הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
טרול
Orcish Archer
קשת אורקי
תוהו
HP:32  MP:5  XP:30
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 5 - 3
טווח רחוק: 7 - 2
Orcish Crossbowman
נושא קשת-מצולבת אורקי
תוהו
HP:43  MP:5  XP:80
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 8 - 3
טווח רחוק: 10 - 2
Orcish Slurbow
קשת-קנה אורקי
תוהו
HP:56  MP:5  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 12 - 3
טווח רחוק: 15 - 2
Orcish Assassin
מתנקש אורקי
תוהו
HP:26  MP:6  XP:30
קפ\: 8 - 1
טווח רחוק: 3 - 3  (רעל)
Orcish Slayer
מחסל אורקי
תוהו
HP:36  MP:6  XP:150
קפ\: 10 - 2
טווח רחוק: 6 - 3  (רעל)
Orcish Grunt
לוחם פשוט אורקי
תוהו
HP:38  MP:5  XP:42
קפ\: 9 - 2
Orcish Warrior
לוחם אורקי
תוהו
HP:58  MP:5  XP:60
קפ\: 10 - 3
Orcish Warlord
מצביא אורקי
תוהו
HP:78  MP:5  XP:150
קפ\: 15 - 3
טווח רחוק: 8 - 2
Orcish Leader
מנהיג אורקי
תוהו
HP:45  MP:6  XP:60
מנהיגות
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 5 - 2
Orcish Ruler
ראש שבט אורקי
תוהו
HP:60  MP:6  XP:120
מנהיגות
קפ\: 9 - 3
טווח רחוק: 6 - 3
Orcish Sovereign
שליט אורקי
תוהו
HP:75  MP:6  XP:150
מנהיגות
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 9 - 3

Back to start