הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Lieutenant
סגן
סדר
HP:48  MP:6  XP:80
מנהיגות
קפ\: 9 - 3
טווח רחוק: 5 - 3
General
גנרל
סדר
HP:58  MP:6  XP:180
מנהיגות
קפ\: 9 - 4
טווח רחוק: 7 - 3
Grand Marshal
מרשל רם-מעלה
סדר
HP:68  MP:6  XP:150
מנהיגות
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 8 - 3
Cavalryman
חייל יחידת פרשים
סדר
HP:38  MP:8  XP:40
קפ\: 6 - 3
Dragoon
דרגון
סדר
HP:53  MP:9  XP:95
קפ\: 6 - 4
טווח רחוק: 12 - 1
Cavalier
פרש
סדר
HP:68  MP:9  XP:150
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 20 - 1
Horseman
רוכב סוס
סדר
HP:38  MP:8  XP:44
קפ\: 9 - 2  (הסתערות)
Knight
אביר
סדר
HP:58  MP:8  XP:120
קפ\: 8 - 4
קפ\: 14 - 2  (הסתערות)
Paladin
פלאדין
סדר
HP:65  MP:8  XP:150
heals +4
קפ\: 8 - 5
קפ\: 15 - 2  (הסתערות)
Grand Knight
אביר גובליני ראשי
סדר
HP:78  MP:7  XP:150
קפ\: 12 - 4
קפ\: 17 - 2  (הסתערות)
Lancer
רמח
סדר
HP:50  MP:10  XP:150
קפ\: 12 - 3  (הסתערות)
Spearman
נושא חנית
סדר
HP:36  MP:5  XP:42
קפ\: 7 - 3  (תקיפה ראשונה)
טווח רחוק: 6 - 1
Swordsman
נושא חרב
סדר
HP:55  MP:5  XP:60
קפ\: 8 - 4
Royal Guard
משמר מלכותי
סדר
HP:74  MP:6  XP:150
קפ\: 11 - 4
Pikeman
כידונאי
סדר
HP:55  MP:5  XP:65
קפ\: 10 - 3  (תקיפה ראשונה)
Halberdier
איש דקר
סדר
HP:72  MP:5  XP:150
קפ\: 15 - 3  (תקיפה ראשונה)
קפ\: 19 - 2
Javelineer
מטיל כידון
סדר
HP:48  MP:5  XP:150
קפ\: 8 - 3  (תקיפה ראשונה)
טווח רחוק: 11 - 2
Fencer
סייף
סדר
HP:28  MP:6  XP:42
מסתננת
קפ\: 4 - 4
Duelist
לוחם דו-קרב
סדר
HP:44  MP:7  XP:90
מסתננת
קפ\: 5 - 5
טווח רחוק: 12 - 1
Master at Arms
אשף נשק
סדר
HP:57  MP:7  XP:150
מסתננת
קפ\: 7 - 5
טווח רחוק: 20 - 1
Heavy Infantryman
חייל רגלים כבד
סדר
HP:38  MP:4  XP:40
קפ\: 11 - 2
Shock Trooper
פלוגות מחץ
סדר
HP:52  MP:4  XP:110
קפ\: 18 - 2
Iron Mauler
מוחץ ברזל
סדר
HP:64  MP:4  XP:150
קפ\: 25 - 2
Bowman
קשת
סדר
HP:33  MP:5  XP:39
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 6 - 3
Longbowman
איש קשת-ארוכה
סדר
HP:51  MP:5  XP:68
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 10 - 3
Master Bowman
אשף קשת
סדר
HP:67  MP:5  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 11 - 4
Mage
קוסם
סדר
HP:24  MP:5  XP:60
קפ\: 5 - 1
טווח רחוק: 7 - 3  (קסום)
White Mage
קוסם לבן
סדר
HP:35  MP:5  XP:150
מרפא
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 9 - 3  (קסום)
Mage of Light
קוסם אור
סדר
HP:47  MP:5  XP:150
מאירה מרפא
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 15 - 3  (קסום)
Red Mage
קוסם אדום
ניטרלי
HP:42  MP:5  XP:100
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 8 - 4  (קסום)
Arch Mage
ארכי קוסם
ניטרלי
HP:54  MP:5  XP:220
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 12 - 4  (קסום)
Great Mage
קוסם דגול
ניטרלי
HP:65  MP:5  XP:150
קפ\: 9 - 2
טווח רחוק: 16 - 4  (קסום)
Silver Mage
קוסם כסף
ניטרלי
HP:48  MP:6  XP:150
העתקה
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 9 - 4  (קסום)
Merman Fighter
חייל בן-ימי
סדר
HP:36  MP:6  XP:36
קפ\: 6 - 3
Merman Warrior
לוחם בן-ימי
סדר
HP:50  MP:6  XP:80
קפ\: 8 - 4
Merman Triton
טריטון בן-טמי
סדר
HP:60  MP:6  XP:150
קפ\: 14 - 3
קפ\: 19 - 2
Merman Hoplite
הופליט בן-ימי
סדר
HP:52  MP:5  XP:150
קור רוח
קפ\: 15 - 2

Back to start