Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Era of Magic RPG

Era of Magic RPG / Summoners
L0 ♚
Dimensional Gate
(image)
Цена: 6
Здраве: 13
MP: 4
Опит: 6
4 - 1 близък бой (огнена) (магическа)
L1
Air elemental
(image)
Цена: 15
Здраве: 15
MP: 7
Опит: 70
бързоходство, възстановяване
10 - 1 близък бой (ударна) (майстор стрелец)
6 - 3 далечен бой (мистична)
L2
Air Avatar
(image)
Цена: 30
Здраве: 30
MP: 7
Опит: 100
бързоходство, възстановяване
11 - 2 близък бой (ударна) (майстор стрелец)
9 - 3 далечен бой (мистична)
L3
Air God
(image)
Цена: 30
Здраве: 50
MP: 7
Опит: 120
бързоходство, възстановяване
12 - 3 близък бой (ударна) (майстор стрелец)
12 - 3 далечен бой (мистична) (майстор стрелец)
L1
Dimensional Gate 2
(image)
Цена: 16
Здраве: 13
MP: 4
Опит: 20
4 - 1 близък бой (огнена) (магическа)
L2
Air Avatar
(image)
Цена: 30
Здраве: 30
MP: 7
Опит: 100
бързоходство, възстановяване
11 - 2 близък бой (ударна) (майстор стрелец)
9 - 3 далечен бой (мистична)
L3
Air God
(image)
Цена: 30
Здраве: 50
MP: 7
Опит: 120
бързоходство, възстановяване
12 - 3 близък бой (ударна) (майстор стрелец)
12 - 3 далечен бой (мистична) (майстор стрелец)
L2
Earth Avatar
(image)
Цена: 30
Здраве: 60
MP: 4
Опит: 150
възстановяване, непоклатимост
9 - 3 близък бой (ударна)
L3
Earth God
(image)
Цена: 30
Здраве: 90
MP: 4
Опит: 150
възстановяване, непоклатимост
14 - 3 близък бой (ударна)
L2
Fire Avatar
(image)
Цена: 28
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 150
озаряване, fire
9 - 3 близък бой (огнена) (магическа)
L3
Fire God
(image)
Цена: 28
Здраве: 66
MP: 6
Опит: 150
озаряване, fire
9 - 4 близък бой (огнена) (магическа)
L2
RhamiKai
(image)
Цена: 32
Здраве: 42
MP: 5
Опит: 110
водачество, възстановяване
9 - 3 близък бой (прорезна) (бързак)
15 - 1 близък бой (прободна) (precision)
8 - 2 далечен бой (мистична) (магическа, Източване)
L3
HoRhami
(image)
Цена: 32
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 110
водачество, възстановяване
12 - 3 близък бой (прорезна) (бързак)
15 - 2 близък бой (прободна) (precision)
8 - 3 далечен бой (мистична) (магическа, Източване)
15 - 2 далечен бой (прободна) (precision)
L2
Water Avatar
(image)
Цена: 28
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 150
лекуване +4, water
8 - 2 близък бой (смразяваща) (забавяне)
10 - 2 далечен бой (ударна)
L3
Water God
(image)
Цена: 28
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 150
лекуване +4, water
9 - 3 близък бой (смразяваща) (забавяне)
12 - 3 далечен бой (ударна)
L1
Earth elemental
(image)
Цена: 15
Здраве: 40
MP: 4
Опит: 70
възстановяване, непоклатимост
6 - 3 близък бой (ударна)
L2
Earth Avatar
(image)
Цена: 30
Здраве: 60
MP: 4
Опит: 150
възстановяване, непоклатимост
9 - 3 близък бой (ударна)
L3
Earth God
(image)
Цена: 30
Здраве: 90
MP: 4
Опит: 150
възстановяване, непоклатимост
14 - 3 близък бой (ударна)
L1 ♚
Fire elemental
(image)
Цена: 16
Здраве: 30
MP: 5
Опит: 50
озаряване
6 - 3 близък бой (огнена)
L2
Fire Avatar
(image)
Цена: 28
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 150
озаряване, fire
9 - 3 близък бой (огнена) (магическа)
L3
Fire God
(image)
Цена: 28
Здраве: 66
MP: 6
Опит: 150
озаряване, fire
9 - 4 близък бой (огнена) (магическа)
L1 ♚
Rhami
(image)
Цена: 13
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 60
възстановяване
4 - 4 близък бой (прорезна) (бързак)
L2
RhamiDatu
(image)
Цена: 32
Здраве: 48
MP: 5
Опит: 110
възстановяване
8 - 4 близък бой (прорезна) (бързак, майстор стрелец)
6 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
DharmaRhami
(image)
Цена: 18
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 110
възстановяване
10 - 4 близък бой (прорезна) (бързак, майстор стрелец)
16 - 2 близък бой (прободна)
12 - 2 близък бой (ударна) (забавяне)
8 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
RhamiKai
(image)
Цена: 32
Здраве: 42
MP: 5
Опит: 110
водачество, възстановяване
9 - 3 близък бой (прорезна) (бързак)
15 - 1 близък бой (прободна) (precision)
8 - 2 далечен бой (мистична) (магическа, Източване)
L3
HoRhami
(image)
Цена: 32
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 110
водачество, възстановяване
12 - 3 близък бой (прорезна) (бързак)
15 - 2 близък бой (прободна) (precision)
8 - 3 далечен бой (мистична) (магическа, Източване)
15 - 2 далечен бой (прободна) (precision)
L1 ♚
Water elemental
(image)
Цена: 16
Здраве: 20
MP: 5
Опит: 50
лекуване +4, water
6 - 2 близък бой (смразяваща) (забавяне)
6 - 2 далечен бой (ударна)
L2
Water Avatar
(image)
Цена: 28
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 150
лекуване +4, water
8 - 2 близък бой (смразяваща) (забавяне)
10 - 2 далечен бой (ударна)
L3
Water God
(image)
Цена: 28
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 150
лекуване +4, water
9 - 3 близък бой (смразяваща) (забавяне)
12 - 3 далечен бой (ударна)
L1 ♚
Jinn
(image)
Цена: 20
Здраве: 32
MP: 6
Опит: 40
5 - 1 близък бой (прорезна) (магическа)
4 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
L2
Efreet
(image)
Цена: 38
Здраве: 48
MP: 7
Опит: 130
7 - 2 близък бой (огнена) (магическа)
8 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
Great Efreeti
(image)
Цена: 20
Здраве: 55
MP: 7
Опит: 100
9 - 3 близък бой (огнена) (магическа)
10 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
4 - 10 далечен бой (ударна) (магическа)
L2
Great Jinn
(image)
Цена: 38
Здраве: 45
MP: 6
Опит: 130
16 - 1 близък бой (прорезна) (магическа)
5 - 4 далечен бой (мистична) (магическа, Източване)
L3
Wonderful Jinn
(image)
Цена: 38
Здраве: 50
MP: 7
Опит: 190
20 - 1 близък бой (прорезна) (магическа)
7 - 4 далечен бой (огнена) (магическа, Източване)
7 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа, Източване)
7 - 4 далечен бой (мистична) (магическа, Източване)
28 - 1 далечен бой (мистична) (магическа, забавяне, poison)
L4
Mystic Jinn
(image)
Цена: 38
Здраве: 60
MP: 8
Опит: 200
25 - 1 близък бой (прорезна) (магическа, Източване)
9 - 4 далечен бой (огнена) (магическа, Източване)
9 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа, Източване)
9 - 4 далечен бой (мистична) (магическа, Източване)
30 - 1 далечен бой (мистична) (always hits, забавяне, poison, Източване)
L1 ♚
Novice Summoner
(image)
Цена: 16
Здраве: 32
MP: 5
Опит: 60
5 - 3 близък бой (прорезна)
7 - 2 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (огнена) (precision)
L2
Summoner
(image)
Цена: 30
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 100
6 - 3 близък бой (прорезна)
10 - 2 близък бой (ударна)
10 - 2 далечен бой (огнена) (precision)
L3
Grand Summoner
(image)
Цена: 35
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 160
Summon
7 - 3 близък бой (прорезна)
10 - 2 близък бой (ударна)
14 - 1 далечен бой (огнена) (always hits)
L4
Summons master
(image)
Цена: 20
Здраве: 65
MP: 5
Опит: 100
megacircle, curing, leadership, Summon
8 - 3 близък бой (прорезна) (магическа)
13 - 2 близък бой (ударна)
14 - 1 далечен бой (огнена) (always hits)
50 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L3
Heavy Summoner
(image)
Цена: 20
Здраве: 64
MP: 5
Опит: 60
circle of resistance, Summon
9 - 3 близък бой (прорезна)
10 - 2 близък бой (ударна)
10 - 2 далечен бой (огнена) (precision)
L3
Neutral Summoner
(image)
Цена: 20
Здраве: 52
MP: 5
Опит: 60
Summon
6 - 3 близък бой (прорезна) (Източване)
10 - 2 близък бой (ударна)
12 - 1 далечен бой (огнена) (always hits, Източване)
Era of Magic RPG / Ancient Dwarves
L1 ♚
Dwarvish Warrior
(image)
Цена: 17
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 30
6 - 3 близък бой (прорезна)
10 - 1 далечен бой (прободна)
L2
Dwarvish Heavy Warrior
(image)
Цена: 29
Здраве: 55
MP: 5
Опит: 90
8 - 3 близък бой (прорезна)
12 - 1 далечен бой (прободна)
L3
Dwarvish Rune Warrior
(image)
Цена: 29
Здраве: 65
MP: 5
Опит: 120
12 - 3 близък бой (прорезна)
16 - 1 далечен бой (прободна) (майстор стрелец)
L4
Dwarvish Rune Lord
(image)
Цена: 29
Здраве: 75
MP: 5
Опит: 100
16 - 3 близък бой (прорезна) (магическа)
20 - 1 далечен бой (прободна) (precision)
L1 ♚
Runeadept
(image)
Цена: 18
Здраве: 34
MP: 5
Опит: 45
8 - 2 близък бой (ударна) (майстор стрелец)
9 - 1 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
Runesmith
(image)
Цена: 44
Здраве: 46
MP: 5
Опит: 100
10 - 2 близък бой (ударна) (магическа)
9 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
Rune Artist
(image)
Цена: 18
Здраве: 58
MP: 4
Опит: 150
18 - 2 близък бой (ударна) (магическа)
9 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
38 - 1 далечен бой (огнена)
L4
Runemaster
(image)
Цена: 18
Здраве: 70
MP: 4
Опит: 120
Rune Aura
20 - 2 близък бой (ударна) (магическа)
9 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
35 - 1 далечен бой (огнена) (магическа)
L1 ♚
Steam Ulfserker
(image)
Цена: 19
Здраве: 35
MP: 5
Опит: 42
4 - 4 близък бой (прорезна) (бурна ярост)
L2
Red Ulfserker
(image)
Цена: 38
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 45
възстановяване, непоклатимост
4 - 4 близък бой (прорезна) (бурна ярост, щурм, бързак)
L2
Steam Berserker
(image)
Цена: 19
Здраве: 48
MP: 5
Опит: 100
4 - 6 близък бой (прорезна) (бурна ярост)
L1 ♚
Striding Machine
(image)
Цена: 18
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 50
6 - 2 близък бой (ударна)
10 - 2 далечен бой (огнена)
L2
Dwarvish Tank
(image)
Цена: 43
Здраве: 60
MP: 6
Опит: 100
9 - 2 близък бой (ударна)
15 - 2 далечен бой (огнена)
L3
Pacificator
(image)
Цена: 19
Здраве: 70
MP: 6
Опит: 100
14 - 2 близък бой (прободна)
20 - 2 далечен бой (огнена) (майстор стрелец)
Era of Magic RPG / Barbarians
L1 ♚
Cyclops
(image)
Цена: 18
Здраве: 45
MP: 5
Опит: 48
7 - 3 близък бой (ударна) (Growing fury)
L2
Cyclops Breaker
(image)
Цена: 30
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 38
7 - 3 близък бой (ударна) (бурна ярост)
L2
Fire Cyclops
(image)
Цена: 30
Здраве: 55
MP: 5
Опит: 120
7 - 3 близък бой (ударна)
18 - 1 далечен бой (огнена) (precision, забавяне)
L3
Ancient Cyclops
(image)
Цена: 16
Здраве: 70
MP: 5
Опит: 100
8 - 3 близък бой (ударна)
25 - 1 далечен бой (огнена) (precision, забавяне)
L2
Mighty Cyclops
(image)
Цена: 30
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 120
17 - 2 близък бой (ударна) (cleave)
L3
Raging Cyclops
(image)
Цена: 16
Здраве: 75
MP: 5
Опит: 130
Furious death
25 - 2 близък бой (ударна) (cleave)
18 - 1 далечен бой (прободна)
L4
Cyclops Destroyer
(image)
Цена: 16
Здраве: 95
MP: 5
Опит: 100
Furious death
35 - 2 близък бой (ударна) (cleave)
24 - 1 далечен бой (прободна)
L1 ♚
Goblin Archer
(image)
Цена: 16
Здраве: 28
MP: 5
Опит: 28
3 - 2 близък бой (прорезна)
7 - 2 далечен бой (прободна) (poison)
L2
Goblin Sniper
(image)
Цена: 23
Здраве: 36
MP: 6
Опит: 50
4 - 2 близък бой (прорезна)
8 - 3 далечен бой (прободна) (poison, майстор стрелец)
L1 ♚
Goblin Hunter
(image)
Цена: 18
Здраве: 30
MP: 6
Опит: 50
mountain ambush, бързоходство
4 - 4 близък бой (прободна)
4 - 2 далечен бой (ударна) (забавяне)
L2
Goblin Assassin
(image)
Цена: 30
Здраве: 40
MP: 6
Опит: 50
mountain ambush, бързоходство
7 - 4 близък бой (прободна)
5 - 4 далечен бой (ударна) (забавяне)
L1 ♚
Goblin Warrior
(image)
Цена: 16
Здраве: 34
MP: 5
Опит: 40
Hit and Run, бързоходство
7 - 3 близък бой (прободна)
7 - 1 далечен бой (прободна)
L2
Goblin Rouser
(image)
Цена: 26
Здраве: 44
MP: 5
Опит: 50
Hit and Run, бързоходство
9 - 3 близък бой (прободна)
12 - 1 далечен бой (прободна)
L1 ♚
Orcish Warrior
(image)
Цена: 15
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 38
6 - 3 близък бой (прорезна)
5 - 2 далечен бой (прорезна)
L2
Barbarian
(image)
Цена: 28
Здраве: 58
MP: 5
Опит: 58
10 - 3 близък бой (прорезна)
7 - 2 далечен бой (прорезна)
L3
Barbarian Lord
(image)
Цена: 16
Здраве: 70
MP: 5
Опит: 90
Double attack
13 - 3 близък бой (прорезна)
9 - 2 далечен бой (прорезна)
L4
Barbarian King
(image)
Цена: 16
Здраве: 80
MP: 5
Опит: 100
Double attack
13 - 3 близък бой (прорезна)
19 - 2 близък бой (прорезна)
11 - 2 далечен бой (прорезна)
L2
Orcish Warbanner
(image)
Цена: 28
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 60
Orcish leader
9 - 3 близък бой (прорезна)
L1 ♚
Roc Rider
(image)
Цена: 22
Здраве: 35
MP: 9
Опит: 40
6 - 3 близък бой (прободна)
L2
Roc Master
(image)
Цена: 38
Здраве: 50
MP: 9
Опит: 60
8 - 3 близък бой (прободна)
8 - 2 далечен бой (прободна)
L1 ♚
Troll Sorcerer
(image)
Цена: 22
Здраве: 34
MP: 5
Опит: 50
възстановяване
7 - 2 близък бой (ударна)
5 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
Troll Fire Wizard
(image)
Цена: 35
Здраве: 52
MP: 5
Опит: 150
възстановяване
10 - 2 близък бой (ударна)
6 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
Troll Warbanner
(image)
Цена: 38
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 40
възстановяване, Troll leader, magicres
9 - 2 близък бой (ударна)
5 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
Era of Magic RPG / Dark Blood Alliance
L1 ♚
Salamander
(image)
Цена: 18
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 40
swamp ambush
5 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
L2
Black Salamander
(image)
Цена: 35
Здраве: 44
MP: 5
Опит: 80
swamp ambush, нощна засада
6 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
4 - 4 далечен бой (прорезна) (poison)
L2
Blue Salamander
(image)
Цена: 35
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 80
swamp ambush, water ambush
6 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
8 - 3 далечен бой (прорезна) (майстор стрелец)
L2
Green Salamander
(image)
Цена: 35
Здраве: 49
MP: 5
Опит: 80
swamp ambush, засада
6 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
9 - 2 далечен бой (ударна) (забавяне)
L1 ♚
Shaman Adept
(image)
Цена: 21
Здраве: 27
MP: 6
Опит: 45
лекуване +4
3 - 2 близък бой (прорезна)
5 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L2
Clan Leader
(image)
Цена: 32
Здраве: 38
MP: 6
Опит: 110
Лекуване +8
5 - 2 близък бой (прорезна)
7 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L3
Mystic
(image)
Цена: 32
Здраве: 47
MP: 6
Опит: 180
изцеление, Лекуване +8, възстановяване
5 - 2 близък бой (прорезна)
9 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
4 - 3 далечен бой (ударна) (забавяне)
L4
Chosen of Forest
(image)
Цена: 32
Здраве: 47
MP: 6
Опит: 100
изцеление, Лекуване +8, възстановяване
6 - 2 близък бой (прорезна)
9 - 5 далечен бой (смразяваща) (магическа)
4 - 4 далечен бой (ударна) (забавяне)
L2
Corrupted Shaman
(image)
Цена: 32
Здраве: 34
MP: 6
Опит: 110
regenerates +4
5 - 2 близък бой (прорезна) (poison)
5 - 5 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
Swamp Mage
(image)
Цена: 32
Здраве: 42
MP: 6
Опит: 100
възстановяване
6 - 2 близък бой (прорезна) (poison)
8 - 5 далечен бой (огнена) (магическа)
30 - 1 далечен бой (огнена) (забавяне, poison, магическа)
L1 ♚
Shooter
(image)
Цена: 15
Здраве: 28
MP: 6
Опит: 32
бързоходство
4 - 2 близък бой (ударна)
5 - 3 далечен бой (прободна) (poison)
L2
Crossbowman
(image)
Цена: 24
Здраве: 35
MP: 6
Опит: 100
бързоходство
6 - 2 близък бой (прорезна)
7 - 3 далечен бой (прободна) (poison)
L1 ♚
Toad
(image)
Цена: 20
Здраве: 50
MP: 4
Опит: 40
12 - 1 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (ударна) (забавяне)
4 - 3 далечен бой (прободна)
L2
Battle Toad
(image)
Цена: 35
Здраве: 70
MP: 4
Опит: 65
12 - 1 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (ударна) (забавяне)
20 - 1 близък бой (прободна)
10 - 3 близък бой (прободна)
8 - 1 далечен бой (прободна)
L3
Dreadnaught
(image)
Цена: 18
Здраве: 90
MP: 4
Опит: 100
12 - 1 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (ударна) (забавяне)
20 - 2 близък бой (прободна)
12 - 3 близък бой (прободна)
10 - 1 далечен бой (прободна)
L2
Ranged Toad
(image)
Цена: 35
Здраве: 60
MP: 4
Опит: 65
12 - 1 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (ударна) (забавяне)
9 - 3 далечен бой (прободна)
L3
Double Ranged Toad
(image)
Цена: 18
Здраве: 70
MP: 4
Опит: 100
12 - 1 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (ударна) (забавяне)
20 - 2 далечен бой (прободна)
9 - 3 далечен бой (прободна) (Double attack)
9 - 5 далечен бой (прободна)
L2
Shamanistic Toad
(image)
Цена: 40
Здраве: 60
MP: 4
Опит: 65
лекуване +4
12 - 1 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (ударна) (забавяне)
7 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L3
Mystical Toad
(image)
Цена: 18
Здраве: 70
MP: 4
Опит: 100
изцеление, Лекуване +8
12 - 1 близък бой (ударна)
10 - 1 далечен бой (ударна) (забавяне)
9 - 4 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L1 ♚
Wyvern
(image)
Цена: 24
Здраве: 40
MP: 7
Опит: 50
8 - 3 близък бой (прободна) (Swallow +4)
L2
Great Wyvern
(image)
Цена: 38
Здраве: 64
MP: 7
Опит: 90
10 - 3 близък бой (прободна) (Източване, Swallow +4)
6 - 2 далечен бой (смразяваща)
L3
Chaos Wyvern
(image)
Цена: 22
Здраве: 80
MP: 8
Опит: 100
16 - 3 близък бой (прободна) (Източване, Swallow +4)
25 - 1 близък бой (ударна)
10 - 2 далечен бой (смразяваща)
L1 ♚
Wyvern Rider
(image)
Цена: 27
Здраве: 48
MP: 7
Опит: 56
7 - 3 близък бой (прободна) (Swallow +4)
8 - 2 близък бой (прободна) (щурм)
L2
Wyvern Tamer
(image)
Цена: 36
Здраве: 56
MP: 8
Опит: 100
10 - 3 близък бой (прободна) (Източване, Swallow +4)
10 - 2 близък бой (прободна) (щурм)
L3
Chaos Rider
(image)
Цена: 22
Здраве: 75
MP: 8
Опит: 100
14 - 3 близък бой (прободна) (Източване, Swallow +4)
14 - 2 близък бой (прободна) (щурм)
20 - 1 близък бой (ударна)
13 - 2 далечен бой (смразяваща)
Era of Magic RPG / Kharos
L1 ♚
Adept of Light
(image)
Цена: 17
Здраве: 25
MP: 5
Опит: 50
лекуване +4
5 - 1 близък бой (ударна)
6 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
L2
Cleric
(image)
Цена: 38
Здраве: 45
MP: 5
Опит: 100
Лекуване +8, водачество
6 - 2 близък бой (ударна)
6 - 4 далечен бой (мистична) (магическа)
L3
Prophet of Light
(image)
Цена: 50
Здраве: 46
MP: 5
Опит: 150
изцеление, Лекуване +8, водачество
7 - 2 близък бой (ударна)
7 - 4 далечен бой (мистична) (магическа)
L2
Бял Маг
(image)
Цена: 40
Здраве: 35
MP: 5
Опит: 150
изцеление, Лекуване +8
6 - 2 близък бой (ударна)
9 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
L3
Маг на Светлината
(image)
Цена: 64
Здраве: 47
MP: 5
Опит: 150
озаряване, изцеление, Лекуване +8
7 - 3 близък бой (ударна)
12 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
L1 ♚
Cavalry Archer
(image)
Цена: 18
Здраве: 32
MP: 9
Опит: 40
5 - 2 близък бой (ударна)
7 - 2 далечен бой (прободна)
L2
Elemental Archer
(image)
Цена: 36
Здраве: 38
MP: 9
Опит: 100
6 - 3 близък бой (ударна)
10 - 2 далечен бой (огнена) (магическа)
6 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа, забавяне)
8 - 3 далечен бой (прободна)
L2
Heavy Cavalry Archer
(image)
Цена: 36
Здраве: 57
MP: 9
Опит: 100
непоклатимост
4 - 3 близък бой (ударна)
6 - 3 далечен бой (прободна)
L1 ♚
Shielder
(image)
Цена: 18
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 40
непоклатимост
6 - 3 близък бой (прободна)
10 - 1 близък бой (ударна)
7 - 1 далечен бой (прободна)
L2
Protector
(image)
Цена: 28
Здраве: 55
MP: 5
Опит: 70
defender, непоклатимост
8 - 3 близък бой (прободна)
15 - 1 близък бой (ударна)
12 - 1 далечен бой (прободна)
L2
Revenger
(image)
Цена: 28
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 70
непоклатимост
8 - 3 близък бой (прободна) (revenge)
12 - 1 далечен бой (прободна)
L2
Sun Follower
(image)
Цена: 28
Здраве: 52
MP: 5
Опит: 90
9 - 3 близък бой (прободна)
L3
Sun Guardian
(image)
Цена: 48
Здраве: 68
MP: 5
Опит: 140
10 - 3 близък бой (прободна)
8 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L4
Kirios
(image)
Цена: 28
Здраве: 88
MP: 5
Опит: 100
възстановяване
12 - 3 близък бой (прободна)
9 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
15 - 2 далечен бой (огнена) (магическа, beam)
L1 ♚
Sister of Light
(image)
Цена: 20
Здраве: 27
MP: 6
Опит: 25
Heals +2, inspire
12 - 1 близък бой (мистична) (магическа)
12 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L2
Child of Light
(image)
Цена: 37
Здраве: 37
MP: 8
Опит: 100
изцеление, Лекуване +8, водачество
14 - 1 близък бой (мистична) (магическа)
13 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L3
Mistress of Light
(image)
Цена: 16
Здраве: 55
MP: 10
Опит: 100
ultracures, озаряване, водачество
16 - 1 близък бой (мистична) (магическа)
16 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L2
Inspired
(image)
Цена: 32
Здраве: 36
MP: 6
Опит: 100
Awake, водачество
8 - 2 близък бой (прорезна)
6 - 3 далечен бой (прободна)
L1 ♚
White Warrior
(image)
Цена: 15
Здраве: 32
MP: 5
Опит: 40
7 - 3 близък бой (прорезна)
L2
Brown Warrior
(image)
Цена: 28
Здраве: 54
MP: 5
Опит: 100
10 - 3 близък бой (прорезна)
15 - 2 близък бой (ударна)
L3
Platinum Warrior
(image)
Цена: 28
Здраве: 75
MP: 5
Опит: 100
15 - 3 близък бой (прорезна)
20 - 2 близък бой (ударна)
11 - 4 близък бой (прободна)
L2
Silver Warrior
(image)
Цена: 36
Здраве: 45
MP: 5
Опит: 80
прехвърляне
7 - 3 близък бой (мистична)
4 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
L3
Golden Warrior
(image)
Цена: 18
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 100
прехвърляне
9 - 3 близък бой (мистична)
6 - 4 далечен бой (мистична) (магическа)
L4
Master of Sun
(image)
Цена: 18
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 60
прехвърляне
10 - 3 близък бой (мистична) (precision)
7 - 6 далечен бой (мистична) (магическа)
Era of Magic RPG / Enlightened Ones
L1 ♚
Battlemage
(image)
Цена: 18
Здраве: 25
MP: 5
Опит: 60
7 - 2 близък бой (прорезна)
7 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
Sorcerer
(image)
Цена: 35
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 85
8 - 2 близък бой (ударна)
9 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
Mastermage
(image)
Цена: 55
Здраве: 56
MP: 5
Опит: 100
9 - 2 близък бой (ударна) (магическа)
3 - 10 далечен бой (смразяваща) (магическа)
11 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
28 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L4
Guru
(image)
Цена: 999
Здраве: 60
MP: 6
Опит: 100
Summon, водачество, възстановяване
10 - 2 близък бой (мистична) (магическа)
15 - 4 далечен бой (ударна) (магическа)
L4
Master of Elements
(image)
Цена: 55
Здраве: 60
MP: 5
Опит: 100
Summon
9 - 2 близък бой (ударна) (магическа)
4 - 10 далечен бой (смразяваща) (магическа)
13 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
45 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L2
War Mage
(image)
Цена: 32
Здраве: 51
MP: 5
Опит: 65
7 - 3 близък бой (прорезна)
7 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
Golden Mage
(image)
Цена: 66
Здраве: 70
MP: 5
Опит: 100
водачество
8 - 4 близък бой (прорезна) (магическа)
8 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
L1 ♚
Elementalist
(image)
Цена: 16
Здраве: 25
MP: 6
Опит: 50
6 - 1 близък бой (ударна)
7 - 3 далечен бой (мистична) (майстор стрелец)
L2
Mage of air
(image)
Цена: 28
Здраве: 38
MP: 7
Опит: 75
бързоходство
10 - 1 близък бой (ударна)
3 - 6 далечен бой (мистична) (магическа)
7 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
L3
Master of Air
(image)
Цена: 48
Здраве: 50
MP: 10
Опит: 100
Summon, бързоходство
12 - 1 близък бой (ударна)
3 - 10 далечен бой (мистична) (магическа)
9 - 3 далечен бой (мистична) (магическа)
30 - 1 далечен бой (мистична) (магическа)
L2
Mage of fire
(image)
Цена: 28
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 85
8 - 2 близък бой (огнена)
4 - 6 далечен бой (огнена) (магическа)
7 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
Master of Fire
(image)
Цена: 40
Здраве: 50
MP: 5
Опит: 100
озаряване, Summon
10 - 2 близък бой (огнена)
4 - 10 далечен бой (огнена) (майстор стрелец)
9 - 4 далечен бой (огнена) (магическа)
40 - 1 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
Mage of water
(image)
Цена: 28
Здраве: 42
MP: 6
Опит: 85
лекуване +4
6 - 2 близък бой (ударна) (забавяне)
3 - 6 далечен бой (прободна) (магическа)
6 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L3
Master of Water
(image)
Цена: 48
Здраве: 58
MP: 6
Опит: 100
Summon, изцеление, Лекуване +8, възстановяване
8 - 2 близък бой (ударна) (забавяне)
3 - 10 далечен бой (прободна) (магическа)
10 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
22 - 1 далечен бой (ударна) (магическа, забавяне)
L1 ♚
Golem
(image)
Цена: 22
Здраве: 40
MP: 4
Опит: 60
7 - 3 близък бой (ударна) (щурм)
L2
Golem Boss
(image)
Цена: 40
Здраве: 55
MP: 4
Опит: 100
8 - 3 близък бой (ударна) (щурм)
4 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L1 ♚
Hidden Face
(image)
Цена: 15
Здраве: 32
MP: 6
Опит: 40
бързоходство
3 - 5 близък бой (прорезна)
L2
Mystical Warrior
(image)
Цена: 23
Здраве: 45
MP: 6
Опит: 100
бързоходство, водачество
4 - 6 близък бой (прорезна)
4 - 3 далечен бой (смразяваща)
L0 ♚
Mu
(image)
Цена: 10
Здраве: 24
MP: 5
Опит: 90
10 - 1 близък бой (прободна)
1 - 10 далечен бой (мистична) (масирана атака, магическа)
L3
Um
(image)
Цена: 10
Здраве: 124
MP: 4
Опит: 100
25 - 2 близък бой (ударна)
5 - 10 близък бой (прободна)
20 - 2 далечен бой (мистична) (масирана атака)
L1 ♚
Subversive mage
(image)
Цена: 18
Здраве: 22
MP: 5
Опит: 45
8 - 1 близък бой (ударна)
6 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
4 - 3 далечен бой (смразяваща) (забавяне)
L2
Black Mage
(image)
Цена: 30
Здраве: 44
MP: 5
Опит: 70
8 - 2 близък бой (ударна)
10 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
5 - 3 далечен бой (смразяваща) (забавяне)
L3
Abyss Mage
(image)
Цена: 30
Здраве: 56
MP: 5
Опит: 120
8 - 3 близък бой (ударна)
13 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
6 - 4 далечен бой (смразяваща) (забавяне)
L3
Shadowmage
(image)
Цена: 44
Здраве: 52
MP: 6
Опит: 100
бързоходство, нощна засада, cave ambush
7 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб, Източване)
7 - 3 далечен бой (смразяваща) (poison, забавяне)
Era of Magic RPG / Warlocks
L1 ♚
Dark Hunter
(image)
Цена: 18
Здраве: 26
MP: 6
Опит: 60
6 - 2 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
7 - 2 далечен бой (прободна) (poison)
L2
Dark Assassin
(image)
Цена: 34
Здраве: 35
MP: 6
Опит: 100
нощна засада
8 - 2 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
6 - 3 далечен бой (прободна) (poison)
L2
Great Hunter
(image)
Цена: 34
Здраве: 40
MP: 6
Опит: 70
7 - 3 близък бой (прорезна) (удар в гръб)
8 - 2 далечен бой (прободна) (poison)
3 - 2 далечен бой (ударна) (забавяне)
L1 ♚
Dark Warrior
(image)
Цена: 16
Здраве: 32
MP: 6
Опит: 60
4 - 4 близък бой (прорезна) (no counter-attack)
L2
Commander
(image)
Цена: 32
Здраве: 45
MP: 5
Опит: 80
водачество
7 - 3 близък бой (прорезна) (evasion)
5 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L3
General
(image)
Цена: 32
Здраве: 58
MP: 5
Опит: 80
водачество
10 - 3 близък бой (прорезна) (evasion)
8 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L4
Master of War
(image)
Цена: 32
Здраве: 80
MP: 5
Опит: 100
водачество
14 - 3 близък бой (прорезна) (evasion)
10 - 3 далечен бой (огнена) (магическа)
L2
Dark Slayer
(image)
Цена: 32
Здраве: 38
MP: 6
Опит: 90
6 - 4 близък бой (прорезна) (no counter-attack)
L3
Blademaster
(image)
Цена: 16
Здраве: 48
MP: 6
Опит: 100
8 - 4 близък бой (прорезна) (no counter-attack)
L1 ♚
Disciple
(image)
Цена: 18
Здраве: 24
MP: 5
Опит: 50
7 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L2
Dark Wizard
(image)
Цена: 42
Здраве: 40
MP: 5
Опит: 100
5 - 2 близък бой (ударна)
10 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L3
Great Warlock
(image)
Цена: 18
Здраве: 54
MP: 5
Опит: 150
10 - 2 близък бой (прорезна)
8 - 2 близък бой (ударна)
15 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L4
Master of Darkness
(image)
Цена: 18
Здраве: 66
MP: 6
Опит: 66
15 - 2 близък бой (прорезна)
12 - 2 близък бой (ударна)
17 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа)
L1 ♚
Hydra
(image)
Цена: 21
Здраве: 40
MP: 4
Опит: 65
възстановяване
3 - 7 близък бой (прободна) (масирана атака)
7 - 3 близък бой (ударна)
L2
Raging Hydra
(image)
Цена: 34
Здраве: 56
MP: 4
Опит: 60
възстановяване
4 - 7 близък бой (прободна) (масирана атака, Източване)
9 - 3 близък бой (ударна)
L3
Chaos Hydra
(image)
Цена: 18
Здраве: 70
MP: 4
Опит: 100
възстановяване
6 - 7 близък бой (прободна) (масирана атака, Източване)
12 - 3 близък бой (ударна)
L1 ♚
Witch
(image)
Цена: 18
Здраве: 26
MP: 5
Опит: 55
7 - 2 близък бой (прободна)
4 - 4 далечен бой (огнена) (майстор стрелец, Източване)
L2
Dark Witch
(image)
Цена: 45
Здраве: 38
MP: 5
Опит: 100
10 - 2 близък бой (прободна)
4 - 6 далечен бой (огнена) (магическа, Източване)
10 - 1 далечен бой (смразяваща) (poison, забавяне)
L3
Cold Matriarch
(image)
Цена: 18
Здраве: 48
MP: 5
Опит: 95
cold aura
10 - 3 близък бой (прободна)
12 - 3 далечен бой (смразяваща) (магическа, Източване)
L3
Matriarch of Darkness
(image)
Цена: 18
Здраве: 48
MP: 5
Опит: 95
dark aura
10 - 3 близък бой (прободна)
4 - 8 далечен бой (огнена) (магическа, Източване)
18 - 1 далечен бой (смразяваща) (магическа, poison, забавяне)
L3
Matriarch of Emptiness
(image)
Цена: 18
Здраве: 52
MP: 5
Опит: 95
deadzone, възстановяване
13 - 3 близък бой (прободна) (Източване)
13 - 3 близък бой (прорезна) (Източване)