Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Empowered Myths

Empowered Myths / Windsong
L1 ♟
Courier
(image)
Цена: 17
Здраве: 34
MP: 8
Опит: 44
6 - 2 близък бой (ударна)
3 - 3 далечен бой (прободна) (майстор стрелец)
L2 ♟
Emissary
(image)
Цена: 34
Здраве: 42
MP: 10
Опит: 150
11 - 2 близък бой (ударна)
5 - 4 близък бой (прорезна) (щурм)
6 - 3 далечен бой (прободна) (майстор стрелец)
L2 ♟
Reaver
(image)
Цена: 34
Здраве: 48
MP: 6
Опит: 80
dauntless
9 - 3 близък бой (ударна)
4 - 4 далечен бой (прободна) (майстор стрелец)
L3 ♚
Dreadnought
(image)
Цена: 34
Здраве: 70
MP: 5
Опит: 150
dauntless
10 - 4 близък бой (ударна)
5 - 5 далечен бой (прободна) (майстор стрелец)
L1 ♟
Gatekeeper
(image)
Цена: 15
Здраве: 38
MP: 4
Опит: 45
5 - 4 близък бой (ударна) (counter)
L2 ♟
Heretic
(image)
Цена: 40
Здраве: 45
MP: 5
Опит: 80
9 - 3 близък бой (прорезна)
22 - 1 далечен бой (огнена)
L3 ♚
Harbinger
(image)
Цена: 50
Здраве: 63
MP: 5
Опит: 150
12 - 3 близък бой (прорезна)
8 - 3 близък бой (прорезна) (бурна ярост)
30 - 1 далечен бой (огнена)
L2 ♟
Lorekeeper
(image)
Цена: 40
Здраве: 56
MP: 4
Опит: 80
6 - 5 близък бой (ударна) (counter)
L3
Oathkeeper
(image)
Цена: 50
Здраве: 76
MP: 4
Опит: 150
7 - 6 близък бой (ударна) (counter)
L1 ♟
Scribe
(image)
Цена: 21
Здраве: 26
MP: 5
Опит: 48
5 - 3 далечен бой (мистична) (магическа, забавяне)
L2 ♟
Savant
(image)
Цена: 40
Здраве: 39
MP: 5
Опит: 88
7 - 4 далечен бой (мистична) (магическа, забавяне)
L3 ♚
Arbiter
(image)
Цена: 60
Здраве: 51
MP: 5
Опит: 200
6 - 3 близък бой (прорезна)
9 - 4 далечен бой (мистична) (магическа, забавяне)
L4
Librarian
(image)
Цена: 80
Здраве: 61
MP: 5
Опит: 150
6 - 4 близък бой (прорезна)
10 - 5 далечен бой (мистична) (магическа, забавяне)
L3 ♚
Runeforger
(image)
Цена: 60
Здраве: 47
MP: 5
Опит: 150
11 - 3 далечен бой (прорезна) (poison)
9 - 4 далечен бой (ударна) (Източване)
42 - 1 далечен бой (прободна)
L1 ♟
Seeker
(image)
Цена: 17
Здраве: 30
MP: 6
Опит: 45
бързоходство
5 - 3 близък бой (прорезна)
8 - 1 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
Pathfinder
(image)
Цена: 38
Здраве: 37
MP: 7
Опит: 74
бързоходство
5 - 3 близък бой (прободна) (удар в гръб)
5 - 4 близък бой (прорезна)
13 - 1 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
Farstrider
(image)
Цена: 48
Здраве: 52
MP: 8
Опит: 150
бързоходство
5 - 4 близък бой (прободна) (удар в гръб)
6 - 5 близък бой (прорезна)
17 - 1 далечен бой (огнена) (магическа)
L2 ♟
Skyrunner
(image)
Цена: 38
Здраве: 40
MP: 6
Опит: 74
бързоходство
6 - 3 близък бой (прорезна)
9 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
L3 ♚
Stormbringer
(image)
Цена: 50
Здраве: 62
MP: 6
Опит: 150
бързоходство
11 - 3 близък бой (прорезна)
15 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
L0 ♟
Sky Shard
(image)
Цена: 11
Здраве: 17
MP: 6
Опит: 16
прехвърляне
5 - 2 близък бой (смразяваща)
L1 ♟
Sky Crystal
(image)
Цена: 16
Здраве: 30
MP: 6
Опит: 150
прехвърляне
7 - 3 близък бой (смразяваща)
L1 ♟
Weaver
(image)
Цена: 18
Здраве: 36
MP: 5
Опит: 48
лекуване +4
4 - 3 близък бой (смразяваща)
9 - 2 далечен бой (прободна)
L2 ♟
Envoy
(image)
Цена: 38
Здраве: 44
MP: 5
Опит: 80
прехвърляне
8 - 3 близък бой (смразяваща)
12 - 2 далечен бой (прободна)
L3 ♚
Herald
(image)
Цена: 60
Здраве: 56
MP: 5
Опит: 150
прехвърляне
9 - 4 близък бой (смразяваща)
12 - 3 далечен бой (прободна)
L2 ♟
Prophetess
(image)
Цена: 40
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 62
изцеление, Лекуване +8, водачество
6 - 2 близък бой (мистична) (забавяне)
L3 ♚
Ascendant
(image)
Цена: 60
Здраве: 47
MP: 5
Опит: 150
изцеление, Лекуване +8, водачество, възстановяване
7 - 3 близък бой (мистична) (забавяне)
Empowered Myths / Celestials
L1 ♟
Crusader
(image)
Цена: 14
Здраве: 33
MP: 5
Опит: 37
heal+3
4 - 4 близък бой (мистична)
8 - 2 близък бой (прорезна)
L2 ♟
Divine Knight
(image)
Цена: 32
Здраве: 45
MP: 5
Опит: 95
лекуване +4
7 - 4 близък бой (мистична)
13 - 2 близък бой (прорезна)
9 - 3 близък бой (ударна)
L3 ♚
Divine Champion
(image)
Цена: 50
Здраве: 62
MP: 5
Опит: 150
лекуване +4
10 - 4 близък бой (мистична)
19 - 2 близък бой (прорезна)
13 - 3 близък бой (ударна)
L2 ♟
Protector
(image)
Цена: 29
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 88
лекуване +4
6 - 4 близък бой (огнена)
11 - 2 близък бой (ударна) (забавяне)
L3 ♚
Holy Sentinel
(image)
Цена: 50
Здраве: 72
MP: 5
Опит: 150
лекуване +4
7 - 5 близък бой (огнена)
15 - 2 близък бой (ударна) (забавяне)
L2
Quester
(image)
Цена: 32
Здраве: 50
MP: 8
Опит: 150
лекуване +4
6 - 4 близък бой (мистична)
8 - 3 близък бой (прорезна)
10 - 2 близък бой (прободна) (щурм)
L1 ♟
Legionnaire
(image)
Цена: 15
Здраве: 37
MP: 5
Опит: 42
6 - 3 близък бой (прободна) (бързак)
L2 ♟
Keeper
(image)
Цена: 28
Здраве: 49
MP: 5
Опит: 85
9 - 3 близък бой (прободна) (бързак)
L3 ♚
Sentinel
(image)
Цена: 42
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 150
12 - 3 близък бой (прободна) (бързак)
8 - 2 далечен бой (прободна)
L1 ♟
Light Spirit
(image)
Цена: 18
Здраве: 24
MP: 8
Опит: 42
озаряване
4 - 4 далечен бой (мистична)
L2 ♟
Lantern Archon
(image)
Цена: 26
Здраве: 32
MP: 8
Опит: 80
озаряване
7 - 4 далечен бой (мистична)
L3
Master of Light
(image)
Цена: 32
Здраве: 38
MP: 8
Опит: 150
озаряване
8 - 5 далечен бой (мистична)
L1 ♟
Messenger
(image)
Цена: 18
Здраве: 36
MP: 6
Опит: 40
inspire
7 - 3 близък бой (прорезна)
L2 ♟
Claimant
(image)
Цена: 40
Здраве: 50
MP: 6
Опит: 90
водачество
10 - 3 близък бой (прорезна)
L3 ♚
Herald
(image)
Цена: 60
Здраве: 68
MP: 6
Опит: 100
водачество
14 - 3 близък бой (прорезна)
L4
Seraph
(image)
Цена: 80
Здраве: 82
MP: 6
Опит: 150
водачество
18 - 3 близък бой (прорезна)
L1 ♟
Wizard
(image)
Цена: 20
Здраве: 31
MP: 5
Опит: 58
3 - 2 близък бой (ударна)
5 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
L2 ♟
Great Wizard
(image)
Цена: 35
Здраве: 41
MP: 5
Опит: 115
5 - 2 близък бой (ударна)
6 - 5 далечен бой (огнена) (магическа)
L3 ♚
Sage
(image)
Цена: 53
Здраве: 48
MP: 5
Опит: 150
6 - 2 близък бой (ударна)
9 - 5 далечен бой (огнена) (магическа)
L2 ♟
Mystic
(image)
Цена: 35
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 105
6 - 2 близък бой (ударна)
7 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
10 - 3 далечен бой (мистична)
L3 ♚
Prophet
(image)
Цена: 52
Здраве: 46
MP: 5
Опит: 150
7 - 2 близък бой (ударна)
10 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
14 - 3 далечен бой (мистична)
L1 ♟
Zealot
(image)
Цена: 14
Здраве: 32
MP: 6
Опит: 38
5 - 1 близък бой (прорезна)
6 - 3 далечен бой (прорезна)
L2 ♟
Militant
(image)
Цена: 25
Здраве: 45
MP: 6
Опит: 65
5 - 2 близък бой (прорезна)
8 - 3 далечен бой (прорезна)
L3 ♚
Sicarius
(image)
Цена: 35
Здраве: 58
MP: 6
Опит: 150
8 - 2 близък бой (прорезна)
9 - 4 далечен бой (прорезна)
Empowered Myths / Devlings
L1 ♟
Cursers
(image)
Цена: 15
Здраве: 26
MP: 6
Опит: 44
2 - 2 близък бой (ударна)
7 - 2 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L2 ♟
Blasphemists
(image)
Цена: 30
Здраве: 36
MP: 6
Опит: 75
2 - 4 близък бой (ударна)
7 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L3 ♚
Offenders
(image)
Цена: 48
Здраве: 47
MP: 6
Опит: 130
2 - 5 близък бой (ударна)
8 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L4
Abusers
(image)
Цена: 65
Здраве: 56
MP: 6
Опит: 150
3 - 5 близък бой (ударна)
10 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L1 ♟
Flappers
(image)
Цена: 15
Здраве: 24
MP: 8
Опит: 34
4 - 2 близък бой (прорезна)
3 - 3 далечен бой (огнена)
L2 ♟
Flyers
(image)
Цена: 27
Здраве: 37
MP: 9
Опит: 78
6 - 3 близък бой (прорезна)
5 - 4 далечен бой (огнена)
L3
Attackers
(image)
Цена: 39
Здраве: 45
MP: 10
Опит: 150
8 - 3 близък бой (прорезна)
7 - 4 далечен бой (огнена)
L1 ♟
Nailers
(image)
Цена: 10
Здраве: 25
MP: 5
Опит: 32
15 - 1 близък бой (прободна)
6 - 2 близък бой (ударна)
L2 ♟
Spikers
(image)
Цена: 28
Здраве: 42
MP: 5
Опит: 85
30 - 1 близък бой (прободна)
22 - 1 близък бой (ударна)
L3 ♚
Staplers
(image)
Цена: 40
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 150
44 - 1 близък бой (прободна)
34 - 1 близък бой (ударна)
L1 ♟
Overgrown Devling
(image)
Цена: 14
Здраве: 37
MP: 5
Опит: 36
7 - 3 близък бой (ударна)
L2 ♟
Soldier
(image)
Цена: 28
Здраве: 45
MP: 6
Опит: 50
9 - 3 близък бой (прорезна)
5 - 2 далечен бой (прободна)
L3 ♚
Chief
(image)
Цена: 38
Здраве: 55
MP: 6
Опит: 150
10 - 4 близък бой (прорезна)
7 - 2 далечен бой (прободна)
L2 ♟
Warrior
(image)
Цена: 28
Здраве: 50
MP: 6
Опит: 46
10 - 3 близък бой (ударна)
L3 ♚
Hero
(image)
Цена: 38
Здраве: 62
MP: 7
Опит: 150
11 - 4 близък бой (ударна)
L0 ♟
Sneak
(image)
Цена: 8
Здраве: 14
MP: 6
Опит: 23
бързоходство
4 - 2 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
2 - 2 далечен бой (прорезна)
L1 ♟
Lurker
(image)
Цена: 18
Здраве: 23
MP: 6
Опит: 75
бързоходство
4 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
3 - 3 далечен бой (прорезна)
Empowered Myths / Elementals
L0 ♟
Air Elemental
(image)
Цена: 12
Здраве: 18
MP: 8
Опит: 26
5 - 3 далечен бой (ударна)
L1 ♟
Razorbird
(image)
Цена: 18
Здраве: 32
MP: 9
Опит: 35
11 - 1 близък бой (прободна) (щурм)
8 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
L2 ♟
Thunderbird
(image)
Цена: 32
Здраве: 44
MP: 9
Опит: 150
14 - 1 близък бой (прободна) (щурм)
9 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L1 ♟
Wind Spirit
(image)
Цена: 19
Здраве: 28
MP: 8
Опит: 35
6 - 2 близък бой (прорезна)
9 - 2 далечен бой (ударна)
L2 ♟
Zephyr
(image)
Цена: 36
Здраве: 40
MP: 6
Опит: 100
6 - 3 близък бой (прорезна)
14 - 2 далечен бой (ударна)
L3 ♚
Djinn
(image)
Цена: 54
Здраве: 52
MP: 6
Опит: 150
9 - 3 близък бой (прорезна)
19 - 2 далечен бой (ударна)
L1 ♟
Earth Elemental
(image)
Цена: 17
Здраве: 36
MP: 4
Опит: 37
mountainhome
6 - 3 близък бой (ударна)
L2 ♟
Rock Golem
(image)
Цена: 30
Здраве: 46
MP: 4
Опит: 100
mountainhome
9 - 3 близък бой (ударна)
L3
Stone Titan
(image)
Цена: 50
Здраве: 60
MP: 4
Опит: 150
mountainhome
12 - 3 близък бой (ударна)
L1 ♟
Fire Elemental
(image)
Цена: 16
Здраве: 37
MP: 5
Опит: 34
deserthome
6 - 3 близък бой (огнена)
L2 ♟
Fire Wisp
(image)
Цена: 34
Здраве: 53
MP: 6
Опит: 75
deserthome
9 - 2 близък бой (огнена)
7 - 4 далечен бой (огнена)
L3 ♚
Fire Ghost
(image)
Цена: 45
Здраве: 66
MP: 6
Опит: 150
deserthome
10 - 2 близък бой (огнена)
8 - 5 далечен бой (огнена)
L2 ♟
Living Furnace
(image)
Цена: 28
Здраве: 52
MP: 5
Опит: 100
deserthome
9 - 3 близък бой (огнена)
L3 ♚
Lava Beast
(image)
Цена: 38
Здраве: 72
MP: 5
Опит: 150
deserthome
13 - 3 близък бой (огнена)
L1 ♟
Unicorn
(image)
Цена: 19
Здраве: 37
MP: 7
Опит: 38
лекуване +4
7 - 2 близък бой (прободна) (щурм)
6 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L2 ♟
Silver Unicorn
(image)
Цена: 38
Здраве: 46
MP: 7
Опит: 150
изцеление, Лекуване +8
8 - 2 близък бой (прободна) (щурм)
6 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
L1 ♟
Vine Beast
(image)
Цена: 16
Здраве: 33
MP: 6
Опит: 36
foresthome
5 - 4 близък бой (прорезна)
3 - 3 далечен бой (прободна)
L2 ♟
Vine Tiger
(image)
Цена: 32
Здраве: 46
MP: 6
Опит: 150
засада, foresthome
7 - 4 близък бой (прорезна)
5 - 3 далечен бой (прободна)
L1 ♟
Water Elemental
(image)
Цена: 16
Здраве: 25
MP: 6
Опит: 35
waterhome
5 - 3 близък бой (ударна)
4 - 3 далечен бой (ударна)
L2 ♟
Ice Crab
(image)
Цена: 24
Здраве: 43
MP: 6
Опит: 78
8 - 3 близък бой (прободна)
3 - 3 далечен бой (смразяваща) (забавяне)
L3 ♚
Ice Shell
(image)
Цена: 35
Здраве: 55
MP: 6
Опит: 150
10 - 3 близък бой (прободна)
5 - 3 далечен бой (смразяваща) (забавяне)
L2 ♟
Undine
(image)
Цена: 27
Здраве: 37
MP: 6
Опит: 84
waterhome
8 - 3 близък бой (ударна)
7 - 3 далечен бой (ударна)
L3 ♚
Tempest Spirit
(image)
Цена: 45
Здраве: 46
MP: 6
Опит: 150
waterhome
12 - 3 близък бой (ударна)
11 - 3 далечен бой (ударна)
Empowered Myths / Therian
L1 ♟
Apprentice
(image)
Цена: 19
Здраве: 26
MP: 5
Опит: 46
4 - 2 близък бой (ударна)
9 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
6 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L2 ♟
Mage
(image)
Цена: 38
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 90
6 - 2 близък бой (ударна)
9 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
9 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L3 ♚
Master
(image)
Цена: 54
Здраве: 52
MP: 5
Опит: 150
9 - 2 близък бой (ударна)
10 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
10 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L2 ♟
Shaman
(image)
Цена: 34
Здраве: 36
MP: 5
Опит: 90
лекуване +4
7 - 2 близък бой (ударна)
12 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
4 - 6 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L3 ♚
Priest
(image)
Цена: 52
Здраве: 43
MP: 5
Опит: 150
изцеление, Лекуване +8
9 - 2 близък бой (ударна)
14 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
4 - 7 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L1 ♟
Cat Therian
(image)
Цена: 18
Здраве: 40
MP: 6
Опит: 45
7 - 3 близък бой (прорезна)
3 - 2 далечен бой (ударна)
L2 ♟
Wildcat Therian
(image)
Цена: 36
Здраве: 58
MP: 6
Опит: 100
7 - 4 близък бой (прорезна)
14 - 2 близък бой (прободна)
4 - 3 далечен бой (ударна)
L3 ♚
Leopard Therian
(image)
Цена: 48
Здраве: 75
MP: 6
Опит: 150
12 - 4 близък бой (прорезна)
22 - 2 близък бой (прободна)
6 - 3 далечен бой (ударна)
L3 ♚
Therian Black Cat
(image)
Цена: 46
Здраве: 67
MP: 7
Опит: 150
нощна засада
8 - 5 близък бой (прорезна)
19 - 2 близък бой (прободна)
6 - 3 далечен бой (ударна)
L1 ♟
Falcon Therian
(image)
Цена: 16
Здраве: 26
MP: 8
Опит: 35
4 - 3 близък бой (прорезна)
3 - 2 далечен бой (ударна)
L2
Falcon
(image)
Цена: 30
Здраве: 36
MP: 10
Опит: 70
5 - 4 близък бой (прорезна)
4 - 3 далечен бой (ударна)
L3
Gyrfalcon
(image)
Цена: 40
Здраве: 51
MP: 10
Опит: 150
12 - 3 близък бой (прорезна)
6 - 3 далечен бой (ударна)
L3
Peregrine Falcon
(image)
Цена: 40
Здраве: 46
MP: 12
Опит: 150
6 - 5 близък бой (прорезна)
6 - 3 далечен бой (ударна)
L1 ♟
Hunter
(image)
Цена: 14
Здраве: 31
MP: 5
Опит: 39
4 - 2 близък бой (прорезна)
4 - 4 далечен бой (прободна)
L2 ♟
Tracker
(image)
Цена: 25
Здраве: 44
MP: 5
Опит: 60
6 - 2 близък бой (прорезна)
6 - 4 далечен бой (прободна)
L3 ♚
Ranger
(image)
Цена: 41
Здраве: 57
MP: 5
Опит: 150
6 - 3 близък бой (прорезна) (бързак)
8 - 4 далечен бой (прободна) (бързак)
L1 ♟
Monk
(image)
Цена: 16
Здраве: 34
MP: 5
Опит: 36
4 - 3 близък бой (ударна)
6 - 3 далечен бой (мистична)
L2 ♟
Aura Monk
(image)
Цена: 35
Здраве: 47
MP: 5
Опит: 80
6 - 3 близък бой (ударна)
10 - 3 далечен бой (мистична)
L3 ♚
Aura Master
(image)
Цена: 50
Здраве: 55
MP: 5
Опит: 150
9 - 3 близък бой (ударна)
14 - 3 далечен бой (мистична)
L1 ♟
Serpent Therian
(image)
Цена: 15
Здраве: 29
MP: 5
Опит: 28
7 - 2 близък бой (прорезна) (poison)
5 - 2 далечен бой (ударна)
L2 ♟
Cobra
(image)
Цена: 28
Здраве: 42
MP: 5
Опит: 60
8 - 3 близък бой (прорезна) (poison)
5 - 3 далечен бой (ударна)
L3 ♚
King Cobra
(image)
Цена: 38
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 150
9 - 4 близък бой (прорезна) (poison, забавяне)
6 - 3 далечен бой (ударна)
L3 ♚
Spitting Cobra
(image)
Цена: 40
Здраве: 44
MP: 5
Опит: 150
8 - 3 близък бой (прорезна) (poison)
5 - 4 далечен бой (прободна) (poison)
7 - 3 далечен бой (ударна)
L2 ♟
Sandskipper
(image)
Цена: 28
Здраве: 36
MP: 6
Опит: 150
бързоходство
8 - 3 близък бой (прорезна) (бързак, poison)
4 - 3 далечен бой (ударна)
L2 ♟
Sea Snake
(image)
Цена: 28
Здраве: 38
MP: 7
Опит: 150
13 - 2 близък бой (прорезна) (poison)
5 - 3 далечен бой (ударна)
L1 ♟
Therian Guard
(image)
Цена: 14
Здраве: 34
MP: 5
Опит: 36
6 - 3 близък бой (прободна)
5 - 2 далечен бой (прободна)
L2 ♟
Therian Defender
(image)
Цена: 32
Здраве: 48
MP: 5
Опит: 150
7 - 4 близък бой (прободна)
6 - 3 далечен бой (прободна)
Empowered Myths / Vampires
L1 ♟
Blood Apprentice
(image)
Цена: 21
Здраве: 26
MP: 5
Опит: 55
4 - 2 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб)
7 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L2 ♟
Blood Manipulator
(image)
Цена: 40
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 95
5 - 2 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб)
7 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
L3 ♚
Sangel
(image)
Цена: 50
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 100
8 - 2 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб)
9 - 5 далечен бой (огнена) (магическа)
20 - 2 далечен бой (мистична) (магическа)
L2 ♟
Flesh Artisan
(image)
Цена: 34
Здраве: 46
MP: 5
Опит: 100
9 - 3 близък бой (прорезна)
6 - 2 близък бой (прободна) (удар в гръб, Източване)
8 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L2 ♟
Blood Hulk
(image)
Цена: 24
Здраве: 49
MP: 4
Опит: 52
възстановяване, feeding
14 - 2 близък бой (прорезна)
L0 ♟
Bloodborn
(image)
Цена: 8
Здраве: 19
MP: 5
Опит: 18
4 - 3 близък бой (прорезна)
L1 ♟
Fledgeling
(image)
Цена: 13
Здраве: 36
MP: 5
Опит: 40
7 - 3 близък бой (прорезна)
5 - 2 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб)
L2 ♟
Duelist
(image)
Цена: 31
Здраве: 48
MP: 6
Опит: 86
7 - 4 близък бой (прорезна) (майстор стрелец)
4 - 3 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб, counter)
L3 ♚
Sword Dancer
(image)
Цена: 45
Здраве: 68
MP: 6
Опит: 150
бързоходство
7 - 5 близък бой (прорезна) (майстор стрелец)
4 - 4 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб, counter)
L2 ♟
Noble
(image)
Цена: 31
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 87
водачество
8 - 3 близък бой (прорезна)
6 - 2 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб, чума)
L3 ♚
Sire
(image)
Цена: 44
Здраве: 66
MP: 5
Опит: 100
водачество
11 - 3 близък бой (прорезна)
8 - 2 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб, чума)
8 - 2 далечен бой (мистична)
L4
Methusalem
(image)
Цена: 70
Здраве: 95
MP: 5
Опит: 150
водачество
15 - 3 близък бой (прорезна)
12 - 2 близък бой (прободна) (Източване, удар в гръб, чума)
10 - 3 далечен бой (мистична)
L1
Malborn
(image)
Цена: 7
Здраве: 32
MP: 6
Опит: 50
4 - 4 близък бой (прорезна) (poison)
L1 ♟
Thin Blood
(image)
Цена: 15
Здраве: 33
MP: 5
Опит: 38
6 - 2 близък бой (прорезна)
6 - 3 далечен бой (прободна)
L2 ♟
Half Blood
(image)
Цена: 28
Здраве: 48
MP: 5
Опит: 70
7 - 3 близък бой (прорезна)
7 - 4 далечен бой (прободна)
L3 ♚
Day Hunter
(image)
Цена: 42
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 150
7 - 4 близък бой (прорезна)
10 - 4 далечен бой (прободна) (майстор стрелец)
L3 ♚
Twilight Walker
(image)
Цена: 45
Здраве: 64
MP: 5
Опит: 150
9 - 3 близък бой (прорезна)
7 - 3 близък бой (прорезна) (poison)
12 - 3 далечен бой (прободна)
L1 ♟
Gargoyle
(image)
Цена: 16
Здраве: 38
MP: 6
Опит: 34
dauntless
5 - 3 близък бой (ударна)
L2 ♟
Marlgoyle
(image)
Цена: 30
Здраве: 52
MP: 7
Опит: 70
dauntless
8 - 3 близък бой (ударна)
L0 ♟
Прилеп Вампир
(image)
Цена: 13
Здраве: 16
MP: 8
Опит: 22
4 - 2 близък бой (прорезна) (Източване)
L1 ♟
Прилеп кръвопиец
(image)
Цена: 21
Здраве: 27
MP: 9
Опит: 70
5 - 3 близък бой (прорезна) (Източване)
L2
Прилеп Вампир
(image)
Цена: 34
Здраве: 33
MP: 9
Опит: 150
6 - 4 близък бой (прорезна) (Източване)
Empowered Myths / The Warg
L1 ♟
Blackfur
(image)
Цена: 17
Здраве: 33
MP: 5
Опит: 42
4 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
L2 ♟
Black Hunter
(image)
Цена: 40
Здраве: 44
MP: 5
Опит: 150
нощна засада
7 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
L1 ♟
Fire Sprite
(image)
Цена: 14
Здраве: 24
MP: 5
Опит: 35
3 - 1 близък бой (ударна)
4 - 5 далечен бой (огнена)
L2 ♟
Flame Sprite
(image)
Цена: 34
Здраве: 27
MP: 6
Опит: 72
4 - 2 близък бой (ударна)
5 - 6 далечен бой (огнена)
L3 ♚
Flame Spirit
(image)
Цена: 50
Здраве: 40
MP: 7
Опит: 150
7 - 2 близък бой (ударна)
8 - 6 далечен бой (огнена)
L1 ♟
Shapeshifter
(image)
Цена: 15
Здраве: 32
MP: 5
Опит: 34
7 - 3 близък бой (прорезна)
3 - 2 далечен бой (ударна)
L2 ♟
Changeling
(image)
Цена: 30
Здраве: 44
MP: 6
Опит: 85
9 - 3 близък бой (прорезна)
6 - 2 далечен бой (ударна)
L3 ♚
wolfling
(image)
Цена: 58
Здраве: 63
MP: 6
Опит: 150
12 - 3 близък бой (прорезна)
10 - 2 далечен бой (ударна)
L1 ♟
Stalker
(image)
Цена: 19
Здраве: 31
MP: 7
Опит: 37
бързоходство
8 - 2 близък бой (прободна)
8 - 2 близък бой (ударна)
L2
Shadow Pelt
(image)
Цена: 30
Здраве: 40
MP: 7
Опит: 80
бързоходство
8 - 3 близък бой (прободна)
11 - 2 близък бой (ударна)
L3
Night Eye
(image)
Цена: 45
Здраве: 49
MP: 7
Опит: 150
бързоходство, нощна засада
11 - 3 близък бой (прободна)
15 - 2 близък бой (ударна)
L1 ♟
Warrior Wolf
(image)
Цена: 16
Здраве: 39
MP: 6
Опит: 42
10 - 2 близък бой (прорезна)
L2 ♟
Rabid Wolf
(image)
Цена: 34
Здраве: 48
MP: 7
Опит: 100
10 - 3 близък бой (прободна)
16 - 2 близък бой (прорезна)
9 - 3 близък бой (ударна)
L2 ♟
Warrior Warg
(image)
Цена: 30
Здраве: 52
MP: 6
Опит: 80
11 - 3 близък бой (прорезна)
L3 ♚
Fenrir
(image)
Цена: 45
Здраве: 70
MP: 6
Опит: 150
13 - 4 близък бой (прорезна)
15 - 3 близък бой (ударна)
L3 ♚
Moon Blade
(image)
Цена: 48
Здраве: 62
MP: 6
Опит: 150
14 - 3 близък бой (мистична) (магическа)
L3 ♚
Pack Leader
(image)
Цена: 50
Здраве: 64
MP: 6
Опит: 120
водачество
14 - 3 близък бой (прорезна)
L4
Garou
(image)
Цена: 68
Здраве: 79
MP: 6
Опит: 150
водачество
17 - 3 близък бой (прорезна)
L1 ♟
Water Dryad
(image)
Цена: 14
Здраве: 26
MP: 6
Опит: 38
3 - 4 близък бой (ударна) (забавяне)
L2 ♟
Water Nymph
(image)
Цена: 23
Здраве: 36
MP: 6
Опит: 78
5 - 4 близък бой (ударна) (забавяне)
L3
Water Shyde
(image)
Цена: 35
Здраве: 47
MP: 6
Опит: 150
8 - 4 близък бой (ударна) (забавяне)
L0 ♟
Wolf Cub
(image)
Цена: 12
Здраве: 18
MP: 8
Опит: 22
3 - 3 близък бой (прорезна) (майстор стрелец)
L1 ♟
Wolf
(image)
Цена: 17
Здраве: 32
MP: 8
Опит: 32
6 - 3 близък бой (прорезна) (майстор стрелец)
L2
Dire Wolf
(image)
Цена: 26
Здраве: 44
MP: 9
Опит: 150
6 - 4 близък бой (прорезна) (майстор стрелец)