Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Piquer

(image)

Els soldats prometedors en els eixèrcits de Wesnoth a sovint es graduen com a piquers i armats ab armadures molt superiors a l'heterogènea colecció d'armadures de cuiro que vestien quan eren soldats. Una pica és un arma molt més llarga que una llança, i per tant facilita diverses tàctiques de combat. Un mur de piquers és la ruïna per a una càrrega de cavalleria i ab la deguda disciplina i tàctica, els piquers també poden fer front a la majoria dels atres eixèrcits d'infanteria en una baïa.

Notes especials: La llongitut de l'arma d'esta unitat li permet atacar primer en melé, inclús quan defèn.

Alvança de: Soldat
Alvança a: Alabarder
Cost: 25
PV:55
Moviment: 5
PE:65
Nivell: 2
Alineació: llegal
IDPikeman
Habilitats:
(image)pica
perfora
10 - 3
melé
primer atac
Resistències:
talla0%
perfora40%
impactar0%
foc0%
fret0%
arcà20%
TerrenyCost de movimentDefensa
Aigües fondes-0%
Aigües someres320%
Aldea160%
Arena230%
Bosc250%
Camp de bolets250%
Castell160%
Coastal Reef230%
Cova240%
Flat140%
Frozen320%
Impassable-0%
Montanyes360%
Pantà320%
Tossals250%
Unwalkable-0%