Dwarvish Lord

Antas 3

 

Advances to:

Advance from: Dwarvish Steelclad

HP:79  Cost: 54  Mga galawAlignment: walang pinapanigan  XP:150

Mga Abilidad:

Clad in shining armor, these dwarves look like kings from under the mountains. They wield axe and hammer with masterful skill, and can hit a target with a thrown hand axe at several paces. Though slow on their feet, these dwarves are a testament to the prowess of their kin.

attacks

Pangalan Tipo Mga Tama Sakop Espesyal
battle axe espada 15-3 suntukan  
hammer epekto 19-2 suntukan  
hatchet espada 10-2 ranged  

Mga Resistensya

espada 40%
malamig 10%
apoy 10%
arcane 10%
epekto 30%
tusukin 30%

Taga-bago ng Pook

Pook Mga galaw Depensa
Kastilyo 1 60%
Nayon 1 50%
Malalim na Tubig 99 20%
Mababaw na Tubig 3 20%
Damuhan 1 30%
Gubat 1 30%
Burol 1 60%
Bundok 1 70%
Latian 3 20%
Buhangin 1 30%
Kuweba 1 50%
Niyebe 2 30%
Punongkahoy ng Kabute 1 40%
Bangin 99 20%

Bumalik sa una