הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Mechanical
Boat
עטלף דם
סדר
HP:1  MP:5  XP:150
Galleon
מפרשית
סדר
HP:1  MP:10  XP:150
Pirate Galleon
מפרשית פירטים
סדר
HP:35  MP:5  XP:150
טווח רחוק: 20 - 1
Transport Galleon
מפרשית תובלה
סדר
HP:30  MP:6  XP:150
טווח רחוק: 20 - 1

Back to start