Dwarvish Berserker

Antas 2

 

Advances to:

Advance from: Dwarvish Ulfserker

HP:48  Cost: 33  Mga galawAlignment: walang pinapanigan  XP:150

Mga Abilidad:

Berserkers are a rare caste of Dwarves, who work themselves into a towering rage before combat. These warriors forget all notion of defense, thinking only of the unrelenting assaults they are legendary for performing. Whenever its berserk attack is used, this unit continues to push the attack until either it or its enemy lies dead.

attacks

Pangalan Tipo Mga Tama Sakop Espesyal
berserker frenzy espada 7-4 suntukan mabangis 

Mga Resistensya

espada 20%
malamig 10%
apoy 10%
arcane 10%
epekto 20%
tusukin 20%

Taga-bago ng Pook

Pook Mga galaw Depensa
Kastilyo 1 40%
Nayon 1 40%
Malalim na Tubig 99 20%
Mababaw na Tubig 3 20%
Damuhan 1 30%
Gubat 1 30%
Burol 1 40%
Bundok 1 50%
Latian 3 20%
Buhangin 1 30%
Kuweba 1 40%
Niyebe 2 30%
Punongkahoy ng Kabute 1 40%
Bangin 99 20%

Bumalik sa una