Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Esquelet

(image)

Els esquelets foren guerrers en un temps lluntà, caiguts en la batalla i revixcuts ara per obra de les arts més obscures. Els no morts són dèbils front a atacs flamígers i sagrats, pero molt resistents davant espases i fleches.

Notes especials: Esta unitat pot moure's sense ser vista en aigües fondes, sense necessitar aire de la superficie.

Alvança de:
Alvança a: Renaixcut Espasa mortal
Cost: 15
PV:34
Moviment: 5
PE:35
Nivell: 1
Alineació: caòtic
IDSkeleton
Habilitats: sumergir
(image)astral
talla
7 - 3
melé
Resistències:
talla40%
perfora60%
impactar-20%
foc-20%
fret60%
arcà-50%
TerrenyCost de movimentDefensa
Aigües fondes310%
Aigües someres220%
Aldea160%
Arena230%
Bosc250%
Camp de bolets260%
Castell160%
Coastal Reef230%
Cova240%
Flat140%
Frozen230%
Impassable-0%
Montanyes360%
Pantà230%
Tossals250%
Unwalkable-0%