Saurian Elementalist
(image)
Hinta: 37
EP: 41
MP: 5
KP: 100
4 - 3 lähitaistelu (murskaus)
5 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
8 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L2 ♚
Saurian Healer
(image)
Hinta: 37
EP: 37
MP: 5
KP: 94
lääkitsee, hoivaa +8
4 - 2 lähitaistelu (murskaus)
7 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
L3
Saurian Holy
(image)
Hinta: 58
EP: 46
MP: 5
KP: 150
lääkitsee, hoivaa +8
5 - 2 lähitaistelu (murskaus)
9 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (maaginen)
5 - 4 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Saurian Soulmage
(image)
Hinta: 37
EP: 39
MP: 5
KP: 89
4 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 kaukotaistelu (kylmä) (soulbind, maaginen)
L3
Saurian Shockfrost
(image)
Hinta: 54
EP: 50
MP: 5
KP: 120
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
9 - 4 kaukotaistelu (kylmä) (soulbind, maaginen)
6 - 5 kaukotaistelu (lävistys)
L4
Saurian Ice Lord
(image)
Hinta: 80
EP: 68
MP: 5
KP: 150
10 - 2 lähitaistelu (murskaus)
17 - 4 kaukotaistelu (kylmä) (soulbind, maaginen)
12 - 5 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Saurian Sage
(image)
Hinta: 22
EP: 30
MP: 5
KP: 54
hoivaa +4, battle tutor
5 - 1 lähitaistelu (murskaus)
9 - 2 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L2 ♚
Saurian Mystic
(image)
Hinta: 37
EP: 44
MP: 5
KP: 100
hoivaa +4, battle tutor
7 - 1 lähitaistelu (murskaus)
12 - 2 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L0 ♟
Saurian Trainee
(image)
Hinta: 11
EP: 20
MP: 5
KP: 20
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
3 - 2 kaukotaistelu (viilto)
L1 ♟
Liskotaistelija
(image)
Hinta: 15
EP: 26
MP: 6
KP: 32
4 - 4 lähitaistelu (lävistys)
4 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2
Liskosoturi
(image)
Hinta: 30
EP: 36
MP: 7
KP: 55
6 - 4 lähitaistelu (lävistys)
5 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Liskosissi
(image)
Hinta: 46
EP: 47
MP: 7
KP: 150
8 - 4 lähitaistelu (lävistys)
7 - 2 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Saurian Warrior
(image)
Hinta: 30
EP: 46
MP: 5
KP: 70
johtaja
8 - 4 lähitaistelu (lävistys)
L3
Saurian Hero
(image)
Hinta: 50
EP: 60
MP: 5
KP: 150
johtaja
10 - 4 lähitaistelu (lävistys)
L1 ♟
Lizard Rider
(image)
Hinta: 16
EP: 39
MP: 7
KP: 45
7 - 2 lähitaistelu (murskaus)
5 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2
Lizard Master
(image)
Hinta: 40
EP: 47
MP: 7
KP: 100
12 - 2 lähitaistelu (murskaus)
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Saurian Knife Thrower
(image)
Hinta: 15
EP: 29
MP: 5
KP: 45
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
4 - 4 kaukotaistelu (viilto)
L2 ♚
Saurian Skulker
(image)
Hinta: 35
EP: 40
MP: 5
KP: 64
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 4 kaukotaistelu (viilto) (poison)
L3
Saurian Assassin
(image)
Hinta: 50
EP: 51
MP: 5
KP: 150
yöväijyntä
6 - 3 lähitaistelu (viilto) (poison)
5 - 5 kaukotaistelu (viilto) (poison)
L1 ♟
Spider
(image)
Hinta: 18
EP: 27
MP: 9
KP: 45
8 - 2 lähitaistelu (lävistys) (poison)
L2
Tarantula
(image)
Hinta: 30
EP: 35
MP: 9
KP: 45
10 - 2 lähitaistelu (lävistys) (poison, leech)
L1 ♟
Swamp Saurian
(image)
Hinta: 13
EP: 26
MP: 6
KP: 45
7 - 2 lähitaistelu (viilto)
L2 ♚
Swamp Fighter
(image)
Hinta: 27
EP: 36
MP: 6
KP: 70
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
L3
Swamp Warrior
(image)
Hinta: 38
EP: 50
MP: 6
KP: 150
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
L2
Swamp Guard
(image)
Hinta: 28
EP: 40
MP: 4
KP: 72
vankkumaton
9 - 2 lähitaistelu (viilto)
13 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
L3
Swamp Margrave
(image)
Hinta: 40
EP: 60
MP: 4
KP: 150
vankkumaton
12 - 2 lähitaistelu (viilto)
16 - 1 lähitaistelu (murskaus) (hidastaa)
Balanced Advanced Era / Vampires
L1 ♟
Blood Apprentice
(image)
Hinta: 22
EP: 26
MP: 5
KP: 55
3 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
8 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Blood Manipulator
(image)
Hinta: 40
EP: 38
MP: 5
KP: 95
4 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus)
7 - 4 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
12 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L3
Sangel
(image)
Hinta: 50
EP: 50
MP: 5
KP: 100
6 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus)
8 - 5 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
19 - 2 kaukotaistelu (salatiede) (maaginen)
L2 ♚
Flesh Artisan
(image)
Hinta: 36
EP: 46
MP: 5
KP: 100
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 2 lähitaistelu (lävistys) (selkäänpuukotus, imee elämää)
7 - 3 kaukotaistelu (tuli) (maaginen)
L1 ♟
Blood Hulk
(image)
Hinta: 20
EP: 40
MP: 4
KP: 50
uusiutuu, ruokinta
10 - 2 lähitaistelu (viilto)
L2
Terror Hulk
(image)
Hinta: 32
EP: 60
MP: 4
KP: 150
uusiutuu, ruokinta
15 - 2 lähitaistelu (viilto)
L0 ♟
Bloodborn
(image)
Hinta: 7
EP: 19
MP: 5
KP: 20
4 - 3 lähitaistelu (viilto)
L1 ♟
Fledgeling
(image)
Hinta: 13
EP: 36
MP: 5
KP: 40
7 - 3 lähitaistelu (viilto)
5 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus)
L2 ♚
Duelist
(image)
Hinta: 31
EP: 50
MP: 6
KP: 86
7 - 4 lähitaistelu (viilto)
7 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus)
L3
Sword Dancer
(image)
Hinta: 45
EP: 68
MP: 6
KP: 100
8 - 4 lähitaistelu (viilto) (tarkk’ampuja)
9 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus)
L2 ♚
Noble
(image)
Hinta: 31
EP: 48
MP: 5
KP: 87
johtaja
8 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus, rutto)
L3
Sire
(image)
Hinta: 46
EP: 65
MP: 5
KP: 143
johtaja
11 - 3 lähitaistelu (viilto)
8 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus, rutto)
8 - 2 kaukotaistelu (salatiede)
L4
Methusalem
(image)
Hinta: 70
EP: 85
MP: 5
KP: 100
johtaja
15 - 3 lähitaistelu (viilto)
12 - 2 lähitaistelu (lävistys) (imee elämää, selkäänpuukotus, rutto)
10 - 3 kaukotaistelu (salatiede)
L1 ♟
Thin Blood
(image)
Hinta: 15
EP: 33
MP: 5
KP: 38
6 - 2 lähitaistelu (viilto)
6 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L2 ♚
Half Blood
(image)
Hinta: 28
EP: 48
MP: 5
KP: 70
6 - 3 lähitaistelu (viilto)
6 - 4 kaukotaistelu (lävistys)
L3
Day Hunter
(image)
Hinta: 42
EP: 60
MP: 5
KP: 100
6 - 4 lähitaistelu (viilto)
10 - 4 kaukotaistelu (lävistys) (tarkk’ampuja)
L3
Twilight Walker
(image)
Hinta: 45
EP: 64
MP: 5
KP: 100
9 - 3 lähitaistelu (viilto)
7 - 3 lähitaistelu (viilto) (poison)
12 - 3 kaukotaistelu (lävistys)
L1 ♟
Gargoyle
(image)
Hinta: 15
EP: 35
MP: 6
KP: 44
5 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L2
Marlgoyle
(image)
Hinta: 28
EP: 50
MP: 7
KP: 100
8 - 3 lähitaistelu (murskaus)
L0 ♟
Vampire Bat
(image)
Hinta: 11
EP: 16
MP: 8
KP: 20
5 - 2 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L1
Verilepakko
(image)
Hinta: 20
EP: 28
MP: 9
KP: 56
5 - 3 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)
L2
Dread Bat
(image)
Hinta: 32
EP: 33
MP: 9
KP: 150
6 - 4 lähitaistelu (viilto) (imee elämää)