Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Era of the Future + Default

Era of the Future + Default / Brungar
L1 ♟
Alligator Rider
(image)
кошта: 23
УП: 34
MP: 6
ИП: 33
8 - 3 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (удар) (успоравање)
10 - 1 блиски (удар)
L2 ♚
Crocodile Rider
(image)
кошта: 46
УП: 40
MP: 6
ИП: 65
10 - 3 блиски (пробој)
8 - 4 одступни (удар) (успоравање)
15 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
Amateur Tamer
(image)
кошта: 14
УП: 30
MP: 5
ИП: 34
tame
6 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (сечиво)
L2 ♚
Experienced Tamer
(image)
кошта: 36
УП: 55
MP: 5
ИП: 62
tame
7 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (сечиво)
L3
Expert Tamer
(image)
кошта: 36
УП: 72
MP: 5
ИП: 91
tame
8 - 5 блиски (сечиво)
8 - 4 одступни (сечиво)
L1 ♟
Baby Sea Turtle
(image)
кошта: 15
УП: 35
MP: 5
ИП: 30
постојаност, Shallow Submerge
8 - 2 блиски (пробој)
5 - 2 одступни (удар)
L2
Sea Turtle
(image)
кошта: 40
УП: 45
MP: 6
ИП: 78
постојаност, зарањање
8 - 3 блиски (пробој)
6 - 3 одступни (удар)
L3
Giant Sea Turtle
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 6
ИП: 156
постојаност, зарањање
10 - 3 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (удар)
L1 ♟
Council Member
(image)
кошта: 16
УП: 40
MP: 5
ИП: 46
вођство
6 - 3 блиски (пробој)
8 - 2 одступни (пробој)
L2 ♚
Council Elder
(image)
кошта: 35
УП: 50
MP: 5
ИП: 78
вођство
8 - 3 блиски (пробој)
10 - 2 одступни (пробој)
L3
High Council Member
(image)
кошта: 50
УП: 65
MP: 5
ИП: 117
вођство
8 - 4 блиски (пробој)
12 - 2 одступни (пробој)
L4
High Council Elder
(image)
кошта: 60
УП: 75
MP: 5
ИП: 169
вођство
8 - 5 блиски (пробој)
12 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
Crab
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 4
ИП: 39
Beach Home
8 - 2 блиски (пробој)
4 - 3 одступни (удар)
L2
Overgrown Crab
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 5
ИП: 78
Beach Home
12 - 2 блиски (пробој)
6 - 3 одступни (удар)
L3
Giant Crab
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 6
ИП: 156
Beach Home
15 - 2 блиски (пробој)
6 - 4 одступни (удар)
L1 ♟
Dwarvish Hunter
(image)
кошта: 13
УП: 25
MP: 7
ИП: 36
8 - 2 блиски (пробој)
L2 ♚
Dwarvish Huntsman
(image)
кошта: 26
УП: 35
MP: 8
ИП: 62
9 - 2 блиски (пробој)
8 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
Dwarvish HuntsMaster
(image)
кошта: 50
УП: 45
MP: 8
ИП: 114
12 - 2 блиски (пробој)
10 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L1 ♟
Harpoonier
(image)
кошта: 15
УП: 32
MP: 5
ИП: 44
6 - 2 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (пробој)
L2 ♚
Harpoon Specialist
(image)
кошта: 28
УП: 44
MP: 5
ИП: 90
7 - 2 блиски (пробој)
11 - 3 одступни (пробој)
L3
Harpoon Guard
(image)
кошта: 45
УП: 63
MP: 5
ИП: 156
8 - 2 блиски (пробој)
12 - 4 одступни (пробој)
L2 ♟
Sting Ray
(image)
кошта: 24
УП: 45
MP: 6
ИП: 78
зарањање
8 - 3 блиски (удар)
8 - 2 одступни (пробој) (poison)
L0 ♟
Undecided Student
(image)
кошта: 9
УП: 23
MP: 5
ИП: 20
6 - 2 блиски (удар)
5 - 1 одступни (удар)
L1
Apothecary
(image)
кошта: 18
УП: 26
MP: 4
ИП: 39
лечење +4
3 - 3 блиски (удар)
4 - 3 одступни (пробој) (poison)
L2 ♚
Herbalist
(image)
кошта: 30
УП: 34
MP: 6
ИП: 65
лечење +8
3 - 4 блиски (сечиво)
1 - 20 одступни (ватра)
L3
Practitioner
(image)
кошта: 70
УП: 58
MP: 6
ИП: 88
исцељивање, лечење +8
4 - 5 блиски (сечиво)
2 - 20 одступни (ватра)
L2 ♚
Herbicider
(image)
кошта: 35
УП: 40
MP: 5
ИП: 78
6 - 2 блиски (пробој) (poison)
7 - 3 одступни (ватра) (poison)
L3
Toxin Specialist
(image)
кошта: 55
УП: 60
MP: 5
ИП: 111
лечење +4
6 - 3 блиски (пробој) (poison)
7 - 4 одступни (ватра) (poison)
L1
Ocean Apprentice
(image)
кошта: 18
УП: 23
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
6 - 3 одступни (удар) (магичност)
L2 ♚
Ice Apprentice
(image)
кошта: 34
УП: 36
MP: 5
ИП: 72
4 - 3 блиски (удар)
7 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L3
Crystal Master
(image)
кошта: 50
УП: 48
MP: 6
ИП: 124
5 - 4 блиски (удар)
8 - 5 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Wave Rider
(image)
кошта: 32
УП: 40
MP: 6
ИП: 91
6 - 2 блиски (пробој)
9 - 3 одступни (удар) (магичност)
L3
Wave Master
(image)
кошта: 52
УП: 55
MP: 6
ИП: 130
6 - 3 блиски (пробој)
12 - 3 одступни (удар) (магичност)
Era of the Future + Default / Змагови
L1 ♟
змаго-борац
(image)
кошта: 17
УП: 39
MP: 6
ИП: 42
7 - 3 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-ратник
(image)
кошта: 30
УП: 60
MP: 6
ИП: 70
11 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (ватра)
L3
змаго-оштрохват
(image)
кошта: 47
УП: 80
MP: 6
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (ватра)
L1 ♟
змаго-кремен
(image)
кошта: 21
УП: 42
MP: 5
ИП: 43
7 - 2 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-бакљар
(image)
кошта: 35
УП: 55
MP: 5
ИП: 80
вођство
8 - 3 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (ватра)
L3
змаго-пламенодух
(image)
кошта: 51
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
вођство
11 - 3 блиски (сечиво)
8 - 4 одступни (ватра)
L2 ♚
змаго-ватропир
(image)
кошта: 35
УП: 63
MP: 5
ИП: 80
9 - 2 блиски (сечиво)
7 - 5 одступни (ватра)
L3
змаго-пакленик
(image)
кошта: 51
УП: 82
MP: 5
ИП: 150
12 - 2 блиски (сечиво)
8 - 6 одступни (ватра)
L1 ♟
змаго-сударач
(image)
кошта: 19
УП: 43
MP: 5
ИП: 45
5 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 блиски (пробој) (први удар)
L2 ♚
змаго-гладијатор
(image)
кошта: 31
УП: 66
MP: 5
ИП: 95
8 - 4 блиски (сечиво)
6 - 5 блиски (пробој)
10 - 3 блиски (удар)
L3
змаго-силник
(image)
кошта: 40
УП: 85
MP: 5
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
14 - 3 блиски (удар)
8 - 5 блиски (пробој)
L2 ♚
змаго-дугорез
(image)
кошта: 31
УП: 62
MP: 5
ИП: 105
11 - 3 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L3
змаго-надзорник
(image)
кошта: 46
УП: 82
MP: 5
ИП: 150
16 - 3 блиски (сечиво)
23 - 2 блиски (пробој) (први удар)
L1 ♟
змаго-једрен
(image)
кошта: 16
УП: 32
MP: 8
ИП: 35
6 - 2 блиски (удар)
3 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L2
змаго-небохват
(image)
кошта: 30
УП: 45
MP: 9
ИП: 80
6 - 3 блиски (удар)
5 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L3
змаго-олујник
(image)
кошта: 40
УП: 58
MP: 9
ИП: 150
8 - 3 блиски (удар)
8 - 3 одступни (ватра) (оштроокост)
L1 ♟
саур-претсказач
(image)
кошта: 16
УП: 22
MP: 6
ИП: 28
лечење +4
4 - 2 блиски (удар)
5 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
саур-правоказ
(image)
кошта: 27
УП: 29
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
5 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
саур-пророк
(image)
кошта: 27
УП: 29
MP: 6
ИП: 150
лечење +4
4 - 3 блиски (удар)
8 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
саур-чаркаш
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 6
ИП: 32
чаркање
4 - 4 блиски (пробој)
4 - 2 одступни (пробој)
L2
саур-бусијаш
(image)
кошта: 30
УП: 36
MP: 7
ИП: 55
чаркање
6 - 4 блиски (пробој)
5 - 2 одступни (пробој)
L3
саур-боковњак
(image)
кошта: 46
УП: 47
MP: 7
ИП: 150
чаркање
8 - 4 блиски (пробој)
7 - 2 одступни (пробој)
Era of the Future + Default / Кналгански савез
L1 ♟
грифо-јахач
(image)
кошта: 24
УП: 34
MP: 8
ИП: 38
12 - 2 блиски (сечиво)
L2
грифо-мајстор
(image)
кошта: 37
УП: 51
MP: 10
ИП: 150
15 - 2 блиски (сечиво)
L1 ♟
криволовац
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 5
ИП: 29
3 - 2 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
трапер
(image)
кошта: 27
УП: 45
MP: 5
ИП: 65
4 - 4 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
ловодар
(image)
кошта: 54
УП: 57
MP: 5
ИП: 150
5 - 4 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
самосвој
(image)
кошта: 60
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
лопов
(image)
кошта: 13
УП: 24
MP: 6
ИП: 28
4 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2 ♚
нитков
(image)
кошта: 24
УП: 40
MP: 6
ИП: 70
чаркање
6 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
4 - 3 одступни (сечиво)
L3
убица
(image)
кошта: 44
УП: 51
MP: 6
ИП: 150
чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 3 одступни (сечиво) (poison)
L1 ♟
патуљ-борац
(image)
кошта: 16
УП: 38
MP: 4
ИП: 41
7 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
патуљ-гвозден
(image)
кошта: 32
УП: 59
MP: 4
ИП: 74
11 - 3 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (удар)
L3
патуљ-господар
(image)
кошта: 54
УП: 79
MP: 4
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
19 - 2 блиски (удар)
10 - 2 одступни (сечиво)
L1 ♟
патуљ-бранич
(image)
кошта: 19
УП: 42
MP: 4
ИП: 47
постојаност
5 - 3 блиски (пробој)
5 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-стамен
(image)
кошта: 32
УП: 54
MP: 4
ИП: 85
постојаност
7 - 3 блиски (пробој)
8 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-стражар
(image)
кошта: 41
УП: 68
MP: 4
ИП: 150
постојаност
9 - 3 блиски (пробој)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-громовник
(image)
кошта: 17
УП: 34
MP: 4
ИП: 40
6 - 2 блиски (сечиво)
18 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
патуљ-громогард
(image)
кошта: 30
УП: 44
MP: 4
ИП: 95
6 - 3 блиски (сечиво)
28 - 1 одступни (пробој)
L3
патуљ-змајогард
(image)
кошта: 46
УП: 59
MP: 4
ИП: 150
9 - 3 блиски (сечиво)
40 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
патуљ-лудотрк
(image)
кошта: 19
УП: 34
MP: 5
ИП: 42
4 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L2
патуљ-безглав
(image)
кошта: 33
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво) (безглавост)
L1 ♟
потрчко
(image)
кошта: 14
УП: 30
MP: 7
ИП: 36
5 - 2 блиски (удар)
5 - 2 одступни (удар)
L2
одметник
(image)
кошта: 28
УП: 42
MP: 7
ИП: 77
8 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (удар)
L3
бегунац
(image)
кошта: 56
УП: 62
MP: 7
ИП: 150
скривање
11 - 2 блиски (удар)
7 - 4 одступни (удар)
Era of the Future + Default / Лојалисти
L1 ♟
копљаник
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 5
ИП: 42
7 - 3 блиски (пробој) (први удар)
6 - 1 одступни (пробој)
L2 ♚
мачерук
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 60
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
царигардејац
(image)
кошта: 43
УП: 74
MP: 6
ИП: 150
11 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
пикенир
(image)
кошта: 25
УП: 55
MP: 5
ИП: 65
10 - 3 блиски (пробој) (први удар)
L3
хелебардир
(image)
кошта: 44
УП: 72
MP: 5
ИП: 150
15 - 3 блиски (пробој) (први удар)
19 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
џилитер
(image)
кошта: 25
УП: 48
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој) (први удар)
11 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
коњаник
(image)
кошта: 23
УП: 38
MP: 8
ИП: 44
9 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
витез
(image)
кошта: 40
УП: 58
MP: 8
ИП: 120
8 - 4 блиски (сечиво)
14 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3
велевитез
(image)
кошта: 58
УП: 78
MP: 7
ИП: 150
12 - 4 блиски (сечиво)
17 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L3
паладин
(image)
кошта: 58
УП: 65
MP: 8
ИП: 150
лечење +4
8 - 5 блиски (волшебни)
15 - 2 блиски (пробој) (јуриш)
L2
јуришник
(image)
кошта: 40
УП: 50
MP: 10
ИП: 150
12 - 3 блиски (пробој) (јуриш)
L1 ♟
лукаш
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 39
4 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
дуголукаш
(image)
кошта: 26
УП: 51
MP: 5
ИП: 68
8 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
мајстор-лукаш
(image)
кошта: 46
УП: 67
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
11 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
маг
(image)
кошта: 20
УП: 24
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
бели маг
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
маг светлости
(image)
кошта: 64
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
12 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
црвени маг
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 100
6 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
архимаг
(image)
кошта: 59
УП: 54
MP: 5
ИП: 220
7 - 2 блиски (удар)
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
велики маг
(image)
кошта: 72
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
кошта: 59
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 2 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
мачевалац
(image)
кошта: 16
УП: 28
MP: 6
ИП: 42
чаркање
4 - 4 блиски (сечиво)
L2
изазивач
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 7
ИП: 90
чаркање
5 - 5 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
мајстор-оружар
(image)
кошта: 44
УП: 57
MP: 7
ИП: 150
чаркање
7 - 5 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
L1 ♟
морен-борац
(image)
кошта: 14
УП: 36
MP: 6
ИП: 36
6 - 3 блиски (пробој)
L2
морен-ратник
(image)
кошта: 28
УП: 50
MP: 6
ИП: 80
10 - 3 блиски (пробој)
L3
морен-тритон
(image)
кошта: 43
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
14 - 3 блиски (пробој)
19 - 2 блиски (сечиво)
L3
морен-хоплит
(image)
кошта: 43
УП: 52
MP: 5
ИП: 150
постојаност
15 - 2 блиски (пробој)
L2 ♚
поручник
(image)
кошта: 35
УП: 40
MP: 6
ИП: 80
вођство
8 - 3 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3
генерал
(image)
кошта: 54
УП: 50
MP: 6
ИП: 180
вођство
9 - 4 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (пробој)
L4
велемаршал
(image)
кошта: 66
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
тешкоход
(image)
кошта: 19
УП: 38
MP: 4
ИП: 40
11 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
бојолом
(image)
кошта: 35
УП: 52
MP: 4
ИП: 110
18 - 2 блиски (удар)
L3
башчелик
(image)
кошта: 50
УП: 64
MP: 4
ИП: 150
25 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
хусар
(image)
кошта: 17
УП: 38
MP: 8
ИП: 40
6 - 3 блиски (сечиво)
L2
драгун
(image)
кошта: 34
УП: 53
MP: 9
ИП: 95
6 - 4 блиски (сечиво)
12 - 1 одступни (пробој)
L3
кирасир
(image)
кошта: 52
УП: 68
MP: 9
ИП: 150
10 - 4 блиски (сечиво)
20 - 1 одступни (пробој)
Era of the Future + Default / Северњаци
L1 ♟
вукоседлаш
(image)
кошта: 17
УП: 32
MP: 8
ИП: 30
5 - 3 блиски (сечиво)
L2
гобли-витез
(image)
кошта: 32
УП: 49
MP: 9
ИП: 65
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
грозоседлаш
(image)
кошта: 41
УП: 61
MP: 10
ИП: 150
9 - 4 блиски (сечиво)
4 - 4 блиски (сечиво) (poison)
L2
гобли-пљачкаш
(image)
кошта: 32
УП: 44
MP: 9
ИП: 150
5 - 3 блиски (сечиво)
7 - 3 блиски (ватра)
6 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L0 ♟
гобли-копљаник
(image)
кошта: 9
УП: 18
MP: 5
ИП: 18
6 - 3 блиски (пробој)
3 - 1 одступни (пробој)
L1
гобли-набијач
(image)
кошта: 13
УП: 26
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој) (први удар)
5 - 1 одступни (пробој)
L1
гобли-подстрекач
(image)
кошта: 13
УП: 31
MP: 5
ИП: 150
вођство
7 - 3 блиски (пробој)
L1 ♟
нага-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 7
ИП: 32
4 - 4 блиски (сечиво)
L2
нага-ратник
(image)
кошта: 27
УП: 43
MP: 7
ИП: 66
7 - 4 блиски (сечиво)
L3
нага-мирмидон
(image)
кошта: 48
УП: 49
MP: 7
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
L1 ♟
орко-грокташ
(image)
кошта: 12
УП: 38
MP: 5
ИП: 42
9 - 2 блиски (сечиво)
L2 ♚
орко-ратник
(image)
кошта: 26
УП: 58
MP: 5
ИП: 60
10 - 3 блиски (сечиво)
L3
орко-ратовођ
(image)
кошта: 48
УП: 78
MP: 5
ИП: 150
15 - 3 блиски (сечиво)
8 - 2 одступни (пробој)
L1 ♟
орко-стрелац
(image)
кошта: 14
УП: 32
MP: 5
ИП: 30
3 - 2 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
7 - 2 одступни (ватра)
L2 ♚
орко-самострелац
(image)
кошта: 26
УП: 43
MP: 5
ИП: 80
4 - 3 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
10 - 2 одступни (ватра)
L3
орко-љигалук
(image)
кошта: 43
УП: 56
MP: 5
ИП: 150
8 - 3 блиски (сечиво)
12 - 3 одступни (пробој)
15 - 2 одступни (ватра)
L1 ♟
орко-убица
(image)
кошта: 17
УП: 26
MP: 6
ИП: 30
7 - 1 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (сечиво) (оштроокост, poison)
L2 ♚
орко-кољач
(image)
кошта: 33
УП: 36
MP: 6
ИП: 150
9 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (сечиво) (оштроокост, poison)
L1 ♟
трол-штенац
(image)
кошта: 13
УП: 42
MP: 4
ИП: 36
обнављање
7 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
трол
(image)
кошта: 29
УП: 55
MP: 5
ИП: 66
обнављање
14 - 2 блиски (удар)
L3
трол-ратник
(image)
кошта: 42
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
обнављање
20 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
трол-каменохит
(image)
кошта: 29
УП: 49
MP: 5
ИП: 150
обнављање
10 - 2 блиски (удар)
17 - 1 одступни (удар)
Era of the Future + Default / Побуњеници
L1 ♟
вилин-борац
(image)
кошта: 14
УП: 33
MP: 5
ИП: 40
5 - 4 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-капетан
(image)
кошта: 32
УП: 47
MP: 5
ИП: 90
вођство
7 - 4 блиски (сечиво)
5 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-маршал
(image)
кошта: 55
УП: 62
MP: 5
ИП: 150
вођство
10 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-херој
(image)
кошта: 32
УП: 51
MP: 5
ИП: 90
8 - 4 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
L3
вилин-победник
(image)
кошта: 55
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
9 - 5 блиски (сечиво)
9 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-врачарка
(image)
кошта: 15
УП: 26
MP: 5
ИП: 32
лечење +4
3 - 2 блиски (удар)
3 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L2 ♚
вилин-друидка
(image)
кошта: 34
УП: 36
MP: 5
ИП: 80
исцељивање, лечење +8
4 - 2 блиски (удар)
6 - 2 одступни (удар) (успоравање)
6 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L3
вилин-шејда
(image)
кошта: 52
УП: 46
MP: 6
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар) (магичност)
6 - 3 одступни (удар) (успоравање)
8 - 3 одступни (пробој) (магичност)
L2 ♚
вилин-чаробница
(image)
кошта: 34
УП: 41
MP: 5
ИП: 100
4 - 2 блиски (удар)
4 - 3 одступни (удар) (успоравање)
7 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
вилин-опсенарка
(image)
кошта: 55
УП: 50
MP: 5
ИП: 180
6 - 2 блиски (удар)
5 - 4 одступни (удар) (успоравање)
9 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L4
вилин-силфа
(image)
кошта: 67
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (магичност)
6 - 5 одступни (удар) (успоравање)
10 - 5 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
вилин-извиђач
(image)
кошта: 18
УП: 32
MP: 9
ИП: 32
4 - 3 блиски (сечиво)
6 - 2 одступни (пробој)
L2
вилин-јахач
(image)
кошта: 31
УП: 46
MP: 10
ИП: 75
7 - 3 блиски (сечиво)
9 - 2 одступни (пробој)
L3
вилин-надјахач
(image)
кошта: 43
УП: 57
MP: 10
ИП: 150
7 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (пробој)
L1 ♟
вилин-стрелац
(image)
кошта: 17
УП: 29
MP: 6
ИП: 44
5 - 2 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (пробој)
L2 ♚
вилин-оштроок
(image)
кошта: 41
УП: 37
MP: 6
ИП: 80
6 - 2 блиски (сечиво)
9 - 4 одступни (пробој) (оштроокост)
L3
вилин-далекометаш
(image)
кошта: 55
УП: 47
MP: 6
ИП: 150
7 - 2 блиски (сечиво)
10 - 5 одступни (пробој) (оштроокост)
L2 ♚
вилин-шумочувар
(image)
кошта: 41
УП: 42
MP: 6
ИП: 90
заседа
7 - 3 блиски (сечиво)
7 - 4 одступни (пробој)
L3
вилин-осветник
(image)
кошта: 60
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
заседа
8 - 4 блиски (сечиво)
10 - 4 одступни (пробој)
L1 ♟
ивер
(image)
кошта: 20
УП: 52
MP: 4
ИП: 40
заседа, обнављање
13 - 2 блиски (удар)
L2 ♚
стари ивер
(image)
кошта: 31
УП: 64
MP: 4
ИП: 100
заседа, обнављање
19 - 2 блиски (удар)
L3
древни ивер
(image)
кошта: 48
УП: 80
MP: 4
ИП: 150
заседа, обнављање
25 - 2 блиски (удар)
L1 ♟
маг
(image)
кошта: 20
УП: 24
MP: 5
ИП: 60
5 - 1 блиски (удар)
7 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
бели маг
(image)
кошта: 40
УП: 35
MP: 5
ИП: 150
исцељивање, лечење +8
6 - 2 блиски (удар)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
маг светлости
(image)
кошта: 64
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
обасјавање, исцељивање, лечење +8
7 - 3 блиски (удар)
12 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
црвени маг
(image)
кошта: 40
УП: 42
MP: 5
ИП: 100
6 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
архимаг
(image)
кошта: 59
УП: 54
MP: 5
ИП: 220
7 - 2 блиски (удар)
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
велики маг
(image)
кошта: 72
УП: 65
MP: 5
ИП: 150
9 - 2 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
сребрни маг
(image)
кошта: 59
УП: 48
MP: 6
ИП: 150
телепортација
7 - 2 блиски (удар)
9 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
морен-ловац
(image)
кошта: 15
УП: 30
MP: 6
ИП: 35
4 - 2 блиски (пробој)
5 - 3 одступни (пробој)
L2
морен-копљаник
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 6
ИП: 85
6 - 2 блиски (пробој)
6 - 4 одступни (пробој)
L3
морен-џилитер
(image)
кошта: 48
УП: 55
MP: 6
ИП: 150
8 - 2 блиски (пробој)
10 - 4 одступни (пробој)
L2
морен-мрежар
(image)
кошта: 27
УП: 40
MP: 7
ИП: 80
6 - 3 блиски (пробој)
9 - 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
морен-уплитач
(image)
кошта: 46
УП: 55
MP: 7
ИП: 150
8 - 3 блиски (пробој)
8 - 3 одступни (удар) (успоравање)
Era of the Future + Default / Немртви
L0 ♟
бауљаш
(image)
кошта: 8
УП: 18
MP: 4
ИП: 24
6 - 2 блиски (удар) (куга)
L1
бездушник
(image)
кошта: 13
УП: 28
MP: 4
ИП: 150
7 - 3 блиски (удар) (куга)
L0 ♟
вампир-шишмиш
(image)
кошта: 13
УП: 16
MP: 8
ИП: 22
4 - 2 блиски (сечиво) (црпљење)
L1
крво-шишмиш
(image)
кошта: 21
УП: 27
MP: 9
ИП: 70
5 - 3 блиски (сечиво) (црпљење)
L2
ужас-шишмиш
(image)
кошта: 34
УП: 33
MP: 9
ИП: 150
6 - 4 блиски (сечиво) (црпљење)
L1 ♟
дух
(image)
кошта: 20
УП: 18
MP: 7
ИП: 30
4 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
3 - 3 одступни (мраз)
L2
сенка
(image)
кошта: 38
УП: 24
MP: 7
ИП: 100
вребање, чаркање
8 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L3
ноћорђав
(image)
кошта: 52
УП: 35
MP: 7
ИП: 150
вребање, чаркање
10 - 3 блиски (сечиво) (нож у леђа)
L2
утвара
(image)
кошта: 38
УП: 25
MP: 7
ИП: 100
6 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
4 - 3 одступни (мраз)
L3
сабласт
(image)
кошта: 52
УП: 33
MP: 7
ИП: 150
9 - 4 блиски (волшебни) (црпљење)
6 - 3 одступни (мраз)
L1 ♟
мрачни упућеник
(image)
кошта: 16
УП: 28
MP: 5
ИП: 48
10 - 2 одступни (мраз) (магичност)
7 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
мрачни чаробњак
(image)
кошта: 32
УП: 48
MP: 5
ИП: 90
4 - 3 блиски (удар)
13 - 2 одступни (мраз) (магичност)
9 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L3
косац
(image)
кошта: 50
УП: 60
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 3 блиски (волшебни) (црпљење)
12 - 3 одступни (мраз) (магичност)
9 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
некромант
(image)
кошта: 50
УП: 70
MP: 5
ИП: 150
6 - 3 блиски (удар) (куга)
17 - 2 одступни (мраз) (магичност)
12 - 2 одступни (волшебни) (магичност)
L1 ♟
свирепњак
(image)
кошта: 16
УП: 33
MP: 5
ИП: 35
4 - 3 блиски (сечиво) (poison)
L2 ♚
некрофаг
(image)
кошта: 27
УП: 47
MP: 5
ИП: 150
храњење
7 - 3 блиски (сечиво) (poison)
L1 ♟
скелет
(image)
кошта: 15
УП: 34
MP: 5
ИП: 35
зарањање
7 - 3 блиски (сечиво)
L2 ♚
враћеник
(image)
кошта: 28
УП: 47
MP: 5
ИП: 85
зарањање
8 - 4 блиски (сечиво)
L3
грозомор
(image)
кошта: 50
УП: 68
MP: 5
ИП: 150
зарањање
12 - 4 блиски (сечиво)
L2 ♚
смртокос
(image)
кошта: 28
УП: 39
MP: 6
ИП: 150
зарањање
8 - 5 блиски (сечиво)
L1 ♟
ћеле-стрелац
(image)
кошта: 14
УП: 31
MP: 5
ИП: 35
зарањање
3 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (пробој)
L2 ♚
коскотрг
(image)
кошта: 26
УП: 40
MP: 5
ИП: 80
зарањање
6 - 2 блиски (сечиво)
10 - 3 одступни (пробој)
L3
крволук
(image)
кошта: 38
УП: 50
MP: 5
ИП: 150
зарањање
8 - 2 блиски (сечиво)
14 - 3 одступни (пробој)
Era of the Future + Default / Welkin
L1 ♟
Flurry
(image)
кошта: 18
УП: 26
MP: 8
ИП: 27
4 - 3 блиски (сечиво)
4 - 3 одступни (удар) (магичност)
L2 ♚
Talon Warrior
(image)
кошта: 36
УП: 51
MP: 8
ИП: 74
7 - 3 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (удар) (магичност)
L3
Talon Hero
(image)
кошта: 61
УП: 65
MP: 8
ИП: 114
8 - 4 блиски (сечиво)
8 - 3 одступни (удар) (магичност)
L2 ♚
Whirlwind
(image)
кошта: 39
УП: 48
MP: 8
ИП: 79
7 - 3 блиски (сечиво)
6 - 4 одступни (удар) (магичност)
L3
Tornado
(image)
кошта: 54
УП: 66
MP: 8
ИП: 136
7 - 4 блиски (сечиво)
8 - 5 одступни (удар) (магичност)
L1 ♟
Flyer
(image)
кошта: 15
УП: 34
MP: 5
ИП: 33
5 - 4 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (ватра)
L2 ♚
Grand Flyer
(image)
кошта: 33
УП: 44
MP: 6
ИП: 88
5 - 6 блиски (сечиво)
4 - 4 одступни (ватра)
L2 ♚
Mentor
(image)
кошта: 31
УП: 53
MP: 5
ИП: 94
вођство
6 - 4 блиски (сечиво)
5 - 4 одступни (ватра)
L3
Lord
(image)
кошта: 56
УП: 74
MP: 5
ИП: 151
вођство
7 - 5 блиски (сечиво)
6 - 5 одступни (ватра)
L1 ♟
Guardian of Day
(image)
кошта: 18
УП: 40
MP: 4
ИП: 49
5 - 4 блиски (удар)
6 - 2 одступни (ватра)
L2 ♚
Golden Guard
(image)
кошта: 38
УП: 53
MP: 4
ИП: 74
7 - 4 блиски (удар)
6 - 4 одступни (ватра)
L1 ♟
Luna Protector
(image)
кошта: 17
УП: 38
MP: 4
ИП: 49
7 - 3 блиски (пробој) (први удар)
3 - 3 одступни (мраз)
L2 ♚
Sentinel of the Moon
(image)
кошта: 49
УП: 54
MP: 4
ИП: 88
постојаност
8 - 4 блиски (пробој) (први удар)
5 - 3 одступни (мраз)
L3
Thoth's Bulwark
(image)
кошта: 74
УП: 63
MP: 4
ИП: 133
постојаност
10 - 4 блиски (пробој) (први удар)
7 - 3 одступни (мраз)
L1 ♟
Moonlight Glider
(image)
кошта: 16
УП: 27
MP: 7
ИП: 30
чаркање
5 - 3 блиски (сечиво)
3 - 3 одступни (мраз)
L2 ♚
Midnight Stalker
(image)
кошта: 36
УП: 40
MP: 7
ИП: 87
вребање, чаркање
6 - 4 блиски (сечиво)
12 - 1 блиски (сечиво) (нож у леђа)
5 - 4 одступни (мраз)
L1 ♟
Neophyte
(image)
кошта: 18
УП: 30
MP: 5
ИП: 50
8 - 3 одступни (ватра) (магичност)
L2 ♚
Pyroation
(image)
кошта: 41
УП: 47
MP: 5
ИП: 117
12 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
High Pyroation
(image)
кошта: 79
УП: 78
MP: 5
ИП: 153
6 - 3 блиски (удар)
13 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L4
Hierarch of Aten
(image)
кошта: 102
УП: 60
MP: 4
ИП: 185
6 - 3 блиски (удар)
16 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L3
Solar Empyrean
(image)
кошта: 81
УП: 62
MP: 6
ИП: 160
обасјавање
5 - 4 блиски (ватра) (магичност)
14 - 4 одступни (ватра) (магичност)
L1 ♟
Sage
(image)
кошта: 16
УП: 28
MP: 5
ИП: 36
исцељивање, лечење +8
3 - 2 блиски (удар)
4 - 2 одступни (мраз) (магичност)
L2 ♚
Battle Sage
(image)
кошта: 58
УП: 46
MP: 5
ИП: 103
исцељивање, лечење +4
4 - 5 блиски (сечиво)
5 - 2 одступни (мраз) (магичност)
L3
Battle Seer
(image)
кошта: 86
УП: 67
MP: 5
ИП: 139
исцељивање
8 - 5 блиски (сечиво)
7 - 3 одступни (мраз)
L2 ♚
Elder Sage
(image)
кошта: 54
УП: 37
MP: 5
ИП: 109
исцељивање, лечење +8
3 - 2 блиски (удар)
6 - 3 одступни (мраз) (магичност)
L3
Doyen
(image)
кошта: 89
УП: 58
MP: 5
ИП: 161
исцељивање, лечење +8
4 - 2 блиски (удар)
8 - 4 одступни (мраз) (магичност)
L4
Patriarch
(image)
кошта: 104
УП: 69
MP: 5
ИП: 203
исцељивање, лечење +8
4 - 2 блиски (удар)
9 - 5 одступни (мраз) (магичност)
L1 ♟
Star Shooter
(image)
кошта: 20
УП: 30
MP: 6
ИП: 42
5 - 2 блиски (сечиво)
6 - 3 одступни (пробој)
6 - 3 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
Quickdraw
(image)
кошта: 34
УП: 49
MP: 7
ИП: 87
вребање
7 - 4 одступни (пробој)
5 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
Deadeye
(image)
кошта: 65
УП: 66
MP: 7
ИП: 88
вребање
8 - 6 одступни (пробој) (оштроокост)
6 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
Shadow Raider
(image)
кошта: 44
УП: 39
MP: 5
ИП: 120
5 - 3 блиски (удар) (магичност)
8 - 4 одступни (волшебни) (магичност)
L3
Astral Ranger
(image)
кошта: 67
УП: 71
MP: 5
ИП: 164
6 - 5 блиски (удар) (магичност)
8 - 5 одступни (волшебни) (магичност)
L2 ♚
Twilight Slayer
(image)
кошта: 47
УП: 46
MP: 6
ИП: 109
6 - 4 блиски (сечиво)
13 - 2 одступни (сечиво)