הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
טרול
Troll Hero
גיבור טרולי
תוהו
HP:60  MP:5  XP:52
התחדשות
קפ\: 12 - 3
Great Troll
טרול אדיר
תוהו
HP:80  MP:5  XP:150
התחדשות
קפ\: 18 - 3
Troll Whelp
גור טרולי
תוהו
HP:42  MP:4  XP:36
התחדשות
קפ\: 7 - 2
Troll
טרול
תוהו
HP:55  MP:5  XP:66
התחדשות
קפ\: 14 - 2
Troll Warrior
לוחם טרולי
תוהו
HP:70  MP:5  XP:150
התחדשות
קפ\: 20 - 2
Troll Rocklobber
זורק-אבנים טרולי
תוהו
HP:49  MP:5  XP:150
התחדשות
קפ\: 10 - 2
טווח רחוק: 17 - 1

Back to start