Бој за Веснот

Списак јединица

на основу верзије 1.3.19

Назад на почетак

ниво 0 ниво 1 ниво 2 ниво 3 ниво 4
патуљци
Dwarvish Fighter
патуљ-борац
неутралан
HP:38  MP:4  XP:41
блиски: 7 - 3
блиски: 8 - 2
Dwarvish Steelclad
патуљ-гвозден
неутралан
HP:59  MP:4  XP:74
блиски: 11 - 3
блиски: 14 - 2
Dwarvish Lord
патуљ-господар
неутралан
HP:79  MP:4  XP:150
блиски: 15 - 3
блиски: 19 - 2
одступни: 10 - 2
Dwarvish Guardsman
патуљ-бранич
неутралан
HP:42  MP:4  XP:47
постојаност
блиски: 5 - 3
одступни: 5 - 1
Dwarvish Stalwart
патуљ-стамен
неутралан
HP:54  MP:4  XP:85
постојаност
блиски: 7 - 3
одступни: 8 - 1
Dwarvish Sentinel
патуљ-стражар
неутралан
HP:68  MP:4  XP:150
постојаност
блиски: 9 - 3
одступни: 11 - 2
Dwarvish Runemaster
патуљ-рунотворац
неутралан
HP:75  MP:5  XP:150
блиски: 14 - 3
одступни: 14 - 2  (магичност)
Dwarvish Thunderer
патуљ-громовник
неутралан
HP:34  MP:4  XP:40
блиски: 6 - 2
одступни: 18 - 1
Dwarvish Thunderguard
патуљ-громогард
неутралан
HP:44  MP:4  XP:95
блиски: 6 - 3
одступни: 28 - 1
Dwarvish Dragonguard
патуљ-змајогард
неутралан
HP:59  MP:4  XP:150
блиски: 9 - 3
одступни: 40 - 1
Dwarvish Ulfserker
патуљ-лудотрк
неутралан
HP:34  MP:5  XP:42
блиски: 4 - 4  (безглавост)
Dwarvish Berserker
патуљ-безглав
неутралан
HP:48  MP:5  XP:150
блиски: 7 - 4  (безглавост)

Назад на почетак