הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
אל-מתים
Skeletal Dragon
דרקון שלדי
תוהו
HP:86  MP:5  XP:150
קפ\: 10 - 4  (ניקוז)
קפ\: 25 - 2
Ghoul
גואול
תוהו
HP:33  MP:5  XP:35
קפ\: 4 - 3  (רעל)
Necrophage
טורף גופות
תוהו
HP:47  MP:5  XP:150
feeding
קפ\: 7 - 3  (רעל)
Walking Corpse
גוויה מהלכת
תוהו
HP:18  MP:4  XP:24
קפ\: 6 - 2  (מגיפה)
Soulless
חסרי נשמה
תוהו
HP:28  MP:4  XP:150
קפ\: 7 - 3  (מגיפה)
Ancient Lich
ליץ' עתיק
תוהו
HP:80  MP:6  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 4  (ניקוז)
טווח רחוק: 13 - 5  (קסום)
טווח רחוק: 9 - 5  (קסום)
Chocobone
צ'וקועצמות
תוהו
HP:45  MP:9  XP:150
צלילה
קפ\: 9 - 2  (הסתערות)
Death Knight
אביר מוות
תוהו
HP:66  MP:5  XP:150
מנהיגות
קפ\: 11 - 4
טווח רחוק: 6 - 2
Skeleton
שלד
תוהו
HP:34  MP:5  XP:35
צלילה
קפ\: 7 - 3
Revenant
חוזר מהמתים
תוהו
HP:47  MP:5  XP:85
צלילה
קפ\: 8 - 4
Draug
דראוג
תוהו
HP:68  MP:5  XP:150
צלילה
קפ\: 12 - 4
Deathblade
להב מוות
תוהו
HP:39  MP:6  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 5
Skeleton Archer
קשת שלדי
תוהו
HP:31  MP:5  XP:35
צלילה
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 6 - 3
Bone Shooter
יוריי עצמות
תוהו
HP:40  MP:5  XP:80
צלילה
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 10 - 3
Banebow
קשת
תוהו
HP:50  MP:5  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 14 - 3
Ghost
רוח רפאים
תוהו
HP:18  MP:7  XP:30
קפ\: 4 - 3  (ניקוז)
טווח רחוק: 3 - 3
Wraith
רוח רפאים
תוהו
HP:25  MP:7  XP:100
קפ\: 6 - 4  (ניקוז)
טווח רחוק: 4 - 3
Spectre
ביעוטים
תוהו
HP:33  MP:7  XP:150
קפ\: 9 - 4  (ניקוז)
טווח רחוק: 6 - 3
Shadow
צל
תוהו
HP:24  MP:7  XP:100
התגנבות לילה מסתננת
קפ\: 8 - 3  (דקירה מאחור)
Nightgaunt
סיוט לילה
תוהו
HP:35  MP:7  XP:150
התגנבות לילה מסתננת
קפ\: 10 - 3  (דקירה מאחור)

Back to start