The Battle for Wesnoth

Unit List

Based on version 1.3.19

Bumalik sa una

Drakes  Knalgan Alliance  Loyalists  Northerners  Rebels  Undead 

Antas 0 Antas 1 Antas 2 Antas 3 Antas 4
Drakes
Drake Burner
Drake Burner
naaayon sa batas
HP:42  MP:5  XP:43
suntukan: 7 - 2
ranged: 6 - 4
Fire Drake
Fire Drake
naaayon sa batas
HP:63  MP:5  XP:80
suntukan: 9 - 2
ranged: 7 - 5
Inferno Drake
Inferno Drake
naaayon sa batas
HP:82  MP:5  XP:150
suntukan: 12 - 2
ranged: 8 - 6
Drake Flare
Drake Flare
naaayon sa batas
HP:54  MP:5  XP:80
pamumuno
suntukan: 8 - 3
ranged: 7 - 4
Drake Flameheart
Drake Flameheart
naaayon sa batas
HP:72  MP:5  XP:150
pamumuno
suntukan: 11 - 3
ranged: 9 - 4
Drake Clasher
Drake Clasher
naaayon sa batas
HP:43  MP:5  XP:45
suntukan: 5 - 4
suntukan: 6 - 4  (unang tama)
Drake Gladiator
Drake Gladiator
naaayon sa batas
HP:66  MP:5  XP:95
suntukan: 8 - 4
suntukan: 6 - 5
suntukan: 10 - 3
Drake Enforcer
Drake Enforcer
naaayon sa batas
HP:85  MP:5  XP:150
suntukan: 11 - 4
suntukan: 14 - 3
suntukan: 8 - 5
Drake Slasher
Drake Slasher
naaayon sa batas
HP:62  MP:5  XP:105
suntukan: 11 - 3
suntukan: 17 - 2  (unang tama)
Drake Warden
Drake Warden
naaayon sa batas
HP:82  MP:5  XP:150
suntukan: 16 - 3
suntukan: 23 - 2  (unang tama)
Drake Glider
Drake Glider
naaayon sa batas
HP:32  MP:8  XP:35
suntukan: 6 - 2
ranged: 3 - 3  (marksman)
Sky Drake
Sky Drake
naaayon sa batas
HP:45  MP:9  XP:80
suntukan: 6 - 3
ranged: 5 - 3  (marksman)
Hurricane Drake
Hurricane Drake
naaayon sa batas
HP:58  MP:9  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 8 - 3  (marksman)
Drake Fighter
Drake Fighter
naaayon sa batas
HP:39  MP:6  XP:42
suntukan: 7 - 3
ranged: 3 - 3
Drake Warrior
Drake Warrior
naaayon sa batas
HP:60  MP:6  XP:70
suntukan: 11 - 3
ranged: 5 - 3
Drake Blademaster
Drake Blademaster
naaayon sa batas
HP:80  MP:6  XP:150
suntukan: 16 - 3
ranged: 8 - 3
Saurian Skirmisher
Saurian Skirmisher
magulo
HP:26  MP:6  XP:32
skirmisher
suntukan: 4 - 4
ranged: 4 - 2
Saurian Ambusher
Saurian Ambusher
magulo
HP:36  MP:7  XP:55
skirmisher
suntukan: 6 - 4
ranged: 5 - 2
Saurian Flanker
Saurian Flanker
magulo
HP:47  MP:7  XP:150
skirmisher
suntukan: 8 - 4
ranged: 7 - 2
Saurian Augur
Saurian Augur
magulo
HP:22  MP:6  XP:28
heals +4
suntukan: 4 - 2
ranged: 5 - 3  (mahiwaga)
Saurian Oracle
Saurian Oracle
magulo
HP:29  MP:6  XP:150
heals +4
suntukan: 4 - 3
ranged: 8 - 3  (mahiwaga)
Saurian Soothsayer
Saurian Soothsayer
magulo
HP:29  MP:6  XP:150
cures
suntukan: 5 - 2
ranged: 6 - 3  (mahiwaga)
Knalgan Alliance
Dwarvish Guardsman
Dwarvish Guardsman
walang pinapanigan
HP:42  MP:4  XP:47
matatag
suntukan: 5 - 3
ranged: 5 - 1
Dwarvish Stalwart
Dwarvish Stalwart
walang pinapanigan
HP:54  MP:4  XP:85
matatag
suntukan: 7 - 3
ranged: 8 - 1
Dwarvish Sentinel
Dwarvish Sentinel
walang pinapanigan
HP:68  MP:4  XP:150
matatag
suntukan: 9 - 3
ranged: 11 - 2
Dwarvish Fighter
Dwarvish Fighter
walang pinapanigan
HP:38  MP:4  XP:41
suntukan: 7 - 3
suntukan: 8 - 2
Dwarvish Steelclad
Dwarvish Steelclad
walang pinapanigan
HP:59  MP:4  XP:74
suntukan: 11 - 3
suntukan: 14 - 2
Dwarvish Lord
Dwarvish Lord
walang pinapanigan
HP:79  MP:4  XP:150
suntukan: 15 - 3
suntukan: 19 - 2
ranged: 10 - 2
Dwarvish Ulfserker
Dwarvish Ulfserker
walang pinapanigan
HP:34  MP:5  XP:42
suntukan: 4 - 4  (mabangis)
Dwarvish Berserker
Dwarvish Berserker
walang pinapanigan
HP:48  MP:5  XP:150
suntukan: 7 - 4  (mabangis)
Dwarvish Thunderer
Dwarvish Thunderer
walang pinapanigan
HP:34  MP:4  XP:40
suntukan: 6 - 2
ranged: 18 - 1
Dwarvish Thunderguard
Dwarvish Thunderguard
walang pinapanigan
HP:44  MP:4  XP:95
suntukan: 6 - 3
ranged: 28 - 1
Dwarvish Dragonguard
Dwarvish Dragonguard
walang pinapanigan
HP:59  MP:4  XP:150
suntukan: 9 - 3
ranged: 40 - 1
Thief
Thief
magulo
HP:24  MP:6  XP:28
suntukan: 4 - 3  (backstab)
Rogue
Rogue
magulo
HP:40  MP:6  XP:70
skirmisher
suntukan: 6 - 3  (backstab)
ranged: 4 - 3
Assassin
Assassin
magulo
HP:51  MP:6  XP:150
skirmisher
suntukan: 8 - 3  (backstab)
ranged: 5 - 3  (lason)
Poacher
Poacher
magulo
HP:32  MP:5  XP:29
suntukan: 3 - 2
ranged: 4 - 4
Trapper
Trapper
magulo
HP:45  MP:5  XP:65
suntukan: 4 - 4
ranged: 6 - 4
Huntsman
Huntsman
magulo
HP:57  MP:5  XP:150
suntukan: 5 - 4
ranged: 9 - 4  (marksman)
Ranger
Ranger
magulo
HP:60  MP:6  XP:150
suntukan: 7 - 4
ranged: 7 - 4
Footpad
Footpad
magulo
HP:30  MP:7  XP:36
suntukan: 5 - 2
ranged: 5 - 2
Outlaw
Outlaw
magulo
HP:42  MP:7  XP:77
suntukan: 8 - 2
ranged: 6 - 3
Fugitive
Fugitive
magulo
HP:62  MP:7  XP:150
concealment
suntukan: 11 - 2
ranged: 7 - 4
Gryphon Rider
Gryphon Rider
walang pinapanigan
HP:34  MP:8  XP:38
suntukan: 12 - 2
Gryphon Master
Gryphon Master
walang pinapanigan
HP:51  MP:10  XP:150
suntukan: 15 - 2
Loyalists
Lieutenant
Lieutenant
naaayon sa batas
HP:48  MP:6  XP:80
pamumuno
suntukan: 9 - 3
ranged: 5 - 3
General
General
naaayon sa batas
HP:58  MP:6  XP:180
pamumuno
suntukan: 9 - 4
ranged: 7 - 3
Grand Marshal
Grand Marshal
naaayon sa batas
HP:68  MP:6  XP:150
pamumuno
suntukan: 10 - 4
ranged: 8 - 3
Cavalryman
Cavalryman
naaayon sa batas
HP:38  MP:8  XP:40
suntukan: 6 - 3
Dragoon
Dragoon
naaayon sa batas
HP:53  MP:9  XP:95
suntukan: 6 - 4
ranged: 12 - 1
Cavalier
Cavalier
naaayon sa batas
HP:68  MP:9  XP:150
suntukan: 10 - 4
ranged: 20 - 1
Horseman
Horseman
naaayon sa batas
HP:38  MP:8  XP:44
suntukan: 9 - 2  (charge)
Knight
Knight
naaayon sa batas
HP:58  MP:8  XP:120
suntukan: 8 - 4
suntukan: 14 - 2  (charge)
Paladin
Paladin
naaayon sa batas
HP:65  MP:8  XP:150
heals +4
suntukan: 8 - 5
suntukan: 15 - 2  (charge)
Grand Knight
Grand Knight
naaayon sa batas
HP:78  MP:7  XP:150
suntukan: 12 - 4
suntukan: 17 - 2  (charge)
Lancer
Lancer
naaayon sa batas
HP:50  MP:10  XP:150
suntukan: 12 - 3  (charge)
Spearman
Spearman
naaayon sa batas
HP:36  MP:5  XP:42
suntukan: 7 - 3  (unang tama)
ranged: 6 - 1
Swordsman
Swordsman
naaayon sa batas
HP:55  MP:5  XP:60
suntukan: 8 - 4
Royal Guard
Royal Guard
naaayon sa batas
HP:74  MP:6  XP:150
suntukan: 11 - 4
Pikeman
Pikeman
naaayon sa batas
HP:55  MP:5  XP:65
suntukan: 10 - 3  (unang tama)
Halberdier
Halberdier
naaayon sa batas
HP:72  MP:5  XP:150
suntukan: 15 - 3  (unang tama)
suntukan: 19 - 2
Javelineer
Javelineer
naaayon sa batas
HP:48  MP:5  XP:150
suntukan: 8 - 3  (unang tama)
ranged: 11 - 2
Fencer
Fencer
naaayon sa batas
HP:28  MP:6  XP:42
skirmisher
suntukan: 4 - 4
Duelist
Duelist
naaayon sa batas
HP:44  MP:7  XP:90
skirmisher
suntukan: 5 - 5
ranged: 12 - 1
Master at Arms
Master at Arms
naaayon sa batas
HP:57  MP:7  XP:150
skirmisher
suntukan: 7 - 5
ranged: 20 - 1
Heavy Infantryman
Heavy Infantryman
naaayon sa batas
HP:38  MP:4  XP:40
suntukan: 11 - 2
Shock Trooper
Shock Trooper
naaayon sa batas
HP:52  MP:4  XP:110
suntukan: 18 - 2
Iron Mauler
Iron Mauler
naaayon sa batas
HP:64  MP:4  XP:150
suntukan: 25 - 2
Bowman
Bowman
naaayon sa batas
HP:33  MP:5  XP:39
suntukan: 6 - 2
ranged: 6 - 3
Longbowman
Longbowman
naaayon sa batas
HP:51  MP:5  XP:68
suntukan: 8 - 2
ranged: 10 - 3
Master Bowman
Master Bowman
naaayon sa batas
HP:67  MP:5  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 11 - 4
Mage
Mage
naaayon sa batas
HP:24  MP:5  XP:60
suntukan: 5 - 1
ranged: 7 - 3  (mahiwaga)
White Mage
White Mage
naaayon sa batas
HP:35  MP:5  XP:150
cures
suntukan: 6 - 2
ranged: 9 - 3  (mahiwaga)
Mage of Light
Mage of Light
naaayon sa batas
HP:47  MP:5  XP:150
illuminates cures
suntukan: 7 - 3
ranged: 15 - 3  (mahiwaga)
Red Mage
Red Mage
walang pinapanigan
HP:42  MP:5  XP:100
suntukan: 6 - 2
ranged: 8 - 4  (mahiwaga)
Arch Mage
Arch Mage
walang pinapanigan
HP:54  MP:5  XP:220
suntukan: 7 - 2
ranged: 12 - 4  (mahiwaga)
Great Mage
Great Mage
walang pinapanigan
HP:65  MP:5  XP:150
suntukan: 9 - 2
ranged: 16 - 4  (mahiwaga)
Silver Mage
Silver Mage
walang pinapanigan
HP:48  MP:6  XP:150
teleport
suntukan: 7 - 2
ranged: 9 - 4  (mahiwaga)
Merman Fighter
Merman Fighter
naaayon sa batas
HP:36  MP:6  XP:36
suntukan: 6 - 3
Merman Warrior
Merman Warrior
naaayon sa batas
HP:50  MP:6  XP:80
suntukan: 8 - 4
Merman Triton
Merman Triton
naaayon sa batas
HP:60  MP:6  XP:150
suntukan: 14 - 3
suntukan: 19 - 2
Merman Hoplite
Merman Hoplite
naaayon sa batas
HP:52  MP:5  XP:150
matatag
suntukan: 15 - 2
Northerners
Orcish Grunt
Orcish Grunt
magulo
HP:38  MP:5  XP:42
suntukan: 9 - 2
Orcish Warrior
Orcish Warrior
magulo
HP:58  MP:5  XP:60
suntukan: 10 - 3
Orcish Warlord
Orcish Warlord
magulo
HP:78  MP:5  XP:150
suntukan: 15 - 3
ranged: 8 - 2
Troll Whelp
Troll Whelp
magulo
HP:42  MP:4  XP:36
regenerates
suntukan: 7 - 2
Troll
Troll
magulo
HP:55  MP:5  XP:66
regenerates
suntukan: 14 - 2
Troll Warrior
Troll Warrior
magulo
HP:70  MP:5  XP:150
regenerates
suntukan: 20 - 2
Troll Rocklobber
Troll Rocklobber
magulo
HP:49  MP:5  XP:150
regenerates
suntukan: 10 - 2
ranged: 17 - 1
Wolf Rider
Wolf Rider
magulo
HP:32  MP:8  XP:30
suntukan: 5 - 3
Goblin Knight
Goblin Knight
magulo
HP:49  MP:9  XP:65
suntukan: 7 - 4
Direwolf Rider
Direwolf Rider
magulo
HP:61  MP:10  XP:150
suntukan: 9 - 4
suntukan: 4 - 4  (lason)
Goblin Pillager
Goblin Pillager
magulo
HP:44  MP:9  XP:150
suntukan: 7 - 3
ranged: 6 - 2  (slows)
Orcish Archer
Orcish Archer
magulo
HP:32  MP:5  XP:30
suntukan: 3 - 2
ranged: 5 - 3
ranged: 7 - 2
Orcish Crossbowman
Orcish Crossbowman
magulo
HP:43  MP:5  XP:80
suntukan: 4 - 3
ranged: 8 - 3
ranged: 10 - 2
Orcish Slurbow
Orcish Slurbow
magulo
HP:56  MP:5  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 12 - 3
ranged: 15 - 2
Orcish Assassin
Orcish Assassin
magulo
HP:26  MP:6  XP:30
suntukan: 8 - 1
ranged: 3 - 3  (lason)
Orcish Slayer
Orcish Slayer
magulo
HP:36  MP:6  XP:150
suntukan: 10 - 2
ranged: 6 - 3  (lason)
Naga Fighter
Naga Fighter
walang pinapanigan
HP:33  MP:7  XP:32
suntukan: 4 - 4
Naga Warrior
Naga Warrior
walang pinapanigan
HP:43  MP:7  XP:66
suntukan: 7 - 4
Naga Myrmidon
Naga Myrmidon
walang pinapanigan
HP:49  MP:7  XP:150
suntukan: 9 - 5
Goblin Spearman
Goblin Spearman
magulo
HP:18  MP:4  XP:18
suntukan: 4 - 3
ranged: 3 - 1
Goblin Impaler
Goblin Impaler
magulo
HP:26  MP:4  XP:150
suntukan: 7 - 3  (unang tama)
ranged: 5 - 1
Goblin Rouser
Goblin Rouser
magulo
HP:31  MP:4  XP:150
pamumuno
suntukan: 6 - 3
Rebels
Elvish Fighter
Elvish Fighter
walang pinapanigan
HP:33  MP:5  XP:40
suntukan: 5 - 4
ranged: 3 - 3
Elvish Captain
Elvish Captain
walang pinapanigan
HP:47  MP:5  XP:90
pamumuno
suntukan: 7 - 4
ranged: 5 - 3
Elvish Marshal
Elvish Marshal
walang pinapanigan
HP:62  MP:5  XP:150
pamumuno
suntukan: 10 - 4
ranged: 8 - 3
Elvish Hero
Elvish Hero
walang pinapanigan
HP:51  MP:5  XP:90
suntukan: 8 - 4
ranged: 6 - 3
Elvish Champion
Elvish Champion
walang pinapanigan
HP:70  MP:5  XP:150
suntukan: 9 - 5
ranged: 9 - 3
Elvish Archer
Elvish Archer
walang pinapanigan
HP:29  MP:6  XP:44
suntukan: 5 - 2
ranged: 5 - 4
Elvish Ranger
Elvish Ranger
walang pinapanigan
HP:42  MP:6  XP:90
tambangan
suntukan: 7 - 3
ranged: 7 - 4
Elvish Avenger
Elvish Avenger
walang pinapanigan
HP:55  MP:6  XP:150
tambangan
suntukan: 8 - 4
ranged: 10 - 4
Elvish Marksman
Elvish Marksman
walang pinapanigan
HP:37  MP:6  XP:80
suntukan: 6 - 2
ranged: 9 - 4  (marksman)
Elvish Sharpshooter
Elvish Sharpshooter
walang pinapanigan
HP:47  MP:6  XP:150
suntukan: 7 - 2
ranged: 10 - 5  (marksman)
Mage
Mage
naaayon sa batas
HP:24  MP:5  XP:60
suntukan: 5 - 1
ranged: 7 - 3  (mahiwaga)
White Mage
White Mage
naaayon sa batas
HP:35  MP:5  XP:150
cures
suntukan: 6 - 2
ranged: 9 - 3  (mahiwaga)
Mage of Light
Mage of Light
naaayon sa batas
HP:47  MP:5  XP:150
illuminates cures
suntukan: 7 - 3
ranged: 15 - 3  (mahiwaga)
Red Mage
Red Mage
walang pinapanigan
HP:42  MP:5  XP:100
suntukan: 6 - 2
ranged: 8 - 4  (mahiwaga)
Arch Mage
Arch Mage
walang pinapanigan
HP:54  MP:5  XP:220
suntukan: 7 - 2
ranged: 12 - 4  (mahiwaga)
Great Mage
Great Mage
walang pinapanigan
HP:65  MP:5  XP:150
suntukan: 9 - 2
ranged: 16 - 4  (mahiwaga)
Silver Mage
Silver Mage
walang pinapanigan
HP:48  MP:6  XP:150
teleport
suntukan: 7 - 2
ranged: 9 - 4  (mahiwaga)
Elvish Shaman
Elvish Shaman
walang pinapanigan
HP:26  MP:5  XP:32
heals +4
suntukan: 3 - 2
ranged: 3 - 2  (slows)
Elvish Druid
Elvish Druid
walang pinapanigan
HP:36  MP:5  XP:80
cures
suntukan: 4 - 2
ranged: 6 - 2  (slows)
ranged: 6 - 3  (mahiwaga)
Elvish Shyde
Elvish Shyde
walang pinapanigan
HP:46  MP:6  XP:150
cures
suntukan: 6 - 2  (mahiwaga)
ranged: 6 - 3  (slows)
ranged: 8 - 3  (mahiwaga)
Elvish Sorceress
Elvish Sorceress
walang pinapanigan
HP:41  MP:5  XP:100
suntukan: 4 - 2
ranged: 4 - 3  (slows)
ranged: 7 - 4  (mahiwaga)
Elvish Enchantress
Elvish Enchantress
walang pinapanigan
HP:50  MP:5  XP:180
suntukan: 6 - 2
ranged: 5 - 4  (slows)
ranged: 9 - 4  (mahiwaga)
Elvish Sylph
Elvish Sylph
walang pinapanigan
HP:60  MP:6  XP:150
suntukan: 6 - 3  (mahiwaga)
ranged: 6 - 5  (slows)
ranged: 10 - 5  (mahiwaga)
Elvish Scout
Elvish Scout
walang pinapanigan
HP:32  MP:9  XP:32
suntukan: 4 - 3
ranged: 6 - 2
Elvish Rider
Elvish Rider
walang pinapanigan
HP:46  MP:10  XP:75
suntukan: 7 - 3
ranged: 9 - 2
Elvish Outrider
Elvish Outrider
walang pinapanigan
HP:57  MP:10  XP:150
suntukan: 7 - 4
ranged: 8 - 3
Wose
Wose
naaayon sa batas
HP:52  MP:4  XP:40
tambangan regenerates
suntukan: 13 - 2
Elder Wose
Elder Wose
naaayon sa batas
HP:64  MP:4  XP:100
tambangan regenerates
suntukan: 19 - 2
Ancient Wose
Ancient Wose
naaayon sa batas
HP:80  MP:4  XP:150
tambangan regenerates
suntukan: 25 - 2
Merman Hunter
Merman Hunter
naaayon sa batas
HP:30  MP:6  XP:35
suntukan: 4 - 2
ranged: 5 - 3
Merman Spearman
Merman Spearman
naaayon sa batas
HP:40  MP:6  XP:85
suntukan: 6 - 2
ranged: 6 - 4
Merman Javelineer
Merman Javelineer
naaayon sa batas
HP:55  MP:6  XP:150
suntukan: 8 - 2
ranged: 10 - 4
Merman Netcaster
Merman Netcaster
naaayon sa batas
HP:40  MP:7  XP:80
suntukan: 6 - 3
ranged: 9 - 2  (slows)
Merman Entangler
Merman Entangler
naaayon sa batas
HP:55  MP:7  XP:150
suntukan: 8 - 3
ranged: 8 - 3  (slows)
Undead
Skeleton
Skeleton
magulo
HP:34  MP:5  XP:35
submerge
suntukan: 7 - 3
Revenant
Revenant
magulo
HP:47  MP:5  XP:85
submerge
suntukan: 8 - 4
Draug
Draug
magulo
HP:68  MP:5  XP:150
submerge
suntukan: 12 - 4
Deathblade
Deathblade
magulo
HP:39  MP:6  XP:150
submerge
suntukan: 8 - 5
Skeleton Archer
Skeleton Archer
magulo
HP:31  MP:5  XP:35
submerge
suntukan: 3 - 2
ranged: 6 - 3
Bone Shooter
Bone Shooter
magulo
HP:40  MP:5  XP:80
submerge
suntukan: 6 - 2
ranged: 10 - 3
Banebow
Banebow
magulo
HP:50  MP:5  XP:150
submerge
suntukan: 8 - 2
ranged: 14 - 3
Walking Corpse
Walking Corpse
magulo
HP:18  MP:4  XP:24
suntukan: 6 - 2  (plague)
Soulless
Soulless
magulo
HP:28  MP:4  XP:150
suntukan: 7 - 3  (plague)
Ghost
Ghost
magulo
HP:18  MP:7  XP:30
suntukan: 4 - 3  (drains)
ranged: 3 - 3
Wraith
Wraith
magulo
HP:25  MP:7  XP:100
suntukan: 6 - 4  (drains)
ranged: 4 - 3
Spectre
Spectre
magulo
HP:33  MP:7  XP:150
suntukan: 9 - 4  (drains)
ranged: 6 - 3
Shadow
Shadow
magulo
HP:24  MP:7  XP:100
nightstalk skirmisher
suntukan: 8 - 3  (backstab)
Nightgaunt
Nightgaunt
magulo
HP:35  MP:7  XP:150
nightstalk skirmisher
suntukan: 10 - 3  (backstab)
Vampire Bat
Vampire Bat
magulo
HP:16  MP:8  XP:22
suntukan: 4 - 2  (drains)
Blood Bat
Blood Bat
magulo
HP:27  MP:9  XP:150
suntukan: 5 - 3  (drains)
Dark Adept
Dark Adept
magulo
HP:28  MP:5  XP:48
ranged: 10 - 2  (mahiwaga)
ranged: 7 - 2  (mahiwaga)
Dark Sorcerer
Dark Sorcerer
magulo
HP:48  MP:5  XP:90
suntukan: 4 - 3
ranged: 13 - 2  (mahiwaga)
ranged: 9 - 2  (mahiwaga)
Lich
Lich
magulo
HP:60  MP:6  XP:150
submerge
suntukan: 8 - 3  (drains)
ranged: 12 - 3  (mahiwaga)
ranged: 9 - 3  (mahiwaga)
Necromancer
Necromancer
magulo
HP:70  MP:5  XP:150
suntukan: 6 - 3  (plague)
ranged: 17 - 2  (mahiwaga)
ranged: 12 - 2  (mahiwaga)
Ghoul
Ghoul
magulo
HP:33  MP:5  XP:35
suntukan: 4 - 3  (lason)
Necrophage
Necrophage
magulo
HP:47  MP:5  XP:150
feeding
suntukan: 7 - 3  (lason)

Bumalik sa una