The Battle for Wesnoth

Unit List

Based on version 1.3.19

Bumalik sa una

Antas 0 Antas 1 Antas 2 Antas 3 Antas 4
Dwarvish Guardsman
Dwarvish Guardsman
walang pinapanigan
HP:42  MP:4  XP:47
matatag
suntukan: 5 - 3
ranged: 5 - 1
Dwarvish Stalwart
Dwarvish Stalwart
walang pinapanigan
HP:54  MP:4  XP:85
matatag
suntukan: 7 - 3
ranged: 8 - 1
Dwarvish Sentinel
Dwarvish Sentinel
walang pinapanigan
HP:68  MP:4  XP:150
matatag
suntukan: 9 - 3
ranged: 11 - 2
Dwarvish Fighter
Dwarvish Fighter
walang pinapanigan
HP:38  MP:4  XP:41
suntukan: 7 - 3
suntukan: 8 - 2
Dwarvish Steelclad
Dwarvish Steelclad
walang pinapanigan
HP:59  MP:4  XP:74
suntukan: 11 - 3
suntukan: 14 - 2
Dwarvish Lord
Dwarvish Lord
walang pinapanigan
HP:79  MP:4  XP:150
suntukan: 15 - 3
suntukan: 19 - 2
ranged: 10 - 2
Dwarvish Ulfserker
Dwarvish Ulfserker
walang pinapanigan
HP:34  MP:5  XP:42
suntukan: 4 - 4  (mabangis)
Dwarvish Berserker
Dwarvish Berserker
walang pinapanigan
HP:48  MP:5  XP:150
suntukan: 7 - 4  (mabangis)
Dwarvish Thunderer
Dwarvish Thunderer
walang pinapanigan
HP:34  MP:4  XP:40
suntukan: 6 - 2
ranged: 18 - 1
Dwarvish Thunderguard
Dwarvish Thunderguard
walang pinapanigan
HP:44  MP:4  XP:95
suntukan: 6 - 3
ranged: 28 - 1
Dwarvish Dragonguard
Dwarvish Dragonguard
walang pinapanigan
HP:59  MP:4  XP:150
suntukan: 9 - 3
ranged: 40 - 1
Thief
Thief
magulo
HP:24  MP:6  XP:28
suntukan: 4 - 3  (backstab)
Rogue
Rogue
magulo
HP:40  MP:6  XP:70
skirmisher
suntukan: 6 - 3  (backstab)
ranged: 4 - 3
Assassin
Assassin
magulo
HP:51  MP:6  XP:150
skirmisher
suntukan: 8 - 3  (backstab)
ranged: 5 - 3  (lason)
Poacher
Poacher
magulo
HP:32  MP:5  XP:29
suntukan: 3 - 2
ranged: 4 - 4
Trapper
Trapper
magulo
HP:45  MP:5  XP:65
suntukan: 4 - 4
ranged: 6 - 4
Huntsman
Huntsman
magulo
HP:57  MP:5  XP:150
suntukan: 5 - 4
ranged: 9 - 4  (marksman)
Ranger
Ranger
magulo
HP:60  MP:6  XP:150
suntukan: 7 - 4
ranged: 7 - 4
Footpad
Footpad
magulo
HP:30  MP:7  XP:36
suntukan: 5 - 2
ranged: 5 - 2
Outlaw
Outlaw
magulo
HP:42  MP:7  XP:77
suntukan: 8 - 2
ranged: 6 - 3
Fugitive
Fugitive
magulo
HP:62  MP:7  XP:150
concealment
suntukan: 11 - 2
ranged: 7 - 4
Gryphon Rider
Gryphon Rider
walang pinapanigan
HP:34  MP:8  XP:38
suntukan: 12 - 2
Gryphon Master
Gryphon Master
walang pinapanigan
HP:51  MP:10  XP:150
suntukan: 15 - 2

Bumalik sa una