הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Skeleton
שלד
תוהו
HP:34  MP:5  XP:35
צלילה
קפ\: 7 - 3
Revenant
חוזר מהמתים
תוהו
HP:47  MP:5  XP:85
צלילה
קפ\: 8 - 4
Draug
דראוג
תוהו
HP:68  MP:5  XP:150
צלילה
קפ\: 12 - 4
Deathblade
להב מוות
תוהו
HP:39  MP:6  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 5
Skeleton Archer
קשת שלדי
תוהו
HP:31  MP:5  XP:35
צלילה
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 6 - 3
Bone Shooter
יוריי עצמות
תוהו
HP:40  MP:5  XP:80
צלילה
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 10 - 3
Banebow
קשת
תוהו
HP:50  MP:5  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 14 - 3
Walking Corpse
גוויה מהלכת
תוהו
HP:18  MP:4  XP:24
קפ\: 6 - 2  (מגיפה)
Soulless
חסרי נשמה
תוהו
HP:28  MP:4  XP:150
קפ\: 7 - 3  (מגיפה)
Ghost
רוח רפאים
תוהו
HP:18  MP:7  XP:30
קפ\: 4 - 3  (ניקוז)
טווח רחוק: 3 - 3
Wraith
רוח רפאים
תוהו
HP:25  MP:7  XP:100
קפ\: 6 - 4  (ניקוז)
טווח רחוק: 4 - 3
Spectre
ביעוטים
תוהו
HP:33  MP:7  XP:150
קפ\: 9 - 4  (ניקוז)
טווח רחוק: 6 - 3
Shadow
צל
תוהו
HP:24  MP:7  XP:100
התגנבות לילה מסתננת
קפ\: 8 - 3  (דקירה מאחור)
Nightgaunt
סיוט לילה
תוהו
HP:35  MP:7  XP:150
התגנבות לילה מסתננת
קפ\: 10 - 3  (דקירה מאחור)
Vampire Bat
עטלף ערפד
תוהו
HP:16  MP:8  XP:22
קפ\: 4 - 2  (ניקוז)
Blood Bat
עטלף דם
תוהו
HP:27  MP:9  XP:150
קפ\: 5 - 3  (ניקוז)
Dark Adept
אשף אופל
תוהו
HP:28  MP:5  XP:48
טווח רחוק: 10 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 7 - 2  (קסום)
Dark Sorcerer
מכשף אופל
תוהו
HP:48  MP:5  XP:90
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 13 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 9 - 2  (קסום)
Lich
ליץ'
תוהו
HP:60  MP:6  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 3  (ניקוז)
טווח רחוק: 12 - 3  (קסום)
טווח רחוק: 9 - 3  (קסום)
Necromancer
מעלה באוב
תוהו
HP:70  MP:5  XP:150
קפ\: 6 - 3  (מגיפה)
טווח רחוק: 17 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 12 - 2  (קסום)
Ghoul
גואול
תוהו
HP:33  MP:5  XP:35
קפ\: 4 - 3  (רעל)
Necrophage
טורף גופות
תוהו
HP:47  MP:5  XP:150
feeding
קפ\: 7 - 3  (רעל)

Back to start