הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Orcish Grunt
לוחם פשוט אורקי
תוהו
HP:38  MP:5  XP:42
קפ\: 9 - 2
Orcish Warrior
לוחם אורקי
תוהו
HP:58  MP:5  XP:60
קפ\: 10 - 3
Orcish Warlord
מצביא אורקי
תוהו
HP:78  MP:5  XP:150
קפ\: 15 - 3
טווח רחוק: 8 - 2
Troll Whelp
גור טרולי
תוהו
HP:42  MP:4  XP:36
התחדשות
קפ\: 7 - 2
Troll
טרול
תוהו
HP:55  MP:5  XP:66
התחדשות
קפ\: 14 - 2
Troll Warrior
לוחם טרולי
תוהו
HP:70  MP:5  XP:150
התחדשות
קפ\: 20 - 2
Troll Rocklobber
זורק-אבנים טרולי
תוהו
HP:49  MP:5  XP:150
התחדשות
קפ\: 10 - 2
טווח רחוק: 17 - 1
Wolf Rider
רוכב זאבים
תוהו
HP:32  MP:8  XP:30
קפ\: 5 - 3
Goblin Knight
אביר גובליני
תוהו
HP:49  MP:9  XP:65
קפ\: 7 - 4
Direwolf Rider
רוכב זאבי מערות
תוהו
HP:61  MP:10  XP:150
קפ\: 9 - 4
קפ\: 4 - 4  (רעל)
Goblin Pillager
בוזז גובליני
תוהו
HP:44  MP:9  XP:150
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 6 - 2  (איטיות)
Orcish Archer
קשת אורקי
תוהו
HP:32  MP:5  XP:30
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 5 - 3
טווח רחוק: 7 - 2
Orcish Crossbowman
נושא קשת-מצולבת אורקי
תוהו
HP:43  MP:5  XP:80
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 8 - 3
טווח רחוק: 10 - 2
Orcish Slurbow
קשת-קנה אורקי
תוהו
HP:56  MP:5  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 12 - 3
טווח רחוק: 15 - 2
Orcish Assassin
מתנקש אורקי
תוהו
HP:26  MP:6  XP:30
קפ\: 8 - 1
טווח רחוק: 3 - 3  (רעל)
Orcish Slayer
מחסל אורקי
תוהו
HP:36  MP:6  XP:150
קפ\: 10 - 2
טווח רחוק: 6 - 3  (רעל)
Naga Fighter
חייל נאגה
ניטרלי
HP:33  MP:7  XP:32
קפ\: 4 - 4
Naga Warrior
לוחם נאגה
ניטרלי
HP:43  MP:7  XP:66
קפ\: 7 - 4
Naga Myrmidon
מירמידון נאגה
ניטרלי
HP:49  MP:7  XP:150
קפ\: 9 - 5
Goblin Spearman
נושא חנית גובליני
תוהו
HP:18  MP:4  XP:18
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 3 - 1
Goblin Impaler
מפלח גובליני
תוהו
HP:26  MP:4  XP:150
קפ\: 7 - 3  (תקיפה ראשונה)
טווח רחוק: 5 - 1
Goblin Rouser
מלהיב גובליני
תוהו
HP:31  MP:4  XP:150
מנהיגות
קפ\: 6 - 3

Back to start