הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Mermen
Merman Fighter
חייל בן-ימי
סדר
HP:36  MP:6  XP:36
קפ\: 6 - 3
Merman Warrior
לוחם בן-ימי
סדר
HP:50  MP:6  XP:80
קפ\: 8 - 4
Merman Triton
טריטון בן-טמי
סדר
HP:60  MP:6  XP:150
קפ\: 14 - 3
קפ\: 19 - 2
Merman Hoplite
הופליט בן-ימי
סדר
HP:52  MP:5  XP:150
קור רוח
קפ\: 15 - 2
Merman Hunter
צייד בן-ימי
סדר
HP:30  MP:6  XP:35
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 5 - 3
Merman Spearman
נושא חנית בן-ימי
סדר
HP:40  MP:6  XP:85
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 6 - 4
Merman Javelineer
מטיל כידון בן-ימי
סדר
HP:55  MP:6  XP:150
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 10 - 4
Merman Netcaster
מטיל רשתות בן-ימי
סדר
HP:40  MP:7  XP:80
קפ\: 6 - 3
טווח רחוק: 9 - 2  (איטיות)
Merman Entangler
לוכד בן-ימי
סדר
HP:55  MP:7  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 8 - 3  (איטיות)
Mermaid Initiate
Mermaid Initiate
סדר
HP:27  MP:6  XP:50
קפ\: 7 - 1
טווח רחוק: 8 - 2  (קסום)
Mermaid Priestess
Mermaid Priestess
סדר
HP:31  MP:6  XP:150
מרפא
קפ\: 5 - 3
טווח רחוק: 6 - 4  (קסום)
Mermaid Diviner
Mermaid Diviner
סדר
HP:41  MP:6  XP:150
מאירה מרפא
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 8 - 4  (קסום)
Mermaid Enchantress
Mermaid Enchantress
סדר
HP:38  MP:6  XP:90
קפ\: 9 - 1
טווח רחוק: 14 - 2  (קסום)
Mermaid Siren
נושא חנית בן-ימי
סדר
HP:49  MP:7  XP:150
קפ\: 12 - 1  (קסום)
טווח רחוק: 15 - 3  (קסום)

Back to start