Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Eyestalk

(image)

Named 'Eyestalks' for obvious reasons, these plant-like creatures can focus their gaze onto an unsuspecting victim to draw life energy straight out of them to replenish their own. While almost defenseless against melee attacks, its deadly gaze from afar is not to be underestimated.

Notes especials: Durant la batalla, esta unitat pot drenar vida de les seues víctimes per recuperar la seua. Esta unitat es regenera, lo que permet que es sane com si sempre estiguera en una aldea. L'atac arcà d'esta unitat infligix un trement dany a criatures màgiques, i inclús un poc de dany a les criatures vives.

Alvança de:
Alvança a:
Cost: 30
PV:68
Moviment: 1
PE:150
Nivell: 3
Alineació: llegal
IDEyestalk
Habilitats: regenera
(image)smash
impactar
8 - 1
melé
(image)gaze
arcà
13 - 3
distància
drena
Resistències:
talla-20%
perfora20%
impactar20%
foc-20%
fret20%
arcà20%
TerrenyCost de movimentDefensa
Aigües fondes-0%
Aigües someres320%
Aldea160%
Arena230%
Bosc250%
Camp de bolets250%
Castell160%
Coastal Reef230%
Cova240%
Flat140%
Frozen320%
Impassable-0%
Montanyes360%
Pantà320%
Tossals250%
Unwalkable-0%