הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Nagas
Naga Fighter
חייל נאגה
ניטרלי
HP:33  MP:7  XP:32
קפ\: 4 - 4
Naga Warrior
לוחם נאגה
ניטרלי
HP:43  MP:7  XP:66
קפ\: 7 - 4
Naga Myrmidon
מירמידון נאגה
ניטרלי
HP:49  MP:7  XP:150
קפ\: 9 - 5

Back to start