Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Hồi ký của Delfador

Thần rừng
L2
Pháp sư thần rừng
(image)
Chi phí: 40
Máu: 50
MP: 3
KN: 160
mai phục, tái tạo
9 - 2 cận chiến (va đập)
10 - 2 từ xa (va đập) (chậm)
Con người
L1
Pháp sư bộ hành
(image)
Chi phí: 25
Máu: 24
MP: 6
KN: 60
5 - 1 cận chiến (va đập)
7 - 3 từ xa (lửa) (phép thuật)
L2
Pháp sư chỉ huy
(image)
Chi phí: 60
Máu: 42
MP: 6
KN: 100
lãnh đạo
5 - 2 cận chiến (va đập)
8 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L3
Pháp sư điều khiển
(image)
Chi phí: 100
Máu: 57
MP: 6
KN: 220
hồi máu +4, lãnh đạo
6 - 2 cận chiến (va đập)
12 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L4
Pháp sư bậc thầy
(image)
Chi phí: 125
Máu: 57
MP: 6
KN: 150
hồi máu +4, lãnh đạo
10 - 2 cận chiến (va đập)
16 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L5
Vua của Wesnoth
(image)
Chi phí: 200
Máu: 68
MP: 6
KN: 500
lãnh đạo
13 - 3 cận chiến (va đập)