Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Era of Strife

Era of Strife / Eltireans
L1 ♟
Disciple of Eltire
(image)
Kaina: 18
GT: 25
MP: 5
PT: 32
heals +4
7 - 2 ranged (paslaptinga) (magiška, sulėtina)
L2
Bishop of Eltire
(image)
Kaina: 40
GT: 35
MP: 5
PT: 50
cures, heals +8
8 - 2 ranged (paslaptinga) (magiška, sulėtina)
6 - 4 ranged (paslaptinga) (magiška)
L3
Archbishop of Eltire
(image)
Kaina: 60
GT: 50
MP: 5
PT: 80
cures, heals +8
10 - 2 ranged (paslaptinga) (magiška, sulėtina)
8 - 4 ranged (paslaptinga) (magiška)
L2
Lightbringer
(image)
Kaina: 40
GT: 48
MP: 6
PT: 68
apšviečia
6 - 5 melee (paslaptinga)
8 - 2 ranged (paslaptinga) (magiška, sulėtina)
L3
Dawnbringer
(image)
Kaina: 65
GT: 60
MP: 6
PT: 90
apšviečia, teleportavimas
8 - 5 melee (paslaptinga)
10 - 2 ranged (paslaptinga) (magiška, sulėtina)
L1 ♟
Elementalist
(image)
Kaina: 21
GT: 25
MP: 6
PT: 40
8 - 1 melee (smūgis)
7 - 3 ranged (ugnis) (magiška)
5 - 4 ranged (šaltis) (magiška)
L2 ♚
Hydromancer
(image)
Kaina: 48
GT: 39
MP: 6
PT: 85
8 - 1 melee (smūgis)
15 - 2 ranged (smūgis)
7 - 4 ranged (šaltis) (magiška)
L3
Hydromonger
(image)
Kaina: 68
GT: 49
MP: 6
PT: 140
8 - 3 melee (smūgis)
21 - 2 ranged (smūgis)
9 - 4 ranged (šaltis) (magiška)
L4
Whirlpool Lord
(image)
Kaina: 100
GT: 60
MP: 6
PT: 140
submerge
8 - 4 melee (smūgis)
28 - 2 ranged (smūgis)
13 - 4 ranged (šaltis) (magiška)
L2 ♚
Pyromancer
(image)
Kaina: 45
GT: 40
MP: 6
PT: 80
5 - 3 melee (ugnis)
10 - 3 ranged (ugnis) (magiška)
L3
Infernal Master
(image)
Kaina: 60
GT: 50
MP: 6
PT: 80
9 - 3 melee (ugnis)
14 - 3 ranged (ugnis) (magiška)
L1 ♟
Glory Seeker
(image)
Kaina: 16
GT: 33
MP: 6
PT: 35
6 - 3 melee (ašmenys)
2 - 4 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Calmblade
(image)
Kaina: 32
GT: 52
MP: 6
PT: 56
7 - 4 melee (ašmenys)
7 - 4 melee (šaltis)
L3
Frostwalker
(image)
Kaina: 48
GT: 64
MP: 6
PT: 150
10 - 4 melee (ašmenys)
10 - 4 melee (šaltis)
L2 ♚
Crusher
(image)
Kaina: 32
GT: 53
MP: 5
PT: 56
15 - 2 melee (ašmenys)
16 - 1 melee (smūgis) (sulėtina)
L3
Destroyer
(image)
Kaina: 48
GT: 69
MP: 5
PT: 120
21 - 2 melee (ašmenys)
22 - 1 melee (smūgis) (sulėtina)
L2 ♚
Patrol Captain
(image)
Kaina: 32
GT: 47
MP: 6
PT: 70
vadovavimas
8 - 3 melee (ašmenys)
3 - 4 ranged (persmeigimas)
L3
Sky Captain
(image)
Kaina: 48
GT: 56
MP: 6
PT: 150
vadovavimas
11 - 3 melee (ašmenys)
5 - 4 ranged (persmeigimas)
L4
Sky Lord
(image)
Kaina: 65
GT: 66
MP: 6
PT: 150
vadovavimas
14 - 3 melee (ašmenys)
6 - 4 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Knight Errant
(image)
Kaina: 14
GT: 36
MP: 5
PT: 27
9 - 2 melee (smūgis)
L2 ♚
Knight of the Sun
(image)
Kaina: 28
GT: 58
MP: 5
PT: 70
atsparus
9 - 3 melee (smūgis)
L3
Guardian of the Sun
(image)
Kaina: 42
GT: 80
MP: 5
PT: 140
atsparus
14 - 3 melee (smūgis)
10 - 3 ranged (paslaptinga)
L1 ♟
Lady o`War
(image)
Kaina: 19
GT: 28
MP: 6
PT: 40
3 - 3 melee (persmeigimas)
4 - 5 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Fury
(image)
Kaina: 35
GT: 40
MP: 6
PT: 80
4 - 4 melee (persmeigimas)
7 - 5 ranged (persmeigimas)
L3
Raging Mistress
(image)
Kaina: 50
GT: 54
MP: 6
PT: 140
5 - 4 melee (persmeigimas)
8 - 6 ranged (persmeigimas)
L2
Temptress
(image)
Kaina: 38
GT: 35
MP: 7
PT: 90
7 - 3 melee (ašmenys) (backstab)
2 - 4 ranged (persmeigimas) (poison)
L3
Siren
(image)
Kaina: 54
GT: 50
MP: 7
PT: 150
10 - 3 melee (ašmenys) (backstab)
6 - 5 ranged (persmeigimas) (poison)
L1 ♟
Wind Rider
(image)
Kaina: 16
GT: 20
MP: 8
PT: 30
7 - 2 melee (smūgis)
L2
Wind Strider
(image)
Kaina: 35
GT: 33
MP: 8
PT: 60
11 - 2 melee (smūgis)
Era of Strife / Eventide
L1 ♟
Auxiliary
(image)
Kaina: 13
GT: 32
MP: 5
PT: 36
9 - 2 melee (persmeigimas)
5 - 3 melee (ašmenys)
L2
Lineman
(image)
Kaina: 26
GT: 49
MP: 5
PT: 49
14 - 2 melee (persmeigimas) (firststrike)
6 - 4 melee (ašmenys)
9 - 2 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Desperado
(image)
Kaina: 14
GT: 22
MP: 8
PT: 28
8 - 1 melee (smūgis)
5 - 3 ranged (smūgis)
L2
Madcap
(image)
Kaina: 28
GT: 39
MP: 8
PT: 100
8 - 2 melee (smūgis)
7 - 3 ranged (smūgis)
L1 ♟
Diu Bowmaiden
(image)
Kaina: 16
GT: 36
MP: 5
PT: 40
apšviečia
6 - 1 melee (ašmenys)
6 - 3 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Arcane Archer
(image)
Kaina: 32
GT: 45
MP: 5
PT: 100
6 - 3 melee (ašmenys)
8 - 3 ranged (persmeigimas)
12 - 2 ranged (paslaptinga)
L2 ♚
Diu Bowmistress
(image)
Kaina: 32
GT: 56
MP: 5
PT: 70
apšviečia
8 - 1 melee (ašmenys)
10 - 3 ranged (persmeigimas)
L3
Diu Keenshot
(image)
Kaina: 48
GT: 70
MP: 5
PT: 150
apšviečia
10 - 2 melee (ašmenys)
15 - 3 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Eventide Herbalist
(image)
Kaina: 18
GT: 30
MP: 5
PT: 30
heals +4
5 - 2 melee (ašmenys)
2 - 3 ranged (ašmenys) (poison)
L2 ♚
Eventide Alchemist
(image)
Kaina: 36
GT: 42
MP: 5
PT: 70
heals +4
7 - 3 melee (ašmenys)
10 - 2 melee (ugnis)
4 - 3 ranged (ašmenys) (poison)
L3
Eventide Poisoner
(image)
Kaina: 54
GT: 62
MP: 5
PT: 150
heals +4
7 - 4 melee (ašmenys)
5 - 4 ranged (ašmenys) (poison)
14 - 2 melee (ugnis)
L1 ♟
Noct Maceman
(image)
Kaina: 16
GT: 32
MP: 5
PT: 44
deluminates
5 - 4 melee (smūgis)
L2 ♚
Dreadlord
(image)
Kaina: 32
GT: 50
MP: 5
PT: 100
11 - 3 melee (smūgis) (dread)
L2 ♚
Noct Macelord
(image)
Kaina: 32
GT: 58
MP: 5
PT: 68
deluminates
8 - 4 melee (smūgis)
L3
Guardian of Noct
(image)
Kaina: 48
GT: 76
MP: 5
PT: 150
deluminates
11 - 4 melee (smūgis)
L1 ♟
Swabbie
(image)
Kaina: 15
GT: 35
MP: 5
PT: 35
5 - 4 melee (ašmenys)
L2
Mariner
(image)
Kaina: 30
GT: 42
MP: 6
PT: 70
6 - 4 melee (ašmenys)
10 - 1 ranged (persmeigimas)
L3
Navigator
(image)
Kaina: 45
GT: 42
MP: 6
PT: 150
9 - 4 melee (ašmenys)
10 - 2 ranged (persmeigimas)
Era of Strife / Minotaurs
L1 ♟
Behemoth
(image)
Kaina: 24
GT: 45
MP: 5
PT: 45
divine health en
5 - 4 melee (ašmenys) (berserk)
L2
Ancient Behemoth
(image)
Kaina: 35
GT: 60
MP: 5
PT: 100
divine health en
7 - 4 melee (ašmenys) (berserk)
L1 ♟
Boar Rider
(image)
Kaina: 20
GT: 44
MP: 7
PT: 40
divine health
6 - 3 melee (persmeigimas)
8 - 2 melee (smūgis) (charge)
L2
Boar Knight
(image)
Kaina: 42
GT: 66
MP: 7
PT: 120
divine health
8 - 3 melee (persmeigimas)
13 - 2 melee (smūgis) (charge)
L3
Cataphract
(image)
Kaina: 60
GT: 88
MP: 7
PT: 150
divine health
12 - 3 melee (persmeigimas)
17 - 2 melee (smūgis) (charge)
L1 ♟
Cutthroat
(image)
Kaina: 23
GT: 38
MP: 4
PT: 50
divine health
4 - 4 melee (ašmenys)
8 - 1 ranged (smūgis) (sulėtina)
L2 ♚
Slayer
(image)
Kaina: 38
GT: 50
MP: 4
PT: 83
divine health
7 - 4 melee (ašmenys)
8 - 2 ranged (smūgis) (sulėtina)
L3
Executioner
(image)
Kaina: 65
GT: 62
MP: 4
PT: 150
divine health
8 - 5 melee (ašmenys) (poison)
9 - 3 ranged (smūgis) (sulėtina)
L1 ♟
Gnoll
(image)
Kaina: 15
GT: 35
MP: 5
PT: 30
swamp prowl
5 - 2 melee (ašmenys)
4 - 4 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Keeneye
(image)
Kaina: 30
GT: 45
MP: 5
PT: 60
swamp prowl
8 - 2 melee (ašmenys)
5 - 5 ranged (persmeigimas)
L3
Sharpeye
(image)
Kaina: 42
GT: 60
MP: 5
PT: 150
swamp prowl
8 - 3 melee (ašmenys)
8 - 5 ranged (persmeigimas) (marksman)
L1 ♟
Gore
(image)
Kaina: 17
GT: 37
MP: 4
PT: 45
divine health
8 - 3 melee (ašmenys)
L2 ♚
Rouser
(image)
Kaina: 35
GT: 50
MP: 4
PT: 80
divine health
11 - 3 melee (ašmenys)
L3
Overlord
(image)
Kaina: 69
GT: 60
MP: 4
PT: 150
vadovavimas, divine health
11 - 4 melee (ašmenys)
9 - 4 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Savage
(image)
Kaina: 39
GT: 54
MP: 4
PT: 100
divine health
11 - 3 melee (smūgis) (dread)
L1 ♟
Shaman
(image)
Kaina: 25
GT: 40
MP: 4
PT: 40
divine health
7 - 2 melee (smūgis)
8 - 3 ranged (paslaptinga) (magiška)
L2 ♚
Mystic
(image)
Kaina: 55
GT: 55
MP: 6
PT: 100
cures, heals +8, divine health
9 - 3 melee (smūgis)
9 - 3 ranged (paslaptinga) (magiška)
L2 ♚
Warlock
(image)
Kaina: 50
GT: 50
MP: 4
PT: 100
divine health
9 - 2 melee (smūgis)
12 - 3 ranged (paslaptinga) (magiška)
10 - 3 ranged (ugnis) (magiška)
L3
Elder
(image)
Kaina: 70
GT: 65
MP: 4
PT: 150
divine health
10 - 2 melee (smūgis)
15 - 3 ranged (paslaptinga) (magiška)
12 - 3 ranged (ugnis) (magiška)
Era of Strife / Free Saurians
L1 ♟
Saurian Mage
(image)
Kaina: 16
GT: 31
MP: 5
PT: 32
4 - 2 melee (smūgis)
6 - 3 ranged (šaltis) (magiška)
L2 ♚
Saurian Elementalist
(image)
Kaina: 40
GT: 45
MP: 5
PT: 50
4 - 3 melee (smūgis)
5 - 4 ranged (ugnis) (magiška)
8 - 3 ranged (šaltis) (magiška)
L2 ♚
Saurian Healer
(image)
Kaina: 40
GT: 38
MP: 5
PT: 45
cures, heals +8
4 - 2 melee (smūgis)
7 - 3 ranged (šaltis) (magiška)
L3
Saurian Holy
(image)
Kaina: 40
GT: 46
MP: 5
PT: 45
cures, heals +8
5 - 2 melee (smūgis)
9 - 3 ranged (šaltis) (magiška)
5 - 4 ranged (paslaptinga) (magiška)
L2 ♚
Saurian Soulmage
(image)
Kaina: 40
GT: 42
MP: 5
PT: 60
4 - 2 melee (smūgis)
9 - 3 ranged (šaltis) (soulbind, magiška)
L3
Saurian Shockfrost
(image)
Kaina: 40
GT: 53
MP: 5
PT: 100
7 - 2 melee (smūgis)
10 - 4 ranged (šaltis) (soulbind, magiška)
6 - 5 ranged (persmeigimas)
L4
Saurian Ice Lord
(image)
Kaina: 80
GT: 68
MP: 5
PT: 150
10 - 2 melee (smūgis)
17 - 4 ranged (šaltis) (soulbind, magiška)
12 - 5 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Saurian Sage
(image)
Kaina: 22
GT: 34
MP: 5
PT: 45
heals +4, battle tutor
5 - 1 melee (smūgis)
9 - 2 ranged (ugnis) (magiška)
L2 ♚
Saurian Mystic
(image)
Kaina: 40
GT: 44
MP: 5
PT: 100
heals +4, battle tutor
7 - 1 melee (smūgis)
12 - 2 ranged (ugnis) (magiška)
L0 ♟
Saurian Trainee
(image)
Kaina: 11
GT: 20
MP: 5
PT: 20
4 - 3 melee (ašmenys)
3 - 2 ranged (ašmenys)
L2
Saurian Ambusher
(image)
Kaina: 30
GT: 36
MP: 7
PT: 55
skirmisher
6 - 4 melee (persmeigimas)
5 - 2 ranged (persmeigimas)
L3
Saurian Flanker
(image)
Kaina: 46
GT: 47
MP: 7
PT: 150
skirmisher
8 - 4 melee (persmeigimas)
7 - 2 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Kaina: 15
GT: 26
MP: 6
PT: 32
4 - 4 melee (persmeigimas)
4 - 2 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Saurian Warrior
(image)
Kaina: 30
GT: 50
MP: 5
PT: 70
vadovavimas
9 - 4 melee (persmeigimas)
L3
Saurian Hero
(image)
Kaina: 50
GT: 70
MP: 5
PT: 150
vadovavimas
11 - 4 melee (persmeigimas)
L1 ♟
Lizard Rider
(image)
Kaina: 16
GT: 39
MP: 6
PT: 45
7 - 2 melee (smūgis)
5 - 3 melee (ašmenys)
L2
Lizard Master
(image)
Kaina: 40
GT: 47
MP: 7
PT: 45
15 - 2 melee (smūgis)
11 - 3 melee (ašmenys)
L1 ♟
Saurian Knife thrower
(image)
Kaina: 15
GT: 29
MP: 5
PT: 45
5 - 3 melee (ašmenys)
4 - 4 ranged (ašmenys)
L2 ♚
Saurian Skulker
(image)
Kaina: 50
GT: 40
MP: 6
PT: 50
8 - 3 melee (ašmenys)
5 - 4 ranged (ašmenys) (poison)
L3
Saurian Assassin
(image)
Kaina: 34
GT: 53
MP: 5
PT: 150
nightstalk
8 - 3 melee (ašmenys) (poison)
7 - 5 ranged (ašmenys) (poison)
L1 ♟
Spider
(image)
Kaina: 18
GT: 27
MP: 9
PT: 45
8 - 2 melee (persmeigimas) (poison)
L2
Tarantula
(image)
Kaina: 30
GT: 27
MP: 9
PT: 45
10 - 2 melee (persmeigimas) (poison, leech)
L1 ♟
Swamp Saurian
(image)
Kaina: 16
GT: 40
MP: 5
PT: 45
8 - 2 melee (ašmenys)
L2 ♚
Swamp Fighter
(image)
Kaina: 40
GT: 40
MP: 6
PT: 60
9 - 3 melee (ašmenys)
L3
Swamp Warrior
(image)
Kaina: 60
GT: 60
MP: 6
PT: 150
13 - 3 melee (ašmenys)
L2
Swamp Guard
(image)
Kaina: 16
GT: 60
MP: 5
PT: 60
atsparus
10 - 2 melee (ašmenys)
15 - 1 melee (smūgis) (sulėtina)
L3
Swamp Margrave
(image)
Kaina: 16
GT: 80
MP: 5
PT: 150
atsparus
14 - 2 melee (ašmenys)
20 - 1 melee (smūgis) (sulėtina)
Era of Strife / Triththa
L2 ♚
Dwarvish Runefighter
(image)
Kaina: 32
GT: 46
MP: 4
PT: 74
10 - 3 melee (ašmenys) (magiška)
13 - 2 melee (smūgis) (magiška)
L3
Dwarvish Runewarrior
(image)
Kaina: 54
GT: 54
MP: 4
PT: 150
13 - 3 melee (ašmenys) (magiška)
17 - 2 melee (smūgis) (magiška)
18 - 1 ranged (ašmenys) (magiška)
L1 ♟
Dvorfų kovotojas
(image)
Kaina: 16
GT: 38
MP: 4
PT: 41
7 - 3 melee (ašmenys)
8 - 2 melee (smūgis)
L2 ♚
Dwarvish Steelclad
(image)
Kaina: 32
GT: 59
MP: 4
PT: 74
11 - 3 melee (ašmenys)
14 - 2 melee (smūgis)
L3
Dvorfų valdovas
(image)
Kaina: 54
GT: 79
MP: 4
PT: 150
15 - 3 melee (ašmenys)
19 - 2 melee (smūgis)
10 - 2 ranged (ašmenys)
L2 ♟
Dwarvish Ballista
(image)
Kaina: 39
GT: 43
MP: 4
PT: 127
50 - 1 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Dwarvish Crossbowman
(image)
Kaina: 17
GT: 34
MP: 4
PT: 40
6 - 2 melee (ašmenys)
6 - 3 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Dwarvish Compounder
(image)
Kaina: 30
GT: 44
MP: 4
PT: 95
6 - 3 melee (ašmenys)
9 - 3 ranged (persmeigimas)
L3
Dwarvish Arblaster
(image)
Kaina: 46
GT: 61
MP: 4
PT: 150
9 - 3 melee (ašmenys)
20 - 2 ranged (persmeigimas) (marksman)
L3
Dwarvish Repeater
(image)
Kaina: 46
GT: 59
MP: 4
PT: 150
7 - 4 melee (ašmenys)
9 - 5 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Dwarvish Plainsrider
(image)
Kaina: 19
GT: 32
MP: 9
PT: 38
5 - 3 melee (ašmenys)
9 - 1 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Dwarvish Rusher
(image)
Kaina: 15
GT: 35
MP: 6
PT: 47
atsparus
6 - 2 melee (smūgis) (charge)
L2 ♚
Dwarvish Charger
(image)
Kaina: 29
GT: 47
MP: 6
PT: 85
atsparus
10 - 2 melee (smūgis) (charge)
8 - 3 melee (ašmenys)
L3
Dwarvish Linebreaker
(image)
Kaina: 37
GT: 61
MP: 6
PT: 150
atsparus
14 - 2 melee (smūgis) (charge)
12 - 3 melee (ašmenys)
L1 ♟
Dwarvish Shieldman
(image)
Kaina: 21
GT: 42
MP: 4
PT: 47
atsparus
14 - 1 melee (smūgis) (defend only, sulėtina)
5 - 3 melee (persmeigimas)
5 - 1 ranged (persmeigimas)
L2 ♚
Dwarvish Guard
(image)
Kaina: 31
GT: 56
MP: 4
PT: 85
atsparus
20 - 1 melee (smūgis) (defend only, sulėtina)
7 - 3 melee (persmeigimas)
7 - 1 ranged (persmeigimas)
L3
Dwarvish Defender
(image)
Kaina: 43
GT: 68
MP: 4
PT: 150
atsparus
26 - 1 melee (smūgis) (defend only, sulėtina)
9 - 3 melee (persmeigimas)
9 - 1 ranged (persmeigimas)
L1 ♟
Dwarvish Smith
(image)
Kaina: 12
GT: 28
MP: 5
PT: 33
9 - 2 melee (smūgis)
L2 ♚
Dwarvish Armorer
(image)
Kaina: 29
GT: 48
MP: 4
PT: 150
supplies
15 - 2 melee (smūgis)
L2 ♚
Dwarvish Runesmith
(image)
Kaina: 29
GT: 40
MP: 5
PT: 82
16 - 2 melee (smūgis) (magiška)
L3
Dwarvish Runemaster
(image)
Kaina: 40
GT: 55
MP: 5
PT: 150
20 - 2 melee (smūgis) (magiška)
29 - 1 ranged (ugnis) (magiška)
L1 ♟
Young Cuttle Fish
(image)
Kaina: 21
GT: 46
MP: 8
PT: 48
2 - 10 melee (smūgis) (swarm)
2 - 2 ranged (persmeigimas) (poison)
L2
Sepija
(image)
Kaina: 40
GT: 67
MP: 8
PT: 150
3 - 10 melee (smūgis) (swarm)
6 - 2 ranged (persmeigimas) (poison)