הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Ogres
Young Ogre
אוגר צעיר
ניטרלי
HP:42  MP:5  XP:32
קפ\: 5 - 3
Ogre
אוגר
ניטרלי
HP:68  MP:5  XP:150
קפ\: 10 - 3

Back to start