Dwarvish Fighter

Antas 1

 

Advances to: Dwarvish Steelclad 

Advance from:

HP:38  Cost: 16  Mga galawAlignment: walang pinapanigan  XP:41

Mga Abilidad:

Dwarvish Fighters wield mighty battle axes and hammers, which make them feared opponents in close range combat. They are excellent in mountainous terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more than compensate.

attacks

Pangalan Tipo Mga Tama Sakop Espesyal
axe espada 7-3 suntukan  
hammer epekto 8-2 suntukan  

Mga Resistensya

espada 20%
malamig 10%
apoy 10%
arcane 10%
epekto 20%
tusukin 20%

Taga-bago ng Pook

Pook Mga galaw Depensa
Kastilyo 1 60%
Nayon 1 50%
Malalim na Tubig 99 20%
Mababaw na Tubig 3 20%
Damuhan 1 30%
Gubat 1 30%
Burol 1 60%
Bundok 1 70%
Latian 3 20%
Buhangin 1 30%
Kuweba 1 50%
Niyebe 2 30%
Punongkahoy ng Kabute 1 40%
Bangin 99 20%

Bumalik sa una