The Battle for Wesnoth

Unit List

Based on version 1.3.19

Bumalik sa una

Paniki  Mga Kabibi  Dwende  Mga Unano  Mga Tiyanak  Mga Gryphons  Tao  Lizards  Mechanical  Sireno  Halimaw  Mga Nagas  Mga owger  Orcs  Mga Trowls  Undead  Woses 

Antas 0 Antas 1 Antas 2 Antas 3 Antas 4 Antas 5
Paniki
Vampire Bat
Vampire Bat
magulo
HP:16  MP:8  XP:22
suntukan: 4 - 2  (drains)
Blood Bat
Blood Bat
magulo
HP:27  MP:9  XP:150
suntukan: 5 - 3  (drains)
Mga Kabibi
Drake Clasher
Drake Clasher
naaayon sa batas
HP:43  MP:5  XP:45
suntukan: 5 - 4
suntukan: 6 - 4  (unang tama)
Drake Gladiator
Drake Gladiator
naaayon sa batas
HP:66  MP:5  XP:95
suntukan: 8 - 4
suntukan: 6 - 5
suntukan: 10 - 3
Drake Enforcer
Drake Enforcer
naaayon sa batas
HP:85  MP:5  XP:150
suntukan: 11 - 4
suntukan: 14 - 3
suntukan: 8 - 5
Drake Slasher
Drake Slasher
naaayon sa batas
HP:62  MP:5  XP:105
suntukan: 11 - 3
suntukan: 17 - 2  (unang tama)
Drake Warden
Drake Warden
naaayon sa batas
HP:82  MP:5  XP:150
suntukan: 16 - 3
suntukan: 23 - 2  (unang tama)
Drake Fighter
Drake Fighter
naaayon sa batas
HP:39  MP:6  XP:42
suntukan: 7 - 3
ranged: 3 - 3
Drake Warrior
Drake Warrior
naaayon sa batas
HP:60  MP:6  XP:70
suntukan: 11 - 3
ranged: 5 - 3
Drake Blademaster
Drake Blademaster
naaayon sa batas
HP:80  MP:6  XP:150
suntukan: 16 - 3
ranged: 8 - 3
Drake Glider
Drake Glider
naaayon sa batas
HP:32  MP:8  XP:35
suntukan: 6 - 2
ranged: 3 - 3  (marksman)
Sky Drake
Sky Drake
naaayon sa batas
HP:45  MP:9  XP:80
suntukan: 6 - 3
ranged: 5 - 3  (marksman)
Hurricane Drake
Hurricane Drake
naaayon sa batas
HP:58  MP:9  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 8 - 3  (marksman)
Armageddon Drake
Armageddon Drake
naaayon sa batas
HP:98  MP:5  XP:150
suntukan: 15 - 2
ranged: 12 - 6
Drake Burner
Drake Burner
naaayon sa batas
HP:42  MP:5  XP:43
suntukan: 7 - 2
ranged: 6 - 4
Fire Drake
Fire Drake
naaayon sa batas
HP:63  MP:5  XP:80
suntukan: 9 - 2
ranged: 7 - 5
Inferno Drake
Inferno Drake
naaayon sa batas
HP:82  MP:5  XP:150
suntukan: 12 - 2
ranged: 8 - 6
Drake Flare
Drake Flare
naaayon sa batas
HP:54  MP:5  XP:80
pamumuno
suntukan: 8 - 3
ranged: 7 - 4
Drake Flameheart
Drake Flameheart
naaayon sa batas
HP:72  MP:5  XP:150
pamumuno
suntukan: 11 - 3
ranged: 9 - 4
Dwende
Dwarvish Fighter
Dwarvish Fighter
walang pinapanigan
HP:38  MP:4  XP:41
suntukan: 7 - 3
suntukan: 8 - 2
Dwarvish Steelclad
Dwarvish Steelclad
walang pinapanigan
HP:59  MP:4  XP:74
suntukan: 11 - 3
suntukan: 14 - 2
Dwarvish Lord
Dwarvish Lord
walang pinapanigan
HP:79  MP:4  XP:150
suntukan: 15 - 3
suntukan: 19 - 2
ranged: 10 - 2
Dwarvish Guardsman
Dwarvish Guardsman
walang pinapanigan
HP:42  MP:4  XP:47
matatag
suntukan: 5 - 3
ranged: 5 - 1
Dwarvish Stalwart
Dwarvish Stalwart
walang pinapanigan
HP:54  MP:4  XP:85
matatag
suntukan: 7 - 3
ranged: 8 - 1
Dwarvish Sentinel
Dwarvish Sentinel
walang pinapanigan
HP:68  MP:4  XP:150
matatag
suntukan: 9 - 3
ranged: 11 - 2
Dwarvish Runemaster
Dwarvish Runemaster
walang pinapanigan
HP:75  MP:5  XP:150
suntukan: 14 - 3
ranged: 14 - 2  (mahiwaga)
Dwarvish Thunderer
Dwarvish Thunderer
walang pinapanigan
HP:34  MP:4  XP:40
suntukan: 6 - 2
ranged: 18 - 1
Dwarvish Thunderguard
Dwarvish Thunderguard
walang pinapanigan
HP:44  MP:4  XP:95
suntukan: 6 - 3
ranged: 28 - 1
Dwarvish Dragonguard
Dwarvish Dragonguard
walang pinapanigan
HP:59  MP:4  XP:150
suntukan: 9 - 3
ranged: 40 - 1
Dwarvish Ulfserker
Dwarvish Ulfserker
walang pinapanigan
HP:34  MP:5  XP:42
suntukan: 4 - 4  (mabangis)
Dwarvish Berserker
Dwarvish Berserker
walang pinapanigan
HP:48  MP:5  XP:150
suntukan: 7 - 4  (mabangis)
Mga Unano
Elvish Archer
Elvish Archer
walang pinapanigan
HP:29  MP:6  XP:44
suntukan: 5 - 2
ranged: 5 - 4
Elvish Ranger
Elvish Ranger
walang pinapanigan
HP:42  MP:6  XP:90
tambangan
suntukan: 7 - 3
ranged: 7 - 4
Elvish Avenger
Elvish Avenger
walang pinapanigan
HP:55  MP:6  XP:150
tambangan
suntukan: 8 - 4
ranged: 10 - 4
Elvish Marksman
Elvish Marksman
walang pinapanigan
HP:37  MP:6  XP:80
suntukan: 6 - 2
ranged: 9 - 4  (marksman)
Elvish Sharpshooter
Elvish Sharpshooter
walang pinapanigan
HP:47  MP:6  XP:150
suntukan: 7 - 2
ranged: 10 - 5  (marksman)
Elvish Fighter
Elvish Fighter
walang pinapanigan
HP:33  MP:5  XP:40
suntukan: 5 - 4
ranged: 3 - 3
Elvish Captain
Elvish Captain
walang pinapanigan
HP:47  MP:5  XP:90
pamumuno
suntukan: 7 - 4
ranged: 5 - 3
Elvish Marshal
Elvish Marshal
walang pinapanigan
HP:62  MP:5  XP:150
pamumuno
suntukan: 10 - 4
ranged: 8 - 3
Elvish Hero
Elvish Hero
walang pinapanigan
HP:51  MP:5  XP:90
suntukan: 8 - 4
ranged: 6 - 3
Elvish Champion
Elvish Champion
walang pinapanigan
HP:70  MP:5  XP:150
suntukan: 9 - 5
ranged: 9 - 3
Elvish Lady
Elvish Lady
walang pinapanigan
HP:30  MP:6  XP:150
suntukan: 1 - 1
Elvish Lord
Elvish Lord
walang pinapanigan
HP:51  MP:6  XP:120
suntukan: 8 - 4
ranged: 7 - 3  (mahiwaga)
Elvish High Lord
Elvish High Lord
walang pinapanigan
HP:63  MP:6  XP:150
suntukan: 10 - 4
ranged: 7 - 5  (mahiwaga)
Elvish Scout
Elvish Scout
walang pinapanigan
HP:32  MP:9  XP:32
suntukan: 4 - 3
ranged: 6 - 2
Elvish Rider
Elvish Rider
walang pinapanigan
HP:46  MP:10  XP:75
suntukan: 7 - 3
ranged: 9 - 2
Elvish Outrider
Elvish Outrider
walang pinapanigan
HP:57  MP:10  XP:150
suntukan: 7 - 4
ranged: 8 - 3
Elvish Shaman
Elvish Shaman
walang pinapanigan
HP:26  MP:5  XP:32
heals +4
suntukan: 3 - 2
ranged: 3 - 2  (slows)
Elvish Druid
Elvish Druid
walang pinapanigan
HP:36  MP:5  XP:80
cures
suntukan: 4 - 2
ranged: 6 - 2  (slows)
ranged: 6 - 3  (mahiwaga)
Elvish Shyde
Elvish Shyde
walang pinapanigan
HP:46  MP:6  XP:150
cures
suntukan: 6 - 2  (mahiwaga)
ranged: 6 - 3  (slows)
ranged: 8 - 3  (mahiwaga)
Elvish Sorceress
Elvish Sorceress
walang pinapanigan
HP:41  MP:5  XP:100
suntukan: 4 - 2
ranged: 4 - 3  (slows)
ranged: 7 - 4  (mahiwaga)
Elvish Enchantress
Elvish Enchantress
walang pinapanigan
HP:50  MP:5  XP:180
suntukan: 6 - 2
ranged: 5 - 4  (slows)
ranged: 9 - 4  (mahiwaga)
Elvish Sylph
Elvish Sylph
walang pinapanigan
HP:60  MP:6  XP:150
suntukan: 6 - 3  (mahiwaga)
ranged: 6 - 5  (slows)
ranged: 10 - 5  (mahiwaga)
Mga Tiyanak
Goblin Spearman
Goblin Spearman
magulo
HP:18  MP:4  XP:18
suntukan: 4 - 3
ranged: 3 - 1
Goblin Impaler
Goblin Impaler
magulo
HP:26  MP:4  XP:150
suntukan: 7 - 3  (unang tama)
ranged: 5 - 1
Goblin Rouser
Goblin Rouser
magulo
HP:31  MP:4  XP:150
pamumuno
suntukan: 6 - 3
Wolf Rider
Wolf Rider
magulo
HP:32  MP:8  XP:30
suntukan: 5 - 3
Goblin Knight
Goblin Knight
magulo
HP:49  MP:9  XP:65
suntukan: 7 - 4
Direwolf Rider
Direwolf Rider
magulo
HP:61  MP:10  XP:150
suntukan: 9 - 4
suntukan: 4 - 4  (lason)
Goblin Pillager
Goblin Pillager
magulo
HP:44  MP:9  XP:150
suntukan: 7 - 3
ranged: 6 - 2  (slows)
Mga Gryphons
Gryphon
Gryphon
walang pinapanigan
HP:44  MP:9  XP:150
suntukan: 10 - 3
Gryphon Rider
Gryphon Rider
walang pinapanigan
HP:34  MP:8  XP:38
suntukan: 12 - 2
Gryphon Master
Gryphon Master
walang pinapanigan
HP:51  MP:10  XP:150
suntukan: 15 - 2
Tao
Ruffian
Ruffian
magulo
HP:16  MP:5  XP:18
suntukan: 5 - 2
Thug
Thug
magulo
HP:32  MP:5  XP:42
suntukan: 5 - 4
Bandit
Bandit
magulo
HP:50  MP:5  XP:70
suntukan: 8 - 4
Highwayman
Highwayman
magulo
HP:70  MP:5  XP:150
suntukan: 11 - 4
Footpad
Footpad
magulo
HP:30  MP:7  XP:36
suntukan: 5 - 2
ranged: 5 - 2
Outlaw
Outlaw
magulo
HP:42  MP:7  XP:77
suntukan: 8 - 2
ranged: 6 - 3
Fugitive
Fugitive
magulo
HP:62  MP:7  XP:150
concealment
suntukan: 11 - 2
ranged: 7 - 4
Thief
Thief
magulo
HP:24  MP:6  XP:28
suntukan: 4 - 3  (backstab)
Rogue
Rogue
magulo
HP:40  MP:6  XP:70
skirmisher
suntukan: 6 - 3  (backstab)
ranged: 4 - 3
Assassin
Assassin
magulo
HP:51  MP:6  XP:150
skirmisher
suntukan: 8 - 3  (backstab)
ranged: 5 - 3  (lason)
Peasant
Peasant
naaayon sa batas
HP:18  MP:5  XP:23
suntukan: 5 - 2
ranged: 4 - 1
Spearman
Spearman
naaayon sa batas
HP:36  MP:5  XP:42
suntukan: 7 - 3  (unang tama)
ranged: 6 - 1
Swordsman
Swordsman
naaayon sa batas
HP:55  MP:5  XP:60
suntukan: 8 - 4
Royal Guard
Royal Guard
naaayon sa batas
HP:74  MP:6  XP:150
suntukan: 11 - 4
Pikeman
Pikeman
naaayon sa batas
HP:55  MP:5  XP:65
suntukan: 10 - 3  (unang tama)
Halberdier
Halberdier
naaayon sa batas
HP:72  MP:5  XP:150
suntukan: 15 - 3  (unang tama)
suntukan: 19 - 2
Javelineer
Javelineer
naaayon sa batas
HP:48  MP:5  XP:150
suntukan: 8 - 3  (unang tama)
ranged: 11 - 2
Bowman
Bowman
naaayon sa batas
HP:33  MP:5  XP:39
suntukan: 6 - 2
ranged: 6 - 3
Longbowman
Longbowman
naaayon sa batas
HP:51  MP:5  XP:68
suntukan: 8 - 2
ranged: 10 - 3
Master Bowman
Master Bowman
naaayon sa batas
HP:67  MP:5  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 11 - 4
Woodsman
Woodsman
walang pinapanigan
HP:18  MP:5  XP:23
suntukan: 3 - 1
ranged: 4 - 3
Bowman
Bowman
naaayon sa batas
HP:33  MP:5  XP:39
suntukan: 6 - 2
ranged: 6 - 3
Longbowman
Longbowman
naaayon sa batas
HP:51  MP:5  XP:68
suntukan: 8 - 2
ranged: 10 - 3
Master Bowman
Master Bowman
naaayon sa batas
HP:67  MP:5  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 11 - 4
Poacher
Poacher
magulo
HP:32  MP:5  XP:29
suntukan: 3 - 2
ranged: 4 - 4
Trapper
Trapper
magulo
HP:45  MP:5  XP:65
suntukan: 4 - 4
ranged: 6 - 4
Huntsman
Huntsman
magulo
HP:57  MP:5  XP:150
suntukan: 5 - 4
ranged: 9 - 4  (marksman)
Ranger
Ranger
magulo
HP:60  MP:6  XP:150
suntukan: 7 - 4
ranged: 7 - 4
Dark Adept
Dark Adept
magulo
HP:28  MP:5  XP:48
ranged: 10 - 2  (mahiwaga)
ranged: 7 - 2  (mahiwaga)
Dark Sorcerer
Dark Sorcerer
magulo
HP:48  MP:5  XP:90
suntukan: 4 - 3
ranged: 13 - 2  (mahiwaga)
ranged: 9 - 2  (mahiwaga)
Lich
Lich
magulo
HP:60  MP:6  XP:150
submerge
suntukan: 8 - 3  (drains)
ranged: 12 - 3  (mahiwaga)
ranged: 9 - 3  (mahiwaga)
Necromancer
Necromancer
magulo
HP:70  MP:5  XP:150
suntukan: 6 - 3  (plague)
ranged: 17 - 2  (mahiwaga)
ranged: 12 - 2  (mahiwaga)
Horseman
Horseman
naaayon sa batas
HP:38  MP:8  XP:44
suntukan: 9 - 2  (charge)
Knight
Knight
naaayon sa batas
HP:58  MP:8  XP:120
suntukan: 8 - 4
suntukan: 14 - 2  (charge)
Paladin
Paladin
naaayon sa batas
HP:65  MP:8  XP:150
heals +4
suntukan: 8 - 5
suntukan: 15 - 2  (charge)
Grand Knight
Grand Knight
naaayon sa batas
HP:78  MP:7  XP:150
suntukan: 12 - 4
suntukan: 17 - 2  (charge)
Lancer
Lancer
naaayon sa batas
HP:50  MP:10  XP:150
suntukan: 12 - 3  (charge)
Cavalryman
Cavalryman
naaayon sa batas
HP:38  MP:8  XP:40
suntukan: 6 - 3
Dragoon
Dragoon
naaayon sa batas
HP:53  MP:9  XP:95
suntukan: 6 - 4
ranged: 12 - 1
Cavalier
Cavalier
naaayon sa batas
HP:68  MP:9  XP:150
suntukan: 10 - 4
ranged: 20 - 1
Fencer
Fencer
naaayon sa batas
HP:28  MP:6  XP:42
skirmisher
suntukan: 4 - 4
Duelist
Duelist
naaayon sa batas
HP:44  MP:7  XP:90
skirmisher
suntukan: 5 - 5
ranged: 12 - 1
Master at Arms
Master at Arms
naaayon sa batas
HP:57  MP:7  XP:150
skirmisher
suntukan: 7 - 5
ranged: 20 - 1
Heavy Infantryman
Heavy Infantryman
naaayon sa batas
HP:38  MP:4  XP:40
suntukan: 11 - 2
Shock Trooper
Shock Trooper
naaayon sa batas
HP:52  MP:4  XP:110
suntukan: 18 - 2
Iron Mauler
Iron Mauler
naaayon sa batas
HP:64  MP:4  XP:150
suntukan: 25 - 2
Sergeant
Sergeant
naaayon sa batas
HP:36  MP:6  XP:32
pamumuno
suntukan: 5 - 3
ranged: 4 - 3
Lieutenant
Lieutenant
naaayon sa batas
HP:48  MP:6  XP:80
pamumuno
suntukan: 9 - 3
ranged: 5 - 3
General
General
naaayon sa batas
HP:58  MP:6  XP:180
pamumuno
suntukan: 9 - 4
ranged: 7 - 3
Grand Marshal
Grand Marshal
naaayon sa batas
HP:68  MP:6  XP:150
pamumuno
suntukan: 10 - 4
ranged: 8 - 3
Mage
Mage
naaayon sa batas
HP:24  MP:5  XP:60
suntukan: 5 - 1
ranged: 7 - 3  (mahiwaga)
White Mage
White Mage
naaayon sa batas
HP:35  MP:5  XP:150
cures
suntukan: 6 - 2
ranged: 9 - 3  (mahiwaga)
Mage of Light
Mage of Light
naaayon sa batas
HP:47  MP:5  XP:150
illuminates cures
suntukan: 7 - 3
ranged: 15 - 3  (mahiwaga)
Red Mage
Red Mage
walang pinapanigan
HP:42  MP:5  XP:100
suntukan: 6 - 2
ranged: 8 - 4  (mahiwaga)
Arch Mage
Arch Mage
walang pinapanigan
HP:54  MP:5  XP:220
suntukan: 7 - 2
ranged: 12 - 4  (mahiwaga)
Great Mage
Great Mage
walang pinapanigan
HP:65  MP:5  XP:150
suntukan: 9 - 2
ranged: 16 - 4  (mahiwaga)
Silver Mage
Silver Mage
walang pinapanigan
HP:48  MP:6  XP:150
teleport
suntukan: 7 - 2
ranged: 9 - 4  (mahiwaga)
Lizards
Saurian Augur
Saurian Augur
magulo
HP:22  MP:6  XP:28
heals +4
suntukan: 4 - 2
ranged: 5 - 3  (mahiwaga)
Saurian Oracle
Saurian Oracle
magulo
HP:29  MP:6  XP:150
heals +4
suntukan: 4 - 3
ranged: 8 - 3  (mahiwaga)
Saurian Soothsayer
Saurian Soothsayer
magulo
HP:29  MP:6  XP:150
cures
suntukan: 5 - 2
ranged: 6 - 3  (mahiwaga)
Saurian Skirmisher
Saurian Skirmisher
magulo
HP:26  MP:6  XP:32
skirmisher
suntukan: 4 - 4
ranged: 4 - 2
Saurian Ambusher
Saurian Ambusher
magulo
HP:36  MP:7  XP:55
skirmisher
suntukan: 6 - 4
ranged: 5 - 2
Saurian Flanker
Saurian Flanker
magulo
HP:47  MP:7  XP:150
skirmisher
suntukan: 8 - 4
ranged: 7 - 2
Mechanical
Boat
Boat
naaayon sa batas
HP:1  MP:5  XP:150
Galleon
Galleon
naaayon sa batas
HP:1  MP:10  XP:150
Pirate Galleon
Pirate Galleon
naaayon sa batas
HP:35  MP:5  XP:150
ranged: 20 - 1
Transport Galleon
Transport Galleon
naaayon sa batas
HP:30  MP:6  XP:150
ranged: 20 - 1
Sireno
Merman Fighter
Merman Fighter
naaayon sa batas
HP:36  MP:6  XP:36
suntukan: 6 - 3
Merman Warrior
Merman Warrior
naaayon sa batas
HP:50  MP:6  XP:80
suntukan: 8 - 4
Merman Triton
Merman Triton
naaayon sa batas
HP:60  MP:6  XP:150
suntukan: 14 - 3
suntukan: 19 - 2
Merman Hoplite
Merman Hoplite
naaayon sa batas
HP:52  MP:5  XP:150
matatag
suntukan: 15 - 2
Merman Hunter
Merman Hunter
naaayon sa batas
HP:30  MP:6  XP:35
suntukan: 4 - 2
ranged: 5 - 3
Merman Spearman
Merman Spearman
naaayon sa batas
HP:40  MP:6  XP:85
suntukan: 6 - 2
ranged: 6 - 4
Merman Javelineer
Merman Javelineer
naaayon sa batas
HP:55  MP:6  XP:150
suntukan: 8 - 2
ranged: 10 - 4
Merman Netcaster
Merman Netcaster
naaayon sa batas
HP:40  MP:7  XP:80
suntukan: 6 - 3
ranged: 9 - 2  (slows)
Merman Entangler
Merman Entangler
naaayon sa batas
HP:55  MP:7  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 8 - 3  (slows)
Mermaid Initiate
Mermaid Initiate
naaayon sa batas
HP:27  MP:6  XP:50
suntukan: 7 - 1
ranged: 8 - 2  (mahiwaga)
Mermaid Priestess
Mermaid Priestess
naaayon sa batas
HP:31  MP:6  XP:150
cures
suntukan: 5 - 3
ranged: 6 - 4  (mahiwaga)
Mermaid Diviner
Mermaid Diviner
naaayon sa batas
HP:41  MP:6  XP:150
illuminates cures
suntukan: 7 - 3
ranged: 8 - 4  (mahiwaga)
Mermaid Enchantress
Mermaid Enchantress
naaayon sa batas
HP:38  MP:6  XP:90
suntukan: 9 - 1
ranged: 14 - 2  (mahiwaga)
Mermaid Siren
Mermaid Siren
naaayon sa batas
HP:49  MP:7  XP:150
suntukan: 12 - 1  (mahiwaga)
ranged: 15 - 3  (mahiwaga)
Halimaw
Giant Spider
Giant Spider
magulo
HP:54  MP:6  XP:150
suntukan: 18 - 2  (lason)
ranged: 8 - 3  (slows)
Cuttle Fish
Cuttle Fish
walang pinapanigan
HP:67  MP:8  XP:150
suntukan: 3 - 10  (swarm)
ranged: 6 - 2  (lason)
Fire Dragon
Fire Dragon
magulo
HP:101  MP:8  XP:150
pamumuno
suntukan: 21 - 2
suntukan: 24 - 1
ranged: 14 - 4  (marksman)
Giant Scorpion
Giant Scorpion
walang pinapanigan
HP:40  MP:8  XP:150
suntukan: 9 - 1  (lason)
suntukan: 4 - 4
Mudcrawler
Mudcrawler
walang pinapanigan
HP:20  MP:3  XP:18
ranged: 4 - 3
Giant Mudcrawler
Giant Mudcrawler
walang pinapanigan
HP:36  MP:4  XP:150
suntukan: 7 - 2
ranged: 5 - 3
Sea Serpent
Sea Serpent
magulo
HP:85  MP:8  XP:150
suntukan: 18 - 2
Tentacle of the Deep
Tentacle of the Deep
magulo
HP:28  MP:2  XP:150
regenerates
suntukan: 4 - 3
Wolf
Wolf
walang pinapanigan
HP:32  MP:8  XP:150
suntukan: 5 - 3
Yeti
Yeti
walang pinapanigan
HP:142  MP:5  XP:150
suntukan: 32 - 2
Mga Nagas
Naga Fighter
Naga Fighter
walang pinapanigan
HP:33  MP:7  XP:32
suntukan: 4 - 4
Naga Warrior
Naga Warrior
walang pinapanigan
HP:43  MP:7  XP:66
suntukan: 7 - 4
Naga Myrmidon
Naga Myrmidon
walang pinapanigan
HP:49  MP:7  XP:150
suntukan: 9 - 5
Mga owger
Young Ogre
Young Ogre
walang pinapanigan
HP:42  MP:5  XP:32
suntukan: 5 - 3
Ogre
Ogre
walang pinapanigan
HP:68  MP:5  XP:150
suntukan: 10 - 3
Orcs
Orcish Archer
Orcish Archer
magulo
HP:32  MP:5  XP:30
suntukan: 3 - 2
ranged: 5 - 3
ranged: 7 - 2
Orcish Crossbowman
Orcish Crossbowman
magulo
HP:43  MP:5  XP:80
suntukan: 4 - 3
ranged: 8 - 3
ranged: 10 - 2
Orcish Slurbow
Orcish Slurbow
magulo
HP:56  MP:5  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 12 - 3
ranged: 15 - 2
Orcish Assassin
Orcish Assassin
magulo
HP:26  MP:6  XP:30
suntukan: 8 - 1
ranged: 3 - 3  (lason)
Orcish Slayer
Orcish Slayer
magulo
HP:36  MP:6  XP:150
suntukan: 10 - 2
ranged: 6 - 3  (lason)
Orcish Grunt
Orcish Grunt
magulo
HP:38  MP:5  XP:42
suntukan: 9 - 2
Orcish Warrior
Orcish Warrior
magulo
HP:58  MP:5  XP:60
suntukan: 10 - 3
Orcish Warlord
Orcish Warlord
magulo
HP:78  MP:5  XP:150
suntukan: 15 - 3
ranged: 8 - 2
Orcish Leader
Orcish Leader
magulo
HP:45  MP:6  XP:60
pamumuno
suntukan: 7 - 3
ranged: 5 - 2
Orcish Ruler
Orcish Ruler
magulo
HP:60  MP:6  XP:120
pamumuno
suntukan: 9 - 3
ranged: 6 - 3
Orcish Sovereign
Orcish Sovereign
magulo
HP:75  MP:6  XP:150
pamumuno
suntukan: 10 - 4
ranged: 9 - 3
Mga Trowls
Troll Hero
Troll Hero
magulo
HP:60  MP:5  XP:52
regenerates
suntukan: 12 - 3
Great Troll
Great Troll
magulo
HP:80  MP:5  XP:150
regenerates
suntukan: 18 - 3
Troll Whelp
Troll Whelp
magulo
HP:42  MP:4  XP:36
regenerates
suntukan: 7 - 2
Troll
Troll
magulo
HP:55  MP:5  XP:66
regenerates
suntukan: 14 - 2
Troll Warrior
Troll Warrior
magulo
HP:70  MP:5  XP:150
regenerates
suntukan: 20 - 2
Troll Rocklobber
Troll Rocklobber
magulo
HP:49  MP:5  XP:150
regenerates
suntukan: 10 - 2
ranged: 17 - 1
Undead
Skeletal Dragon
Skeletal Dragon
magulo
HP:86  MP:5  XP:150
suntukan: 10 - 4  (drains)
suntukan: 25 - 2
Ghoul
Ghoul
magulo
HP:33  MP:5  XP:35
suntukan: 4 - 3  (lason)
Necrophage
Necrophage
magulo
HP:47  MP:5  XP:150
feeding
suntukan: 7 - 3  (lason)
Walking Corpse
Walking Corpse
magulo
HP:18  MP:4  XP:24
suntukan: 6 - 2  (plague)
Soulless
Soulless
magulo
HP:28  MP:4  XP:150
suntukan: 7 - 3  (plague)
Ancient Lich
Ancient Lich
magulo
HP:80  MP:6  XP:150
submerge
suntukan: 8 - 4  (drains)
ranged: 13 - 5  (mahiwaga)
ranged: 9 - 5  (mahiwaga)
Chocobone
Chocobone
magulo
HP:45  MP:9  XP:150
submerge
suntukan: 9 - 2  (charge)
Death Knight
Death Knight
magulo
HP:66  MP:5  XP:150
pamumuno
suntukan: 11 - 4
ranged: 6 - 2
Skeleton
Skeleton
magulo
HP:34  MP:5  XP:35
submerge
suntukan: 7 - 3
Revenant
Revenant
magulo
HP:47  MP:5  XP:85
submerge
suntukan: 8 - 4
Draug
Draug
magulo
HP:68  MP:5  XP:150
submerge
suntukan: 12 - 4
Deathblade
Deathblade
magulo
HP:39  MP:6  XP:150
submerge
suntukan: 8 - 5
Skeleton Archer
Skeleton Archer
magulo
HP:31  MP:5  XP:35
submerge
suntukan: 3 - 2
ranged: 6 - 3
Bone Shooter
Bone Shooter
magulo
HP:40  MP:5  XP:80
submerge
suntukan: 6 - 2
ranged: 10 - 3
Banebow
Banebow
magulo
HP:50  MP:5  XP:150
submerge
suntukan: 8 - 2
ranged: 14 - 3
Ghost
Ghost
magulo
HP:18  MP:7  XP:30
suntukan: 4 - 3  (drains)
ranged: 3 - 3
Wraith
Wraith
magulo
HP:25  MP:7  XP:100
suntukan: 6 - 4  (drains)
ranged: 4 - 3
Spectre
Spectre
magulo
HP:33  MP:7  XP:150
suntukan: 9 - 4  (drains)
ranged: 6 - 3
Shadow
Shadow
magulo
HP:24  MP:7  XP:100
nightstalk skirmisher
suntukan: 8 - 3  (backstab)
Nightgaunt
Nightgaunt
magulo
HP:35  MP:7  XP:150
nightstalk skirmisher
suntukan: 10 - 3  (backstab)
Woses
Wose
Wose
naaayon sa batas
HP:52  MP:4  XP:40
tambangan regenerates
suntukan: 13 - 2
Elder Wose
Elder Wose
naaayon sa batas
HP:64  MP:4  XP:100
tambangan regenerates
suntukan: 19 - 2
Ancient Wose
Ancient Wose
naaayon sa batas
HP:80  MP:4  XP:150
tambangan regenerates
suntukan: 25 - 2

Bumalik sa una